Wat zijn IG's turbo24 productvoorwaarden?

Alle onderstaande turbocertificaten zijn overdraagbare effecten die u exposure bieden aan veranderingen in de onderliggende indexkoersen.

  • Indices
  • Forex en goud
  • Grondstoffen

Turbocertificaten voor indices

Alle hieronder vermelde turbocertificaten zijn overdraagbare effecten die u exposure geven aan veranderingen in de koersen van de onderliggende waarden.

Indexnaam Valuta [1] Multiplier [2] Handelsuren [3] Maximaal risico [4]
Frankrijk 40 EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
Duitsland 30 EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
Wall Street EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
FTSE 100 EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
Spanje 35 EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
Italië 40 EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
US Tech 100 EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
Zweden 30 EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
US 500 EUR 0,01

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten

Opmerkingen

1. Alle turbo24's worden verhandeld in euro's (EUR) ongeacht de onderliggende handelsvaluta.

2. De totale waarde van een turbotransactie is gelijk aan de prijs van het turbocertificaat (gebaseerd op het verschil tussen de onderliggende marktprijs en het door u geselecteerde knock-outniveau, aangepast door de multiplier van de markt inclusief de kosten van de market maker*) vermenigvuldigd met het aantal aangekochte turbo's. Bijvoorbeeld, het kopen van 100 Duitsland 30 turbo's met een prijs van 5,00 geeft u de volgende waarde:

5,00 (prijs) x 100 (turbo's) = 500 EUR

3. Waar aangegeven opent 24-uurshandel op zondag om 23:00 uur (CE(S)T) en sluit deze om 23:00 uur op vrijdag.

Turbo24's kennen een dagelijks onderhoud van 2 minuten tussen 23:00 uur en 23:02 uur (CE(S)T) van maandag tot donderdag.

4. De initiële inleg om een turbocertificaat te kopen is de openingsprijs vermenigvuldigd met het aantal eenheden. Dit is het maximaal mogelijke verlies op de positie.

5. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, zullen uw winsten of verliezen worden op uw rekening worden geboekt in die valuta. Wanneer uw positie wordt gesloten, zullen wij standaard automatisch ieder positief of negatief saldo op uw rekening dat niet in uw basisvaluta staat, omwisselen naar uw basisvaluta. U kunt deze basisinstellingen te allen tijde aanpassen via ons handelsplatform of door telefonisch contact met ons op te nemen.

6. Knock-outs worden vastgelegd ten opzichte van de onderliggende marktprijs van een specifiek turbocertificaat.

Tijdens sessies buiten de normale handelsuren op 24-uurs grondstoffenmarkten weerspiegelen de afgegeven prijzen wat de verwachtingen van de market maker zijn van de koersontwikkeling van iedere markt. Hierbij kan er verwezen worden naar koersbewegingen van andere relevante markten die wel geopend zijn. Het is mogelijk dat er gedurende zulke periodes niets is om afgegeven prijzen op af te stemmen. Hoewel de market maker prijzen afgeeft wanneer de onderliggende markt gesloten is, kunnen knock-outs alleen optreden tijdens de openingsuren van de onderliggende markt. Dat betekent dat de market maker een prijs zal bepalen voor de genoteerde instrumenten van maandag 23:00 uur (CE(S)T) tot vrijdag 23:00 uur (CE(S)T), met het onderhoudsvenster zoals vermeld in punt 3. Knock-outs komen echter alleen voor wanneer de onderliggende referentiemarkt open is. Voor informatie over specifieke openingsuren van indices kijkt u op onze website of neemt u telefonisch contact met ons op.

7. Een dividendaanpassing kan worden toegevoegd aan een knock-outniveau van een turbocertificaat om ex-dividendaanpassingen aan de onderliggende index te weerspiegelen. Dit is gelijk aan het aantal punten waarmee de indexprijs moet worden aangepast om rekening te houden met eventuele aandelen die ex-dividend gaan bij het sluiten van de cash markt. Er worden geen aparte kosten in rekening gebracht op cliëntenrekeningen, in plaats daarvan wordt het knock-outniveau van de positie aangepast. De aanpassing geldt zowel voor long als short turbocertificaten. Iedere lopende order wordt verwijderd uit het orderboek wanneer een dividendaanpassing wordt toegepast.

8. Een dagelijkse aanpassing aan het knock-outniveau wordt om 23:00 uur (CE(S)T) berekend door de emittent van het turbocertificaat en om 23:02 uur (CE(S)T) toegepast wanneer het onderhoud is afgerond. Let op: dit is geen aanpassing aan uw rekening, aangezien de dagelijkse rentekosten al in de aanpassing van het knock-outniveau zijn opgenomen. Uw knock-outniveau beweegt omhoog na loop van tijd door een knock-outaanpassing op een long turbo24. Op een short turbo24 beweegt dit niveau omlaag.

Voor long turbo's voor indices geldt de volgende formule:

Overnight kosten = knock-outniveau x {[administratiekosten x (n/365)] + (tarief x [n/y)]}

Voor short turbo's voor indices geldt de volgende formule:

Overnight kosten = knock-outniveau x {[tarief x (n/y)] - [administratiekosten x (n/365)]}

Tarief = relevant rentetarief afhankelijk van de valuta waarin de onderliggende markt wordt verhandeld, zoals getoond in de onderstaande tabel:

Valuta Rentetarief

GBP

LIBOR GBP 1 maand

EUR

LIBOR EUR 1 maand

JPY

LIBOR JPY 1 maand

USD

LIBOR USD 1 maand

SEK

STIBOR 1 maand

n = 1 voor maandag tot donderdag

n = 3 voor vrijdag

y = 365 als de onderliggende basisvaluta GBP is. Voor alle andere onderliggende valuta's geldt y = 360

Voor meer informatie bekijkt u het Essentiële-informatiedocument en de prospectus voor uw turbocertificaat.

* M.u.v. turbo24’s op de Italië 40-index; deze zijn onderhevig aan de Italian Financial Transaction Tax (IFTT). Deze belasting is verschuldigd voor alle koop- en verkooptransacties, ongeacht uw woonplaats of de plaats waar uw transacties zijn gesloten. Meer informatie over de IFTT

* De market maker berekent doorgaans kosten voor een gegarandeerd knock-outniveau.

Turbocertificaten voor forex en goud

Alle hieronder vermelde turbocertificaten zijn overdraagbare effecten die u exposure geven aan veranderingen in de koersen van de onderliggende forexparen.

Forexpaar Valuta [1] Multiplier [2] Handelsuren [3] Maximaal risico [4]
AUD/USD EUR 100

24 uur per dag


Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
EUR/GBP EUR 100

24 uur per dag


Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
EUR/JPY EUR 1

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
EUR/USD EUR 100

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
GBP/JPY EUR 1

24 uur per dag


Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
GBP/USD EUR 100

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
GOUD EUR 0,1

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
USD/CAD EUR 100

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
USD/JPY EUR 1

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten

Opmerkingen

1. Alle turbo24's worden verhandeld in euro's (EUR) ongeacht de onderliggende handelsvaluta.

2. De totale waarde van een turbotransactie is gelijk aan de prijs van het turbocertificaat (gebaseerd op het verschil tussen de onderliggende marktprijs en het door u geselecteerde knock-outniveau, aangepast door de multiplier van de markt inclusief de kosten van de market maker*) vermenigvuldigd met het aantal aangekochte turbo's. Bijvoorbeeld: u koopt 100 EUR/USD turbo's voor een prijs van 5,00. Dit geeft de volgende waarde:

5,00 (prijs) x 100 (turbo's) = 500 EUR

3. Waar aangegeven, opent 24-uurshandel op zondagen om 23:00 uur (CET) en sluit op vrijdagen om 23:00 uur (CET). Uitzonderingen zijn weergegeven in de tabel.

Turbo24's kennen een dagelijks onderhoud van 2 minuten tussen 23:00 en 23:02 uur (CE(S)T) van maandag tot donderdag.

4. De initiële inleg om een turbocertificaat te kopen is de openingsprijs vermenigvuldigd met het aantal eenheden. Dit is het maximaal mogelijke verlies op de positie.

5. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, zullen uw winsten of verliezen op uw rekening worden geboekt in die valuta. Wanneer uw positie wordt gesloten, zullen wij standaard automatisch ieder positief of negatief saldo op uw rekening dat niet in uw basisvaluta staat, omwisselen naar uw basisvaluta. U kunt deze basisinstellingen te allen tijde aanpassen via ons handelsplatform of door telefonisch contact met ons op te nemen.

6. Knock-outs worden vastgelegd ten opzichte van de onderliggende marktprijs van een specifiek turbocertificaat. Voor forexparen is dit de referentieprijs van Reuters. Knock-outs kunnen alleen voorkomen tijdens de openingsuren van de onderliggende markt. Aangezien FX-markten 24 uur per dag open zijn, kunnen turbocertificaten met forex als onderliggende markt worden geknock-out op ieder moment dat het handelsplatform open is.

7. Een dagelijkse aanpassing aan het knock-outniveau wordt berekend door de emittent van het turbocertificaat om 23:00 uur (CE(S)T) en toegepast wanneer het onderhoud is afgerond om 23:02 uur (CE(S)T). Let op: dit is geen aanpassing aan uw rekening, aangezien de dagelijkse rentekosten al in de knock-outniveau-aanpassing zijn opgenomen.

Uw knock-outniveau beweegt omhoog na loop van tijd door een knock-out-aanpassing op een long turbo24. Op een short turbo24 beweegt dit niveau omlaag.

Voor long turbo's voor forex geldt de volgende formule:

Overnight rentekosten = tom-next + knock-outniveau x (administratiekosten x [n/365])

Voor short turbo's voor forex geldt de volgende formule:

Overnight rentekosten = tom-next - knock-outniveau x (administratiekosten x [n/365])

Voor goud long turbo's voor goud geldt de volgende formule:

Overnight rentekosten= knock-out-niveau x {[administratiekosten x (n/365)] + (tarief x [p/y)]}

Voor goud short turbo's voor goud geldt de volgende formule:

Overnight rentekosten = knock-outniveau x {[tarief x (p/y)] - [administratiekosten x (n/365)]}

Kosten voor goud = LIBOR USD 1 maand

n = 1 voor maandag tot donderdag

n = 3 voor vrijdag

p = 1 voor maandag tot donderdag

p = 3 voor woensdag

y = 365 wanneer de onderliggende basisvaluta GBP is. Voor alle andere onderliggende valuta geldt y = 360

Voor meer informatie bekijkt u het Essentiële-informatiedocument en de prospectus voor uw turbocertificaat.

* De market maker berekent doorgaans kosten om een gegarandeerd knock-outniveau te weerspiegelen.

Turbocertificaten voor grondstoffen

Alle hieronder vermelde turbocertificaten zijn overdraagbare effecten die u exposure geven aan veranderingen in de koersen van de onderliggende grondstoffen.

Let op: voor informatie over goud gaat u naar het gedeelte met productvoorwaarden voor turbo24 forex en goud.

Grondstof Valuta [1] Multiplier [2] Handelsuren [3] Maximaal risico [4]
Olie - Brent Crude EUR 1

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten
Olie - VS Crude EUR 1

24 uur per dag

Zondag 23:00 - vrijdag 23:00

Initiële kosten

Opmerkingen

1. Alle turbo24's worden verhandeld in euro's (EUR) ongeacht de onderliggende handelsvaluta.

2. De totale waarde van een turbotransactie is gelijk aan de prijs van het turbocertificaat (gebaseerd op het verschil tussen de onderliggende marktprijs en het door u geselecteerde knock-outniveau, aangepast door de multiplier van de mark inclusief de kosten van de market maker*) vermenigvuldigd met het aantal aangekochte turbo's. Bijvoorbeeld, het kopen van 100 Brent Crude turbo's bij een prijs van 5,00 geeft u de volgende waarde:

5,00 (prijs) x 100 (turbo's) = 500 EUR

3. Waar aangegeven, opent 24-uurshandel op zondagen om 23:00 uur (CE(S)T) en sluit op vrijdagen om 23:00 uur (CE(S)T) met pauzes in trading op bepaalde dagen, zoals getoond.

Turbo24's kennen een dagelijks onderhoud van 2 minuten tussen 23:00 en 23:02 (CE(S)T) van maandag tot donderdag.

4. De initiële inleg om een turbocertificaat te kopen is de openingsprijs vermenigvuldigd met het aantal eenheden. Dit is het maximaal mogelijke verlies op de positie.

5. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, zullen uw winsten of verliezen worden gerekend in die valuta. Wanneer uw positie wordt gesloten, zullen wij standaard automatisch ieder positief of negatief saldo op uw rekening dat niet in uw basisvaluta staat, omwisselen naar uw basisvaluta. U kunt deze basisinstellingen te allen tijde aanpassen via ons handelsplatform of door telefonisch contact met ons op te nemen.

6. Knock-outs worden vastgelegd ten opzichte van de onderliggende marktprijs van een specifiek turbocertificaat.

Tijdens sessies buiten de normale handelsuren op 24-uurs grondstoffenmarkten weerspiegelen de afgegeven prijzen wat de verwachtingen van de market maker zijn van de koersontwikkeling van iedere markt. Hierbij kan er verwezen worden naar koersbewegingen van andere relevante markten die wel geopend zijn. Het is mogelijk dat er gedurende zulke periodes niets is om afgegeven prijzen op af te stemmen. Hoewel de market maker prijzen afgeeft wanneer de onderliggende markt gesloten is, kunnen knock-outs alleen optreden tijdens de openingsuren van de onderliggende markt. Dat betekent dat de market maker een prijs zal bepalen voor de genoteerde instrumenten van maandag 23:00 uur (CET) tot vrijdag 23:00 uur (CET), met het onderhoudsvenster zoals vermeld in punt 3. Knock-outs komen echter alleen voor wanneer de onderliggende referentiemarkt open is.

A) Onderliggende openingsuren voor Brent Crude:

00:00 uur (Tijd in Londen ) - 22:00 uur (Tijd in Londen). Opent om 23:00 uur (Tijd in Londen) op zondagavond

B) Onderliggende openingsuren voor VS Crude

23:00 uur (Tijd in Londen) - 22:00 uur (Tijd in Londen) Opent om 23:00 uur (Tijd in Londen) op zondagavond

Dat betekent dat de market maker 24 uur per dag prijzen afgeeft voor Brent Crude, maar knock-outs zijn alleen mogelijk gedurende 22 uur van dit etmaal.

De positie toont grote overeenkomsten met US Crude, met het verschil dat knock-outs voor kunnen komen gedurende 23 uur van het etmaal.

7. Turbo's met Brent of NYMEX (VS Crude) oliefutures als onderliggende markt, dienen door te rollen naar de future van de volgende maand op de een-na-laatste werkdag vóór de laatste handelsdag van het huidige contract. Als bijvoorbeeld 30 november de laatste kalenderdag van de maand is, maar de laatste handelsdag van de novemberfuture is de 28e, dan zal de emittent schakelen naar het volgende contract op de 26e om 23:00 uur. De emittent verzekert dat de nominale waarde van het turbocertificaat hetzelfde blijft wanneer het onderliggende futurescontract is doorgerold naar de volgende maand. Dit doet hij door de benodigde aanpassingen te maken.

Bijvoorbeeld: de onderliggende november Brent Crude wordt verhandeld voor een prijs van 7500 en de emittent heeft een long turbo met een knock-outniveau op 7400. Vanwege de overnight aanpassing moet de emittent het knock-outniveau één punt aanpassen. Omdat de premie wordt berekend door het verschil tussen de onderliggende handelsprijs en het knock-outniveau te nemen, wordt de nieuwe premie, na deze aanpassing, 99. Wanneer de december Brent Crude-future wordt verhandeld voor een andere prijs dan 7500, veroorzaakt dit tegenstrijdigheid met de premie van het turbocertificaat. Om er zeker van te zijn dat houders van een turbocertificaat dezelfde nominale waarde behoudt na de rollover, zal de emittent de totale strikeprijs van het turbocertificaat aanpassen. Als de onderliggende december Brent Crude-future dus voor 8000 wordt verhandeld, wordt het nieuwe knock-outniveau berekend als 8000 - 99 = 7901, waardoor het knock-outniveau wordt verplaatst van 7400 naar 7901 en de nominale positiewaarde van de turbocertificatenhouder wordt behouden.

Iedere lopende order wordt verwijderd van het orderboek wanneer een onderliggend futurecontract is doorgerold.

8. Een dagelijks knock-outniveau wordt om 23:00 uur (CE(S)T) berekend door de emittent van het turbocertificiaat en om 23:02 (CE(S)T) toegepast wanneer het onderhoud is afgerond. Let op, dit is geen aanpassing aan uw rekening, aangezien de dagelijkse rentekosten al in de knock-outniveau-aanpassing zijn opgenomen. Uw knock-outniveau beweegt omhoog na loop van tijd door een knock-out-aanpassing op een long turbo24. Op een short turbo24 beweegt dit niveau omlaag.

Voor long turbo's voor grondstoffen geldt de volgende formule:

Overnight rentekosten = knock-outniveau x (administratiekosten x [n/365])

Voor short turbo's voor grondstoffen geldt de volgende formule:

Overnight rentekosten = knock-outniveau x (administratiekosten x [n/365])

Administratiekosten = 2,5%

n = 1 voor maandag tot donderdag

n = 3 voor vrijdag

Voor meer informatie bekijkt u ons Essentiële-informatiedocument en de prospectus voor uw turbocertificaat.

* De turbo-emittent berekent doorgaans kosten om een gegarandeerd knock-outniveau te weerspiegelen.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 68% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.