Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Oplysninger om databehandling

HVORDAN BRUGER VI DISSE DATA?

Vi kan bruge personlige oplysninger til følgende formål og på grundlag af følgende retsgrundlag:

 • Til at verificere, oprette og forvalte din konto

Vi skal, som led i at levere tjenester eller oplysninger om vores tjenester, verificere din identitet for at oprette dig som kunde, og vi skal bruge disse oplysninger for effektivt at administrere din konto for at sikre os, at du får den bedst mulige service. Dette kan omfatte tredjeparter, der foretager kredit- eller identitetskontrol på vores vegne. Det er ikke kun i vores berettigede interesse at gøre det (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), , men det er nødvendigt at bruge dine personlige oplysninger på denne måde for at vide, hvem du er, da vi har en juridisk forpligtelse til at overholde visse kend-din-kunde-reguleringsbestemmelser („Know Your Customer”) (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

 • At tilbyde dig produkter og tjenester eller oplysninger om vores produkter og tjenester og at gennemgå dine løbende behov

Når du har oprettet en konto hos os eller abonnerer på opdateringer eller webinarer, skal vi bruge dine personlige oplysninger til at udføre vores tjenester og overholde vores forpligtelser over for dig. Det er også i vores berettigede interesse at sikre, at vi leverer de bedste produkter og tjenester (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Derfor gennemgår vi regelmæssigt dine behov for at sikre, at du får gavn af de bedst mulige produkter og tjenester fra os.

 • At hjælpe os til at forbedre vores produkter og tjenester, herunder kundeservice, og udvikle og markedsføre nye produkter og tjenester

Vi kan fra tid til anden bruge de personlige oplysninger, du giver os ved din måde at bruge tjenesterne på og/eller i forbindelse med kundeundersøgelser, til at hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester. Det er i vores berettigede interesse, at vi bruger dine personlige oplysninger på denne måde for at sikre, at vi giver dig de bedst mulige produkter og tjenester og fortsat er markedsleder inden for vores branche (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

 • At lave en profil på dig

Vi kan fra tid til anden bruge personlige oplysninger om dig til at lave en profil på dig for at kunne forstå dig og levere de allerbedste produkter og tjenester til dig. Vi kan også træffe beslutninger om dig igennem automatiseret profilering eller automatiseret kreditkontrol, hvilket kan påvirke din mulighed for at bruge vores tjenester. Vi vil gøre dette enten for at udføre vores lovmæssige forpligtelser, eller fordi det er i vores berettigede interesse at bruge dine personlige oplysninger på denne måde.

Vi skal måske gøre dette for at opfylde vores juridiske forpligtelser (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), eller fordi det er i vores legitime interesse at bruge dine personlige oplysninger på en sådan måde (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

 • At undersøge eller afvikle henvendelser eller tvister

Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at undersøge spørgsmål og/eller bilægge tvister med dig, da det er i vores berettigede interesse at sikre, at problemer og/eller tvister bliver undersøgt og løst så hurtigt og så effektivt som muligt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

 • At overholde gældende lovgivning, retskendelser, anden retlig proces eller krav fra relevante regulerende myndigheder

Vi vil kunne bruge dine personlige oplysninger til at overholde relevante love, retskendelser eller anden retlig proces eller krav fra enhver relevant regulerende myndighed. Dette gør vi ikke blot for at overholde vores lovmæssige forpligtelser (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), men fordi det også kan være i vores berettigede interesse at gøre det (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

 • At give referencer om dig

Fra tid til anden kan tredjeparter, såsom kreditbureauer, henvende sig for at få en kreditreference om dig med henblik på kredit- og identitetskontrol. Vi har en legitim interesse i at bruge dine oplysninger på denne måde (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) og er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser. Hvis vi er i tvivl, vil vi dog tale med dig inden vi giver en reference.

 • At sende dig spørgeundersøgelser

Fra tid til anden kan vi sende dig spørgeundersøgelser som en del af vores feedbackproces, og det er i vores berettigede interesse at bede om feedback for at sikre, at vi yder den bedste service til dig (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Vi kan dog fra tid til anden også bede dig om at deltage i andre undersøgelser, og hvis du accepterer at deltage, baserer vi os på dit samtykke til at bruge de personlige oplysninger, vi indsamler, som en del af en sådan undersøgelse (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Alle svar på undersøgelser, vi sender ud, hvad enten det drejer sig om kundefeedback eller noget andet, vil blive samlet og afpersonaliseret, før resultaterne deles med tredjeparter.

 • Dataanalyse

Vores websider og e-mails kan indeholde web-beacons, pixel-tags eller andre lignende typer dataanalyseværktøjer, som giver os mulighed for at spore kvittering for korrespondance og tælle antallet af brugere, der har besøgt vores hjemmeside eller åbnet vores korrespondance. I de tilfælde, hvor dine personlige oplysninger er fuldstændigt anonymiserede, kræver vi ikke et retsgrundlag, da oplysningerne ikke længere er personlige oplysninger. I de tilfælde, hvor dine personlige oplysninger ikke findes i en anonymiseret form, er det dog i vores berettigede interesse løbende at evaluere dem for at sikre, at de produkter og tjenester, vi leverer, er relevante for markedet (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

 • Vores markedsføring

Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at sende dig markedsføringsmateriale via e-mail eller pr. telefon eller via andre aftalte metoder (herunder sociale medier) for at sikre, at du altid bliver opdateret med vores nyeste produkter og tjenester . Når vi sender dig markedsføringsmateriale, vil vi enten gøre det, når det er i vores berettigede interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) eller med dit samtykke (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

 • Interne forretningsformål og registrering

Vi kan have brug for at behandle dine personlige oplysninger til interne forretnings- og forskningsformål og til registrering. En sådan behandling er i vores egen berettigede interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) og er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). Dette kan omfatte enhver kommunikation, vi har med dig i forhold til de tjenester, vi leverer, og vores forhold til dig. Vi vil også føre journaler for at sikre, at du overholder dine forpligtelser i henhold til enhver kontrakt, du har indgået med os (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

 • Virksomhedsomstrukturering

Hvis vi gennemgår en virksomhedsomstrukturering, eller en del af eller hele vores forretning bliver erhvervet af en tredjepart, kan det blive nødvendigt at bruge dine personlige oplysninger i forbindelse hermed. En sådan brug kan indebære at videregive dine oplysninger som en del af en selskabsgennemgang. Det er i vores berettigede interesse at bruge dine oplysninger på denne måde, forudsat at vi overholder enhver juridisk forpligtelse, vi har over for dig. Vi har en legitim interesse i at bruge dine oplysninger på denne måde (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

 • Sikkerhed

Hvis du besøger nogen af vores lokaler, kan vi af sikkerhedsmæssige årsager optage dit billede på vores videoovervågningssystem. Vi tager dit billede for at dokumentere, hvem som besøger vores lokaler på en bestemt dag. Det er i vores berettigede interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) at gøre dette for at opretholde et sikkert arbejdsmiljø.

DINE RETTIGHEDER

Oplysninger om eventuelle rettigheder, du måtte have i forhold til de personlige oplysninger, vi har om dig, er beskrevet nedenfor.

 • Oplysninger

Hvis du spørger os, vil vi bekræfte, om vi behandler dine personlige oplysninger, og i givet fald give dig en kopi af dem (sammen med visse andre oplysninger). Hvis du har brug for ekstra eksemplarer, kan vi opkræve et passende administrationsgebyr.

 • Berigtigelse

Hvis de personlige oplysninger, vi har om dig, er ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet. Hvis vi har delt dine personlige oplysninger med andre, vil vi om muligt underrette dem om rettelsen. Hvis du spørger os, vil vi, hvis det er muligt og lovligt, også fortælle dig, hvem vi har delt dine personlige oplysninger med, så du kan kontakte dem direkte.

 • Sletning

Du kan under visse omstændigheder bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, f.eks. hvis vi ikke længere har brug for dem, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage (hvor det er muligt), forudsat at vi ikke har nogen juridisk forpligtelse til at beholde disse data. En sådan anmodning vil blive underkastet eventuelle tilbageholdelsesgrænser, vi skal overholde i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser og underlagt afsnittet i vores fortrolighedsbemærkning ”Hvordan opbevarer vi personlige oplysninger og i hvor lang tid”, som findes øverst på denne side.. Hvis vi har delt dine personlige oplysninger med andre, vil vi om muligt underrette dem om sletningen. Hvis du spørger os, vil vi, hvis det er muligt og lovligt, også fortælle dig, hvem vi har delt dine personlige oplysninger med, så du kan kontakte dem direkte.

 • Behandlingsbegrænsninger

Du kan anmode om, at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses under visse omstændigheder, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af de personlige oplysninger, eller hvis du opponerer mod vores behandling. Det forhindrer os ikke i at gemme dine personlige oplysninger. Vi informerer dig, inden vi ophæver eventuelle begrænsninger. Hvis vi har delt dine personlige oplysninger med andre, vil vi om muligt underrette dem om begrænsningen. Hvis du spørger os, vil vi, hvis det er muligt og lovligt, også fortælle dig, hvem vi har delt dine personlige oplysninger med, så du kan kontakte dem direkte.

 • Dataportabilitet

I følge artikel 20 af GDPR (General Data Protection Regulation) har du ret til, under visse omstændigheder, kræve, at vi sender dig og på anden måde bruger personlige oplysninger, som du har givet til os (i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format). Du kan også bede os om at overføre disse oplysninger til en tredjepart af dit valg.

 • Indsigelse

Du kan bede os om at stoppe med at behandle dine personlige oplysninger, og det vil vi gøre, hvis vi:

 • stoler på vores egen eller andres berettigede interesser i at behandle dine personlige oplysninger, undtagen hvis vi kan påvise overbevisende retlige grunde til behandlingen,
 • behandler dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, eller
 • behandler dine personlige oplysninger med henblik på forskning, medmindre sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse.
 • Automatiseret beslutningstagning og profilering

Hvis vi har truffet en beslutning om dig udelukkende baseret på en automatiseret proces (f.eks. automatisk profilering), der påvirker din mulighed for at bruge tjenesterne eller har en anden væsentlig indvirkning på dig, kan du bede om ikke at blive underlagt en sådan afgørelse, medmindre vi kan vise, at en sådan beslutning er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem dig og os. Selv hvor en beslutning er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt, kan du bestride afgørelsen og kræve menneskelig indgriben.

 • Rettigheder til tilbagetrækning

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af din accept, har du også ret til at tilbagekalde din accept uden at det påvirker rettigheden af den behandling, der er udført før tilbagekaldelsen.

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 75 % af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge. Professionelle kunder kan miste mere end deres oprindelige indskud. Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtidige resultater. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing.