Direct naar de inhoud

Hoe handelen in barriers werkt

Les 2 van 3

Hoe werkt een barriertransactie?

Nu u geleerd heeft wat barriers zijn, zullen we wat uitgebreider bekijken hoe handelen in een barrier werkt en hoe u uw hefboom en risico in de hand kunt houden door zelf uw knock-outniveau en transactiegrootte te kiezen.

Stel dat u een barrierpositie wilt openen op de koers van een aandelenindex, bijv. de Duitsland 40. Op uw handelsplatform ziet u een orderticket met de volgende invulvelden. Hier voert u de parameters van uw transactie in.

Laten we de verschillende gedeelten van het ticket nu één voor één in detail bekijken. Bovenaan ziet u prijzen voor calls en puts:

Deze laten zien wat de huidige niveaus van de onderliggende markt zijn. De openingsprijs van uw barriercontract wordt daar vervolgens van afgeleid. Zodra u gekozen heeft voor een long (call) of short (put) positie op de desbetreffende markt, kunt u uw knock-outniveau kiezen:

De beschikbare knock-outniveaus voor calls liggen beneden de huidige stand van de markt. Voor puts liggen ze boven de huidige stand van de markt. De minimale afstand waarop u uw knock-outniveau in kunt stellen, is 1% van de onderliggende koers.

Door een knock-outniveau in te stellen, geeft u aan op welk punt uw positie zal worden gesloten als de markt zich tegen u keert. Uw keuze heeft ook invloed op de openingsprijs, d.w.z. hoeveel het kost om één barriercontract te kopen voor de onderliggende prijs. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

Afstand tussen onderliggende prijs en knock-outniveau + knock-outpremie

Dit betekent dat hoe dichter uw knock-outniveau bij de koers van de onderliggende markt ligt, des te lager de premie is die u betaalt om te openen en des te groter uw hefboom daardoor is. Op die manier heeft u grotere posities open voor een kleinere initiële inleg. Uw risico om geknock-out te worden is echter hoger.

Omgekeerd geldt dat wanneer u uw knock-outniveau verder weg instelt, de kans kleiner is dat de markt dat niveau bereikt. U betaalt wel een hogere premie om te openen, zodat uw hefboom kleiner wordt.

Dit is een van de voornaamste voordelen van barriers: u kunt de exposure krijgen die u wilt en uw inleg en risico afstemmen op uw wensen. De hefboom op een positie berekent u als volgt:

Onderliggende prijs / optieprijs

Laten we nu bekijken hoe de openingsprijs van één barriercontract berekend wordt op het bovenstaande orderticket:

Het onderliggende niveau van de hierboven genoemde Duitsland 40 call is 11.720,9 en het gekozen knock-outniveau is 11.590, oftewel op 130,9 punten afstand. Met behulp van de formule hierboven krijgen we de openingsprijs:

(11.720,9 – 11.590) + 1,5 = 132,4

Als u zou besluiten om één contract van deze Duitsland 40 barrier call te traden, zou u een premie van €132,40 betalen om te openen. Daarmee zou u een hefboomratio van circa 89:1 krijgen. Dat is aanzienlijk hoger dan een CFD op een index, waar de maximale hefboom 20:1 is.

De sluitingsprijs die te zien is op het orderticket, is de prijs waarvoor u uw barriercontract kunt verkopen. Deze wordt op dezelfde wijze berekend als de openingsprijs, maar met aftrek van de spread (0,8 punten in het voorbeeld hierboven). Onze onderliggende prijzen voor calls en puts liggen even ver uit elkaar.

De spread werkt op dezelfde manier als bij een CFD-transactie; het is een deel van de kosten die u betaalt om bij ons te handelen. Omdat barriertransacties bij IG ook onderhevig zijn aan een kleine commissie (wat bij de meeste CFD-transacties niet het geval is), zijn onze spreads voor barriers over het algemeen kleiner dan die voor CFD's.

Vraag

U denkt dat de goudprijs de komende dagen gaat zakken en besluit om een barrier put te openen op het edelmetaal. De prijs van een put is 1313 en u stelt uw knock-outniveau in op 1327. De knock-outpremie bedraagt 0,3 punt.

Welke openingsprijs ziet u op het orderticket? Kies het juiste antwoord:
 • 14
 • 13,3
 • 2640,3
 • 14,3

Juist

Onjuist

Dit is een puttransactie, dus om de openingsprijs te berekenen, trekt u het onderliggende niveau af van het knock-outniveau en telt u de knock-outpremie erbij op: (1327 – 1313) + 0,3 = 14,3
Antwoord tonen

Vraag

U koopt één contract van een barrier call op EUR/USD voor 11400 en stelt uw knock-outniveau in op 150 afstand, dus op 11250. De knock-outpremie is 1,2, dus de openingsprijs is 151,2.

Wat is bij benadering de hefboomratio van uw transactie? Kies het juiste antwoord:
 • 75:1
 • 100:1
 • 30:1
 • 25:1

Juist

Onjuist

Om de hefboomratio van een transactie te berekenen, deelt u de onderliggende prijs door de openingsprijs. 11400 / 151,2 = ~75.
Antwoord tonen

Direct onder de openings- en sluitingsprijs kunt u de transactiegrootte kiezen in aantal contracten. Zo heeft u nog meer controle over hoeveel uw transactie kost. Elk contract is één eenheid waard van de basisvaluta van de onderliggende waarde per punt:

Deze keuze is van groot belang om twee redenen. Ten eerste bepaalt u mede door middel van uw transactiegrootte hoeveel premie u betaalt om te openen en daarom ook uw maximale risico. Onthoud dat u uw premie als volgt kunt berekenen:

(Afstand tussen onderliggende prijs en knock-outniveau + knock-outpremie) x transactiegrootte in contracten

Ten tweede is uw transactiegrootte het bedrag dat u wint of verliest per punt dat de onderliggende markt beweegt. Als u besluit om één contract te traden naar het eerder genoemde voorbeeld, maakt u €1 winst voor ieder punt dat de Duitsland 40 in uw voordeel beweegt en verliest u €1 voor ieder punt dat de koers de andere kant op gaat.

Hoe hoger uw transactiegrootte, des te meer geld u kunt winnen of verliezen. Kiest u hier voor een grootte van 2 contracten, dan maakt u €2 winst voor ieder punt dat de koers de kant op gaat die u had voorspeld, en verliest u €2 per punt als het tegenovergestelde gebeurt. Als u een grootte van 10 contracten invult, wint of verliest u dus €10 per punt dat de markt beweegt, afhankelijk van de richting.

Vraag

U wilt een barrier callpositie openen op Wall Street in de verwachting dat de index gaat stijgen. De prijs van een call is 24.900 en de knock-outpremie is 2 punten. U stelt uw knock-outniveau in op 24.800 en koopt twee contracten, elk $1 per punt waard.

Welke premie betaalt u om te openen? Kies het juiste antwoord:
 • €196
 • €204
 • $102
 • $204
 • $200

Juist

Onjuist

Dit is een calltransactie, dus om de openingsprijs te berekenen, trekt u het knock-outniveau af van het onderliggende niveau en telt u de knock-outpremie erbij op: (24.900 – 24.800) + 2 = 102. Vervolgens vermenigvuldigt u dit met uw transactiegrootte om uw totale premie uit te rekenen. Deze staat in Amerikaanse dollars vermeld, omdat u op een Amerikaanse markt handelt: 102 x 2 = $204
Antwoord tonen

U weet nu hoe u kunt uitrekenen hoeveel het kost om een barrierpositie te openen. Laten we nu kijken hoe u uw winst en verlies berekent. De formule luidt:

(Sluitingsprijs – openingsprijs) x transactiegrootte

Stel dat u besluit twee barrier callcontracten op de Duitsland 40 te kopen voor 131,6/132,4. Als u beslist om uw positie te sluiten nadat de koers 10 punten is geklommen, berekent u de winst als volgt:

(141,6 – 132,4) x 2 = €18,40 winst

Als de koers daarentegen 10 punten daalt en u sluit uw positie voordat het knock-outniveau bereikt is, dan komt uw verlies uit op het volgende bedrag:

(121,6 – 132,4) x 2 = €21,60 verlies

In dit scenario is uw maximale risico de premie die u bij het openen heeft betaald, in dit geval 132,4 x 2 = €264,80. Dat verlies zou u alleen oplopen als de index 130,9 punten zou dalen tot aan het knock-outniveau.

Houd wel in het achterhoofd dat u bij handelen in barriers met meer kosten te maken krijgt dan alleen de premie. Bij de voorafgaande vereenvoudigde berekeningen hebben we bijvoorbeeld de commissie buiten beschouwing gelaten. Kosten voor barriertransacties verschillen per provider, maar bij IG betaalt u:

 • De spread (verschilt per markt, wordt geïncasseerd in punten wanneer u uw positie sluit)
 • Een kleine commissie (0,1 eenheid van de basisvaluta van de markt per contract, wordt geïncasseerd bij openen en sluiten)
 • Rentekosten in het geval dat u uw positie 's nachts open houdt
 • Valutaconversiekosten op commissie, overnight renteaanpassingen en dividendaanpassingen

Voorbeeld

Duitsland 40 barrier call
De stand van de Duitsland 40 is 12.000 voor een call en de spread is 0,8 punt. U verwacht dat de koers gaat stijgen. U koopt drie contracten van een barrier call en stelt uw knock-outniveau in op 11.880.

Eén contract is €1 waard per punt dat de koers beweegt en de knock-outpremie is 1,5 punt.

Openingsprijs = (12.000 – 11.880) + 1,5 = 121,5

Premie = 121,5 x 3 = €364,50

Voorbeeld

Winstscenario
De onderliggende prijs van de Duitsland 40stijgt 150 punten naar 12.150. U besluit om uw positie te sluiten om winst te nemen.

Sluitingsprijs = (121,5 + 150) – 0,8 = 270,7

Winst/verlies = (270,7 – 121,5) x 3 = €447,60 winst

Kosten = spread van 0,8 punt (inbegrepen in sluitingsprijs), €0,30 commissie bij openen en sluiten

Nettowinst/-verlies = 447,6 – 0,6 = €447 winst

Voorbeeld

Verliesscenario
De onderliggende prijs van de Duitsland 40 daalt 50 punten naar 11.950. U besluit om uw positie te sluiten om uw verlies te beperken.

Sluitingsprijs = (121,5 – 50) – 0,8 = 70,7

Winst/verlies = (70,7 – 121,5) x 3 = €152,40 loss (minder dan u heeft betaald op te openen)

Kosten = spread van 0,8 punt (inbegrepen in sluitingsprijs), €0,30 commissie bij openen en sluiten

Nettowinst/-verlies = 152,4 + 0,6 = €153 verlies

Voorbeeld

EUR/USD barrier put
EUR/USD staat op 11402,5 voor een put en de spread is 0,4 punt. U verwacht dat deze koers gaat dalen. U koopt 15 contracten van een EUR/USD barrier putoptie en stelt uw knock-outniveau in op 11600.

Eén contract is $1 waard per punt dat de koers beweegt en de knock-outpremie is 1,2 punt.

Openingsprijs = (11600 – 11402,5) + 1,2 = 198,7

Premie = 198,7 x 15 = $2980,5

Voorbeeld

Winstscenario
EUR/USD zakt 50 punten naar 11352,5. U besluit om uw positie te sluiten om winst te nemen.

Sluitingsprijs = (198,7 + 50) – 0,4 = 248,3

Winst/verlies = (248,3 – 198,7) x 15 = $744 winst

Kosten = spread van 0,4 punt (inbegrepen in sluitingsprijs), €1,50 commissie bij openen en sluiten

Nettowinst/-verlies = 744 – 3 = $741 winst

Voorbeeld

Verliesscenario
EUR/USD stijgt 25 punten naar 11427,5. U besluit om uw positie te sluiten om uw verlies te beperken.

Sluitingsprijs = (198,7 – 25) – 0,4 = 173,3

Winst/verlies = (173,3 – 198,7) x 15 = $381 verlies (minder dan u heeft betaald om te openen)

Kosten = spread van 0,4 punt (inbegrepen in sluitingsprijs), €1,50 commissie bij openen en sluiten

Nettowinst/-verlies = 381 + 3 = $384 verlies

Samenvatting

 • U zou nu min of meer moeten weten hoe u in barriers kunt handelen op een handelsplatform
 • Met barriers heeft u controle over uw hefboom en risico, doordat u het knock-outniveau en de transactiegrootte zelf kiest
 • Bij een call ligt het knock-outniveau beneden het huidige niveau van de markt, bij een put ligt het erboven
 • U kunt de openingsprijs van een barrier berekenen met de formule afstand tussen onderliggende prijs en knock-outniveau + knock-outpremie
 • U berekent uw premie met de formule openingsprijs x transactiegrootte
 • Uw winst en verlies berekent u met de formule (sluitingsprijs – openingsprijs) x transactiegrootte
 • Er zijn andere kosten waar u bij het handelen in barriers rekening mee dient te houden: de spread, commissie, overnight rentekosten en valutaconversiekosten
Les voltooid