40 år i branschen
185 800 kunder världen över
15 000 marknader

Optioner – produktinformation

Öppna konto

Det kostar inget att öppna konto, det går snabbt och smidigt, och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla. Du kan också öppna ett demokonto och prova vår plattform.

Handla på volatilitet på kort eller medellång sikt med vårt utbud av flexibla options-CFDs

Alla våra dagsoptioner är särskilda former av CFDs som ger dig exponering mot förändringar i optionspriser. En dagsoption avräknas kontant och kan inte lösas in av eller mot dig, eller resultera i leverans av det underliggande värdepappret.

Dagsoptioner

Vi erbjuder 1-dagsoptioner på ett stor utbud av populära marknader, till exempel globala aktieindex, valutapar och råvaror. 
 

Marknad Kontraktsstorlek
1-dags Sverige30 SEK100/punkt
1-dags Australien200 AUD10/punkt
1-dags FTSE 100® £10/punkt
1-dags Wall Street $10/punkt
1-dags USA500 $100/punkt
1-dags Tyskland30 €5/punkt
1-dags Frankrike40 €10/punkt
1-dags Italien40 €5/punkt
1-dags Spanien35 €10/punkt
1-dags Nederländerna25 €100/punkt
1-dags EUR/USD, GBP/USD $10/punkt
1-dags USD/JPY ¥1000/punkt
1-dags USD/CHF SF10/punkt
1-dags EUR/GBP £10/punkt
1-dags AUD/USD $10/punkt
1-dags USA Lätt råolja $10
1-dags Avista Guld $100
1-dags Avista Silver $50

Noter

1. Positioner som inte redan har stängts av kunden förfaller automatiskt enligt följande:

1-dags optioner på FTSE® och Wall Street fastställs mot FTSE®:s och Wall Streets avistamarknaders officiella avräkningsnivåer. 1-dags optioner på USA SPX500 fastställs mot SPX 500:s avistamarknads officiella avräkningsnivå.

1-dags optioner på Tyskland30, Frankrike40, Italien40, Spanien35, Nederländerna25 och Sverige30 fastställs mot de officiella avräkningsnivåerna för avista DAX 30, avista CAC 40, avista MIB 40, avista IBEX 35, AEX och OMXS30.

1-dags FX-optioner fastställs baserat på den första printen registrerad av Bloomberg (E&OE) kl. 21:00 (svensk tid) för det relevanta valutaparet.

1-dags optioner på USA Lätt-råolja fastställs baserat på av det officiella stängningspriset för det likvida futureskontraktet på US Light Crude Oil på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 20:30 svensk tid.

1-dags guldoptioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för det relevanta futureskontraktets närmaste likvida månaden på NYMEX (New York Mercantile Excahnge) kl. 19:30 svensk tid.

1-dags silveroptioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för det relevanta futureskontraktets närmaste likvida månaden på NYMEX (New York Mercantile Excahnge) kl. 19:25 svensk tid.

Köpoptioner fastställs till avräkningspriset minus lösenpriset, eller till noll, vilketdera är störst.

Säljoptioner fastställs till lösenpriset, minus avräkningspriset, eller till noll, vilketdera är störst

2. Vår spread för dagliga optioner är beroende av ett antal faktorer inklusive kvoteringens nivå och förfallotiden. För 1-dags FTSE®, Wall Street och Tyskland 30 kommer spreaden att ligga mellan två och åtta punkter. För 1-dags USA SPX500 kommer spreaden att ligga mellan 0,3 och 1 punkt. För 1-dags Frankrike 40 kommer spreaden att ligga mellan tre och fyra punkter. För 1-dags Italien 40 och Spanien 35 kommer spreaden att ligga mellan fem och sex punkter. För Nederländerna25 kommer spreaden att ligga mellan 0,2 och 0,4 punkter. För 1-dags valutaoptioner kommer spreaden att ligga mellan fyra till tio pips. För EUR/GBP kommer spreaden att ligga mellan två till nio och för AUD/USD kommer spreaden att ligga mellan en och tolv pips.

3. Vi erbjuder handel dygnet runt på 1-dags optioner för FTSE®100, Tyskland30 och Wall Street. Dygnetrunthandel startar kl. 08:30 (svensk tid) måndag och slutar kl. 22:15 (svensk tid) påföljande fredag. 1-dags optioner kan handlas från en timme efter den tidigare avräkningen tills en minut innan varje marknads stängning. 1-dags USA Lätt-råolja kan handlas från 09:00 till 20:27 svensk tid.

4. Säkerhetskravet för att köpa en 1-dags option är öppningspriset (eller premien) multiplicerat med kontraktsvärdet (per punkt på den underliggande marknaden). Detta är den maximala potentiella förlusten för positionen.

5. Säkerhetskravet för att sälja en 1-dags option varierar, men kommer aldrig att vara mindre än hälften av den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden, och aldrig större än den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden.

6. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

Veckooptioner

Vi erbjuder veckolånga valutaoptioner som fastställs varje fredag på basis av avistakursen kl. 16.00 (svensk tid).

Marknad Kontraktsstorlek
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD $10/punkt
USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY ¥1000/punkt
USD/CHF SF10/punkt
EUR/GBP £10/punkt
USD/CAD CAD10/punkt
USA Lätt råolja $10
Guld $100

 

Noter

1.  Positioner som inte redan stängts av kunden förfaller baserat på det första print hos Bloomberg (E&EO) för den berörda avistakursen kl. 10.00 New York-tid (detta är normalt kl. 16.00 svensk tid) på den angivna fredagen (eller föregående affärsdag i fall den är en amerikansk helgdag).

 
    Köpoptioner fastställs till avräkningspriset minus lösenpriset, eller till noll, vilketdera är störst.
 
    Säljoptioner fastställs till lösenpriset, minus avräkningspriset, eller till noll, vilketdera är störst.
 
    Vår spread för veckolånga optioner är beroende av ett antal faktorer inklusive kvoteringens nivå och förfallotiden. Den normala spännvidden för spread kommer att vara från tre till tio pips.
 
2. Dygnetrunthandel startar kl. 08.30 (svensk tid) måndag och slutar kl. 22.15 (svensk tid) påföljande fredag. Veckolånga optioner kan handlas från en timme efter den tidigare avräkningen till en minut före varje marknads stängning. Veckolånga optioner för guld kvoteras 14.30–19.30 (svensk tid) och veckolånga optioner för olja erbjuds 14.30–20.30 (svensk tid).
 
3. Säkerhetskravet för att köpa en veckolång option är öppningspriset (eller premien) multiplicerat med kontraktsvärdet (per punkt på den underliggande marknaden). Detta är den maximala potentiella förlusten för positionen.
 
4. Säkerhetskravet för att sälja en veckolång option varierar beroende på valutapar och kan komma att vara annorlunda än det som fordras för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden.
 
5. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

Aktieoptioner

Vi debiterar ett standardcourtage för aktieoptioner denominerade i USD, EUR, CHF, GBP, CAD och AUD.

Våra aktieoptioner är en speciell form av CFD vilken ger kunden exponering mot förändringar i aktieoptionspriser, men som inte kan verkställas av eller mot kunden och aktieoptionerna kan därför inte resultera i leverans av de faktiska aktierna.

Aktieoption Standardcourtage aktieoptioner (per post, per sida)
USD-aktieoptioner US$5
EUR-aktieoptioner €3
CHF-aktieoptioner CHF3
GBP-aktieoptioner £10
CAD-aktieoptioner C$6
AUD-aktieoptioner A$5

 

Observera: Individuella aktieoptioner kan endast handlas på telefon, vi erbjuder inte dessa online.

Noter

1. Så länge det finns en handelsbar option på den underliggande marknaden erbjuder vi aktieoptioner på aktier som ingår i FTSE® 100, DOW 30 och NASDAQ 100 samt ett antal kanadensiska och australiensiska aktier såväl som ett stort utbud av europeiska aktieoptioner som handlas på Eurex och Euronext.

2. Vi debiterar ett standardcourtage per post, per sida för aktieoptioner denominerade i USD, EUR, GBP, CHF, CAD och AUD. Det debiteras inget courtage då en aktieoption förfaller men standardcourtaget debiteras för att öppna och stänga positioner. Courtaget debiteras automatiskt ditt konto.
 
3. Standardcourtaget finns angivet i tabellen här ovanför.
 
4. Säkerhetskravet för att köpa ett optionskontrakt är öppningspriset (eller premien) multiplicerat med antalet aktier.
 
För en aktieoption som säljs varierar säkerhetskravet med ett maximum som är lika stort som det säkerhetskrav i procent som gäller för den underliggande aktien. Säkerhetskravet för en aktie beräknas som en procentdel av öppningsvärdet för transaktionen. Säkerhetskravet för olika aktier varierar beroende på volatilitet och marknadsförhållanden och är i skrivande stund:
 
Brittiska FTSE® 100-Aktier: 10% eller 15%
Amerikanska aktier: 10% eller högre
 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra säkerhetskraven.
 
5. Handelstider är följande:
 
Brittiska aktieoptioner: 09:00–17:30 (svensk tid)
Amerikanska aktieoptioner: 15:30–22:00 (svensk tid)
 
Det är ibland inte möjligt att kvotera en enskild aktieoption före 15:45 CET.
 
6. Den sista handelsdagen för aktieoptioner är kontraktsmånadens tredje fredag.
 
Aktieoptioner som inte redan har stängts av kunden, stängs på eller efter den sista handelsdagen enligt följande:
 
Köpoptioner till avräkningspriset på den underliggande aktien vid eller efter marknadens stängning på den sista handelsdagen, så som rapporterat i Financial Times följande dag (E&OE) minus optionens lösenpris, eller till 0, vilketdera är störst. Om inget pris är rapporterat i Financial Times kommer priset som används vara det pris som rapporteras av Bloomberg.
 
Säljoptioner till optionens lösenpris minus avräkningspriset på den underliggande aktien vid eller efter marknadens stängning på den sista handelsdagen, så som rapporterat i Financial Times följande dag (E&OE) minus optionens lösenpris, eller till 0, vilketdera är störst. Om inget pris är rapporterat i Financial Times kommer priset som används vara det pris som rapporteras av Bloomberg.
 
7. För aktieoptioner gäller att om det sker en fondaktie-, fond- eller nyemission som påverkar den underliggande aktien kommer vi att besluta om den tillämpliga justeringen, om någon, som ska göras för den berörda aktieoptionen. Dessa justeringar kommer att ta hänsyn till den förtunnande eller koncentrerande effekten som är nödvändig för att bibehålla den finansiella motsvarigheten till de rättigheter och skyldigheter som parterna i den relevanta CFD-handeln hade omedelbart innan händelsen.
 
8. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.
 
 

Indexoptioner

Dessa kontrakt är ett komplement till våra dagliga optioner på globala aktieindex.

Marknad Handelstider Värde av ett kontrakt (per punkt) Handelsspread Kontraktsmånader Sista handelsdag
Sverige30 9.05-17.25 SEK100 0,6-1,5 Nuvarande & nästa månad, 2 närmsta kvartalsmånaderna Kontraktmånadens 3:e fredag (5)
Frankrike40 9.05-17.30 £10 3-6 Endast närmaste månad Kontraktmånadens 3:e fredag (5)
FTSE® 100 Dygnet runt (10) £10 3-10 Nuvarande & nästa månad; 2 närmsta kvartalsmånaderna Kontraktmånadens 3:e fredag (5)
Wall Street Dygnet runt (10) US$10 5-16 Nuvarande & nästa månad; 2 närmsta kvartalsmånaderna Torsdagen före kontraktsmånadens 3:e fredag (3)
USA500 Dygnet runt (10) $100 0,6-2,0 Nuvarande & nästa månad; 2 närmsta kvartalsmånaderna Torsdagen före kontraktsmånadens 3:e fredag (4)
Australien200 10.10-16.00 AEST A$10 3-10 Endast närmaste kvartalsmånad
 
Kontraktsmånadens 3:e torsdag (2)
EU Stocks 50 09.05-17.30 €10 2-5 Endast närmaste månad
 
Kontraktsmånadens 3:e fredag eller föregående affärsdag av kontraktsmånaden (9)
Tyskland30 Dygnet runt (10) €5 3-10 Nuvarande & nästa månad; 2 närmsta kvartalsmånaderna Kontraktmånadens 3:e fredag (6)
Frankrike40 09.00-17.30 €10 3-6 Endast närmaste kvartalsmånad
 
Förfallomånadens 3:e fredag
Nederländerna25 09.05-17.30 €100 0,3-0,7 Nuvarande månad Kontraktmånades 3:e fredag (8)
Veckooptioner          
FTSE® 100 Dygnet runt (5) £10 3-6 Veckooption Varje fredag
Tyskland30 09.00-17.30 (6) €5 3-6 Veckooption Varje fredag med undantag för de veckor Tyskland30 månadsoptioner förfaller
 
Nederländerna25 09.05-17.25 €100 0,15-0,25 Veckooption Varje fredag
USA500 Dygnet runt (4) $100 0,6-2,0 Veckooption Varje fredag med undantag för varje månads 3:e vecka
Wall Street 15.30-22.00 (3) $10 6-16 Veckooption Varje fredag med undantag för de veckor Wall Street månadsoptioner förfaller

Noter

1. Positioner som inte redan stängts av klienten förfaller automatiskt på det datum som angetts.

Köpoptioner fastställs till avräkningspriset minus lösenpriset, eller till noll, vilketdera är störst.

Säljoptioner fastställs till lösenpriset, minus avräkningspriset, eller till noll, vilketdera är störst.

1-dags FX-optioner fastställs baserat på den första printen registrerad av Bloomberg (E&OE) kl. 21:00 (svensk tid) för det relevanta valutaparet.

2. Australiska aktieindexoptioner fastställs baserat på den speciella öppningskvoteringen (Special Opening Quotation) av S&P/ASX 200 Index på den sista handelsdagen beräknat med en decimal. Den speciella öppningskvoteringen beräknas med användning av det första handlade priset för varje aktie som ingår i S&P/ASX 200 Index på den sista handelsdagen, oavsett när den aktien först handlas under ASX:s handelsdag. Det betyder att det först handlade priset för varje aktie som ingår kan inträffa när som helst mellan det att ASX:s marknad öppnar och ASX:s marknad stänger (inklusive under stängningscallen (Closing Single Price Auction)) på den sista handelsdagen. Om någon aktie som ingår inte har handlats innan ASX:s marknad stänger på den sista handelsdagen kommer det senast handlade priset för den aktien att användas för att beräkna den speciella öppningsnoteringen.

 3. Wall Street-optioner kan handlas till kl. 15:00 (Chicago-tid) på den sista handelsdagen och fastställs baserat på den speciella öppningskvoteringen (SOQ) av DJIA (beräknad med två decimaler) på kontraktsmånadens 3:e fredag såsom rapporterat av CBOE. Observera att detta är dagen efter den sista handelsdagen. SOQ beräknas från serien av öppningspriser för de 30 DJIA-aktierna på NYSE. Veckolånga Wall Street-optioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för DJIA på fredag kväll och dessa optionerna erbjuds inte den vecka varje månad då en månadslång Wall Street-option förfaller.


4.  Månadslånga USA SPX500-optioner förfaller baserat på den speciella öppningskvoteringen för S&P 500 på kontraktsmänadens 3:e fredag, så som rapporterat av CBOE. Observera att detta är dagen efter IG Markets sista handelsdag. Det här kontraktet kan handlas fram till kl. 22:15 svensk tid på den sista handelsdagen. Veckolånga USA SPX500-optioner kommer att fastställas baserat på avista stängningspriset för S&P 500 så som rapporterat av CME kl. 15:00 (Chicago-tid). Veckolånga USA SPX500-optioner finns tillgängliga dygnet runt, från kl. 15:30 måndag till kl. 22:00 påföljande fredag svensk tid (in-hours). Veckolånga USA SPX500-optioners erbjuds inte varje månads 3:e vecka då de ånadslånga USA SPX500-optioner förfaller.

5. FTSE®-optioner fastställs baserat på Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) såsom rapporterat av LIFFE på den sista handelsdagen. Exchange Delivery Settlement-priset är baserat på en avistamarknadscall för FTSE® 100 Index som startar kl. 10:10 (Londontid) på den sista handelsdagen. Denna call bör vara avslutad vid kl. 10:30 (Londontid).

6. Tyskland 30-optioner fastställs baserat på det slutgiltiga avräkningsvärdet på DAX såsom rapporterat av Eurex på den sista handelsdagen. Avräkningsvärdet är baserat på priserna för aktierna som ingår i DAX såsom fastslaget under en intradagscall som startar kl. 13:00 CET i det elektroniska handelssystemet Xetra. Veckolånga Tyskland30-optioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för DAX avistaindex på fredag eftermiddag och dessa optioner erbjuds inte den vecka varje månad då en månadslång Tyckland30-option förfaller.

7. Frankrike40-optioner fastställs baserat på Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) såsom rapporterat av Eurex. Detta beräknas genom att ta medelvärdet av alla indexvärden som beräknats och spridits mellan kl. 15:40 och 16:00 CET.

8. Nederländerna25-optioner fastställs baserat på genomsnittsvärdena för AEX-index varje månads tredje fredag. Dessa beräknas vid ett 1-minutersintervall mellan kl. 15:30 och kl. 16:00 (svensk tid).

9. EU Stocks 50 optioner fastställs baserar på avstämningsvärdet av EuroStoxx 50 index rapporterat av Eurex på den sista handelsdagen. Avstämmningsvärdet är baserar på genomsnittvärdena for respektive index mellan 11.50 och 12.00.

10. Säkerhetskravet för att köpa en aktieindexoption är öppningspriset (eller premien) multiplicerat med kontraktsvärdet (per punkt på den underliggande marknaden). Detta är den maximala potentiella förlusten för positionen.

    Säkerhetskravet för att sälja en aktieindexoption varierar, men kommer aldrig att vara mindre än hälften av den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden, och aldrig större än den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden.

11.  Dygnetrunthandel startar kl. 09:00 svensk tid måndag och slutar kl. 22:15 svensk tid påföljande fredag. Fråga vår kundservice om information angående helgdagar.

12.  När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

 

Terminsoptioner

Råvaror
 

Optionsmarknad och handelstider En punkt betyder
Handelsstorleken motsvarar ett kontrakt 
 
Handelsspread

Guld

14.30-19.30

$/1 troy ounce $100 1-3

Silver

14.25-19.25

cents/troy ounce $50 1-4

Högklassig koppar

14.10-20.00

0.01 cents/troy ounce $2.50 20-160

USA lätt råolja

14.30-20.30

cents/tunna $10 10-20

Socker nr.11 World

14.10-19.30

0 01 cents/pound $11.20 4-10

Vete

cents/bushel $50 1-4

Majs

16.30-20.15

cents/bushel $50 1-4

Kaffa Arabica (New York)

14.00-19.30

00.1 cents/pound $3.75 40-200

Kakao (New York)

14.30-19.30

$/1 troy ounce $100 1-3

Sojabönor

16.30-20.15

cents/bushel $50 2-5

 

Noter

1. Råvaruoptioner fastställs baserat på det officiella avstämningspriset och förfallodatum ugår därför från den underliggande marknadens regler. Förfalloreglerna kan komma att ändras.

Types of options

Typer av optioner

Dagliga optioner

Dagliga optioner fastställs mot den underliggande marknadens officiella stängningskurs den dagen du handlar optionen. Så om du handlar en Daglig option på FTSE® 100 option kl. 11.30 på förmiddagen kommer den att fastställs mot FTSE® 100 officiella stängningskurs samma dag.
 
Dagliga optioner ger dig möjligheten att investera på kort sikt i volatiliteten på den underliggande marknaden, i tillägg till att ta en position baserat på riktningen. Om du tror att den underliggande marknaden kommer att röra sig kraftigt en specifik dag så kan du tjäna pengar på den rörelsen oavsett om den går upp eller ner.
 

Optioner med längre löptid

Vi erbjuder ett stort utbud av optioner med längre löptid, t.ex. vecko-, månads- och kvartalsvisa optioner.

Aktieindexoptioner

Vi erbjuder ett stort utbud av optioner på ledande aktieindex, exempelvis dagliga optioner på FTSE® 100 och Wall Street och du betalar inget courtage.

Valutaoptioner

Vi erbjuder handel i dagliga och veckolånga optioner på de mest populära valutaparen, perfekt om du vill handla kortsiktigt.
 
Varje handelsdag erbjuder vi ett stort utbud av köp- och säljoptioner på GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF och EUR/GBP. Optionerna förfaller kl. 14:00 Chicago-tid och är baserade på spot-kursen.
 
Precis som för våra vanliga valutakontrakt är kvoteringen "all-in" så det utgår inget courtage.
 

Aktieoptioner

Våra aktieoptioner är en speciell form av CFD vilken ger kunden exponering mot förändringar i aktieoptionspriser, men de kan inte lösas av eller mot kunden och aktieoptionerna kan därför inte resultera i leverans av de underliggande aktierna.
 
Så länge det finns en handelsbar aktieoption på den underliggande marknaden erbjuder vi aktieoptioner på aktier som ingår i FTSE® 100, DOW 30 och NASDAQ 100 samt ett antal kanadensiska australienska aktier såväl som ett stort utbud av europeiska aktieoptioner som handlas på Eurex och Euronext.
 
Vi debiterar ett standardcourtage för aktieoptioner denominerade i USD, EUR, CHF, GBP, CAD och AUD. Det debiteras inget courtage då en aktieoption förfaller men standardcourtaget debiteras för att öppna och stänga positioner. Courtaget debiteras automatiskt ditt konto när du handlar med aktieoptioner.
 
Du kan gå ur din aktieoptionsposition när som helst eller vänta tills dess den förfaller. Hos IG regleras alltid aktieoptioner kontant så du behöver inte oroa dig om faktisk leverans av det underliggande instrumentet.
 
Observera att aktieoptioner endast kan handlas via telefon till skillnad från våra övriga optioner som kan handlas båda via telefon och online.

Call options

Köpoption

En köpoption är rätten att köpa ett specifikt instrument till ett angivet pris vid eller innan ett fastställt datum. En köpoption på Wall Street med förfall i december och lösenkurs 10400 ger dig rätten att köpa decemberterminen på Wall Street vid 10400 vid eller innan ett angivet förfallodatum i december.

Vad innebär detta?

Du har nu rätten, men inte skyldigheten, att köpa ett specifikt instrument till ett angivet pris vid eller innan ett fastställt datum. Till exempel ger köpoptionen på Wall Street med lösen i december och lösenkurs 10400 dig rätten men inte skyldigheten att köpa Wall Street till kursen 10400. Det sämsta utfallet skulle inträffa om optionen inte skulle ha något värde. Detta sker om Wall Street skulle stänga under 10400.

Potentiell vinst och "break-even"

För varje punkt Wall Street fastställs över 10400 kommer du tjäna 10 $ per punkt. Den kritiska punken du behöver uppnå kallas ”break-even” och beräknas som 10400 (lösenkurs) plus det premium du betalat för optionen.
 
När du köper en option vet du på förhand din risk eftersom förlusten är begränsad men teoretiskt sett är din potentiella vinst obegränsad.

Put options

Säljoption

En säljoption är väldigt lik en köpoption men ger dig istället rätten att sälja ett angivet specifikt instrument till ett angivet pris vid eller innan ett fastställt datum.  En säljoption på EUR/USD med lösenpris 14350 och förfallodatum i mars ger dig rätten att sälja EUR/USD till 14350 på eller innan förfallodagen i mars.
 
Break-even får du genom att ta ditt lösenpris minus priset du betalade för optionen. För varje punkt EUR/USD fastställs under 14350 minus säljpriset kommer du tjäna 10 $ per punkt.

Öppna konto

Det kostar inget att öppna konto, det går snabbt och smidigt, och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Du kanske är intresserad av...

  • Läs mer om IG

    Vi har utvecklat trading-branschen i över 40 år och arbetar kontinuerligt med att göra de finansiella marknaderna mer tillgängliga för våra kunder.

  • Låga säkerhetskrav

    Våra säkerhetskrav är bland de lägsta i CFD-branschen och vi har en transparent prissättning vilket gör att du alltid vet vilka avgifter som är förknippade med din handel.

  • Handelsplattform för webb och mobil

    Vår handelsapplikation finns anpassad för webbläsare samt för olika mobila enheter, vilket ger dig bästa möjliga trading-upplevelse.

Kontakta oss

Svensktalande kundservice är tillgänglig måndag-fredag 9-18.

08-505 15 003

Du kan även ringa
08-505 15 000 eller
mejla kundservice@ig.com