CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Handelen: hoe de psychologie uw handelsbeslissingen kan beïnvloeden

De gedragseconomie toont aan dat de menselijke psyche de neiging heeft om beïnvloed te worden door bepaalde factoren, welke op hun beurt de handelingen van de mens beïnvloeden.

Invloed van psychologie op het handelen

(DailyDFX.de) – Dit zijn de zeven bekendste psychologische handelsfouten.

De rede wordt sterk beïnvloed of zelfs gemanipuleerd door de menselijke psyche. Emoties zoals hebzucht en angst ervaart men niet alleen in het dagelijkse leven, maar ook gedurende het handelen. Om u tijdens het handelen niet te laten beïnvloeden door uw emoties, moet u zich altijd bewust zijn van deze psychologische aspecten.  

1. Vooringenomenheid

U zoekt naar informatie die uw bestaande mening bevestigt, overschat en verkeerd interpreteert. Tegelijkertijd negeert u tegenstrijdige informatie. U kan daarom niet alle belangrijke feiten objectief analyseren en gebruiken als uitgangspunt voor uw beslissing.

2. Neiging

U heeft de neiging om activa te verkopen die in prijs zijn gestegen en marktposities aan te houden die in waarde zijn gedaald. Dit kan op de lange termijn in een negatief rekeningsaldo resulteren.

3. Overwaardering

U waardeert een markt hoger dan deze daadwerkelijk is, alleen omdat u een positie in deze markt heeft. U zou hier anders over denken wanneer u deze niet zou bezitten. U kunt dit eenvoudig controleren. Vergelijk je inzet op de markt met een belegger die betrokken is op eenzelfde aandeel en iemand zonder een positie.

4. Prestaties in het verleden

U baseert uw handelsstrategie op handelsresultaten uit het verleden.

5. Eénzijdige aandelenportefeuille

U handelt alleen in markten van uw eigen land, waardoor uw handelssucces sterk afhankelijk is van binnenlandse factoren. Echter, het beleggen in internationale aandelen zorgt voor een diversificatie van uw aandelenportefeuille.

6. Illusie van controle

U gelooft dat u de uitkomst van gebeurtenissen kan beïnvloeden of beheersen. U heeft hier echter geen controle over.

7. Overmoed

U heeft te veel vertrouwen in uw oordeel en u denkt niet meer objectief na. Dit kan wellicht het gevolg zijn van een reeks handelssuccessen.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.