Direct naar de inhoud

Welkom bij de quiz

 • Doe de quiz zo vaak u wilt. We slaan uw beste resultaat op, wanneer u inlogt of zich aanmeldt voor de IG Academy.
 • Er is geen tijdslimiet voor het beantwoorden van de vraag.
Quiz overdoen Meer cursussen
Vraag 1 van 13

Met welk soort barriercontract kunt u ‘short gaan’, d.w.z. traden op een dalende koers?

 • A Een verkochte barrier
 • B Een barrier call
 • C Een barrier put

Uitleg

Barrier puts geven u de mogelijkheid om short te gaan op een markt, terwijl barrier calls een manier zijn om long te gaan. Geen van beide soorten barriers kunt u verkopen om te openen.

Volgende
Vraag 2 van 13

Wanneer u een barrier call koopt, liggen de beschikbare knock-outniveaus:

 • A Boven het huidige niveau van de markt
 • B Beneden het huidige niveau van de markt
 • C Zowel boven als beneden het huidige niveau van de markt

Uitleg

Wanneer u een barrier call koopt, handelt u in de verwachting dat de koers zal stijgen. Daarom ligt uw knock-outniveau, ofwel het punt waarop uw positie automatisch wordt gesloten als de markt zich tegen u keert, beneden het huidige niveau van de markt.

Vorige
Volgende
Vraag 3 van 13

Hoeveel is één barriercontract waard?

 • A €1 per punt
 • B 10 eenheden van de basisvaluta van de onderliggende waarde per punt
 • C $1 per punt
 • D 1 eenheid van de basisvaluta van de onderliggende waarde per punt

Uitleg

Een barriercontract is één eenheid waard van de basisvaluta van de onderliggende waarde. Een barriercontract op een Europese markt is in euro's opgesteld. Een barriercontract op een Amerikaanse markt is opgesteld in dollars.

Vorige
Volgende
Vraag 4 van 13

De ‘openingsprijs’ van een barriertransactie is:

Gelieve alle antwoorden te selecteren die van toepassing zijn
 • De prijs die u betaalt voor één barriercontract van uw markt
 • Een initiële inleg voor uw transactie, waarvan u later de totale waarde dient te betalen
 • De afstand tussen de onderliggende waarde en het knock-outniveau, plus de knock-outpremie
 • Een deel van de premie die u betaalt om een positie te openen

Uitleg

De openingsprijs is de prijs die u op het orderticket ziet. Deze vertegenwoordigt de waarde van één barriercontract op de onderliggende waarde voor uw knock-outniveau. Hiermee wordt de uiteindelijke premie van uw transactie berekend.

Vorige
Volgende
Vraag 5 van 13

Wat is de ‘premie’ wanneer u in barriers handelt?

Gelieve alle antwoorden te selecteren die van toepassing zijn
 • De totale kosten van een barriertransactie
 • Uw maximale risico
 • De openingsprijs vermenigvuldigd met uw transactiegrootte

Uitleg

De premie is het maximale bedrag dat u op het spel zet bij een transactie, maar omvat niet de totale kosten van de transactie. Daarbij zitten namelijk nog de spread, commissie en soms overnight renteaanpassingen en valutaconversiekosten.

Vorige
Volgende
Vraag 6 van 13

Maakt de commissie voor een barriertransactie deel uit van de premie?

 • A Ja
 • B Nee

Uitleg

De commissie die bij het openen en sluiten wordt geïncasseerd, is een deel van de kosten van barriers traden en komt bovenop de premie die u betaalt om te openen. Omdat we in de meeste gevallen geen commissie in rekening brengen voor CFD-transacties, zijn de spreads op onze barriers kleiner dan die op CFD’s, om zo de kosten ongeveer gelijk te houden.

Vorige
Volgende
Vraag 7 van 13

Wanneer kan uw knock-outpremie veranderen?

 • A Als u uw knock-outniveau verandert terwijl de positie open is
 • B Bij het ingaan van een periode van hogere volatiliteit
 • C De knock-outpremie verandert niet

Uitleg

Als er binnen enkele dagen hogere volatiliteit wordt verwacht, kunnen we de knock-outpremie verhogen om daar rekening mee te houden.

Vorige
Volgende
Vraag 8 van 13

Veranderingen in de prijs van een barrier worden beïnvloed door:

Gelieve alle antwoorden te selecteren die van toepassing zijn
 • De tijd tot aan de afloopdatum
 • Rentetarieven
 • Bewegingen van de onderliggende markt
 • De knock-outpremie (indien deze verandert)

Uitleg

Net als een CFD volgt de prijs van een barrier de onderliggende waarde grotendeels een-op-een. Indien de knock-outpremie echter verandert terwijl de positie nog open is, dan verandert de prijs van de barrier evenveel punten als de premie.

Vorige
Volgende
Vraag 9 van 13

De Duitsland 30 staat op 12.045 punten en u denkt dat de koers gaat stijgen. U besluit om een barrier callpositie te openen met een knock-outniveau van 11.895. De knock-outpremie is 1,5 punt. Wat is de openingsprijs in euro’s?

Uitleg

De openingsprijs van een barrier is het verschil tussen het knock-outniveau en de onderliggende waarde, plus de knock-outpremie. (12.045 – 11.895) + 1,5 = 151,5

Vorige
Volgende
Vraag 10 van 13

De onderliggende prijs voor EUR/USD is 11200. U verwacht dat de koers zal dalen. U koopt 10 contracten van een barrier put op dit valutapaar. U stelt uw knock-outniveau in op 11400; de knock-outpremie is 1,2. Hoeveel premie in dollars betaalt u om de positie te openen?

Uitleg

De premie van een barrier wordt berekend volgens deze formule: openingsprijs x transactiegrootte. De openingsprijs is het verschil tussen het knock-outniveau en de onderliggende waarde, plus de knock-outpremie. Dus: (11400 – 11200) + 1,2 = 201,2. 201,2 x 10 = 2012

Vorige
Volgende
Vraag 11 van 13

De koers van spot goud is 1301/1301,3 en u denkt dat deze gaat klimmen. U kiest een knock-outniveau van 1288 en koopt 100 contracten van een barrier put op het edelmetaal. De openingsprijs is 13,6 en u betaalt $1360 premie. De goudprijs stijgt zoals u had voorspeld. Nadat de koers 50 punten in uw voordeel is bewogen, sluit u de positie voor een prijs van 63,3. Wat is uw winst in dollars op deze positie (commissie, valutaconversie en rente niet meegerekend)?

Uitleg

Winst en verlies op een barriertransactie zijn te berekenen volgens deze formule: (sluitingsprijs – openingsprijs) x transactiegrootte. In dit scenario: (63.3 – 13,6) x 100 = 4970 winst. Dit is inclusief de spread van 0,3 punt, maar exclusief commissie of andere kosten die u mogelijk heeft gemaakt.

Vorige
Volgende
Vraag 12 van 13

U verwacht dat de koers van Wall Street gaat zakken, dus u koopt 10 contracten van een barrier put. De openingsprijs is 262, dus u betaalt een premie van 2620. De koers van Wall Street stijgt echter. U besluit om uw positie te sluiten op 160,4 om het verlies te beperken. Wat is uw verlies op deze positie (commissie, valutaconversie en rente niet meegerekend)?

Uitleg

Winst en verlies op een barriertransactie zijn te berekenen volgens deze formule: (sluitingsprijs – openingsprijs) x transactiegrootte. In dit scenario: (160,4 – 262) x 10 = 1016 verlies

Vorige
Volgende
Vraag 13 van 13

Wat is de minimale afstand waarop u uw knock-outniveau in kunt stellen bij een barriertransactie?

 • A 10% van de onderliggende waarde
 • B 100 punten afstand
 • C 1% van de onderliggende waarde
 • D 10 punten afstand

Uitleg

De minimale afstand waarop u uw knock-outniveau in kunt stellen, is 1% van het niveau van de onderliggende markt in punten.

Vorige
Antwoorden bekijken