Wat zijn opties* en hoe werken deze?

Ontdek de basisbeginselen van het kopen en verkopen van opties.

Wat is een optie?

Een optie is een financieel product dat u de mogelijkheid geeft om te handelen in de toekomstige waarde van een markt. Wanneer u een optie koopt, betaalt u een premie voor het recht om een markt te verhandelen tegen een vastgestelde prijs, vóór een vastgestelde afloopdatum van de optie. Opties lijken in dit opzicht op futures – maar anders dan futures, bent u niet verplicht om te handelen indien u dit niet wilt.

U heeft bijvoorbeeld een optiecontract dat u de mogelijkheid geeft om volgende week goud te kopen tegen $1300.

Indien goud $1325 raakt, kunt u uw optie kopen voor $1300, $25 minder dan de huidige marktprijs.

Indien goud onder $1275 blijft, bent u niet verplicht deze te kopen voor $1300. Alhoewel u niet handelt, verliest u de premie die u voor de optie heeft betaald.

Zijn opties onderhevig aan de hefboom?

Opties zijn hefboomproducten - zoals CFD's - een belangrijke reden waarom deze zo populair zijn onder beleggers. 

Neem het bovenstaande voorbeeld. Door het kopen van een optie in goud, zou uw initiële inleg veel lager zijn dan wanneer u daadwerkelijk goud koopt. Als dit kostbare metaal in prijs stijgt, kunt u uw optie mogelijk verkopen zonder deze uit te voeren – u profiteert van de prijsbeweging van goud zonder veel kapitaal in te leggen.

Hierdoor vormen opties een krachtig middel voor beleggers, deze zijn echter ook risicovol. Leer meer over de risico’s van opties.

Waarvoor worden opties gebruikt?

Er zijn drie belangrijke redenen voor het handelen in opties: om uw risico te beperken door te hedgen, om tijd te winnen zodat u kunt beslissen of een transactie geschikt voor u is of om te speculeren op de prijsbewegingen van verschillende markten. Alhoewel deze nog meer functies hebben – zoals het geval is bij ingewikkelde spread strategieën – zal het merendeel van beleggers opties gebruiken om bovenstaande redenen.

Hedgen met opties

Handelen in opties werd aanvankelijk gebruikt als middel om te hedgen. U heeft bijvoorbeeld een bedrijfsaandeel, maar u maakt zich zorgen dat de prijs in de nabije toekomst zal dalen. U kunt een optie kopen om uw aandeel te verkopen tegen een prijs dicht bij het huidige niveau – als de aandeelprijs vervolgens daalt, kunt u uw optie uitvoeren en uw verliezen beperken. Als de aandeelprijs stijgt, heeft u enkel de initiële inleg voor het kopen van de optie verloren.

Tijd winnen om een beslissing te nemen

Een tweede belangrijke functie van opties is het rekken van de tijd die u heeft om te kunnen beslissen of een transactie de moeite waard is. In plaats van het direct kopen van een markt waarvan u niet helemaal zeker bent, koopt u de optie om deze te verhandelen vóór een vastgestelde toekomstige datum. Indien u beslist de markt te kopen kunt u de optie uitvoeren. Zo niet, heeft u de premie verloren.

Speculeren met opties

De flexibiliteit van opties maakt het een populair product voor speculeerders. Het niveau waartegen opties verhandeld worden verschillen afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de tijd die u nog heeft om een optie uit te voeren en de waarde van de onderliggende markt. Een optie om bijvoorbeeld goud te kopen voor $1300 zal doorgaans tegen een hogere prijs worden verhandeld wanneer goud op $1299 staat dan wanneer deze op $1200 zou staan.

Speculeerders kunnen opties verhandelen zonder van plan te zijn deze ooit uit te voeren. In plaats daarvan zullen zij een optie kopen en deze vervolgens verkopen wanneer de premie stijgt.  

Voor meer informatie over prijsbewegingen van opties, gaat u naar hoe te handelen in opties.

 

De verschillende soorten opties

Opties kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdsoorten: calls en puts.

 • Calls geven u het recht, maar niet de verplichting, om een markt te kopen tegen een vastgestelde prijs vóór een vastgestelde datum
 • Puts geven u het recht, maar niet de verplichting, om een markt te verkopen tegen een vastgestelde prijs vóór een vastgestelde datum

Als u een call optie koopt, neemt u een long positie in op de onderliggende markt. Des te meer de marktprijs stijgt, des te meer winst u maakt. Als u een put optie koopt, neemt u een short positie in op de onderliggende markt. Des te meer de marktprijs daalt, des te meer winst u maakt. Nadat de opties aflopen zijn deze niets meer waard.

U berekent de winst of het verlies op een optietransactie als volgt:

Calls

Winst of verlies = onderliggende marktwaarde – uitoefenprijs – premie

Puts

Winst of verlies = uitoefenprijs – onderliggende marktwaarde – premie  

De onderdelen van een optietransactie

Opties kunnen in eerste instantie ingewikkeld lijken vanwege de terminologie die door beleggers wordt gebruikt. U vindt hieronder een overzicht van enkele belangrijke optietermen:

 • Writers and holders: de koper van een optie staat bekend als de holder, terwijl de verkoper bekend staat als de writer. In een call, heeft de koper het recht om de onderliggende markt van de verkoper te kopen. In een put, heeft de koper het recht om de onderliggende markt aan de verkoper te verkopen
 • Premie: de premie die de koper van de optie betaalt aan de verkoper
 • Uitoefenprijs: de prijs waartegen de koper de onderliggende markt kan kopen (calls) of verkopen (puts)
 • Afloopdatum: de datum waarop het optiecontract afloopt. Na de afloopdatum heeft de optie geen waarde meer – als de onderliggende markt de uitoefenprijs niet raakt vóór de afloopdatum, kan de koper geen winst maken
 • In the money: wanneer de prijs van de onderliggende markt hoger is dan de uitoefenprijs (voor een call) of lager is dan de uitoefenprijs (voor een put), wat betekent dat de koper de optie kan uitvoeren en kan handelen tegen een betere prijs dan de huidige marktprijs
 • Out of the money: wanneer de prijs van de onderliggende markt lager is dan de uitoefenprijs (voor een call) of hoger is dan de uitoefenprijs (voor een put), wat betekent dat het uitvoeren van de optie verliesgevend zal zijn
 • At the money: wanneer de prijs van de onderliggende markt gelijk of bijna gelijk staat aan de uitoefenprijs

Wat kunt u verhandelen met opties?

Één van de grootste voordelen van opties is de flexibele aard. U kunt handelen in een uitgebreid marktaanbod. Net zoals futures kunnen opties worden gebruikt om activa te kopen en te verkopen die anders logistieke problemen teweegbrengen, zoals olie of goud.
 
U vindt hier een overzicht van activaklassen die u met opties kunt verhandelen en de markten die beschikbaar zijn bij IG:
 
 • Forex, waaronder grote paren zoals EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF en EUR/GBP
 • Aandelen ,waaronder FTSE® 100 aandelen en een aantal belangrijke Amerikaanse aandelen
 • Aandelenindices ,waaronder de FTSE 100 en Wall Street
 • Grondstoffen ,waaronder metalen en energiebronnen
U kunt opties zowel op de korte als lange termijn gebruiken. Een dagelijkse optie, bijvoorbeeld, zal aan het einde van de dag aflopen – terwijl wekelijkse of driemaandelijkse opties een latere afloopdatum hebben.

Vier factoren om te overwegen vóórdat u gaat handelen in opties

Bepalen of het handelen in opties iets voor u is betekent het afwegen van de voordelen tegen de potentiële nadelen:

Ingewikkelde markt

Opties zijn flexibel, maar kunnen ook ingewikkeld zijn. In plaats van het kopen van een markt in de hoop dat de prijs zal stijgen, moet u berekenen hoeveel de prijs zal stijgen en wanneer dit gaat gebeuren.

Writing risks

De koper van een optie kan alleen de premie verliezen die is betaald, maar de verkoper heeft meer risico’s waarmee rekening gehouden moet worden. Dit kan een vervroegde uitvoering zijn indien de koper beslist om de onderliggende markt te kopen of te verkopen, of een margin call.

Prijsvolatiliteit

Die premie die u betaalt om een optie te kopen is niet alleen afhankelijk van de prijs van de onderliggende markt – alvorens u begint met het handelen in opties dient u dus te weten waardoor optieprijzen bewegen.

Tijdsverval

De optiewaarde wordt bepaald door de resterende tijd vóórdat deze afloopt. Deze waarde zal verminderen naarmate de afloop nadert, waardoor opties aanzienlijk tijdsgevoelig zijn.

Open nu een rekening

Een rekening openen is gratis, neemt enkele minuten in beslag en u bent niet verplicht om geld te storten of te handelen.

Veelgestelde vragen

Zijn opties derivaten?

Ja, de prijs van een optie is afhankelijk van de prijs van de onderliggende markt. Dit betekent dat opties een derivaat zijn van andere financiële activa. Echter, anders dan derivaten – zoals contracts for difference – bewegen opties niet altijd exact mee met de onderliggende markt. 

Kan ik in optie-CFD's handelen?

Ja, u kunt bijvoorbeeld het recht kopen om tien CFD-posities op de FTSE 100 te verhandelen tegen 7100. Het openen van deze positie geeft u niet de verplichting om te handelen.

Leer meer over het handelen in opties.

Misschien bent u geïnteresseerd in...

*Opties zijn uitsluitend beschikbaar voor professionele CFD-rekeningen.

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder.
Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.