CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Handelen in bitcoin met behulp van het nieuws

Vanwege de nog steeds bestaande informatie-asymmetrieën en de aanzienlijke gevoeligheid van cryptomarkten, kunnen winstgevende bitcoin-strategieën op basis van het nieuws worden ontwikkeld. Dit artikel is een inleiding op nieuwshandelsstrategieën voor cryptomarkten.

Handelen in bitcoin met behulp van het nieuws

Beurswijsheid: ‘Koop de geruchten, verkoop de feiten.’’

(DailyFX.de – Düsseldorf) – De handel in cryptovaluta toont veel gelijkenissen met zowel valutahandel als aandelenhandel. Al deze activa kunnen met verschillende handelsstrategieën worden verhandeld, waarbij gebruik kan worden gemaakt van technische, kwantitatieve en fundamentele analyse.

Dit artikel behandelt de basis van nieuwshandel in cryptomarkten, de risico’s en eigenaardigheden of verschillen ten opzichte van traditionele nieuwshandel, zoals bij forex en grondstoffenmarkten. Hier concentreren wij ons op de combinatie van fundamentele en technische analyse.

Het nieuws kan marktkoersen beïnvloeden

Beleggers weten hoe het nieuws de aandelenkoersen kan beïnvloeden. Dit geldt in het bijzonder voor aandelen, waarbij een bedrijfsaankondiging een grote invloed kan hebben op de koers. Dit geldt ook voor valutahandel, die wordt aangedreven door fundamentele gegevens op de lange termijn en technische factoren op de korte termijn. Wie de cryptomarkten volgt, kan opmerken dat het nieuws hierover een aanzienlijk invloed kan hebben.

Zijn bitcoin en overige cryptomarkten geschikt voor nieuwshandel?

Door de eigenschappen van cryptovaluta, is de markt zeer geschikt voor nieuwshandelsstrategieën. De efficient-market hypothese van Fama, Shiller en Hansen laat zien dat de cryptomarkt, vanwege zijn inefficiëntie, een geschikte markt kan zijn om winstgevende nieuwshandelsstrategieën te ontwikkelen door middel van fundamentele en technische analyse.

De hypothese is dat markten efficiënt zijn. Dit betekent dat bestaande informatie reeds is prijsgevormd en dus geen enkele marktdeelnemer in staat is om via technische analyse, fundamentele analyse of zelfs insider trading voortdurend bovengemiddelde winsten te behalen. Cryptomarkten zijn echter nog vrij nieuw en daarom niet informatie-efficiënt, omdat deze nog steeds niet gereguleerd zijn en hoge risico’s met zich meebrengen. Vele nieuwsberichten kunnen niet door middel van betrouwbare bronnen worden geverifieerd. Daarnaast verspreiden social media geruchten om de cryptokoers te beïnvloeden. Bovendien is het aandeel van institutionele beleggers in cryptomarkten nog gering in vergelijking met andere activaklassen. Vandaar dat zowel technische als fundamentele analyse goed kunnen worden gebruikt om winstgevende trade setups in cryptomarkten te ontwikkelen.

Afbeelding 1 illustreert aan het einde de koersreactie op de nieuwe informatie in een hypothetisch efficiënte en inefficiënte markt, bijvoorbeeld in het geval van cryptomarkten. In een efficiënte markt zou de reactie op een positief nieuwsbericht direct in de marktkoers te zien moeten zijn. In een efficiënte markt kan positief nieuws leiden tot overreactie met een daaropvolgende marktcorrectie of vertraagde marktreactie. Deze verstoringen moeten worden geïdentificeerd om een handelsstrategie te ontwikkelen.

Koersreacties op nieuwe nieuwsberichten: efficiënte en inefficiënte markten

Bitcoin_afb1

Bijzonderheden bij het kiezen van mediabronnen voor cryptomarkten

De inefficiëntie van de Altcoin-markt is al relatief snel te merken wanneer men zoekt naar bruikbaar nieuws. In tegenstelling tot de klassieke kapitaalmarkt zijn er geen instellingen zoals centrale banken, bureau van statistiek of onderzoeksinstituten die betrouwbare informatie kunnen verschaffen. Het verzamelen van informatie over cryptomarkten is soms zeer omslachtig. Er zijn twee basismethoden om informatie te verkrijgen.

Enerzijds is er een groeiend aantal aanbieders van informatiediensten over cryptomarkten. Anderzijds worden er steeds meer social media gebruikt om informatie te verkrijgen. De meeste cryptomarkten en cryptobeurzen hebben een officieel Twitter-kanaal waar up-to-date informatie wordt gepubliceerd. Beide informatiebronnen kampen met een verificatieprobleem.

 

Met welke factoren moet u rekening houden tijdens het handelen van Altcoin-nieuws?

  1. Is het nieuws actueel?

U moet beoordelen of het nieuws werkelijk up-to-date is of dat de markt het nieuws al heeft verwerkt. Bekijk de koersbeweging vóór het nieuwsbericht. Bevestigde het nieuws alleen maar een uitkomst dat al van de markt werd verwacht of zorgt het bericht voor nieuwe marktontwikkelingen?

  1. Is het nieuws relevant voor de cryptokoers?

Het is belangrijk of het nieuws veelbetekenend is en de koers op de lange termijn kan beïnvloeden of dat het om een korte termijn beweging gaat.

  1. Is de cryptomarkt voldoende liquide om op de korte termijn winstgevend te handelen?

Om deze vraag te beantwoorden kan de beurswaarde en het dagelijkse handelsvolume van de betreffende cryptomarkt worden gebruikt.

 

Voorbeeld van een bitcoin news-trade

In de volgende afbeelding zien we een voorbeeld van een bitcoin news-trade. Op 1 januari 2017 werd bekendgemaakt dat Japan de bitcoin als officieel betaalmiddel erkent. De reactie op dit nieuws wordt in drie fasen onderverdeeld.

Bitcoin_afb2

Fase 1:

Het nieuws bereikt de markt, de eerste marktdeelnemers kopen het positieve nieuws. Het handelsvolume neemt op korte termijn aanzienlijk toe.

Fase 2:

Nadat de aanvankelijke euforie afneemt, zal u vaak beweging in de tegenovergestelde ervaring ervaren, zoals weergegeven door de rode pijl in de grafiek in afbeelding 2. Dit gebeurt omdat sommige marktdeelnemers die reeds in fase 1 hebben gekocht, eerst winst willen pakken. Het handelsvolume daalt overeenkomstig. De markt heeft nieuwe kopers nodig om te blijven groeien. De aankondiging van de erkenning van bitcoin als officieel betaalmiddel verspreidde zich gedurende de dag wereldwijd. Als gevolg hiervan sluiten andere marktdeelnemers zich aan bij de bitcoin markt. Hierdoor kon de opwaartse beweging later worden voortgezet. Het handelsvolume zet zijn opwaartse beweging voort die vergelijkbaar is met de prijsontwikkeling na een test van de trendlijn. Dit zou de uptrend versterkt kunnen hebben.

Fase 3:

De uptrend vlakt af. Andere korte termijn nieuws traders sluiten hun posities en pakken hun winst. Traders op middellange tot lange termijn kijken of de bitcoin markt nog kansen biedt. Zodra een opwaartse trend is ontstaan en deze niet aanzienlijk afvlakt, willen deze zo vroeg mogelijk instappen en de opwaartse trend op de langere termijn voortzetten. Afbeelding 3 geeft weer dat dit het geval kan zijn, zelfs na de mededeling van Japan. De koers en het handelsvolume bleven verder in het jaar stijgen. De uptrend kon worden voortgezet, mede dankzij nieuwe positieve marktberichten.

bitcoin_afb3

Wanneer wij eindelijk een punt bereiken waarop het aantal verkopers hoger is dan het aantal kopers, eindigt de trend en kan de cyclus in de tegenovergestelde richting zich herhalen.

Bijkomende technische indicatoren voor de grafiek die kunnen worden gebruikt

Een schattingsmethode voor de duur van de bitcoin trend na een bericht kan het gebruik van voortschrijdende gemiddelden zijn, Fibonacci-retracement en handelsvolumes. U kan ook historische marktdata gebruiken en een diagrampatroon zoeken. In alle activaklassen kunnen trends zich verplaatsen in golven die zichzelf vaak herhalen.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.