Rente – produktinformasjon

Åpne konto

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle. Du kan også åpne en demokonto for å teste vår plattform.

Tabellene nedenfor viser produktinformasjon på rente-CFDene vi tilbyr.

Våre CFDer tilbyr eksponering i renter fra hele verden. Alle våre kontrakter utløper på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Vi setter våre egne kjøs/salgs spreader som er basert på underliggend rente. Vi tilbyr miniversjoner av rentefutureskontrakter på 20 % av størrelsen av hovedkontrakten og marginkrav.  

Renter

Kontrakt og åpningstider
(lokal tid)
Verdi per kontrakt (per indekspunkt) Kontrakt spread [2] Begrenset risiko
premium
Marginkrav
(per kontrakt)

US 30-Day Fed Funds Rate

23.00-22.00

$41.67 1,6 2 0,30%
Aus 30-day Interbank Rate
Chicago
17.14-07.00;
08.34-16.30
AUD25 1* 2 0,25%
Euribor
London
01.00-21.00
€25 1* 2 0,25%
Eurodollar
Chicago
23.00-22.00
$25 1,6 2 0,30%
Euroswiss
London
07.30-18.00
CHF25 1* 2 0,25%
Euroyen
Singapore
00.45-12.00 (London time)
JPY2500 3* 3 1%
Sterling Deposit / Short Sterling
London
07.30-18.00
£12.50 1* 2 0,25%

 

Utløpsinformasjon

Markedsnavn Kontraktsmåned Siste handelsdag [3]
US 30-Day Fed Funds Rate Alle måneder Siste virkedag i måneden
Aus 30-day
Interbank Rate
Alle måneder Siste virkedag i måneden
Euribor Mar, Jun, Sep, Des To virkedager før den tredje onsdagen i kontraktsmåned
Eurodollar Mar, Jun, Sep, Dec Second business day prior to the third Wednesday of contract month
Euroswiss Mar, Jun, Sep, Des To virkedager før den tredje onsdagen i kontraktsmåned kl. 11.00 (London tid)
Euroyen Mar, Jun, Sep, Des To virkedager forut for tredje onsdagen i kontraktsmåned
Sterling Deposit Mar, Jun, Sep, Des Tredje onsdagen i kontraktsmåned kl. 11.00 (London tid)

 

Merknader

Alle instrumenter beskrevet på dette nettstedet er Contracts For Difference (CFD). Våre CFD-obligasjoner gir deg eksponering mot endringer i obligasjonskurser, men de gjøres opp kontant og resulterer ikke i levering av varer eller instrumenter.

1. Vi benytter en "alt i ett" spread, som inkluderer både handels- og markedsspread. Størrelsen på våre spreader vises i informasjonstabellen. Alle handelsspreader kan være gjenstand for endring, spesielt under volatile markedsforhold. Vi vil ikke belaste noen ekstra kurtasje med mindre vi først varsler deg skriftlig.

2. a) CFD-er på rentefutures er oppgitt som en referanse til tilsvarende utløpskontrakt på det underliggende futuresmarkedet. Vi vil ikke bruke noen vekting eller bias til våre kurskilder.

b) Spreader er gjenstand for variasjon, spesielt under volatile markedsforhold. Våre handelsspreader kan endres for å reflektere tilgjengelig likviditet under ulike tider av døgnet. Vår normale spread er vist i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som en fast eller variabelt beløp. Dersom variable spreader er i bruk vil spreaden vist i tabellen være beløpet av IG spreaden lagt til den underliggende future markedsspreaden. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d) Vi vil ikke belaste noen ekstra kurtasje med mindre vi varsler deg skriftlig. 

3. Med mindre annet er kommet til enighet om med IG, vil posisjoner rulles over til en senere dato som standard. For de fleste posisjoner, før posisjonen automatisk lukkes, kan kunden be om at posisjonen ikke rulles over til en senere dato. Å rulle over en posisjon innebærer lukking av den gamle posisjonen og åpning av en ny posisjon. Vi vil normalt prøve å kontakte kunden kort tid før en posisjon utløper og tilby muligheten til å rulle posisjonen over. Vi kan derimot ikke påta oss å gjøre dette i alle tilfeller, og det forblir kundens ansvar å kommunisere sine preferanser for alle posisjoner før utløp.

Der en kunde har blitt enig med IG å la en posisjon løpe ut, vil den gjøre det på eller etter siste handelsdag basert på info nedenfor, pluss eller minus halve spreaden vår:

  • Eurodollar på den endelige sluttkursen på 90-dagers Eurodollar futures på CME, fra siste handelsdag.
  • Sterling Deposit and Euribor baseres på EDSP (Exchange Delivery Settlement Price) på en relevant futureskontrakt fra LIFFE, på den siste handelsdagen.
  • Euroyen baseres på den endelige sluttkursen på Euroyen futures rapport av SGX.
  • Euroswiss baseres på EDSP (Exchange Delivery Settlement Price) av Euroswiss futures på LIFFE. EDSP beregnes som 100 minus BBA LIBOR for tre måneders Euroswiss Franc deposits fra 11:00 på siste handelsdag.
  • Australian 30-day Interbank Rate bruker det månedlige gjennomsnittet av interbank overnight cash raten, publisert at RBA, delt på antall dager i måneden og avrundet til nærmeste 0,001%.
  • US 30-Day Fed Funds Rate baseres på den finansielle oppgjørskursen på CME 30-Day Federal Funds Futures kontrakt. Denne kursen er basert på gjennomsnittet av de daglige Fed Funds overnattenrentene (som rapportert av Federal Reserve Bank of New York) over kontrakts måned. 

4. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil din gevinst/ditt tap bli realisert i valutaen du handler i. Som standard, vil vi automatisk og på en daglig basis, konvertere all fortjeneste eller tap på din konto til din basisvaluta. 

5. Marginkravet er en prosentandel av den totale posisjonens verdi, og kan variere avhengig av hva slags kontotype du har. Du finner mer informasjon om nivåinndelste marginkrav under Info i handelsplattformen. Se marginer for mer informasjon.

Normal kontrakt spread

Normal kontrakt spread

Dette er vår 'alt i ett spread', inkludert markedsspread, vår egen spread og over natten finansieringen. Fordi markedsspreaden endrer seg med volatiliteten betyr det at den siterte spreaden er variabel. Denne spreaden gjelder vår standard kontraktsstørrelse, ikke minikontraktene. 

Minikontrakt spread

Minikontrakt spread

Dette er vår 'alt i ett spread', inkludert markedsspread, vår egen spread og over natten finansieringen. Fordi markedsspreaden endrer seg med volatiliteten betyr det at den siterte spreaden er variabel. Denne spreaden gjelder våre minikontrakter, som vanligvis har større spreader enn våre standardkontrakter. 

Begrenset risko premium

Begrenset risko premium

Posisjoner med garantert stop har et strengt begrenset maksimalt tap. En liten premium påløper når du plasserer denne type ordre.

Typer CFD-er

Typer CFD-er

Alle våre rentemarkeder er tilgjengelige som CFD-futures. Alle har en fast utløpsdato. 

Marginkrav

Marginkrav

Marginkravet er beløpet du må stille med, per kontrakt, for å kunne åpne en posisjon. Disse er nivåinndelte og avhenger av størrelsen på din samlede posisjon.

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

Kanskje du også er interessert i...

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com