Bijeenkomst Federal Reserve

Op 26 september kondigde het FOMC een rentestijging aan tot 2,25%. Lees wanneer de volgende bijeenkomst zal plaatsvinden en waarom deze belangrijk is voor beleggers.

Wat houdt de bijeenkomst van het Federal Open Market Committee in?

De bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC) is een reguliere sessie die wordt gehouden door de leden van het Federal Open Market Committee, een onderdeel van de Federale Reserve dat beslist over het monetaire beleid van de Verenigde Staten.

Na te hebben overlegd over het monetaire beleid op korte termijn, zal het FOMC beslissen over een federale fondsentariefdoelstelling die zij goed achten om hun doelen te bereiken.

Hoe in te spelen in de bijeenkomsten bij IG?

 • 's Werelds nr. 1 CFD-aanbieder1
  Speculeer via CFD's op grote valutaparen met de dollar

 • Verlengde uren voor
  Amerikaanse aandelen
  Handel voor- en nabeurs in belangrijke Amerikaanse aandelen en indices, waaronder Wall Street

 • Effectief risicomanagement
  Bescherm uw kapitaal met onze diverse stops, limieten en alerts

Wanneer is de volgende bekendmaking van de Fed?

De volgende FOMC-bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 en 19 december. Enige wijzigingen van het monetair beleid worden direct na de bijeenkomst gepubliceerd.

Zie de volledige agenda van FOMC-bijeenkomsten

Wat betekent de FOMC-bijeenkomst voor beleggers?

De FOMC-bijeenkomst wordt doorgaans gezien als de belangrijkste gebeurtenis voor welke belegger dan ook, vanwege één bepalende factor: rentetarieven.  

Aan de hand van drie beleidsmiddelen kan het FOMC het Amerikaanse federale fondsentarief  verlagen of verhogen. 

Deze centrale tariefwijziging zal andere rentetarieven beïnvloeden, waaronder valutatarieven en obligatieprijzen. Dit kan veelbetekenend zijn voor beleggers. 

Welke markten worden beïnvloed door het FOMC?

Als het FOMC besluit de rentetarieven te verhogen of te verlagen, zullen de gevolgen voelbaar zijn in de financiële markten wereldwijd. Hier zijn een aantal specifieke markten die u in de gaten dient te houden:

 • Forex. Iedere rentewijziging zal de Amerikaanse dollar beïnvloeden, 's werelds meest verhandelde valuta.
  Belangrijke markt: EUR/USD 
 • Indices. Hogere tarieven kunnen nadelig voor aandelen, lagere tarieven juist voordelig. 
  Belangrijke markt: the S&P 500
 • Obligaties. Amerikaanse obligaties zijn vaak waar de gevolgen van rentewijzigingen het meeste voelbaar zijn. 
  Belangrijke markt: 10-Jaar T-Note Decimalised

Beleggers en investeerders wereldwijd zullen dus proberen te voorspellen welke koers het monetaire beleid zal varen gedurende iedere bijeenkomst van de Fed, en hun strategieën en portefeuilles overeenkomstig aan te passen.  

Meer over hoe het FOMC de rentetarieven beïnvloedt.

Wat is het federale fondsentarief?

Het federale fondsentarief is het rentetarief dat banken elkaar in rekening brengen voor buitenuurlijke lonen, wat betekent dat dit in feite functioneert als het basisrentetarief voor de Amerikaanse economie. Wijzigingen in het federale fondsentarief zal korte- en lange-termijnrentetarieven beïnvloeden, valutatarieven en uiteindelijk economische factoren zoals werkloosheid en inflatie. Dit zal vervolgens voelbaar zijn in de wereldwijde economie.

Hoe beïnvloedt het FOMC het federale fondsentarief?

Terwijl het FOMC geen direct zeggenschap heeft over de tarieven die door banken in rekening worden gebracht om aan elkaar geld uit te lenen, heeft het comité wel de macht om indirect het federale fondsentarief te wijzigen door het gebruik van drie beleidsmiddelen die het geldaanbod beïnvloeden. Dit zijn open markt operaties, het kortingstarief en reservevereisten. 

Het FOMC houdt zich vooral bezig met open markt operaties, terwijl het Federal Reserve Bestuur zich veelal bezig houdt met het kortingstarief en reservevereisten.

Open markt operaties

Een open markt operatie is het kopen en verkopen van overheidsobligaties in de vrije markt.

Wanneer het FOMC het monetaire aanbod wilt verlagen verkoopt zij obligaties, waarbij geld uit de economie wordt gehaald en dientengevolge rentetarieven worden verhoogd. Wanneer het FOMC het geldaanbod wilt verhogen, zal zij juist geld injecteren in de economie en de tarieven verlagen. 

Het kortingstarief

Naast het van elkaar geld lenen tegen het federale fondsentarief, kunnen banken direct geld lenen van de Federale Reserve. 

Het rentetarief dat een bank dient te betalen om geld te kunnen lenen wordt het kortingstarief genoemd. Een lager kortingstarief zal een lager federaal fondsentarief aanmoedigen en vice versa. 

Reservevereisten

Reservevereisten zijn het percentage van een bankdeposito van een cliënt dat moet worden aangehouden om opnames te kunnen dekken.

Indien reservevereisten worden verhoogd, kunnen banken minder geld uitlenen en hogere rentetarieven vragen. Als deze worden verlaagd, gebeurt het tegenovergestelde. 

Quantitative easing door de Federal Reserve

Quantitative easing (QE) is een buitengewone maatregel die de Fed toe kan passen tijdens serieuze financiële crisis. Het wordt doorgaans uitsluitend gebruikt wanneer bovenstaande beleidsmiddelen zijn uitgeput – het federale fondsentarief is bijna nul en de economische groei hapert nog steeds. Welke volgende stappen onderneemt de Fed? In functie lijkt QE veel op open markt operaties. Het FOMC koopt effecten in de vrije markt, waardoor geld direct in het systeem wordt geïnjecteerd. Echter, er zijn twee belangrijke verschillen:
 • Er worden verschillende aandelen gekocht. In plaats van korte-termijnobligaties koopt het FOMC doorgaans lange-termijneffecten, om zo de tarieven op de korte en lange termijn te verlagen
 • Zij dienen een verschillend doel. Terwijl open-marktoperaties bedoeld zijn om het federale fondsentarief te verlagen, hebben QE-aankopen als doel het geldaanbod op grote schaal te vergroten door deze aan de reserves van de Fed toe te voegen
Na de recessie in 2008 heeft de Fed een aantal QE-programma's geïntroduceerd waardoor biljoenen dollars in de Amerikaanse economie werden geïnjecteerd. Echter, het is onduidelijk in hoeverre QE heeft geholpen de Amerikaanse economie te herstellen.

Data FOMC-bijeenkomsten

Het FOMC komt normaal gesproken acht keer per jaar bijeen, alhoewel er meer bijeenkomsten kunnen worden gepland indien nodig. Terwijl iedere beleidswijziging direct bekend wordt gemaakt, zijn de bijeenkomsten altijd achter gesloten deuren en worden de notulen drie weken na iedere sessie gepubliceerd.  

 

 FOMC-bijeenkomsten 2018*

Datum

Publicatie notulen

1-2 mei*

23 mei

12-13 juni* 4 juli
31-1 juli/augustus* 22 augustus
25-26 september* 17 oktober
7-8 november* 29 november
18-19 december* 9 januari


*Bijeenkomsten zijn onderhevig aan verandering en worden bevestigd tijdens de voorafgaande bijeenkomst.

Belangrijke personen van het FOMC

Het FOMC bestaat uit zeven leden van het Federale Reserve Bestuur en vijf presidenten van de Federal Reserve Bank.

De zeven bestuursleden worden allemaal benoemd door de Amerikaanse president. De bestuursvoorzitter fungeert gewoonlijk als de voorzitter van het FOMC. Onder de vijf presidenten van de bank is ook de president van de Federale Reserve Bank van New York aanwezig – die ook dient als de vice-voorzitter van het FOMC – en vier anderen, die jaarlijks worden afgewisseld.

2018 comitéleden

Lid Rol Monetaire opvatting2

Jerome Powell, voorzitter van de Raad van Bestuur

Bestuur Federale Reserve

Lael Brainard

Bestuur Federale Reserve

Duif

Randal K. Quarles

Bestuur Federale Reserve

Neutraal

Niet gevuld

Bestuur Federale Reserve

Niet gevuld

Bestuur Federale Reserve

Niet gevuld

Bestuur Federale Reserve

William C Dudley, New York, vice-voorzitter

President Federale Reserve Bank

Neutraal

Loretta J. Mester, Cleveland

President Federale Reserve Bank

Havik

Thomas Barkin, Richmond

President Federale Reserve Bank

Raphael W. Bostic, Atlanta

President Federale Reserve Bank

Neutraal

John C. Williams, San Francisco

President Federale Reserve Bank

Havik

Wat zijn haviken en duiven?

Analisten en beleggers zullen proberen leden van het FOMC in te delen in twee categorieën: haviken en duiven. 

Haviken zijn leden die van mening zijn dat rentetarieven hoog moeten zijn, om de inflatie te verminderen ten kosten van de economische groei. Duiven denken het tegenovergestelde – rentetarieven moeten juist laag zijn, om een boost te geven aan werkgelegenheid tegen het risico van stijgende inflatie. 

Open nu een rekening

Een rekening openen is gratis, neemt enkele minuten in beslag en u bent niet verplicht om geld te storten of te handelen.

Wellicht bent u geïnteresseerd in...

1Grootste CFD-aanbieder qua opbrengsten (zonder forex). Bron: Published financial statements, februari 2018.

2 De opvattingen van ieder lid staan niet vast en kunnen van tijd tot tijd wijzigen als gevolg van veranderingen in de economie en de inflatiedoelen van de overheid. Deze tabel illustreert de opvatting van MPC-leden op het tijdstip van schrijven (18 oktober 2017).

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder.
Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.