CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Euro stijgt verder

Ondanks dat de ECB geen aankondigingen deed steeg de euro naar het hoogste niveau sinds december 2014.

bg_netherlands_stock_exchange_1376313
  • Vlakke opening AEX
  • Rendement staatspapier onder druk

De handel stond gisteren in het teken van de uitkomst van de ECB vergadering.
Hier kwamen echter geen verrassingen uit en deed voorzitter Draghi geen uitspraken die wij nog niet wisten. Sterker nog, hij hield zich op de vlakte over het afbouwen van het schuldopkoopprogramma.

Wat dat betreft realiseert de ECB zich dat de euro de laatste maanden is opgelopen. Dan helpt het niet als deze een verdere impuls krijgt wegens het aanhalen van de monetaire teugels. Dat werkt namelijk vertragend op de economie en zal de inflatie niet aanjagen.
Wel werd duidelijk dat Draghi tijdens de volgende vergadering in oktober meer details zal onthullen.

Gezien de sterke opmars van de euro kan de ECB niets anders doen dan zeer voorzichtig te werk gaan. De duurdere euro heeft momenteel een drukkend effect op de inflatie en dat is exact waar de ECB zo hard aan werkt. Deze komt namelijk zelfs nog niet in de buurt van de doelstelling.

Aanpassingen van het opkoopprogramma zullen, zolang de euro zich in de huidige trend blijft voortbewegen, zeer gematigd zijn en gefaseerd worden uitgevoerd. Dat zal hooguit resulteren in een verlaging van het maandelijkse bedrag dat momenteel wordt opgekocht. Het huidige programma loopt eind dit jaar af en een verlaging van het opkoopprogramma met meer dan € 15 tot 20 miljard mag dan ook niet verwacht worden.
De ECB heeft zelf aangegeven de rente niet te veranderen voor beëindiging van het opkoopprogramma.

De rente bleef ongewijzigd op 0 procent, terwijl banken nog steeds 0,4 procent rente betalen om geld te stallen bij de ECB.

De ECB wacht dus nog af wat er tussen nu en december gebeurt. En daar heeft de ECB alle reden toe. Zo spelen geopolitieke spanningen een grote rol. Uiteindelijk kan een escalatie van het Noord-Korea conflict ook zijn uitwerking hebben op de Europese economie. Mogelijk zal de ECB meer details bekend maken tijdens de vergadering in oktober.

De inflatieverwachtingen voor 2018 en 2019 werden met 0,1 procent naar beneden bijgesteld tot respectievelijk 1,2% en 1,5%.
De groei werd daarentegen naar boven bijgesteld en wordt verwacht dit jaar rond 2,2% uit te komen.

Beleggers reageerden dan ook gematigd op de speech, alhoewel de euro reeds voor de bekendmaking opliep tot boven 1.20 en daar ook boven sloot.

In de ochtend maakte het CBS bekend dat de consumentenprijzen in de maand augustus 1,4 procent zijn gestegen.

De economische groei in de Eurozone over het tweede kwartaal kwam uit op 2,3 procent. Dat was licht boven de verwachtingen, alsmede de laatste ramingen, die beiden op 2,2 procent lagen.

De AEX sloot 0,48 procent hoger op 518,83, terwijl de MidKap 0,71 procent bijschreef op 800,72.

Aan kop ging Galapagos dat profiteerde van sectorinteresse en 2,13 procent hoger sloot op € 82,49.

Ook gisteren stonden de financials onder druk. De matige toon van de ECB zorgde ervoor dat rendementen op staatsleningen onder druk bleven staan.

Aegon werd daarbij het meest geraakt en verloor 0,53 procent op € 4,66. Maar ook ING leverde in en sloot 0,14 procent lager op € 14,59.

In de Verenigde Staten bleven beleggers dichtbij huis. Lagere rentes drukten het sentiment van de financials en daarbuiten was er weinig te beleven op Wall Street.

De S&P insurance industry sector group werd zwaar getroffen door de verwachte schadeclaims als gevolg van Harvey en Ilse. Verzekeraars stonden toch al onder druk vanwege lage rentes en dat werd nog eens versterkt door een zware wissel als gevolg van de stormen.

Het aantal werkloosheidsaanvragen steeg 62.000 naar 298.000 wat boven de verwachting van 241.000 lag.

De arbeidsproductiviteit groeide 1,5 procent in het tweede kwartaal, licht boven de verwachting.

In een interview met Bloomberg liet Fed bestuurslid Loretta Mester weten nog steeds voor een renteverhoging dit jaar te zijn. Nu is haar uitspraak niet verwonderlijk gezien het feit dat Mester in het “hawks” kamp zit. Zij voegde hieraan toe dat het aanhouden van het huidige renteniveau niet haar idee van geleidelijke stappen is.

De effecten van de storm Harvey waren duidelijk terug te zien in de mutaties wekelijkse voorraden ruwe olie. Deze namen toe met 4,58 miljoen vaten, tegenover een verwachte toename van 4 miljoen vaten.

Dat de toename een tijdelijk effect zal zijn werd duidelijk toen de olieprijs nauwelijks daalde op het bericht. WTI futures voor levering oktober sloten 0,14 procent lager op $ 49,09.

De Dow Jones sloot 0,10 procent lager op 21.784, terwijl de S&P500 nagenoeg vlak noteerde op 2.465.

Ook in de VS stonden de banken onder druk. Rendementen op 10-Jarige Treasuries daalden naar het laagste niveau in november. Het rendement noteerde een laagste stand van 2.0318, om later in de middag weer iets aan te trekken naar 2,0460.
Goldman Sachs (-1,37%) en J P Morgan Chase (-1,75%) ondervonden beiden last van de dalende rentes.

Amusementsconcern Walt Disney daalde 4,37 procent op $ 97,06. Bestuursvoorzitter Iger gaf een teleurstellende winstverwachting af die ongeveer gelijk zal zijn aan het vorig jaar.

Apple stond onder druk, nadat de Wall Street Journal meldde dat productieproblemen zouden zijn ontstaan voor de nieuwe iPhone, welke dinsdag in de verkoop gaat. Het aandeel sloot 0,40 procent lager op $ 161,26.

In Azië waren de beurzen verdeeld en zochten handelaren naar richting. Een inspiratieloos Wall Street en weinig macro-economisch nieuws deed handelaren ertoe besluiten het dicht bij huis te houden.

De Chinese handelsbalans liet een lagere groei van de export zien. De handelsbalans kwam in dollartermen uit op een overschot van $ 41,99 miljard. Dit lag ruim onder de verwachting van $ 48,45 miljard en tevens lager dan de vorige maand toen de handelsbalans uitkwam op een overschot van $ 46,73 miljard.
De export groeide 5,5 procent tegenover een verwachting van een stijging van 6 procent. De import 13,3 procent groeide.

In Tokyo noteerde de Nikkei in de middag 0,41 procent lager op 19.317, terwijl in Hong Kong de Hang Seng 0,61 procent hoger noteerde op 27.689.

Valuta

De euro bewoog in de ochtend al richting 1.200 en bleef daar tot de renteaankondiging boven. Tijdens de speech van Draghi klom de munt naar een hoogste niveau van 1.2060 en dat was opmerkelijk gezien de gematigde toon van de ECB voorzitter. Dat geeft enigszins aan dat de markt de munt naar boven wil brengen.

Wat kunnen wij vandaag verwachten?

Wij verwachten een vlakke opening van de AEX vandaag. De huidige stand van de futures indiceren een opening rond 517/518.

Er staat vandaag weinig macro-economisch nieuws op de agenda. Vanuit het Verenigd Koninkrijk staat de industriële productie op de rol en vanuit de VS de groothandelsvoorraden.

Beide cijfers zijn zogenoemde “second tier”, maar zij geven wel een goede indicatie waar de economie zich bevindt.

Gezien het feit dat er weinig op de agenda staat mag vandaag een consolidatie verwacht worden. Handelaren zullen nieuwe impulsen nodig hebben om richting te geven.
Mogelijk dat een duurdere euro enige druk legt op de aandelenkoersen.

Vanaf volgende week zal de focus gericht zijn op de Duitse verkiezingen, die op 24 september op de agenda staan. Alhoewel de huidige bondskanselier Angela Merkel de beste kaarten lijkt te hebben voor een nieuwe regering, zijn er nog veel zwevende kiezers. Het is dan de vraag met welke partijen een nieuwe coalitie wordt gevormd.

AkzoNobel kondigde vanmorgen het vertrek van CFO Maëlys Castella aan. De financieel directeur vertrekt vanwege gezondheidsredenen.
Tevens kondigde AkzoNobel een nieuwe managementstructuur aan, bedoeld om de financiële doelstellingen voor 2020 te behalen.

Akzo meldde verder dat de reeds genomen stappen zoals verhoogde verkoopprijzen en kostenbesparingen ertoe zullen leiden dat het concern een hogere EBIT voor 2017 zal realiseren dan in 2016.
Wel paste het bedrijf de winstverwachting aan en liet weten dat de EBIT lager uitkomt dan de eerder gecommuniceerde stijging van € 100 miljoen.
De afsplitsing van het onderdeel Specialty Chemicals ligt op schema voor april 2018.

Jefferies verhoogde vanmorgen het koersdoel voor DSM naar € 18,80 bij een onveranderd koopadvies.

Agenda 8 september

Tijd

Land

Event

Verwacht

Vorige

10.30

VK

Manufacturing Production (MoM)(jul)

0,3%

0,0%

10.30

VK

Industrial Production (MoM)(jul)

0,2%

0,5%

16.00

VS

Wholesale Inventories (MoM)(Jul)

0,4%

0,4%

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Een artikel zoeken

Form has failed to submit. Please contact IG directly.

  • Ik stem ermee in dat IG of andere bedrijven van IG Group mij mogen informeren over hun handelsideeën, producten en diensten via e-mail.

Mijn toestemming is vrijwillig gegeven en kan op ieder moment worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking van mijn toestemming heeft geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking van data die voorafgaand aan een dergelijke intrekking heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van het recht op intrekking of hoe we uw gegevens kunnen gebruiken, verwijzen we u naar de privacykennisgeving en toegangsbeleid en naar de informatie over verwerking van gegevens.