Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Kryptovalutaoptioner - Produktinformation

Barriers

Marknad Handelstider [1] En punkt motsvarar Minsta kontrakt Minsta spread [2] Knock-out premie Courtage
Krypto 10 Index [4] Dygnet runt 1 0.01 70 15 0,1 per kontrakt
Bitcoin Dygnet runt 1 0.01 80 30 0,1 per kontrakt
Ether Dygnet runt 1 0.2 6 5 0,1 per kontrakt
Bitcoin Cash Dygnet runt 1 0.2 1.5 1 0,1 per kontrakt
Litecoin Dygnet runt 1 1 1 0.4 0,1 per kontrakt

Noter

  1. Marknaderna stänger kl. 23.00 fredag kväll och öppnar igen 09.00 lördag morgon (svensk tid). Notera att margin call kan triggas på ditt konto under helger eftersom kryptovalutamarknaderna är öppna.
  2. Observera att våra spreadar kan öka avsevärt om det råder hög volatilitet på marknaderna.
  3. Positioner öppna på NEO medför inga rättigheter till GAS-tokens eller liknande som skulle kunna ha ackumulerats under positionernas livstid.
  4. Indexet Krypto 10 följer prisrörelserna på de tio största kryptovalutorna, utvalt och viktat baserat på börsvärde. Indexet fångar upp nära 202 miljarder dollar i börsvärde, vilket motsvarar över 83 % av det totala börsvärdet för alla handlade digitala tillgångar. Indexet beräknas och förvaltas av BITA GmbH. För ytterligare information klicka här[https://www.bitadata.com/pages/B10].

Daglig finansieringskostnad

Vår dagliga finansieringskostnad är för närvarande 0,0694 % (12,5 % per år) för Bitcoin, 0,0616 % för Krypto 10 Index och 0,0753 % (20 % per år) för alla andra kryptovalutor.

För närvarande betalar kunder med lång position (köpoption) denna dagliga finansieringskostnad, medan kunder med kort position (säljoption) tar emot den. Dessutom tillkommer en administrationsavgift på 7,5 % per år för både köp- och säljoptioner.

Vad innebär detta för mina positioner?

  • Om du har en lång position kommer du betala (debiteras) en daglig finansieringskostnad på 0,0694 % (20 % per år) för positioner på Bitcoin och/eller 0,0616 % eller 0,0753 % (27,5 % per år) för positioner på andra kryptovalutor som är öppna klockan 23.00 (svensk tid).
  • Om du har en kort position kommer du motta (krediteras) en daglig finansieringskostnad på 0,0137 % (5 % per år) för positioner på Bitcoin och/eller 0,0205 % eller 0,0342 % (12,5 % per år) för positioner på andra kryptovalutor som är öppna klockan 23.00 (svensk tid).
  • Observera att vi, för positioner som hålls öppna efter kl. 23.00 (svensk tid), gör en daglig kredit- eller debetjustering måndag till söndag. Justeringar för antalet dagar som debiteras görs före jul- och nyårshelger för att täcka fastställandet av positionerna under dessa helgdagar.

Vi ser över våra dagliga finansieringskostnader med jämna mellanrum och uppdaterar även vår webbplats samt vår kontraktsinformation med de senaste räntesatserna.

Daglig finanseringskostnad för köpoptioner på Bitcoin Daglig finansieringskostnad för säljoptioner på Bitcoin
1 lång position (köpoption) på Bitcoin, som för närvarande handlas till 20000. 1 kort position (säljoption) på Bitcoin, som för närvarande handlas till 20000.
(1 x 20000) x 0,0694% = 13,88 $ (1 x 20000) x 0,0137% = 2,74 $
Du kommer att betala (debiteras)
13,88 $ i finansieringskostnad per dag.
Du kommer att få (krediteras)
2,74 $ i finansieringskostnad per dag.

Varför uppstår det tillfällen då jag inte kan handla kryptovalutor?

Med tanke på den stora efterfrågan och prisökningarna kan vi komma att begränsa möjligheten att lägga nya ordrar om att köpa eller sälja kryptovaluta, både via internet och via telefon.

Eftersom vi hedgar våra kunders exponering på den underliggande marknaden ligger det i både ditt och vårt intresse att göra detta. På grund av komplexiteten och de olika riskerna förknippade med att handla underliggande kryptovalutor finns det dock en gräns för hur mycket fysisk kryptovaluta vi som företag kan inneha. Med hänsyn till detta är vi skyldiga att begränsa den maximala exponeringen som varje kund är tillåten vid trading med CFD:er. Gränsen är för närvarande 250 000 £ (nominellt värde) eller motsvarande per kund för alla kryptovalutainnehav. Kunder som har kryptovalutapositioner med ett nominellt värde över denna gräns på sina konton riskerar att få dessa positioner reducerade.

Ibland går det inte att öppna en ny lång position på kryptovalutor i plattformen. Det inträffar när vi nått vår maximala exponering på marknaden. Du kommer att kunna öppna en position när vår handelsvolym ändras.

Observera att detta inte bör påverka din möjlighet att stänga befintliga öppna positioner, förutsatt att detta inte ökar eller skapar lång nettoexponering.

Du kan kontrollera i plattformen om det går att öppna långa positioner på våra kryptovalutamarknader eller inte. För att göra det klickar du på info-knappen i plattformens orderfönster och sedan på ”Andra”. I den klassiska plattformen klickar du på listrutemenyn bredvid marknadens namn och väljer ”Information”. Uppdatera webbläsarfönstret för att se de senaste uppdateringarna.

IG:s policy gällande gafflar i blockkedjor

Våra priser på kryptovalutaprodukter baseras på den underliggande marknadens pris som vi får via de börser och market makers som vi handlar med.

För närvarande finns det en accepterad och decentraliserad logg över alla kryptovalutatransaktioner, den så kallade blockkedjan. Motsvarande finns även för ether. Om det förekommer avvikelser mellan data från olika kanaler kan en spricka, eller en ”gaffel”, uppstå i blockkedjan. Detta leder till att två olika blockkedjor bildas.

Normalt sett kommer kryptovalutahandlarna snabbt överens om vilken version av blockkedjan som ska användas i fortsättningen, så avbrottet i handeln brukar vara minimalt. Den gamla versionen av blockkedjan ogiltigförklaras sedan.

Skulle båda versionerna av någon anledning fortfarande användas (detta kallas för "hård gaffel" eller ”hard fork” på engelska) följer vi i allmänhet den blockkedja som accepterats av majoriteten av kryptovalutahandlarna och vi kommer därför att utgå från denna version när vi sätter våra priser. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilken blockkedja och kryptovalutaenhet som majoriteten av användarna har accepterat.

Om den hårda gaffeln resulterar i en ny allmänt accepterad kryptovaluta, kan vi komma att skapa en likvärdig position på våra kunders depå för att spegla detta. Vi avgör dock själva om detta sker eller inte, och vi har ingen skyldighet att göra det. Om och när den andra kryptovalutan kan handlas på en av de större börserna kommer vi att försöka reflektera detta värde, antingen genom att möjliggöra stängning av positionen till den aktuella börsens värdering, eller genom en kontantavräkning på våra kunders depå.Om den nya kryptovalutan inte, inom rimlig tid, blir tillgänglig för handel på större börser, eller om den på annat sätt bedöms som en icke-gångbar valuta (t.ex. om den inte minas fram), kan vi komma att ta bort positioner utan värde som skapats på våra kunders depå. Vi meddelar dig om detta sker.

En hård gaffel kan leda till stor prisvolatilitet i samband med händelsen, och vi kan därför tillfälligt stoppa handeln om vi inte kan få tillförlitliga priser från den underliggande marknaden.

Även om vi alltid kommer försöka meddela dig om potentiella gafflar i blockkedjan är det ditt ansvar att hålla dig underrättad om eventuella gafflar som kan uppstå.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.