Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Obligationer CFDs - Produktinformation

Öppna ett konto hos oss och börja handla obligationer idag. Du får tillgång till ett omfattande urval av globala statsobligationer, med kontrakt off-exchange som gör att du kan handla fraktioner av kontrakt.

  • Cashkontrakt
  • Terminskontrakt
  • Kontraktsperioder
  • Noter

Informationstabell för obligationer

Kontrakt

Värde av ett kontrakt (per indexpunkt)

Kontraktsspread [2]

Premie för garanterad stopp

Säkerhetskrav för icke-professionella traders (per kontrakt)

Tysk Bund 10 € 1,5* 5 20 %
US Dollarkorg 10 $ 5 10 20 %
Kontrakt och handelstider
(lokal tid)
Värde av ett kontrakt
(per indexpunkt)
Kontraktsspread [2] Premie för garanterad stopp Säkerhetskrav för icke-professionella kunder
(per kontrakt)
Tysk Bobl
Frankfurt
08.01-22.00
10 € 2* 3 20 %
Tysk Bund
Frankfurt
08.01-22.00
10 € 2* 5 20 %
Tysk Buxl
Frankfurt
08.01-22.00
10 € 2* 3 20 %
Tysk Schatz
Frankfurt
08.01-22.00
10 € 1* 4 20 %
Fransk statsobligation
Frankfurt
08.00-19.00
10 € 4* 4 20 %
Italiensk statsobligation
Frankfurt
08.00-19.00
10 € 4* N/A 20 %
Japansk Statsobligation
Tokyo
08.45-11.00
12.30-15.00
15.30-18.10
19.30-03.00
10 000 ¥ 8 4 20 %
Lång Gilt
London
08.00-18.00
10 £ 2 3 20 %
Kort Gilt (2-årig)
London
08.00-18.00
10 £ 2 3 20 %
T-Bond (decimaliserad)
Chicago
18.30-17.00
10 $ 4 8 20 %
2-årig T-Note (decimaliserad)
Chicago
18.30-17.00
10 $ 2 8 20 %
5-årig T-Note (decimaliserad)
Chicago
18.30-17.00
10 $ 2 8 20 %
10-årig T-Note (decimaliserad)
Chicago
18.30-17.00
10 $ 4 8 20 %

Marknad Kontraktsmånader Sista handelsdag (3)
Bobl Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag
Bund Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag
Buxl Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag
Schatz Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag
Fransk Statsobligation Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag
Italiensk statsobligation Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag
Japansk Statsobligation Mar, jun, sep, dec
Normalt den 6:e affärsdagen (Tokyo) före månadens 20:e kalenderdag kl. 15:00 JST
Lång Gilt Mar, jun, sep, dec
Föregående månads 3:e sista handelsdag
 
SGILT Mar, jun, sep, dec
Föregående månads 3:e sista handelsdag
 
T-Bond decimaliserad Mar, jun, sep, dec
Föregående månads 3:e sista handelsdag
 
2-årig T-Note decimaliserad Mar, jun, sep, dec
Föregående månads 3:e sista handelsdag
 
5-årig T-Note decimaliserad Mar, jun, sep, dec
Föregående månads 3:e sista handelsdag
 
10-årig T-Note (decimaliserad) Mar, jun, sep, dec
Föregående månads 3:e sista handelsdag
 

 

Alla instrument som beskrivs på den här webbplatsen är Contracts-For-Difference (CFDs). Våra kontrakt ger dig exponering mot förändringar i underliggande obligationspriser, de regleras kontant, och kan inte resultera i leverans av någon råvara eller något instrument.
Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.
1. För affärer med garanterad stopp debiteras en premie om ditt garanterade stopp utlöses. Den potentiella premien visas på handelskvittot och kan utgöra en del av din marginal när du ansluter stoppet. Observera att premier kan komma att ändras, särskilt på helger och under volatila marknadsförhållanden.
2a. Alla handelsspreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Våra handelsspreadar kan komma att justeras för att spegla likviditeten under olika tidpunkter på dygnet. Våra normala spreadar visas i tabellen.
b. Handelsspreadar kan vara antingen fasta eller rörliga. Rörliga handelsspreadar har markerats med en asterisk (*).
3. Positioner som inte redan stängts av kunden förfaller automatiskt på följande basis.
  • T-Bond och T-Note baserat på det officiella stängningspriset för Treasury Bond-futureskontrakt på CBOT omvandlat till decimalform och sedan avrundat till närmaste 1/100 av en poäng.
  • Bund, Bobl Buxl, Schatz, Fransk statsobligation och Italiensk statsobligation vid det slutgiltiga avräkningspriset för det relevanta futureskontraktet såsom fastslaget av Eurex kl. 12:30 (CET) på den sista handelsdagen.
  • Kort Gilt (2-års) baserat på det officiella stängningspriset för LIFFE Short Gilt Future på föregående månads tredje sista affärsdag.
  • Lång Gilt baserat på det officiella stängningspriset för LIFFE Long Gilt-futureskontrakt på föregående månads tredje sista affärsdag.
  • Japansk statsobligation vid det slutgiltiga avräkningspriset för 10-års mini JGB-futures så som rapporterat av TSE på den sista handelsdagen.
4. För de flesta positioner kan en kund, när som helst innan positionen har blivit automatiskt stängd, be om att positionen rullar över till ett senare datum (s.k. "rollover"). Att rulla över en position innebär att den gamla positionen stängs och en ny öppnas. Vi försöker normalt att kontakta klienter strax före en positions förfallotid för att erbjuda dem möjligheten att rulla över positionen. Vi kan emellertid inte förbinda oss att göra det vid alla tillfällen och det förblir klientens eget ansvar att ge oss instruktioner, om han/hon så önskar, att rulla över positionen innan den förfaller.
5. Kvoteringen för Decimaliserad Treasury Bond ges i hundradelar av en hel Treasury Bond-poäng. Kontrakt fastställs vid närmaste 1/100 av en poäng, så som beräknad från den relevanta avräkningen som tillhandahålls av CBOT, omvandlad till decimalform.
6. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

7. Säkerhetskravet är en procentenhet av den totala positionens värde. Du finner mer information på vår sida om säkerhetskrav.

8. Finansieringsavgiften för att hålla positioner i obligationer öppna över natten baseras på marknadens cost of carry inklusive en administrationsavgift på 3 % per år.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.