Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Räntor CFDs – produktinformation

Alla våra kontrakt förfaller vid ett angivet framtida datum. Vi kvoterar en köp/säljspread som är baserad på den underliggande räntan. Vi erbjuder miniversioner av alla kontrakt på räntor och obligationer till 20 % av standardkontraktets storlek och säkerhetskrav

  • Räntor
  • Kontraktstider
  • Noter

Kontrakt och handelstider
(lokal tid)

Värde av ett kontrakt
(per indexpunkt)

Spread standardkontrakt [1]

Premie garanterad stopp

Säkerhetskrav för icke-professionella traders
(per kontrakt)

US 30-Day Fed Funds Rate
23.00-22.00

41,67 $ 1,6 2 20 %
Australisk 30-Dagars Interbankkurs
Chicago
17.14-07.00
08.34-16.30
25 AUD 1* 2 20 %
Euribor
London
01.00-21.00
25 1 2 20 %
Eurodollar
Chicago
23.00-22.00
25 $ 1,6 2 20 %
Euroswiss
London
07.30-18.00
25 CHF 1 2 20 %
Euroyen
Singapore
00.45-12.00 (London time)
2 500 JPY 3 3 Erbjuds inte längre
Sterling Deposit / Short Sterling
London
07.30-18.00
12,50 £ 1 2 20 %

Marknad

Kontraktsmånad

Sista handelsdag [3]

USA 30-dagars Fed Funds Rate Alla Sista vardagen i månaden
Australisk 30-dagars Interbankkurs Alla Sista vardagen i månaden
Euribor Mars, Juni, Sept, Dec Två vardagar före kontraktsmånadens tredje onsdag
Eurodollar Mars, Juni, Sept, Dec Två vardagar före kontraktsmånadens tredje onsdag
Euroswiss Mars, Juni, Sept, Dec Två vardagar före kontraktsmånadens tredje onsdag kl. 11.00 (London-tid)
Euroyen Mars, Juni, Sept, Dec Två vardagar före kontraktsmånadens tredje onsdag
Sterling Deposit Mars, Juni, Sept, Dec Tredje onsdagen i kontraktmånaden kl. 11.00 (London-tid)

 

Noter

Alla instrument som beskrivs på den här webbplatsen är Contracts-For-Difference (CFDs). Våra räntor och obligationer ger dig exponering mot förändringar av räntesatser och obligationspriser, men de regleras kontant och kan inte resultera i leverans av någon råvara eller något instrument.
Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.
1. a) CFDs på ränteterminer kvoteras utifrån motsvarande kontrakt på den underliggande terminsmarknaden. Vi tillämpar ingen viktning på våra priskällor. Vi noterar en "allt-i-ett"-spread som inkluderar både handels- och marknadsspread.
b) Alla handelsspreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Våra spreadar kan ändras för att motsvara den tillgängliga likviditeten vid olika tidpunkter under dagen. Våra normala spreadar visas i tabellen.
c) Spreadar erbjuds som fasta eller variabla. Om variabla spreadar används, så är den spread som visas i tabellen IGs spread. Variabla spreadar är markerade med asterisk (*).
d) Vi kommer inte att debitera något ytterligare courtage såvida vi inte meddelar dig skriftligen.
2. För affärer med garanterad stopp debiteras en premie om ditt garanterade stopp utlöses. Den potentiella premien visas på handelskvittot och kan utgöra en del av din marginal när du ansluter stoppet. Observera att premier kan komma att ändras, särskilt på helger och under volatila marknadsförhållanden.
3. Om det inte uttryckligen överenskommits med IG, kommer dina positioner automatiskt att rullas över till ett kontrakt med ett senare datum. För de flesta positioner kan en kund, innan positionen har stängs automatiskt, be om att positionen inte rullas över till ett senare datum. Att rulla över en position innebär att man stänger den gamla positionen och öppnar en ny. Vi försöker normalt att kontakta en kund innan en position löper ut och erbjuda möjlighet att rulla över positionen. Vi kan emellertid inte åta oss att göra detta i alla situationer, och det är fortfarande kundens ansvar att meddela sina roll-over preferenser innan en position löper ut.

Om en kund har kommit överens med IG att låta en position löpa ut, kommer den att göra det på eller efter den sista affärsdagen, plus/minus halva vår spread:

  • Eurodollar vid det slutgiltiga avräkningspriset för 90-dagars Eurodollar-futures på CME på den sista handelsdagen.
  • Sterling Deposit och Euribor baserat på det relevanta futureskontraktets Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) på LIFFE på den sista handelsdagen.
  • Euroyen baserat på det slutgiltiga avräkningspriset för Euroyen-futures såsom rapporterat av SGX
  • Euroswiss baserat på EDSP för Euroswiss-futures på LIFFE. EDSP är beräknat som 100 minus BBA Libor för 3-månaders Euroswiss Franc-inlåning kl. 11:00 på den sista handelsdagen.
  • Australisk 30-dagars Interbankkurs med användning av det månatliga genomsnittet för "Interbank Overnight Cash Rate" såsom publicerat av RBA, delat med antalet dagar i månaden och avrundat till närmaste 0,001%.
  • US 30-dagars Fed Funds Rate baserar sig på det slutgiltiga priset på CME 30-Day Federal Funds Futures Contract. Priset baseras på genomsnittet av den dagliga Fed Funds "overnight rate" (såsom den rapporterats av Federal Reserve Bank i New York) över kontraktsmånaden.
4. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

5. Säkerhetskravet är en procentenhet av den totala positionens värde. Läs mer på vår sida om säkerhetskrav.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.