CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn IG's crypto-CFD productvoorwaarden?

Ga vandaag nog de cryptomarkten op bij 's werelds nr. 1 CFD-aanbieder.* U heeft geen rekening bij een cryptobeurs nodig en uw transacties worden snel en efficient uitgevoerd.

Download de margegegevens voor crypto's hier:

Crypto-CFD margeschijven (non-professionele beleggers) (59kB)

Crypto-CFD margeschijven (professionele beleggers) (59kB)

* Gebaseerd op inkomsten exclusief FX (bron: gepubliceerde financiële overzichten, juni 2021).

Markt

Handelsuren [1]

Eén punt betekent

Minimale spread [2]

Gegarandeerde-stoppremie
[3]

Non-professionele margevereiste
[4]

Crypto 10-index [6] 24 uur $1 38 15 50%
Bitcoin (USD) 24 uur $1 36 50 50%
Ether (USD) 24 uur $1 1,2 1 50%
Bitcoin Cash (USD) 24 uur $1 2 2 50%
Litecoin (USD) 24 uur $1 0,4 2 50%
Cardano 24 uur $0,01 1,4 0,7 50%
Polkadot 24 uur $0,01 29,3 18 50 %
Dogecoin 24 uur $0,01 0,17 0,1 50 %
Chainlink 24 uur $0,01 20 12 50 %
Uniswap 24 uur $0,01 16 10 50 %
EOS (USD) 24 uur $0,01 4 2 50%
Stellar 24 uur $0,01 0,2 0,5 50%
NEO [7] 24 uur $1 0,2 0,5 50%
Ether/Bitcoin 24 uur $1 3 3 50%
Bitcoin cash/Bitcoin 24 uur $1 6 10 50%

Opmerkingen bij de tabel

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. Cryptomarkten sluiten vrijdagavond om 23:00 uur en heropenen zaterdagochtend om 9:00 uur (Nederlandse tijd). Houd er rekening mee dat uw rekening tijdens het weekend op margin call kan worden geplaatst, omdat de cryptomarkt dan open is.

2. Houd er rekening mee dat gedurende perioden van hoge volatiliteit onze minimale spread aanzienlijk verhoogd kan worden.

3. Een gegarandeerde-stoppremie wordt in rekening gebracht indien uw gegarandeerde stop wordt geactiveerd. De potentiële premie wordt getoond op het orderticket en kan deel uitmaken van de marge wanneer u de stop toevoegt. Houd er rekening mee dat de premies onderhevig zijn aan verandering, in het bijzonder vlak voor het weekend en gedurende volatiele marktomstandigheden.

4. Houd er rekening mee dat geschijfde marges van toepassing zijn; dit betekent dat meer marge vereist kan zijn voor grotere posities. Bekijk onze margepagina voor meer informatie. U kunt de geschijfde marges voor iedere markt vinden onder de infoknop op het orderticket.

5. Professionele cliënten zijn vrijgesteld van wettelijke hefboomlimieten, waardoor zij kunnen handelen tegen lagere marges. Deze restricties gelden wel voor non-professionele cliënten. Ga naar onze pagina ‘Professioneel handelen’ voor meer informatie en om te controleren of u in aanmerking komt.

6. De Crypto 10-index vertegenwoordigt de prestaties van de tien grootste tokens, gekozen en gewogen aan de hand van hun marktkapitalisatie. De index omvat een marktkapitalisatie van bijna $202 miljard, ofwel 83% van de totale marktkapitalisatie van alle verhandelbare digitale waarden. De index wordt berekend en beheerd door BITA GmbH; klik hier voor meer informatie.

7. Geen enkele CFD-positie op NEO geeft recht op een GAS-token (of vergelijkbaar) dat tijdens de looptijd van de positie is verkregen.

Overnight kosten
  • Indien u een long positie heeft, betaalt u overnight kosten van 0,0694% per dag (25% per jaar) voor Ether/bitcoin, en bitcoin cash/bitcoin, en Crypto 10 betaalt u 0,0625% (22,5% per jaar) voor overige cryptoposities betaalt u 0,0764% (27,5% per jaar)
  • Indien u een short positie heeft op bitcoin, ontvangt u een overnight renteaanpassing van 0,0139% per dag (5% per jaar). Voor Ether/bitcoin en bitcoin cash betaalt u 0,0208% (7,5% per jaar). Foor Crypto 10 ontvangt u 0,0208% (7,5% per jaar) en voor voor overige cryptoposities die om 23:00 uur (CET) open zijn, ontvangt u 0,0347% (12,5% per jaar).
  • Houd er rekening mee dat we voor iedere positie die na 23:00 uur (CET) nog open is, een dagelijkse renteaanpassing (bij of af) doen van maandag tot zondag. Aanpassingen aan het aantal dagen dat in rekening wordt gebracht zullen vóór de Kerst- en Nieuwjaarsperiode worden gedaan, om de afwikkeling van transacties gedurende deze feestdagen te dekken.

Wij zullen onze overnight kosten van tijd tot tijd herzien en onze website en productvoorwaarden bijwerken aan de hand van de laatste tarieven.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe de overnight kosten voor bitcoin worden berekend.

Overnight kosten voor een long positie in bitcoin

Overnight kosten voor een short positie in bitcoin

1 long contract in bitcoin, waarvan de prijs momenteel 30.000 is.

( 1 x 30.000 ) x 0,0694% = $20,82
De cliënt betaalt $ 20,82 per dag.

1 short contract in bitcoin, waarvan de prijs momenteel 30.000 is.

( 1 x 30.000 ) x 0,0139% = $ 4,17

De cliënt ontvangt $ 4,17 per dag.

Waarom kan ik van tijd tot tijd niet handelen in cryptomarkten?

Gezien de grote stijgingen in vraag en prijs kunnen wij koop- en verkooporders voor cryptomunten limiteren, zowel online als telefonisch.

Aangezien wij de exposure van de cliënt in de onderliggende markt hedgen, komen onze belangen overeen met die van de cliënt. Vanwege de verschillende risico’s en de complexiteit van het handelen in onderliggende cryptocurrencies is het totale aantal fysieke cryptomunten dat wij als bedrijf kunnen bewaren, gelimiteerd. Dientengevolge moeten wij de toegestane exposure van iedere cliënt die handelt in CFD’s beperken. De maximale exposure is momenteel £100.000 (of equivalent) per cliënt voor alle cryptoposities. Cliënten met posities in cryptocurrencies waarvan de virtuele waarde deze limiet overstijgt, lopen het risico dat dergelijke posities worden gereduceerd.

Soms kunt u via het platform geen nieuwe long cryptopositie openen. Dit gebeurt wanneer wij onze maximale marktexposure hebben bereikt. U kunt een nieuwe positie openen wanneer ons handelsvolume verandert.

Houd er rekening mee dat u nog wel de mogelijkheid heeft om bestaande open posities te sluiten, mits u daarmee geen netto long exposure creëert of vergroot.

U kunt op het platform controleren of u long kunt gaan op onze cryptocurrencies. Op het nieuwe platform klikt u op het 'informatie'-icoontje op het orderticket en vervolgens kiest u 'overige’. Op het oude platform klikt u op het keuzemenu van de desbetreffende markt en klikt u op 'meer info'. Ververs uw browser voor de nieuwste updates

IG's beleid omtrent blockchain forks

Wij baseren de prijs voor onze cryptoproducten op de onderliggende waarde die door de beurzen en market makers waar wij mee samenwerken, beschikbaar wordt gesteld.

Er is op dit moment één geaccepteerd gedecentraliseerd grootboek dat alle cryptotransacties registreert – naast een grootboek voor ether – en de blockchain wordt genoemd. Wanneer de software van verschillende miners niet meer gelijk loopt, kan er een afsplitsing ofwel een fork in de blockchain ontstaan. Hierdoor ontstaan er twee verschillende blockchains.

Over het algemeen komen cryptocurrency-gebruikers snel overeen welke versie te gebruiken, om zo eventuele verstoringen tot een minimum te beperken. De oude versie van de blockchain wordt vervolgens niet meer gebruikt.

Mocht het gebeuren dat een versie niet is komen te vervallen – dit wordt een hard fork genoemd – zullen wij normaliter de blockchain blijven gebruiken waarmee de meerderheid van de cryptocurrency-gebruikers instemt en zal deze de basis vormen voor onze prijzen. Wij behouden ons het recht voor om te bepalen welke blockchain en cryptocurrency-eenheid een meerderheid hebben.

Als de hard fork resulteert in een haalbare tweede cryptocurrency, kunnen wij een gelijkwaardige positie creëren op rekeningen van cliënten overeenkomend met de nieuwe cryptocurrency. Echter, dit gebeurt geheel naar ons goeddunken en wij zijn hier niet toe verplicht. Indien en wanneer de tweede cryptocurrency verhandelbaar is op een grote beurs, zullen wij pogen die waarde te weerspiegelen. Wij doen dit door ofwel de mogelijkheid te geven het product te sluiten, op basis van de valuatie van die beurs, ofwel door het boeken van een cashaanpassing op rekeningen van cliënten. Indien de tweede cryptocurrency binnen een redelijk tijdsbestek niet verhandelbaar wordt op grote beurzen of deze niet levensvatbaar wordt geacht als cryptovaluta (als deze bijvoorbeeld niet wordt gemined), kunnen wij iedere positie verwijderen die eerder is gecreëerd tegen een waarde van nul op rekeningen van cliënten. Wij zullen stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen wanneer wij deze handeling hebben verricht.

Wanneer een hard fork optreedt, kan er aanzienlijke prijsvolatiliteit optreden en kunnen wij handelsactiviteiten opschorten gedurende deze gebeurtenis indien wij geen betrouwbare prijzen van de onderliggende waarde kunnen geven.

Wij zullen proberen u op de hoogte te brengen van potentiële blockchain forks. Echter, het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van potentiële toekomstige forks.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.