CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

De Keltner channel: een handige indicator om (zijwaartse) trends te identificeren

Of het nu grondstoffen-, valuta- of aandelenmarkten zijn, deze indicator kan u helpen om trendrichtingen en trendsterkte te beoordelen.

De Keltner channel: een handige indicator om (zijwaartse) trends te identificeren

Een groot aantal marktdeelnemers gebruikt deze bekende maar niettemin vergeten indicator. De Keltner channel kan worden gebruikt voor technische analyse. In dit artikel leest u hier meer over.

In 1960 publiceerde Chestner Keltner het boek ‘How to make money in Commodities’, waarin hij beschrijft hoe succesvol te handelen in grondstoffen. Het toenemende gebruik van de Keltner channel is echter te danken aan de succesvolle handelaar in derivatenmarkten Linda Raschke. Zij introduceerde deze indicator na een kleine aanpassing in de wereld van de technische analyse. De Keltner channel bestaat uit drie lijnen die samen een band vormen.

Berekening:

De middenlijn van een Keltner channel is het voortschrijdend gemiddelde van de ‘normale prijs’ over n dagen. De ‘normale prijs’ volgens Keltner is de som van de day high, day low en de laagste slotkoers van de laatste n dagen gedeeld door drie.

keltner

De bovenste en onderste lijn van het kanaal worden op een afstand van de middelste lijn ingesteld, waarbij de waarde van de EVG op dagelijkse basis wordt afgetrokken of opgeteld bij de waarde van de middenlijn.

Op deze manier wordt de koersvolatiliteit opgenomen, wat de betekenis ten opzichte van de bekende Bollinger Bands verhoogd. Bij geringe volatiliteit, dus een laag dagelijks handelsverkeer, liggen de omringende Keltner-banden dichterbij de middenlijn. Omgekeerd verwijderen zij zich van de middenlijn naarmate de volatiliteit de stijgt.

Uitleg:

Wanneer de koers boven de bovenste Keltner-band sluit, wordt een positief signaal afgegeven. Dit duidt namelijk op een doorbraak in de stijgende volatiliteit. Omgekeerd, wanneer de koers daalt tot onder de onderste Keltner-band, wordt een negatief signaal afgegeven. Dit betekent dat de koers zal dalen.  

De banden werken als steun- en weerstandsniveaus. De bovenste lijn markeert het steunbereik, terwijl de onderste lijn het weerstandsbereik weergeeft. Grote koersbewegingen doen zich voor wanneer de koers zich aanzienlijk van de middenlijn van het VG verwijderd.

Voorbeeld 1: Keltner channel in een trend

Afbeelding 1 geeft een wekelijkse grafiek van de zilverkoers weer van het jaar 2013. In januari sluit de prijs bij punt 1 onder de Keltner-band. Daardoor wordt aangetoond dat de koers een nieuwe downtrend zal volgen en de zilverprijs lijdt in de volgende 26 weken $11,18 verlies, rond de 36 procentpunten. In deze periode waren er meer slotkoersen onder de Keltner-band. Het negatieve signaal blijft aanhouden totdat de prijzen boven de bovenste Keltner-band sluiten. In dit voorbeeld gebeurt dit pas na 26 weken.

keltner-afb1

Voorbeeld 2: Keltner channel in een zijwaartse trend

Een van de grote voordelen van de Keltner channel kan men zien in de zijwaartse trend. Zoals eerder gezegd werken de banden ook als steun- en weerstandsniveaus. Dit houdt in dat het mogelijk is de Keltner channel in zijwaartse trends te gebruiken. Oftewel, het testen van highs en lows in de channel kan worden gebruikt voor breakout trading of range trading. De volgende afbeelding illustreert de toepassing van de Keltner channel in zijwaartse trends.

keltner-afb2

In afbeelding 2 zien we het koersverloop van goud voor de periode juli – oktober 2016. De koers ontwikkelt een duidelijke zijwaartse trend. Dit kan worden verduidelijkt door de horizontale lijn en de banden van de Keltner channel. De goudkoers heeft deze periode de band zeven keer geraakt en kon niet zijwaarts doorbreken. Pas in oktober 2016 konden de bears de onderste Keltner-lijn doorbreken. Daarmee komt ook de zijwaartse trend tot een einde. Hier kunnen we al goede handelsmogelijkheden herkennen.

Niettemin moet de Keltner channel worden gezien als een extra hulpmiddel bij het handelen. Statistisch gezien is de waarschijnlijkheid van een handelssysteem op basis van slechts één indicator zeer laag en daarom niet veelzeggend. Toch kan de toepassing van de Keltner channel u helpen koop- en verkoopsignalen in (zijwaartse) trends beter te herkennen.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.