CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Bitcoin: Stieren staan onder druk

De Bitcoinstieren staan onder druk. Het aanzienlijke niveau van 6.500 dollar zou kunnen worden doorbroken in het verdere verloop van de handel. De bulls moeten dan snel de 200-uurslijn heroveren.

Op dit moment taxeert IG de Bitcoin op 6.574 USD. De Bitcoin is daarmee 0,09 procent gedaald ten opzichte van gisteren. Het niveau van 6.500 dollar wordt zo meer en meer de focus van beleggers. Als de Bitcoin in het verdere verloop de 200-uurslijn zich prijsgeeft bij 6.576 dollar op zowel de uren- als de dagelijkse slotkoers, dreigen verdere verliezen.

Het vormen van een driehoeksformatie kan de Bitcoin onder druk zetten.

De Bitcoin bevindt zich momenteel in een symmetrische driehoeksvorming op korte termijn. De beren waren al in staat om de onderkant van de driehoek te testen, maar konden deze niet overwinnen. Als de bulls erin slagen de $6538 te overwinnen in het verdere verloop van de handel, kan de druk aan de onderzijde worden opgevoerd. De prijsdaling zou dan het niveau van $6.500 in gevaar kunnen brengen. Op de korte- en middellange termijn vertegenwoordigt de $6.500 een belangrijke ondersteuningszone die moet worden verdedigd.

RSI blijft in zijwaartse fase

Bij het bekijken van de oscillator RSI wordt het duidelijk dat de indicator zich sinds eind september in een zijwaartse fase bevindt en nog geen uitbraakpoging heeft ondernomen. Als de RSI het niveau van 50 overschrijdt en de prijs de 200-uurslijn op urenbasis ondervangt, kan de Bitcoin op korte termijn stijgen naar $6.600.

BTC/USD op urenbasis

BTCUSD102

Bron: IG

IG Sentiment: Verdere opwaartse trend

Bitcoinsentiment

Bron: DailyFX & IG

Wanneer we kijken naar het sentiment van Bitcoin-investeerders valt op dat 79,1% van de IG-klanten met open posities op deze markt denkt dat de prijs zal stijgen.

De verhouding van longposities tot shortposities is dus 3,79 tot 1. De longposities zijn 1,7% hoger dan gisteren en 285,9% hoger dan vorige week. Het niveau van shortposities is 3% lager dan gisteren en 45,5% hoger dan vorige week.

Sentiment verkleint short posities

Dit zou betekenen dat het sentiment als een contra-indicator wordt gebruikt en dat de prijs in de nabije toekomst zwak zal blijven. De kortetermijnveranderingen in het sentiment zouden echter kunnen zorgen voor herstel. Long posities ontwikkelden zich vergeleken met de vorige week sneller dan de short posities. Als er zich binnenkort nieuwe posities ontwikkelen, kan de Bitcoin verder naar beneden gaan.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.