Grondstoffen

Factoren van grondstoffenmarkten

Wat drijft grondstoffenmarkten?

De grondstoffenmarkten zorgen voor prijsstabiliteit, in het bijzonder door futurescontracten. Hierdoor kunnen leveranciers de prijzen vastleggen die ze op een toekomstige datum voor hun producten zullen ontvangen; de prijs ligt dus ook voor de koper vast.

De grondstoffenprijzen die in de markt gegeven worden zijn daarom vaak de futures-prijs voor de grondstoffen; de vaste prijs waarop een grondstof verhandeld zal worden op een bepaald toekomstig moment. Hieronder staan enkele belangrijke factoren die deze prijzen beïnvloeden:

 

Vraag en aanbod

Als het aanbod aan olie de vraag bijvoorbeeld overstijgt, zal de prijs per vat afnemen. Als de vraag juist toeneemt, maar het aanbod onvoldoende is, zal de prijs per vat juist toenemen.   

Economische en politieke factoren

Hoewel grondstoffen normaliter tegen futuresprijzen verhandeld worden, zullen actuele economische gebeurtenissen het prijsniveau beïnvloeden. Politieke onrust in het Midden-Oosten veroorzaakt bijvoorbeeld vaak fluctuerende olieprijzen door onzekerheid over het aanbod. 

Weer

Landbouwgrondstoffen, zoals tarwe of koffie, zullen zwaar beïnvloed worden door het weer. Een slechte oogst zal leiden tot een lager aanbod, wat een prijsverhoging veroorzaakt.

De dollar

Grondstoffen worden normaliter in dollars gequoot en bewegen zich vaak in tegengestelde richting van de valuta. Een stijgende dollar betekent een lagere inflatie, dus wordt neerwaartse druk toegepast op de grondstoffenprijzen. Vergelijkbaar zal een dalende dollar opwaartse druk op de grondstoffenprijzen uitoefenen.

 
Trading_index_futures

Inflatie en grondstoffenprijzen

Grondstoffen kunnen als natuurlijke bescherming tegen inflatie dienen. Als er kans is op een snelle inflatie, kunnen de grondstoffenprijzen zeer snel stijgen - ze kunnen zelfs het eerste signaal zijn voor inflatie. Beleggers trekken namelijk hun investeringen terug die geen bescherming bieden tegen inflatie en zullen investeren in grondstoffenmarkten om hun portefeuille te beschermen. 

Handelen in grondstoffen

U kunt op verschillende manieren investeren in grondstoffen.

 

De spotmarkt

Kopen op de spot- of de cashmarkt voor grondstoffen betekent dat de producent van de grondstoffen betaald wordt voor directe levering van het fysieke product. De spotprijs is de actuele marktprijs. Door de grote hoeveelheden die verhandeld worden en het werelwijde bereik van deze transacties worden standaard contractgroottes ingevoerd en onafhankelijk geverifieerd zodat beleggers kunnen handelen zonder dat een visuele inspectie nodig is.

Futurescontracten

Dit is een overeenkomst om een bepaalde hoeveelheid van een grondstof op een vastgestelde toekomstige datum tegen een prijs die vandaag is overeengekomen, te verhandelen. De prijs zal een ‘forward prijs’ zijn, waarbij rekening wordt gehouden met verwachte fluctuaties zoals de cost of carry (rente-, opslag- en leveringskosten).

Futurescontracten worden verhandeld via een futuresbeurs. Elk contract is een overeenkomst tussen twee partijen om een bepaalde hoeveelheid van een grondstof op een bepaalde toekomstige datum tegen een prijs die vandaag is vastgesteld te verhandelen. Feitelijk wordt het principe ‘koop nu, betaal en ontvang later’ gebruikt.

Leveranciers kunnen via forwardcontracten hun grondstoffenprijs vaststellen, voordat ze deze aan de koper kunnen leveren. Hierbij wordt ook de toekomstige prijs voor de koper bepaalt, wat zorgt voor de stabiliteit van de marktprijs. 

 

Leveringsdatum

Omdat grondstoffen fysieke goederen zijn, zullen deze uiteindelijk (in theorie) worden afgeleverd. Futurescontracten voor grondstoffen hebben derhalve meestal twee of meer leveringsdata per jaar, hoewel de overgrote meerderheid van de transacties voor deze leveringsdatum gesloten zal zijn.

De leveringsdata van bijvoorbeeld maïs zijn in maart, mei, juli, september en december.

Index_img_body_01

Prijsindices grondstoffen

Een prijsindex van grondstoffen is een gewogen gemiddelde van grondstoffenprijzen. Een index bestaat uit soortgelijke producten of aandelen. Afhankelijk van de index kunnen grondstoffenprijzen spot- of futuresprijzen zijn. Voorbeelden van indices: 

CCI

De Continuous Commodity Index (CCI) bestaat uit 17 grondstoffenfutures die voortdurend gebalanceerd worden zodat iedere grondstoffenfuture 5,88% weegt. Dit dient ter referentiepunt voor de prestatie van grondstoffen.

S&P

De S&P GSCI (voorheen de Goldman Sachs Commodity Index) dient als referentiepunt voor investeringen in de grondstoffenmarkten en bestaat uit alle grondstoffensectoren. Deze index is ook beschikbaar voor beleggers die investeren in de Chicago Mercantile Exchange.

MCLX

De Merrill Lynch Commodity Index (MLCX) bestaat uit grondstoffen die door liquiditeit geselecteerd worden en daarna gewogen worden volgens het belang van elke grondstof in de wereldwijde economie.

Bezoek onze sectie Indices om meer te weten te komen over het doel van indices en hoe deze als derivaten verhandeld kunnen worden.