Direct naar de inhoud

Hoe handelen in barriers werkt

Les 1 van 3

Wat zijn barriers?

Handelen in barriers is een manier om met beperkt risico te speculeren op koersbewegingen op de financiële markten. In de komende lessen zult u leren hoe het komt dat u minder vooraf hoeft te betalen voor een barrier dan voor een vergelijkbare CFD-positie. Ook komt u erachter hoe u met barriers een absolute limiet kunt stellen aan ieder potentieel verlies.

Net als CFD's zijn barriers (of barrieropties, om de volledige naam te gebruiken) financiële derivaten die in contracten worden verhandeld. Wanneer u in barriers handelt, krijgt u geen activa in uw bezit; in plaats daarvan handelt u op de prijs van de barrier zelf. Deze is afgeleid van de koers van een onderliggende financiële markt. Bijvoorbeeld:

  1. Forex, dus valutaparen zoals EUR/USD of EUR/GBP
  2. Aandelenindices zoals de DAX, CAC etc.
  3. Grondstoffen zoals goud, zilver en olie

Stel nu dat u verwacht dat de olieprijs gaat stijgen. U kunt dan een barrier op olie openen; als de prijs zich inderdaad ontwikkelt zoals u had voorspeld, maakt u winst. Hoe verder de koers zich in uw voordeel beweegt, des te meer geld u er waarschijnlijk aan verdient. Als de olieprijs juist zakt tot onder de stand waarbij u uw positie had geopend, wordt deze verliesgevend.

Aangezien u nooit eigenaar wordt van de onderliggende waarde, kunt u barriers ook gebruiken om te speculeren op dalende koersen. Traden in de verwachting dat een koers gaat dalen, heet ‘short gaan'. ‘Long gaan’ betekent het tegenovergestelde.

Barriers zijn technisch gezien een soort opties, maar laat deze term u niet ontmoedigen. Barriers hebben een paar kenmerkende eigenschappen waardoor ze flexibeler en gemakkelijker te begrijpen zijn dan traditionele opties.

Een van deze eigenschappen is het knock-outniveau. Dit is de ‘barrier’ waar het product zijn naam aan ontleent. Het is het niveau waarop een barriertransactie automatisch gesloten ofwel ‘geknock-out’ wordt, indien de koers van de onderliggende markt dat niveau bereikt.

Het knock-outniveau is gegarandeerd en dus niet onderhevig aan slippage. Daardoor heeft u volledige controle over uw risico. U kiest uw knock-outniveau voordat u een barriertransactie aangaat, zodat u altijd precies weet bij welk niveau uw positie wordt gesloten als de markt zich tegen u keert. Dat geeft u de mogelijkheid om een limiet te stellen aan uw maximale potentiële verlies (vergelijkbaar met een gegarandeerde stop op een CFD-transactie).

U betaalt een kleine knock-outpremie als uw knock-outniveau wordt geactiveerd. Zo wordt u beschermd tegen grotere verliezen. De premie is inbegrepen bij het bedrag dat u moet betalen om een barrierpositie te openen, maar u krijgt deze terug wanneer u uw positie sluit voordat uw knock-outniveau is bereikt. In sommige gevallen kan de knock-outpremie veranderen terwijl de barrierpositie nog open is, bijvoorbeeld als een markt een periode voor de boeg heeft waarin hogere volatiliteit wordt verwacht. Dit heeft invloed op hoeveel u betaalt en uw potentiële winst en verlies.

Verder zijn de prijzen van barriers transparanter dan de traditionelere opties. Zulke traditionele opties hebben doorgaans prijzen die afhangen van verschillende, soms moeilijk te volgen factoren, terwijl de prijzen van barriers een-op-een met de onderliggende markt meebewegen (vergelijkbaar met prijzen van CFD’s). Dus voor ieder punt dat de onderliggende markt beweegt, beweegt de prijs van de barrier eveneens een punt. Het enige geval waarin dit niet gebeurt, is wanneer de knock-outpremie verandert zoals hierboven beschreven; de prijs van de barrier verandert dan evenveel als de premie.

Handelen in een barrier

In tegenstelling tot veel andere derivaten kunt u enkel barriers kopen om te openen. Om u de mogelijkheid te geven zowel long als short te gaan op een marktprijs, bieden wij twee soorten barriers: calls en puts.

U koopt een call als u verwacht dat een koers gaat stijgen. Als u denkt dat de koers zal dalen, koopt u een put.

Barriers worden verhandeld in gestandaardiseerde contracten (‘lots’ in het Engels). Een contract is één eenheid waard van de basisvaluta van de onderliggende waarde per punt dat deze beweegt. De waarde van barriertransacties op de DAX wordt bijvoorbeeld in euro’s vastgesteld, terwijl die van barriertransacties op VS Crude juist in Amerikaanse dollars wordt bepaald. Dus als u een barrier callcontract op de DAX heeft gekocht, verdient u €1 voor ieder punt dat de index erbij krijgt en verliest u €1 voor ieder punt dat de index zakt.

Het bedrag dat u betaalt om een barrierpositie te openen, heet de premie. Deze wordt als volgt berekend:

(Verschil tussen onderliggende prijs en knock-outniveau + knock-outpremie) x transactiegrootte in contracten

U betaalt deze premie aan het begin van uw transactie en meer dan dat kunt u niet verliezen. Aangezien u uw knock-outniveau en transactiegrootte kunt kiezen, heeft u het bedrag dat u betaalt om een positie te openen grotendeels zelf in de hand. Daardoor kunt u de transactie qua hefboom en risico afstemmen op uw voorkeuren, en betaalt u bovendien mogelijk minder dan de marge voor een CFD-positie van dezelfde omvang. Dit komt in de volgende les uitgebreider aan bod. Ook heeft u het bijkomende voordeel dat u exact weet hoeveel u op het spel zet met iedere transactie.

U betaalt ook een kleine commissie bij het openen en sluiten van uw positie. Bij IG is dit 0,1 eenheid van de contractvaluta per verhandeld contract.

De afloopdatum van een barrier bij IG ligt meestal tussen de zes en twaalf maanden in de toekomst. U kunt echter op ieder gewenst moment vóór die datum een barrierpositie sluiten om uw winst te verzilveren of uw verlies te beperken. Onthoud: op het moment dat de koers het door u gekozen knock-outniveau bereikt, wordt uw barrierpositie automatisch gesloten en daarmee uw maximale verlies beperkt tot de premie die u had betaald bij het openen.

Samenvatting

  • Barriers zijn financiële derivaten met een beperkt risico die in contracten worden verhandeld. Technisch gezien is een barrier een soort optie, daar de prijs gebaseerd is op een onderliggende waarde
  • Ze geven u de mogelijkheid om het bedrag dat u voor een transactie betaalt, grotendeels zelf in de hand te houden. Zo betaalt u mogelijk minder voor een barriertransactie dan voor een CFD-positie van dezelfde omvang
  • Traders gebruiken barriers om, net als bij CFD’s, winst proberen te halen uit koersveranderingen van een bepaalde waarde. De hoogte van uw winst hangt ervan af in hoeverre uw voorspelling juist was
  • Barriers zijn technisch gezien opties, maar hebben een aantal speciale eigenschappen waardoor ze flexibeler en gemakkelijker te begrijpen zijn, zoals het knock-outniveau en prijzen die een-op-een met de onderliggende waarde bewegen
  • U kunt barriers enkel kopen om te openen. Om u de mogelijkheid te geven om long of short te gaan, bieden wij barrier calls (long) en puts (short)
  • Een barriercontract is één eenheid waard van de basisvaluta van de onderliggende waarde per punt dat deze beweegt
  • De premie die u bij het openen betaalt, is uw maximale risico. Ze wordt bepaald aan de hand van de koers van de onderliggende waarde, het knock-outniveau en het aantal contracten dat u wilt traden
Les voltooid