Direct naar de inhoud

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

What are derivatives and how do you trade them

Wat zijn derivaten en hoe kunt u ze traden?

Veel van de populairste tradingproducten wereldwijd zijn derivaten. Ontdek wat derivaten zijn, hoe u erin kunt traden en een paar redenen waarom dit misschien interessant is voor u.

Bel +31 20 794 6610 of e-mail naar info.nl@ig.com. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610

Bel +31 20 794 6610 of e-mail naar info.nl@ig.com. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610

Derivaten zijn complexe financiële instrumenten. Het traden van deze financiële instrumenten kent een hoog risico van snel oplopende verliezen. Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72 % van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Wat is een derivaat?

Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen dat zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een grondstof. Derivaten worden vaak gebruikt als een middel om te speculeren op de koersbewegingen van de onderliggende waarde, naar boven of beneden, zonder dat het activum zelf gekocht hoeft te worden.

Afbeelding die toont hoe een derivatencontract de koers van de onderliggende waarde op de markt weerspiegelt en nabootst.
Afbeelding die toont hoe een derivatencontract de koers van de onderliggende waarde op de markt weerspiegelt en nabootst.

Aangezien er geen fysieke activa worden verhandeld bij het openen van posities in derivaten, kunnen de contracten 'over the counter' (OTC, rechtstreeks tussen partijen) of op een beurs worden verhandeld. U kunt een positie nemen in een breed scala aan onderliggende waarden, zoals:

Soorten derivaten

Er bestaan verschillende soorten derivaten. De waarde wordt altijd afgeleid van een onderliggende markt, maar ze hebben allemaal unieke kenmerken en worden om verschillende redenen gebruikt.

Voordat we hierop nader ingaan, is het nodig het verschil uit te leggen tussen 'over the counter' (OTC) en beursgenoteerde derivaten (ETP's).

 • OTC: als u OTC handelt, handelt u rechtstreeks met de wederpartij bij het contract. Dit betekent dat het derivaat onderhands wordt verhandeld onder de voorwaarden die partijen overeengekomen zijn. Producten zoals CFD's en onze barriers en vanilla opties worden bij ons OTC gehandelt.
 • Beursgenoteerde derivaten: hierbij koopt en verkoopt u derivaten zoals Turbo24 op een beurs. Het voordeel van beurzen is dat er gewerkt wordt met standaardcontracten en dat ze de garantie bieden dat het contract wordt nagekomen.

In het begin werden derivaten OTC verhandeld. Dit leverde echter een tegenpartijrisico op, want het kan gebeuren dat een partij bij de overeenkomst haar verplichtingen (een activum kopen of verkopen) niet nakomt als de voorwaarden te ongunstig blijken.

Beurzen standaardiseerden de contracten en doordat zij traders verplichtten een margin in te leggen en aan te houden, verminderden ze het hiervoor genoemde risico door te waarborgen dat aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

Omdat wij een gereguleerde CFD- en optiebroker1 zijn, kunt u bij ons met een gerust hart OTC traden bij ons zonder hetzelfde tegenpartijrisico te lopen als in een niet-gereguleerde omgeving. Spectrum, de multilaterale handelsfaciliteit ofwel MTF waarop onze beursgenoteerde derivaten worden verhandeld, is ook gereguleerd.2

Derivaatproducten bestaan uit beursgenoteerde derivaten zoals Turbo24 en 'over the counter'-producten zoals onze CFD's en barriers en vanilla opties. Ze ontlenen allemaal hun waarde aan de onderliggende markt.
Derivaatproducten bestaan uit beursgenoteerde derivaten zoals Turbo24 en 'over the counter'-producten zoals onze CFD's en barriers en vanilla opties. Ze ontlenen allemaal hun waarde aan de onderliggende markt.

Turbo24

Turbo24 is een van onze beursgenoteerde derivaten (ETP's). Turbo’s (voluit: turbocertificaten) zijn effecten die werken met een hefboom. De prijs van onze turbo's repliceert de prijs van de onderliggende waarde één op één. Met turbo's kunt u long of short gaan.

Om u te helpen het risico te beheren, heeft elke turbo een ingebouwd knock-outniveau. Als dat bereikt wordt, sluit uw positie automatisch.

Turbo24 wordt verhandeld op Spectrum, een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) die in veel opzichten hetzelfde werkt als een traditionele beurs.

CFD's

Als u CFD's handelt, sluit u een contract for difference. Dit is een OTC-overeenkomst om het verschil tussen de openings- en slotkoers van uw positie te ruilen.

Met CFD-trades kunt u speculeren op de prijs van een onderliggende waarde door long te gaan (kopen) of short (verkopen). U kunt traden op spot- en futuresprijzen (indien beschikbaar) met CFD's.

CFD's zijn hefboomproducten, dus is het belangrijk om te onthouden dat uw winst of verlies wordt bepaald door de totale omvang van uw positie, niet alleen de margin voor het openen ervan. Dit betekent dat het risico bestaat dat uw verlies (of winst) veel groter is dan uw aanvankelijke inleg.

Termijncontracten

Bij een termijncontract zijn een koper en een verkoper betrokken. Zij komen overeen om een waarde op een datum in de toekomst te verhandelen, maar tegen een vandaag overeengekomen prijs. Deze worden OTC verhandeld, terwijl de voorwaarden door de betrokken partijen onderling worden afgesproken.

Futurecontracten

Futurecontracten zijn geëvolueerd uit termijncontracten (zie hierboven). Daardoor lijken ze er ook sterk op. Het unieke van futurecontracten is dat ze gestandaardiseerd zijn en op beurzen verhandeld worden. De beurzen garanderen betaling, dus het tegenpartijrisico is kleiner.

Hoewel futures worden verhandeld op een beurs, kunt u bij ons een positie openen op de koers van een futurecontract door middel van een CFD.

Optiecontracten

Opties geven een partij het recht (maar niet de plicht) om een waarde op een datum in de toekomst tegen een afgesproken prijs te kopen van of te verkopen aan de andere partij. Wanneer het contract de ene partij de mogelijkheid biedt om een waarde te verkopen, heet dit een putoptie. Wanneer het contract de ene partij de mogelijkheid biedt om een waarde te kopen, heet dit een calloptie.

Hoewel opties veel gekocht en verkocht worden op een beurs, kunt u bij ons OTC traden in opties. Wij bieden vanilla opties, die werken als traditionele opties. Daarnaast bieden we ook barrier opties die kunnen worden gebruikt om long of short te gaan, afhankelijk van uw verwachtingen.

Vergeet echter niet dat opties ingewikkelde instrumenten zijn die u meestal beter kunt overlaten aan ervaren traders. De complexiteit leidt ook tot complexe risicoprofielen die u goed moet begrijpen voordat u erin gaat traden. Als u bijvoorbeeld een calloptie verkoopt, loopt u onbeperkt risico.

Wat is derivaten traden?

Derivaten traden is het kopen of verkopen van een derivatencontract met speculatie als oogmerk. Omdat een derivatencontract zijn waarde ontleent aan een onderliggende markt, kunt u hiermee traden op de koersbewegingen op die markt zonder dat u de onderliggende waarde zelf hoeft te kopen, zoals fysiek goud. Dat doet u met de hoop winst te boeken.

Het traden van derivaten op een grote beurs vergt meestal grote kapitaalverplichtingen. Een alternatief is traden via een broker zoals wij.

Leer meer over traden

Wat is de derivatenmarkt?

De derivatenmarkt is niet één fysieke locatie. Deze markt bestaat uit alle OTC- en beursgenoteerde financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan een onderliggende waarde.

De derivatenmarkt speelt een belangrijke rol in het wereldwijde financiële systeem. Bekende beurzen waarop derivaten zijn genoteerd, zijn bijvoorbeeld:

 • De Chicago Mercantile Exchange (CME), een van de oudste beurzen ter wereld waar derivaten worden verhandeld zoals futures en opties gekoppeld aan grondstoffen en sectoren, met als bekendste de agrarische sector en zachte grondstoffen
 • De Intercontinental Exchange (ICE), waarop derivaten worden gehandelt gekoppeld aan onder andere buitenlandse valuta en grondstoffen
 • De ICE Futures Europe exchange, vroeger bekend als de London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), een van de meest vooraanstaande beurzen in het VK waar opties en futures worden verhandeld, met name op Brent crude oil

Fysieke levering en contant betaalde derivaten

Hoewel er bij het openen van een derivatencontract geen activum wordt gekocht of verkocht, kan bij veel derivaten de fysieke levering van de onderliggende waarden tegen een afgesproken prijs op een datum in de toekomst vereist zijn.

Of de contracten worden gesloten met fysieke levering of contante betaling van de ene partij aan de andere, hangt af van de voorwaarden van het contract.

 • Contant betaalde derivaten. Dit is een type overeenkomst waarbij de fysieke onderliggende waarde nooit onderdeel uitmaakt van de transactie. In plaats daarvan wordt het contract voldaan met een bedrag in geld dat de waarde vertegenwoordigt van die onderliggende waarde (bijvoorbeeld de huidige prijs van een staaf goud). Alle bij ons verhandelde derivaten worden in contanten voldaan.
 • Derivaten met fysieke levering. Dit contract is een afspraak om de onderliggende waarde daadwerkelijk uit te wisselen en de ene partij moet deze aan de andere partij leveren op de vervaldatum van het derivaat. Dit kan lastig zijn voor de trader, omdat hij het activum in ontvangst moet nemen, opslaan, verkopen of bewaren, bijvoorbeeld als de verhandelde waarde bestaat uit vee of grote hoeveelheden edelstenen.

Waarom derivaten traden?

Dit zijn vier redenen om derivaten traden te overwegen:

 • Speculeren

Het mooie aan speculeren is dat u een waarde niet hoeft te bezitten, maar nog steeds winst kunt maken (of verlies lijden) op verschillende financiële waarden, door eenvoudig te voorspellen welke richting de markt op gaat. U koopt of verkoopt derivaten in de hoop dat uw voorspelling klopt. Als u bijvoorbeeld denkt dat de DAX 40 de komende weken gaat stijgen, zou u CFD's kunnen kopen op een DAX 40 futurescontract. Denkt u daarentegen dat de DAX 40 gaat dalen, dan zou u verkopen (short gaan).

 • Trade op stijgende en dalende markten

Met derivaten kunt u traden op zowel stijgende als dalende markten, wat betekent dat u ook kunt profiteren (of verlies lijden) in een depressieve of volatiele economische omgeving. U gaat dan 'long' als u denkt dat de prijs van een onderliggende waarde gaat stijgen en 'short' als u verwacht dat die gaat dalen. Voor het openen van een positie long kiest u gewoonlijk om de markt te 'kopen'. Hetzelfde geldt als u short gaat, dan 'verkoopt' u de markt als u uw trade opent.

 • Traden met hefboom

U kunt derivaten gebruiken om de hefboom te vergroten. Hierdoor kunt u een positie nemen voor een fractie van de kosten van de totale waarde van de positie. Bij een initiële margin van 20% (of, vergelijkbaar, met een hefboomratio van 1:5), zou u bijvoorbeeld een trade ter waarde van € 750 kunnen openen met € 150.

Wees u er echter van bewust dat de hefboom de grootte van de te behalen potentiële winsten en verliezen vergroot. Denk er ook aan dat de risicoprofielen van al onze producten verschillen, omdat bij elk product de hefboom op een andere manier gebruikt wordt. Ga altijd na of u de risico's begrijpt - en hoe u deze kunt beheren - voordat u een trade opent.

Diagram showing the amount of money you need to put up when opening a leveraged trade versus the actual value and size of the position you’re opening with that upfront amount.
Diagram showing the amount of money you need to put up when opening a leveraged trade versus the actual value and size of the position you’re opening with that upfront amount.

Meer informatie over de invloed van hefboomwerking op uw trading

 • Hedgen

Traders, beleggers of bedrijven kunnen derivaten ook gebruiken ten behoeve van hedgen. Dit houdt in het openen van een tweede positie die winst oplevert als een van uw andere posities verlies gaat opleveren. Op die manier kunt u uw risico beperken door wat winst te behalen en uw totale verliezen te beperken, zonder dat u uw eerste positie hoeft te sluiten.

Een boer die bijvoorbeeld een prijs voor toekomstige oogsten wil vastzetten, gaat akkoord met het verkopen van de oogst tegen een bepaalde prijs op een bepaalde datum in de toekomst. De boer vermindert de onzekerheid over de toekomstige marktcondities door zich in te dekken, zodat hij winst kan behalen en de verliezen kan beperken, wat de markt ook doet.

Hoe u bij ons derivaten kunt traden

U kunt bij ons op verschillende manieren derivaten traden. Met onze rekeningen kunt u traden met:

Naast meer dan 12.000 populaire aandelen en beursgenoteerde fondsen op beurzen overal ter wereld, kunt u ook posities nemen in grondstoffen, indices, forexparen, cryptovaluta, obligaties en zelfs rentetarieven. Al onze trades worden voldaan met contant geld. Een positie nemen op een markt:

 1. Beslis of u beursgenoteerde derivaten, CFD's of opties wilt traden
 2. Open een rekening of oefen met een demo
 3. Kies de markt van uw voorkeur
 4. Neem stappen om uw risico's te beheren
 5. Plaats uw trade en volg uw positie

Voorbeelden van derivaten traden

Speculeren

Stel, u wilt speculeren op de koers van de Nasdaq. Daarvoor heeft u een type derivaat nodig op een handelsplatform.

Na enig nadenken besluit u om Turbo24 te gebruiken voor een kortetermijnpositie.

Als u denkt dat de Nasdaq in de loop van de dag gaat stijgen, koopt u een turbo 'long'. Als u denkt dat de index juist gaat dalen, koopt u een turbo 'short'.

Laten we aannemen dat de Nasdaq in prijs gaat stijgen vanaf het huidige niveau van 11.900. U besluit daarom long te gaan en 50 turbo's te kopen met een knock-outniveau van 11.400.

Dit betekent dat elke turbo € 5 kost, zodat u in totaal exclusief kosten € 250 betaalt. Als de index met 100 punten stijgt, maakt u € 50 winst (€ 1 winst x 50 turbo's).

Als de Nasdaq 5 punten daalt, lijdt u juist € 50 verlies. In het slechtste geval wordt uw positie automatisch gesloten als uw knock-outniveau wordt bereikt en verliest u het betaalde bedrag.

Hedgen

Stel, u denkt dat de koers van Brent Crude gaat zakken, dus u wilt uw aandelen olie bij ons hedgen met CFD's. U gaat short op 10 Brent Crude oil CFD's. CFD's worden berekend op basis van het verschil in marktprijs tussen het moment dat u uw positie opent ten opzichte van het moment dat u deze sluit en één standaard-Brent Crude oil-contract is gelijk aan $10 per punt.

Voor elk punt dat de koers van Brent Crude daalt, verdient u $100 ($10 maal 10 contracten). Tegelijkertijd lijdt u voor elk punt dat de oliekoers stijgt $100 verlies.

Veelgestelde vragen

Zijn derivaten hefboomproducten?

Ja, derivaten zijn hefboomproducten. Dat komt doordat bij alle derivaten aanvankelijk een kleiner bedrag wordt ingelegd voor het openen van een grotere positie, in plaats van het volledige bedrag van een onderliggende waarde direct te betalen, zoals u zou doen bij beleggen.

Worden derivaten op een beurs verhandeld?

Beursgenoteerde derivaten (ETP's) worden op een beurs verhandeld, in tegenstelling tot bij 'over the counter' (OTC) derivaten.

Zijn CFD's derivaten?

Ja, CFD's zijn een vorm van derivaten waarin u bij ons kunt traden.

Waar kan ik derivaten traden?

U kunt derivaten traden op alle financieel gereguleerde handelsplatformen. Onze platformen zijn bekroond.3

Op welke markten kan ik traden met derivaten?

Er bestaan veel markten waarop u kunt traden met derivaten. Wij bieden zelfs keuze uit meer dan 17.000 markten. Bij ons kunt u kiezen uit beursgenoteerde derivaten, CFD's en opties om te traden in indices, duizenden aandelen, valutaparen (forex), grondstoffen, rentetarieven, obligaties en meer. Zie onze handelsmarkten voor meer informatie.

Hoe kan ik derivaten traden?

Eerst bepaalt u of u derivaten wilt traden met beursgenoteerde derivaten zoals Turbo24, CFD's of opties. Daarna opent u bij ons een rekening en opent u uw eerste positie. Als u eerst een beetje gevoel wilt krijgen voor de derivatenmarkt en wilt oefenen voordat u echt geld gaat inzetten, opent u bij ons een demo-rekening.

Ontdek ook dit

Leer wat futures zijn en hoe u erin kunt traden

Leer bij ons de basisbeginselen van opties traden

Ontdek hoe u kunt traden in toonaangevende aandelenindices

1. Autoriteit Financiële Markten For example, BaFin]
2. Autoriteit Financiële Markten For example, BaFin]
3. Uitgeroepen tot beste handelsplatform tijdens de ADVFN International Financial Awards en Professional Trader Awards 2021. Uitgeroepen tot beste handelsapp tijdens de ADVFN International Financial Awards 2021