Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Sektors CFDs - Produktinformation

Start trading indices today, with spreads from 1 point. Open an account for access to more 24-hour indices than any other provider, and out-of-hours spreads from just 5 points on the Tyskland 40.

Vi erbjuder handel i sektorer från Storbritannien och Australien, vilket ger dig exponering mot ett stort antal aktier med endast en affär.

 • Handeln med sektor-CFDs är courtagefri; det du betalar är spreaden.
 • Spreaden är vanligtvis 0,1 % på båda sidor, för alla sektorkontrakt.
 • Säkerhetskravet är 5 % av det underliggande värdet.
 • Den minsta handelsstorleken för sektor-CFDs är ett kontrakt.

Vi erbjuder standard- och minikontrakt i följande sektorer:

 • Brittiska sektorer
 • Australiensiska sektorer
 • Noter
 • Rymd och Försvar

 • Banker

 • Dryck

 • Byggnad och Byggnadsmaterial

 • Kemi

 • Aktierelaterade investeringsinstrument

 • Elektricitet

 • Elektronik och Elektronisk utrustning

 • Fast Telecom

 • Livsmedel & Läkemedel

 • Livsmedelstillverkare

 • FTSE Mid 250

 • Detaljhandel

 • Gas, Vatten och Övriga

 • Hushållsartiklar och Textil

 • Hälsovård

 • Transport

 • Verkstadsindustri

 • Livförsäkring

 • Gruvdrift

 • Media

 • Mobil Telecom

 • Försäkring

 • Olja och Gas

 • Oljeutrustning

 • Läkemedel och Biotech

 • Personliga varor

 • Fastigheter

 • Mjukvara och Datatjänster

 • Tjänsteföretag

 • IT - Hårdvara

 • Resor och Fritid

 • Tobak

 • Samhällsservice

 • Konsumtionsvaror

 • Energi

 • Finans

 • Hälsovård

 • Industrivaror

 • IT

 • Råvaror

 • Samhällsservice

Alla instrument som beskrivs på den här webbplatsen är Contracts-For-Difference (CFDs). Våra sektorkontrakt ger dig exponering mot förändringar av sektorer, men de regleras kontant och kan inte resultera i leverans av någon aktie eller något instrument.

Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.

1. Handelsspreaden är normalt sett 0,1 % på vardera sida för alla kontrakt på sektorer. Alla handelsspreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden.

2. För affärer med garanterad stopp debiteras en premie om ditt garanterade stopp utlöses. Den potentiella premien visas på handelskvittot och kan utgöra en del av din marginal när du ansluter stoppet. Observera att premier kan komma att ändras, särskilt på helger och under volatila marknadsförhållanden.

3. Minsta transaktionsstorleken är ett kontrakt.

4. Ett standardkontrakt motsvarar £10 (per sektorpunkt) för brittiska sektorer och $10 (per sektorpunkt) för Australiensiska sektorer. Ett minikontrakt motsvarar £2 (per sektorpunkt) för brittiska sektorer och $2 (per sektorpunkt) för Australiensiska sektorer.

5. Brittiska sektorer kan handlas från 08.15 till 16.30 (London-tid). Australiensiska sektorer kan handlas från 10.10 till 16.00 (Sydney-tid).

6. För varje dag som positionen hålls beräknas justeringar för att återspegla effekten av ränta och eventuella utdelningar. Dessa justeringar bokförs klientens konto dagligen.

i) Räntejusteringar beräknas enligt följande:
D = n x L x C x i / A
Där:
D = daglig räntejustering
n = antal kontrakt
L = kontraktsstorlek
C = underliggande indexnoteringen kl. 23:00 (svensk tid)
i = tillämplig årsränta
A = summan av daglig räntekredit eller räntedebit,
Observera: Formeln använder en 365-dagars divisor för Brittiska sektorer och en 360-dagars divisor för icke-brittiska.
Ränta avseende långa positioner debiteras kundens konto och ränta avseende korta positioner antingen krediteras eller debiteras kundens konto i enlighet med de räntesatser som har avtalats.
ii) En utdelningsjustering tillämpas när en aktie som är del av indexet passerar sin sista dag för utdelningsbehörighet (inklusive sista dagen för eventuell extra utdelning) på den underliggande aktiemarknaden. När det gäller långa positioner krediteras utdelningsjusteringen klientens konto. När det gäller korta positioner debiteras utdelningsjusteringen klientens konto.

7. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.