CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Welke waterstofaandelen moet u in de gaten houden?

Waterstofenergie is een goedkoper, schoner alternatief voor fossiele brandstoffen - en schone energie is klaar om de toekomst te veranderen. Er zijn allerlei waterstofaandelen om te traden, maar welke moet u in de gaten houden?

Handelen in ITM Power aandelen

Hoe ziet de toekomst van waterstof eruit?

De binnenlandse en de wereldmarkt voor waterstofenergie groeien, om verschillende redenen.

1. De opkomst van beleggingen in milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG)
Op wereldschaal zal de populariteit van ESG-beleggingen nieuwe aandacht vestigen op schone energiemarkten zoals waterstof, naarmate meer en meer bedrijven en traders ESG-toewijzingen in hun beleggingsportefeuilles opnemen.


2. De Britse regering heeft ambitieuze nieuwe groene energiedoelstellingen vastgesteld
In het VK is waterstofenergie specifiek naar voren geschoven als een toekomstige groeisector en een manier om te helpen de doelstelling van het land te halen om tegen 2050 koolstofemissievrij te zijn. In het binnenkort te verschijnen verslag over de waterstofstrategie van het VK zullen de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen worden geschetst.


In het "Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution" van de Britse regering is als doel gesteld om tegen 2030 vijf gigawatt aan koolstofarme waterstofproductiecapaciteit te ontwikkelen. Tegen 2023 gaat de overheid samenwerken met de schone-energiesector om een bijmenging van waterstof tot 20% in het gasdistributienet mogelijk te maken voor alle huizen die op het gasnet zijn aangesloten.


3. Er worden in de waterstofmarkt meer particuliere en publieke investeringen verwacht
In het Green Industrial Revolution-rapport wordt geconcludeerd dat het stimuleren van de groei van koolstofarme waterstof in de periode tot 2030 meer dan £ 4 miljard aan particuliere investeringen kan opleveren en tussen 2023 en 2032 een besparing van 41 miljoen ton CO2 kan opleveren, of 9% van de Britse emissies van 2018. Deze plannen zullen worden ondersteund door een "Net Zero Hydrogen Fund" van £ 240 miljoen.


Dit wijst erop dat de waterstofvoorraden in het VK een goede toekomst tegemoet kunnen zien naarmate het plan van de regering voor schone energie vorm krijgt.


4. Energiegiganten diversifiëren naar schone energie
Energiegiganten BP, Enegix en Siemens Energy zijn inmiddels begonnen met het verkennen van de ontwikkeling van waterstof, waarbij BP een nieuwe waterstofproductiehub op het oog heeft aan de noordoostkust van Engeland die tegen 2030 zou kunnen uitgroeien tot een productiecapaciteit van 1 gigawatt.


5. Nieuwe mogelijkheden voor waterstofbrandstof
De opkomst van elektrische voertuigen (EV's) zal de populariteit van waterstofenergie doen toenemen. Waterstofbrandstofcellen zijn ongelooflijk energie-efficiënt, en in tegenstelling tot EV's die op batterijen werken, hoeven ze niet lang te worden opgeladen. Toyota Mirai is een vroeg voorbeeld van waterstofbrandstofceltechnologie in elektrische voertuigen.

De beste waterstofaandelen samengevat

  • Ceres Power, AFC Energy en ITM Power zijn slechts drie Britse bedrijven die op het moment gericht zijn op het produceren van waterstofenergie
  • Naarmate het fabricageproces goedkoper en energie-efficiënter wordt, kunnen andere bedrijven zich bij hen aansluiten
  • Intussen besteden 's werelds grootste energieleveranciers meer aandacht aan waterstofenergie, en de Britse regering heeft toegezegd de komende jaren meer gebruik te zullen maken van waterstofenergie
  • Dit maakt waterstof tot een spannend segment van de markt voor schone energie, met veel ruimte voor groei op middellange en lange termijn

Datum van publicatie : 2021-09-23T10:56:54+0100


Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.