Wat zijn IG's crypto-CFD productvoorwaarden?

Ga vandaag de cryptomarkten op bij 's werelds nr. 1 CFD-aanbieder.* U heeft geen wisselrekening nodig en uw transacties worden snel en efficient uitgevoerd.

Download de margegegevens voor crypto's hier:

Crypto-CFD margeschijven (non-professionele beleggers) (94kB)

Crypto-CFD margeschijven (professionele beleggers) (94kB)

* Gebaseerd op inkomsten m.u.v. FX (published financial statements, februari 2018).

Markt

Handelsuren [1]

Eén punt betekent

Minimale spread [2]

Gegarandeerde-stoppremie [3]

Non-professionele margevereiste [4]

Professionele margevereiste [5]

Crypto 10-index [6] 24 uur $1 25 15 50% 9,0%
Bitcoin 24 uur $1 38 30 50% 4,5%
Bitcoin cash 24 uur $1 1,8 2 50% 9,0%
Bitcoin cash/Bitcoin 24 uur $1 6 10 50% 9,0%
Ether (USD) 24 uur $1 1,4 5 50% 4,5%
Ether/Bitcoin 24 uur $1 3 3 50% 9,0%
Ripple 24 uur $0,01 0,4 2 50% 4,5%
Litecoin 24 uur $1 0,5 2 50% 9,0%
EOS 24 uur $0,01 3,5 2 50% 9,0%
Stellar 24 uur $0,01 0,15 0,5 50% 9,0%
NEO [7] 24 uur $1 0,1 0,5 50% 9,0%

Opmerkingen bij de tabel

Indien u een cliënt bent van IG Markets en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. Cryptomarkten sluiten vrijdagavond om 23:00 uur en heropenen zaterdagochtend om 5:00 uur (Ned. tijd). Houd er rekening mee dat uw rekening tijdens het weekend op margin call kan worden geplaatst, omdat de cryptomarkt dan open is.

2. Houd er rekening mee dat gedurende perioden van hoge volatiliteit onze minimale spread aanzienlijk verhoogd kan worden.

3. Een gegarandeerde-stoppremie wordt in rekening gebracht indien uw gegarandeerde stop wordt geactiveerd. De potentiële premie wordt getoond op het orderticket en kan deel uitmaken van de marge wanneer u de stop toevoegt. Houd er rekening mee dat de premies onderhevig zijn aan verandering, in het bijzonder vlak voor het weekend en gedurende volatiele marktomstandigheden.

4. Houd er rekening mee dat geschijfde marges van toepassing zijn; dit betekent dat meer marge vereist kan zijn voor grotere posities. Bekijk onze margepagina voor meer informatie. U kunt de geschijfde marges voor iedere markt vinden onder de infoknop op het orderticket.

5. Professionele cliënten zijn vrijgesteld van wettelijke hefboomlimieten, waardoor zij kunnen handelen tegen lagere marges. Deze restricties gelden wel voor non-professionele cliënten. Ga naar onze pagina ‘Professioneel handelen’ voor meer informatie en om te controleren of u in aanmerking komt.

6. De Crypto 10-index vertegenwoordigt de prestaties van de tien grootste tokens, gekozen en gewogen aan de hand van hun marktkapitalisatie. De index omvat een marktkapitalisatie van bijna $202 miljard, ofwel 83% van de totale marktkapitalisatie van alle verhandelbare digitale waarden. De index wordt berekend en beheerd door BITA GmbH; klik hier voor meer informatie.

7. Geen enkele CFD-positie op NEO geeft recht op een GAS-token (of vergelijkbaar) dat tijdens de looptijd van de positie is verkregen.

Overnight rentekosten

Onze dagelijkse overnight rentekosten zijn momenteel 0,0347% (12,5% per jaar) voor bitcoin, 0,0417% voor de Crypto 10-index en 0,0556% (20% per jaar) voor alle overige cryptocurrencies. Cliënten met een long positie betalen deze overnight rentekosten, terwijl cliënten met een short positie deze juist ontvangen. Daarnaast zijn er ook jaarlijkse IG administratiekosten van 7,5% van toepassing op zowel long als short posities.

Wat betekent dit voor mijn posities?

  • Indien u een long positie heeft, zult u op jaarbasis overnight rentekosten betalen van 0,0556% per dag (20% per jaar) voor bitcoin en/of 0,0764% (27,5% per jaar) voor overige cryptoposities die om 23:00 uur open zijn.
  • Indien u een short positie heeft, zult u op jaarbasis een overnight renteaanpassing ontvangen van 0,0139% per dag (5% per jaar) voor bitcoin en/of 0,0347% (12,5% per jaar) voor overige cryptoposities die om 23:00 uur open zijn.
  • Houdt u er rekening mee dat voor iedere positie die na 23:00 uur is geopend, een dagelijkse krediet- of debietaanpassing zal worden gerekend, van maandag tot zondag. Aanpassingen aan het aantal dagen dat in rekening wordt gebracht zullen vóór de Kerst- en Nieuwjaarsperiode worden gedaan, om de afwikkeling van transacties gedurende deze feestdagen te dekken.

Wij zullen onze overnight rentekosten van tijd tot tijd herzien en onze website en productvoorwaarden bijwerken volgens de laatste tarieven.

Bekijk het onderstaande voorbeeld voor overnight bitcoin financieringsberekeningen.

Overnight rentekosten voor een long positie in bitcoin

Overnight rentekosten voor een short positie in bitcoin

1 long contract in bitcoin, waarvan de prijs momenteel 7500 is.

(1 x 7500) x 0,0556% = $4,17.

De cliënt betaalt $4,17 per dag.

1 short contract in bitcoin, waarvan de prijs momenteel 7500 is.

(1 x 7500) x 0,0139% = $1,04.

De cliënt ontvangt $1,04 per dag.

Waarom kan ik van tijd tot tijd niet handelen in cryptomarkten?

Gezien de grote stijgingen in vraag en prijs kunnen wij koop- en verkooporders in cryptomarkten limiteren, zowel online als telefonisch.

Aangezien wij de exposure van de cliënt in de onderliggende markt hedgen, komen wij op voor de belangen van de cliënt. Vanwege de verschillende risico’s en de complexiteit van het handelen in onderliggende cryptowaarden is het totale aantal fysieke crypto’s dat wij als bedrijf kunnen houden gelimiteerd. Dientengevolge moeten wij de toegestane exposure van iedere cliënt die handelt in CFD’s beperken. De absolute limiet is momenteel £250.000 of het equivalente per cliënt voor alle cryptoposities. Cliënten met posities in cryptomarkten waarvan de totale waarde deze limiet overstijgt, lopen het risico dat dergelijke posities in waarde zullen verminderen.

Soms kunt u via het platform geen nieuwe long cryptopositie openen. Dit gebeurt wanneer wij onze maximale marktexposure hebben bereikt. U kunt een nieuwe positie openen wanneer ons handelsvolume verandert.

Houd er rekening mee dat u nog wel de mogelijkheid heeft om bestaande open posities te sluiten, mits u daarmee niet uw netto long exposure creëert of vergroot.

U kunt op het platform controleren of u long kunt gaan op onze cryptomarkten. In de app klikt u op het 'Informatie'-icoontje op het orderticket, vervolgens selecteert u 'Overige'. Op het platform klikt u op het keuzemenu van de desbetreffende markt en klikt u op 'Meer info'. Ververs uw browser voor de nieuwste updates.

IG's beleid voor blockchain forks

Wij baseren de prijs voor onze cryptoproducten op de onderliggende waarde die door de beurzen en marktmakers waar wij mee samenwerken beschikbaar wordt gesteld.

Er is op het moment één geaccepteerd gedecentraliseerd handelsboek dat alle cryptotransacties registreert – naast een handelsboek voor ether – de blockchain genoemd. Wanneer de software van verschillende miners niet meer gelijk staan, kan er een afsplijting, een fork, in de blockchain ontstaan. Dit resulteert in het bestaan van twee verschillende blockchains.

In het algemeen komen cryptocurrency-gebruikers snel overeen welke versie te gebruiken, om zo minimale onderbrekingen te voorkomen. De oude versie van de blockchain wordt vervolgens niet meer gebruikt.

Mocht het gebeuren dat een versie niet is komen te vervallen – ook wel hard fork genoemd – zullen wij normaliter de blockchain blijven gebruiken waarmee de meerderheid van de cryptocurrency-gebruikers instemt en zal deze de basis vormen voor onze prijzen. Wij behouden het recht om te bepalen welke blockchain en cryptocurrency-eenheid een meerderheid heeft.

Als de hard fork resulteert in een haalbare tweede cryptocurrency, kunnen wij een equivalente positie of cashaanpassing creëren op cliëntrekeningen overeenkomend met de waarde van de cryptocurrency. Echter, dit gebeurt naar ons goeddunken en wij zijn hier niet toe verplicht. Indien en wanneer de tweede cryptocurrency verhandelbaar is op grote beurzen, zullen wij pogen die waarde te weerspiegelen. Wij doen dit door ofwel de mogelijkheid te geven het product te sluiten, op basis van de valuatie van die beurs of door het boeken van een cash aanpassing op cliëntrekeningen. Indien binnen een redelijk tijdsbestek de tweede cryptocurrency niet verhandelbaar wordt op grote beurzen of deze niet als currency geschikt wordt geacht (als deze bijvoorbeeld niet wordt gemijnd), kunnen wij iedere positie verwijderen die eerder is gecreëerd tegen een waarde van nul op cliëntrekeningen. Wij zullen stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen wanneer wij deze handeling hebben verricht.

Wanneer een hard fork voorkomt, kan er aanzienlijke prijsvolatiliteit optreden en kunnen wij handelsactiviteiten opschorten gedurende deze gebeurtenis indien wij geen betrouwbare prijzen van de onderliggende waarde kunnen geven.

Wij zullen proberen u op de hoogte te brengen van potentiële blockchain forks. Echter, het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van potentiële toekomstige splitsingen.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.