Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er produktinformasjonen til rente-CFDer?

Ta en posisjon på den fremtidige retningen til en rekke globale rentesatser hos IG. Støtt opp dømmekraften din eller hedge mot andre investeringer som kan påvirkes av endringer i rentesatser.

Vi setter våre egne kjøps- og salgsspreader som er basert på underliggende rente. Vi tilbyr miniversjoner av rentefutureskontrakter på 20 % av størrelsen av hovedkontrakten og marginkrav.

Last ned alle marginkrav for rente-CFDer her:

Nivåindelt marginkrav for renter (ikke-profesjonelle) (1MB)

Nivåindelt marginkrev for renter (profesjonelle) (1MB)

Få rentekurser i realtid, søk på markedet ditt og les mer om å trade renter hos IG gjennom nettsiden vår.

  • Renter
  • Utløpsdetaljer
  • Merknader

Kontrakt og åpningstid
(lokal tid)

Verdi per kontrakt
(per indekspunkt)

Kontraktspread [1]

Premium for garantert stop

Marginkrav
(per kontrakt)

US 30-Day Fed Funds Rate

23.00-22.00

41,67 $ 1,6 2 20 %
Australian 30-Day Interbank Rate
Chicago
17.14-07.00
08.34-16.30
25 AUD 1* 2 20 %
Euribor
London
01.00-21.00
25 € 1 2 20 %
Eurodollar
Chicago
23.00-22.00
25 $ 1,6 2 20 %
Euroswiss
London
07.30-18.00
25 CHF 1 2 20 %
Euroyen
Singapore
00.45-12.00 (London time)
2 500 JPY 3 3 ikke lengre tilgjengelig
Sterling Deposit / Short Sterling
London
07.30-18.00
12,50 £ 1 2 20 %

Markedsnavn

Kontraktsmåned

Siste tradingdag[3]

US 30-Day Fed Funds Rate Alle måneder Siste virkedag i måneden
Australian 30-day
Interbank Rate
Alle måneder Siste virkedag i måneden
Euribor Mar, Jun, Sep, Des To virkedager før den tredje onsdagen i kontraktsmåned
Eurodollar Mar, Jun, Sep, Des To virkedager før den tredje onsdagen i kontraktsmåned
Euroswiss Mar, Jun, Sep, Des To virkedager før den tredje onsdagen i kontraktsmåned kl. 12.00 (norsk tid)
Euroyen Mar, Jun, Sep, Des To virkedager forut for tredje onsdagen i kontraktsmåned
Sterling Deposit Mar, Jun, Sep, Des Tredje onsdagen i kontraktsmåned kl. 12.00 (norsk tid)

 

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Alle instrumenter beskrevet på dette nettstedet er Contracts For Difference (CFD). Våre CFD-obligasjoner gir deg eksponering mot endringer i obligasjonskurser, men de gjøres opp kontant og resulterer ikke i levering av varer eller instrumenter.

1. a) CFD-er på rentefutures er oppgitt som en referanse til tilsvarende utløpskontrakt på det underliggende futuresmarkedet. Vi vil ikke bruke noen vekting eller bias til våre kurskilder.

b) Spreader er gjenstand for variasjon, spesielt under volatile markedsforhold. Våre handelsspreader kan endres for å reflektere tilgjengelig likviditet under ulike tider av døgnet. Vår normale spread er vist i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som en fast eller variabelt beløp. Dersom variable spreader er i bruk vil spreaden vist i tabellen være beløpet av IG spreaden lagt til den underliggende future markedsspreaden. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d) Vi vil ikke belaste noen ekstra kurtasje med mindre vi varsler deg skriftlig.

2. For garanterte stoppordrer betales en premie dersom stoppet utløses. Den potensielle premien vises i ordrevinduet og vil være en del av marginkravet ditt når du legger til stoppet. Merk at premier kan endres, spesielt mot helgedager og under volatile markedsforhold.

3. Med mindre annet er kommet til enighet om med IG, vil posisjoner automatisk rulles over til en senere dato. For de fleste posisjoner, og før posisjonen automatisk lukkes, kan kunden be om at posisjonen ikke rulles over til en senere dato. Å rulle over en posisjon innebærer lukking av den gamle posisjonen og åpning av en ny posisjon. Vi vil normalt prøve å kontakte kunden kort tid før en posisjon utløper og tilby muligheten til å rulle posisjonen over. Vi kan derimot ikke påta oss å gjøre dette i alle tilfeller, og det forblir kundens ansvar å kommunisere sine preferanser for alle posisjoner før utløp.

Der en kunde har blitt enig med IG å la en posisjon løpe ut, vil den gjøre det på eller etter siste handelsdag basert på info nedenfor, pluss eller minus halve spreaden vår:

  • Eurodollar på den endelige sluttkursen på 90-dagers Eurodollar futures på CME, fra siste handelsdag.
  • Sterling Deposit and Euribor baseres på EDSP (Exchange Delivery Settlement Price) på en relevant futureskontrakt fra LIFFE, på den siste handelsdagen.
  • Euroyen baseres på den endelige sluttkursen på Euroyen futures rapport av SGX.
  • Euroswiss baseres på EDSP (Exchange Delivery Settlement Price) av Euroswiss futures på LIFFE. EDSP beregnes som 100 minus BBA LIBOR for tre måneders Euroswiss Franc deposits fra 11:00 på siste handelsdag.
  • Australian 30-day Interbank Rate bruker det månedlige gjennomsnittet av interbank overnight cash raten, publisert at RBA, delt på antall dager i måneden og avrundet til nærmeste 0,001%.
  • US 30-Day Fed Funds Rate baseres på den finansielle oppgjørskursen på CME 30-Day Federal Funds Futures kontrakt. Denne kursen er basert på gjennomsnittet av de daglige Fed Funds overnattenrentene (som rapportert av Federal Reserve Bank of New York) over kontrakts måned.

4. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil din gevinst/ditt tap bli realisert i valutaen du handler i. Som standard, vil vi automatisk og på en daglig basis, konvertere all fortjeneste eller tap på din konto til din basisvaluta.

5. Marginkravet er en prosentandel av den totale posisjonens verdi, og kan variere avhengig av hva slags kontotype du har. Du finner mer informasjon om nivåinndelste marginkrav under Info i handelsplattformen. Se marginer for mer informasjon.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.