CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Hur gör jag ändringar en position på plattformen?

Det finns många sätt att redigera positioner när de har placerats.

Du kan redigera positioner från panelerna "positioner" och "arbetsordrar" på din arbetsyta (om de inte finns på din arbetsytta kan du lägga till dem från fliken "positioner" och "ordrar" i menyn på skärmens vänstra sida). Lägg till eller ändra stopp och gränser genom att klicka på värdena i tabellen. Med ordrar kan du också redigera inträdesnivån genom att klicka på värdet.

Du kan också lägga till stopp- och limitordrar för positioner direkt i diagrammet genom att klicka på positionen och dra uppåt eller nedåt. Vi ger dig ett förhållande mellan poteniell vinst och risk baserat på dina valda stopp- och limitordrar.

Observera att du inte kan redigera en befintlig position eller order genom ett nytt orderfönster.
Om du anger ny data här och klickar på "lägg order" kommer en ny position att skapas.

Relaterade frågor

IG Academy

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.