Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

CFDs på Digital100 - Produktinformation

För att handla digital100s och samtidigt få möjlighet att använda en rad andra unika funktioner, måste du kvalificera dig för ett professionellt konto hos IG.

IG Europe GmbH är auktoriserat och under tillsyn av Deutsche Bundesbank och Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") (registreringsnummer 148759).

  • Index
  • Valuta
  • Råvaror
  • Terminer
  • Andra marknader
  • Noter
Marknad Typer Löptid Kontraktstorlek
FTSE 100 Stege, Över/Under, One Touch, Mål, Tunnel, Hög/Låg 5 min till vecka 10 £/punkt
Wall Street Stege, Över/Under, One Touch, Mål, Tunnel, Hög/Låg 5 min till vecka 10 $/punkt
Tyskland30 Stege, Över/Under, One Touch, Mål 5 min till vecka 10 €/punkt
Frankrike40 Stege, Över/Under, One Touch Dag 10 €/punkt
Italien40 Stege, Över/Under, One Touch Dag 10 €/punkt
Spanien35 Stege, Över/Under, One Touch Dag 10 €/punkt
Sverige30 Stege, Över/Under, One Touch Dag 100 SEK/punkt
Netherlands 25 Stege, Över/Under, One Touch Dag 10 /punkt
USA500 Stege, Över/Under, Mål Dag till vecka 10 $/punkt
US Tech100 Stege, Över/Under, Mål Dag 10 $/punkt
Singapore Blue-Chip Stege, Över/Under Dag 10 $/punkt
Australien200 Stege 20 min till vecka 10 A$/punkt
Sydafrika40 Stege Dag 50 ZAR/punkt
Japan225 Stege, One Touch, Tunnel Timme till vecka 1000 ¥/punkt
Marknad Typer Löptid Kontraktstorlek
EUR/USD, GBP/USD Stege, Över/Under, One Touch 5 min to månad 10 $/punkt
AUD/JPY, USD/JPY Stege, Över/Under, One Touch 5 min to månad 1000 Y/punkt
EUR/JPY, GBP/JPY Stege, One Touch Dag till månad 1000 Y/punkt
USD/CAD Stege, One Touch Dag till månad 10 $/punkt
USD/CHF Stege, One Touch Dag till månad 10 SF/punkt
EUR/GBP Stege, One Touch Dag till månad 10 £/punkt
AUD/USD Stege, One Touch Dag till månad 10 $/punkt

 

Marknad Typer Löptid Kontraktstorlek
USA Lätt Råolja Stege, One Touch Dag till vecka 10 $/punkt
Guld, Silver Stege Dag till vecka 10 $/punkt
Marknad Typer Löptid Kontraktstorlek
Kina H-aktier terminer, Hong Kong HS50 terminer, Kina A50 terminer Stege Dag 10 $/punkt
All Japan 225, Japan All-Share terminer Stege Dag 1000 Y/punkt
Taiwan All-Share terminer Stege Dag 10 $/punkt
Marknad Typer Löptid Kontraktstorlek
Politics: Next UK General Election, Scottish Referendum N/A N/A 10 £/punkt
US Jobless Claims Stege Vecka 10 £/punkt
US Non-farm Payrolls Stege Månad 10 £/punkt

 

Icke-brittiska IPOs

Internationalla IPOs kommer att avslutas med utgångspunkt från börsvärdet i slutet av första handelsdagen. Detta definieras som antalet aktier i omlopp kvoterat enligt Bloomberg (E&OE) i slutet av första handelsdagen multiplicerat med aktiepriset. För detta syfte inkluderas inte outnyttjade aktieoptioner eller konvertibla värdepapper i antal räknade aktier.

Brittiska IPOs

Brittiska IPOs kommer att avslutas med utgångspunkt från börsvärdet i slutet av första handelsdagen. Detta definieras som antalet aktier i omlopp kvoterat enligt Bloomberg (E&OE) i slutet av första handelsdagen multiplicerat med aktiepriset. 

Vänligen notera: När det gäller den amerikanska marknaden, där det hänvisas till svensk tid, tänk på att i USA tillämpas sommartid (daylight saving time) fr.o.m. andra söndagen i mars t.o.m. första söndagen i november. Således sammanfaller deras sommartid ej alltid med europeisk sommartid. Ha detta i beaktande för den angivna marknadens stängningstid under denna period.

Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.

1. Ett urval av möjliga Digital100-positioner erbjuds på den dagliga prestationen/officiella avräkningen för varje marknad. Priskvoteringen för varje Digital100 uttrycks i punkter. Om det resultat som beskrivs av den Digital100 inträffar kommer den Digital100 att fastställas till 100. Om det inte inträffar kommer den Digital100 att fastställas till 0.

Vi erbjuder dagliga stegar på bitcoin (bitcoin/USD). För Digital100-stegar baseras noteringar på resultatet av specifika prisförandringar inom den spot rate som gäller på den specifika utgångstiden varje dag. Nivån som används för avslut är medelvärdet av IG:s spot-pris avrundat till en decimal vid den specifika utgångstiden för bitcoin (bitcoin/USD).

Vi erbjuder bitcoin-stegar (bitcoin/USD) veckovis. Dessa avgörs mot medelvärdet av IG:s spot-pris avrundat till en decimal kl. 21.00 svensk tid varje fredag förutom då marknader är stängda på grund av helgdag.

Vi erbjuder bitcoin-stegar (bitcoin/USD) varje månad. Dessa avgörs mot medelvärdet av IG:s spot-pris avrundat till en decimal kl. 17.00 svensk tid den sista vardagen varje månad.

Kvoteringar för 1-dags Sverige30, 1-dags FTSE® 100, 1-dags Wall Street, 1-dags Tyskland30, 1-dags Frankrike40, 1-dags Spanien35, 1-dags Nederländerna25, 1-dags USA Tech100, 1-dags USA500, 1-dags Australien200 och 1-dags Sydafrika40 är baserade på uppnåendet av specificerade dagliga prisförändringar på avistamarknaderna för var och ett av de angivna indexen. (Not: Sverige30 = OMXS30, Tyskland30 = DAX 30; Frankrike40 = CAC 40; Spanien35 = IBEX 35; Nederländerna25 = AEX 25, USA Tech100 = NASDAQ 100; USA SPX500 = S&P 500; Australien200 = ASX 200; Sydafrika40 = JSE.) Kvoteringar för 1-dags Italien40 är baserade på uppnåendet av specificerade dagliga prisförändringar på avistamarknaden för S&P/MIB Index.

Kvoteringar för 1-dags Hong Kong HS34, 1-dags Taiwan All-Share och 1-dags Kina H-Aktier är baserade på uppnåendet av specificerade dagliga prisförändringar på futures-marknaderna för var och ett av de angivna indexen. (Not: Hong Kong HS34 = Hang Seng; Taiwan All-Share = TaiEx; Kina H-Aktier = H Shares China Index.)

Kvoteringar för 1-dags Japan225 är baserade på uppnåendet av specificerade dagliga prisförändringar för Nikkei 225-indexet på Tokyobörsen (TSE).

Kvoteringar för 1-dags Singapore Blue Chip är baserade på uppnåendet av specificerade dagliga prisförändringar för SGX MSCI Singapore Index-futures på Singapore Futures Exchange (SGX).

Kvoteringar för 1-dags Indien50 är baserade på den dagliga utvecklingen i S&P CNX Nifty Index-terminen som handlas på National Stock Exchange i Indien. Avstämning sker mot den första nya registrerade nivån av Bloomberg (E&OE) kl. 11.00 (svensk tid).

FTSE®, Wall Street och Japan225 OneTouch, Hi/Lo och Tunnel-kvoteringar baseras på uppnåendet av specificerade nivåer på FTSE, Wall Street och Nikkei 225 cash-marknader, vid alla tidpunkter fram till och inklusive den officiella fastställande tidpunkten (eller 13.00 för FTSE® 13.00 OneTouch; 19.00 för Wall Street 19.00 OneTouch). OneTouch-nivåer mäts i relation till trades noterade av Bloomberg mellan starten på normala handelstider och uppnåendet av den slutgiltiga fastställandenivån av marknaden varje dag (E&OE) (eller den första nya printen noterad av Bloomberg (E&OE) kl. 13.00 svensk tid för FTSE® 13.00 OneTouch; 19.00 svensk tid för Wall Street 19.00 OneTouch). Hi/Lo- och Tunnel-nivåer mäts i relation till nettoförändringen på marknaden (som noterat av Bloomberg prints) i förhållande till den tidigare handelsdagens fastställandenivå, inklusive nettoförändringen av den slutgiltiga fastställandenivån av marknaden varje dag (E&OE).

Kvoteringar kl. 13.00 för FTSE®, kl. 16.00 för FTSE®, kl. 19.00 för Wall Street (svensk tid) och kl. 13.00 (Sydney-tid) för Australien200 baserar sig på uppnåendet av specificerade prisförändringar på avistamarknaderna för FTSE®, Wall Street och ASX200-marknaderna. Denna förändring mäts med utgångspunkt i startnivån som anges av IG Europe online till den första nya marknadsavräkningen som noteras av Bloomberg (E&OE) kl. 13.00 svensk tid (för 13.00 FTSE®), kl.16.00 svensk tid (för 16.00 FTSE®), kl. 19.00 svensk tid (för 19.00 Wall Street) eller 13.00 Sydney-tid (för 13.00 Australien200) på den berörda dagen.

”13.00” Australien200 Digital100-optioner fastställs på basis av uppnåendet av prisförändringar av avista ASX200 Index från den förgående dagens officiella avräkning till den första nya print registrerad av Bloomberg (E&OE) kl. 13.00 (Sydney-tid).

Kvoteringar för alla marknader som inte är 1-dags eller 1-dagsvaluta är baserade på vår internt specificerade öppningsnivå och avstämning sker mot mittpriset av IG:s spot-kurs vid förfallotiden, avrundat till en decimal.

Korttids-Digital100 på FTSE, Tyskland30 och Wall Street, såsom 20-minuters FTSE® och 20-minuters Wall Street, är baserade på priserna på relevant underliggande avistamarknad (FTSE®, Dax eller Dow). Fastställande priser baseras på avistapriset för relevant underliggande index (som rapporterat av börsen) i vårt interna prissättningssystem vid den specificerade förfallotiden. För Australien200 tidigare stängning till 11.00 gäller att förändringen mäts från den officiella avräkningen på den föregående dagens marknad till den första nya print registrerad av (E&OE) kl. 11.00 (Sydney-tid) för ASX. Alla tider för timme-Japan225 är i Tokyo-tid.

Timme-FTSE®, Wall Street-kvoteringar och korttids-Digital100, som 20-minuters FTSE® och 20-minuters Wall Street, baseras på priserna FTSE® cash eller Wall Street-marknader. Fastställande priser för dessa marknader fås genom att använda cash-priset för relevant underliggande index (som rapporterat av börsen) i vårt interna prissystem vid den angivna förfallotiden. FTSE® 13.00 Ladders och FTSE® 15.00 Ladders fastställs baserat på FTSE® cash-pris (som rapporteras av börsen) i vårt interna prissättningssystem vid respektive tider (svensk tid). Dagliga FTSE® Ladders fastställs baserat på det officiella cash-priset på indexet, som rapporteras av börsen.

Kvoteringar av vecko-Digital100 är baserade på den officiella avstämningsnivån på den för Digital100 aktuella underliggande marknaden (FTSE cash, Wall Street cash, ASX cash, US500-terminen) på den relevanta veckans sista handelsdag. Kvoteringar av vecko-Digital100 för DAX-terminen baseras på första registrerade nivån av Bloomberg (E&OE) kl. 22.00 (svensk tid) på den relevanta veckans sista handelsdag.

Daglig US Crude OneTouch fastställs baserat på uppnåendet av specificerade prisnivåer såsom rapporterade av Bloomberg. OneTouch-nivåer mäts med referens till affärer rapporterade av Bloomberg när som helst mellan 09.00 och den första nya printen kl. 20.30 (svensk tid). Positionen fastställs till 100 om Bloombergs print rapporterar OneTouch-nivån mellan dessa tider. Officiell avräkning räknas inte.

Dagliga Digital100-positioner på valuta erbjuds för följande valutapar: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, AUD/JPY, EUR/JPY och GBP/JPY. Vi erbjuder Digital100-stegar och OneTouches på dessa marknader. För Digital100.stegar baseras kvoteringar på uppnåendet av den specifika prisförändringen i spot-kursen vid den specificerade förfallotiden. Nivån som används för fastställande är medelpunkten av IG:s spot-pris avrundat till en decimal vid den specificerade förfallotiden för det relevanta valutaparet.

Vecko-FX Digital100 erbjuds för följande valutapar: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, AUD/JPY, EUR/JPY och GBP/JPY och avstämning sker mot mittpriset av IG:s spot-kurs vid/efter kl. 21.00 (svensk tid) varje fredag med undantag för helgdagar.

Nivåer för månads-FX OneTouch mäts mot mittpriset av IG:s spot-kurs mellan månadens början och kl. 17.00 (svensk tid) på månadens sista handelsdag. 1-dags FX OneTouch-nivåer mäts med referens till mittpriset av IG:s spot-kurs under den fastställda tidsperioden.

Upp/Ner 5-minuters-Digital100 på EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD och USD/JPY kan handlas dygnet runt och fastställs baserat på mittpriset för IG:s spot-kurs vid tiden för Digital100-positionens utgång. Handel accepteras 30 sekunder efter starten av varje 5-minutersperiod till 30 sekunder innan den andra namngivna tidpunkten (dvs. 30 sekunder före utgången av 5-minutersperioden i fråga).

Upp/Ner Digital100 på aktier fastställs baserat på uppnåendet av prisförändringar som sker mellan aktiens officiella öppningsprint såsom rapporterat av Bloomberg (E&OE) och samma dags officiella stängningspris.

Med ”fastställd tidpunkt” avses den andra nämnda tiden på en Digital100-marknad (t.ex. 15.00 för FTSE 14.00–15.00-marknad)

2. Vår spread för Digital100 kommer att variera beroende på priskvoteringens nivå och förfallotiden.

3. Om digital100-påståendet stämmer kommer värdet att fastställas till ett värde av 100. Om det inte stämmer kommer det att fastställas till 0. Om marknaden stänger på exakt samma nivå vid förfall kommer värdet att fastställas till 100. Din vinst eller förlust beror på det belopp per punkt du har satsat, och skillnaden mellan öppningskursen och stängningskursen för digital100.

OneTouch Digital100 kommer att fastställas vid 100 om den underliggande marknaden når eller går igenom den relevanta gränsen vid någon tidpunkt t.o.m. den officiella marknadsavräkningen (eller 13.00 för FTSE® 13.00 OneTouch; 19.00 för Wall Street 19.00 OneTouch; 17.00 på månadens sista handelsdag för £/$ och €/$ OneTouch Digital100. Daglig USA Råolja OneTouch fastställs vid 100 endast mellan 15:00 och 20:30 (svensk tid), officiell avräkning räknas inte). Tunnel Digital100 kommer att fastställas vid 100 om den underliggande marknaden inte når eller går igenom endera angivna gräns vid någon tidpunkt t.o.m. den officiella marknadsavräkningen.

4. Dygnetrunthandel startar kl. 00.30 (svensk tid) måndag och slutar kl. 22.15 (svensk tid) påföljande fredag (observera att priser för europeiska index emellertid endast är tillgängliga från 08.30 måndag morgon).

1-dags Sverige30 och 1-dags Sverige30 Stege: Från kl. 09.05 (svensk tid) till fem minuter före stängningen av normal handel på den underliggande marknaden. Stängningstiden för OMXS30 är normalt kl. 17.25 (svensk tid). Observera att positioner kommer att fastställas baserat på indexets officiella avräkningsnivå. Denna officiella avräkning meddelas inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan skilja sig från marknadens 17.25-nivå.

1-dags FTSE®: dygnet runt (med uppehåll). Handel accepteras till en minut innan stängningen av den underliggande marknaden. Stängningstiden för FTSE® är normalt kl. 17.30 (svensk tid). Observera att, även om den brittiska marknaden normalt stänger kl. 17.30, kommer alla Digital100-positioner att stängas på basis av den officiella avräkningen, vilken i sin tur är beroende av den dagliga stängningscallen. Detta officiella avräkningspris kungörs normalt fem minuter efter stängningen av normal handel var dag och kan skilja sig från 17.30-priset på det underliggande indexet.

1-dags Wall Street: dygnet runt (med uppehåll). Handel accepteras till en minut innan stängningen av den marknaden. Stängningstiden för Wall Street är normalt kl. 22.00 (svensk tid). Observera att, även om Wall Street Index normalt stänger kl. 22.00 kommer alla Digital100-positioner att stängas på basis av den officiella avräkningen. Denna officiella avräkning kan komma att inte kungöras förrän flera minuter efter stängningen av normal handel var dag och kan skilja sig från 22.00-priset på det underliggande indexet.

1-dags Tyskland30: Från 18.00 (svensk tid) den föregående handelsdagen till fem minuter före stängningen av normal handel på DAX 30-index. Stängningen av normal handel sker vanligtvis kl. 17.30 (svensk tid). Observera att Digital100 kommer att fastställas baserat på indexets officiella avräkningsnivå. Denna officiella avräkning kungörs inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan skilja sig från marknadens 17.30-nivå.

1-dags Frankrike40: Handel accepteras från 09.02 (svensk tid) till en minut innan den underliggande marknadens stängning. Stängningstiden för Frankrike 40 är normalt 17.30 (svensk tid). Observera att Digital100 kommer att fastställas baserat på indexets officiella avräkningsnivå. Denna officiella avräkning kunngörs inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan komma att skilja sig från marknadens nivå 17.30.

1-dags Italien40: Från 09.05 (svensk tid) till 5 minuter innan stängningen av normal handel på S&P/MIB Index. Stängningen av normal handel sker vanligtvis kl. 17.25 (svensk tid). Observera att fastställande kommer att ske på basis av indexets officiella avräkningsnivå vilken kan komma att inte kungöras till flera minuter efter marknadens stängning och kan skilja sig från marknadens 17.25-nivå.

1-dags Spanien35: Från kl. 09.05 (svensk tid) till en minut innan den underliggande marknadens stängning. Stängningstiden för Spanien 35 är normalt kl. 17.30 (svensk tid). Observera att Digital100 kommer att fastställas baserat på indexets officiella avräkningsnivå. Denna officiella avräkning kunngörs inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan komma att skilja sig från marknadens nivå 17.30.

1-dags Nederländerna25 och 1-dags Nederländerna25 Stege: Från kl. 09.05 (svensk tid) till fem minuter innan den underliggande marknadens stängning. Stängningstiden för AEX25 är normalt kl. 17.30 (svensk tid). Observera att affärer kommer att fastställas baserat på indexets officiella avräkningsnivå. Denna officiella avräkning kunngörs inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan komma att skilja sig från marknadens nivå kl. 17.25.

1-dags USA Tech100: Från 23.00 (svensk tid) den föregående handelsdagen till fem minuter innan stängningen av NASDAQ 100-index. NASDAQ 100-index stänger normalt kl. 22.00 (svensk tid). Observera att Digital100-positioner kommer att fastställas på basis av indexets officiella avräkningsnivå. Denna officiella avräkning kungörs inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan skilja sig från marknadens 22.00-nivå.

1-dags USA500: Från 23.00 (svensk tid) den föregående handelsdagen till fem minuter innan stängningen av S&P 500-index. S&P 500-index stänger normalt kl. 22.00 (svensk tid). Observera att Digital100 kommer att fastställas på basis av indexets officiella avräkningsnivå. Denna officiella avräkning kungörs inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan skilja sig från marknadens 22.00-nivå.

1-dags Australien200: Från 10.01 till 15.59 (Sydney-tid). Observera att Digital100 kommer att fastställas på basis av indexets officiella avräkningsnivå. Denna officiella avräkning kungörs inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan skilja sig från marknadens 16.00-nivå (Sydney-tid).

1-dags Sydafrika40: Från 09.00 till 16.50 (svensk tid). Observera att Digital100 kommer att fastställas på basis av den officiella avräkningsnivån för JSE-index. Denna officiella avräkning kungörs inte förrän flera minuter efter marknadens stängning och kan skilja sig från marknadens 16.50-nivå (svensk tid).

1-dags Hong Kong HS34 och Hong Kong HS34 Stege: Från 02.46 till 05.30 (svensk tid) och sedan från 07.31 (svensk tid) till två minuter innan stängningen av Hang Seng Index-futures på Hong Kong Futures Exchange (HKFE). Stängningstiden för Hang Seng Index-futures är normalt kl. 09.15 (svensk tid). Alla Digital100-positioner stängs på basis av det officiella dagliga avräkningspriset för Hang Seng Index-futures såsom rapporterat av HKFE.

1-dags Kina A50-terminer och Kina A50-terminer Stege: Från 02.46 till 05.30 (svensk tid) och sedan från 07.31 (svensk tid) till två minuter innan stängningen av H-Shares China Index futures på Hong Kong Futures Exchange (HKFE). Stängningstiden för H-Shares China Index-futures är normalt kl. 09.15 (svensk tid). Alla positioner kommer att stängas på basis av det officiella avräkningspriset för H-Shares China Index-futures såsom rapporterat av HKFE.

1-dags Singapore Blue Chip och Singapore Blue Chip Stege: Från 02.46 till 06.34, och sedan från 08.01 till 11.14 (svensk tid). Alla handel fastställs på basis av det officiella avräkningspriset för SGX MSCI Singapore Index-futures såsom rapporterat av (E&OE).

1-dags Taiwan All-Share: Från 02.45 till 07.45 (svensk tid).

1-dags Indien50: Från 05.28 till 10.55 (svensk tid).

FTSE® OneTouch, Hög/Låg och Tunnel: Kvoteras endast under handelstid. Transaktioner accepteras till en minut innan stängningen av den underliggande marknaden (eller 12.59 svensk tid för FTSE® 13.00 OneTouch).

Wall Street OneTouch, Hög/Låg och Tunnel: Kvoteras endast under handelstid. Transaktioner accepteras till en minut innan stängningen av den underliggande marknaden (eller 18.59 svensk tid för Wall Street 19.00 OneTouch).

Tyskland30-OneTouch: Kvoteras endast under börstider. Transaktioner accepteras upp till en minut före den underliggande marknadens stängning.

Frankrike40-OneTouch: Kvoteras endast under börstider. Transaktioner accepteras upp till en minut före den underliggande marknadens stängning.

Italien40-OneTouch: Kvoteras endast under börstider. Transaktioner accepteras upp till en minut före den underliggande marknadens stängning.

Spanien35-OneTouch: Kvoteras endast under börstider. Transaktioner accepteras upp till en minut före den underliggande marknadens stängning.

13.00 FTSE®: Från 18.00 (svensk tid) den föregående handelsdagen till 12.59 på förfallodagen.

16.00 FTSE®: Från 18.00 (svensk tid) den föregående handelsdagen till 15.59 på förfallodagen.

19.00 Wall Street: Från 23.00 (svensk tid) den föregående handelsdagen till 18.59 på förfallodagen.

Timme-FTSE®: Dygnet runt (med uppehåll). Handel accepteras från fem minuter efter starten av den första angivna timmen till en minut innan den andra angivna timmen och från fem minuter efter den andra angivna timmen för påföljande handelsdag. För FTSE® tidigare stängning till 10.00 gäller att handel accepteras från 30 sekunder efter öppnandet av den underliggande marknaden. För alla andra timme-Digital100 finns det ett uppehåll då handel inte kommer att accepteras som startar 2 minuter innan och slutar 2 minuter efter den första angivna timmen. Observera: Handikapptransaktioner på timmarknader accepteras endast under den relevanta timmen.

20-minuters FTSE®: Dygnet runt (med uppehåll). Handel accepteras från en minut efter den första angivna tidpunkten till en minut innan den andra angivna tidpunkten.

Timme-Wall Street: Dygnet runt (med uppehåll). Handel accepteras från fem minuter efter starten av den första angivna timmen till en minut innan den andra angivna timmen och från fem minuter efter den andra angivna timmen för påföljande handelsdag. För Wall Street tidigare stängning till 16.30 finns det ett 45-minuters avbrott i noteringen då handel inte accepteras. Det startar vid stängningen av den underliggande marknaden (normalt 22.00 svensk tid). För alla andra Timme Digital100 finns det ett uppehåll då handel inte kommer att accepteras som startar 2 minuter innan och slutar 3 minuter efter den första angivna timmen. Observera: Handikapptransaktioner på Wall Streets timmarknader accepteras endast under den relevanta timmen (med undantag för tidigare stängning till 16.30, för vilken handel accepteras från 45 minuter efter stängningen av den underliggande marknaden).

20-minuters Wall Street: Dygnet runt (med uppehåll). Handel accepteras till en minut innan den andra angivna tidpunkten. För Wall Street 15.40–16.00 noterar vi inget pris mellan 15.30 och 15.42. För alla andra 20-minuters Digital100 noterar vi inget pris från 15 sekunder innan den första angivna tidpunkten till två minuter efter den första angivna tidpunkten. .

Timme-Australien200: Dygnet runt (med uppehåll). Handel accepteras till 1 minut innan den andra angivna timmen. Handel för påföljande dag startar 5 minuter efter den andra angivna timmen. Det finns ett uppehåll då handel inte accepteras som startar 2 minuter innan och slutar 3 minuter efter den första angivna timmen. Sista timme-Digital100 (15.00–16.00 AEST) fastställs på basis av det officiella avräkningspriset för ASX200.

Vecko-FTSE®: Från 09.00 (svensk tid) måndagen till en minut innan stängningen av brittisk handel på den berörda veckans sista brittiska handelsdag (normalt 17.29 på fredag).

Vecko-Wall Street: Från 09.00 (svensk tid) måndagen till en minut innan stängningen av amerikansk handel på den berörda veckans sista amerikanska handelsdag (normalt 21.59 på fredag).

Vecko-S&P Futures: Från. kl. 09.00 (svensk tid) måndagen till en minut innan stängningen av amerikansk futureshandel på den berörda veckans sista handelsdag (normalt 22.14 på fredag).

Vecko-Tyskland30 Futures Stege: Från kl. 08.00 (svensk tid) måndagen till en minut innan stängningen av tysk futureshandel på den berörda sista handelsdag (normalt 21.59 på fredag).

Vecko-Silverfutures: Från kl. 09.00 (svensk tid) måndagen till kl.19.20 på fredag.

Vecko-USA Lätt råolja: Från kl. 09.00 (svensk tid) måndagen till kl. 20.25 på fredag.

1-dags USA Lätt råolja OneTouch: Från 15.00 (svensk tid) till 20.25 (svensk tid) på förfallodagen. Officiell avräkning räknas inte.

1-dags USA Lätt råolja och Stegar: Från 21.30 (svensk tid) den föregående handelsdagen till 20.25 (svensk tid) på förfallodagen.

1-dags Guld och Guld-stegar: Från 22.00 (svensk tid) den föregående handelsdagen till 19.25 på förfallodagen (med undantag för 14.00 till 14.20).

1-dags Silver och Silver-stegar: Från 22.00(svensk tid) den föregående handelsdagen till 19.20 på förfallodagen (med undantag för 14.00 till 14.25).

FX-nivåer och FX-Stegar: Från 22.00 (svensk tid) den föregående handelsdagen till 20.55 på förfallodagen.

Upp/Ner Digital100 på brittiska aktier: Från 18.00 till 08.58 (svensk tid). Observera att detta är utanför börstider; vi noterar inte Upp/Ner Digital100 då handel är öppen på börsen.

Digital100-specialer: Ekonomisk data (USA:s Initial Jobless Claims, Non-Farms Payrolls, MPC och Digital100 på bitcoin): Dygnet runt. Fastställs baserat på de officiellt rapporterade siffrorna. Uppmärksamma att om en marknad fastställs exakt på gränsen för en Digital100 (efter avrundning) kommer marknaden anses ha slutat över gränsen vad gäller bedömandet av kontraktets fastställningsnivå.

Digital100 på USA:s Initial Jobless Claims kvoteras varje vecka från kl. 10.00 (svensk tid) på måndagen som föregår kungörandet av siffrorna till kl. 14.30 på torsdagen då kungörandet görs.
Digital100 på USA:s Non-Farm Payrolls kvoteras en vecka varje månad från kl. 10.00 (svensk tid) på måndagen som föregår kungörandet av siffrorna till kl. 14.30 på torsdagen då kungörandet görs
Digital100 på MPC öppnar för handel ca tre veckor innan kungörandet av MPC-data ska komma.

Facebook: Månads Digital100-positioner på Facebook fastställs baserat på det officiella stängningspriset på månadens sista affärsdag. Digital100-positioner finns tillgängliga 15.31–21.59 (svensk tid) måndag till fredag.

5. Säkerhetskravet för att köpa en Digital100 motsvarar kontraktsvärdet (vilket är öppningspriset multiplicerat med kontraktsstorleken).

Säkerhetskravet för att sälja en Digital100 motsvarar (100 minus öppningspriset) multiplicerat med kontraktsstorleken.

6. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

  1. En rad Digital100-alternativ kommer att erbjudas på den dagliga resultatsidan för varje marknad. Prisnoteringen för varje Digital100 uttrycks i punkter. Om resultatet som uttrycks av det Digital100-alternativet inträffar, kommer det Digital100-alternativet att stanna på 100. Om det inte inträffar, kommer det Digital100-alternativet att stanna på 0.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.