Varför kan jag ibland inte handla Bitcoin?

Ibland går det inte att öppna en ny lång position på Bitcoin i plattformen. Det inträffar när vi nått vår maximala exponering i marknaden. Du kommer att kunna öppna en position när vår handelsvolym ändras. Observera att du fortfarande kan stänga befintliga öppna positioner, förutsatt att det inte ökar eller leder till en nettolång exponering.

På grund av komplexiteten och de olika riskerna förknippade med att handla underliggande kryptovalutor, finns det dock en gräns för hur mycket fysisk kryptovaluta vi som företag kan inneha.  När denna gräns nås kan vi inte längre köpa mer kryptovaluta för att hedga mot vår klienters positioner.

Det är då det inte går att öppna en ny lång position på Bitcoin i plattformen. Det inträffar när vi nått vår maximala exponering i marknaden. Du kommer att kunna öppna en position när vår handelsvolym ändras. 

Var kan jag se om det går att öppna långa positioner på Bitcoin?

Du kan kontrollera i plattformen om det går att öppna långa positioner på våra Bitcoin-marknader eller inte. I den nya plattformen klickar du på infoknappen i orderfönstret och sedan på ”Övrigt”. I den klassiska plattformen klickar du på listrutemenyn bredvid marknadens namn och väljer ”Information”. Uppdatera webbläsarfönstret för att se de senaste uppdateringarna.

Om du använder IGs handelsplatform kan du göra detta genom att öppna Handel och klikca på informations symbolen. På den gamla plattformen kan du klicka på pilen som är riktad neråt och sedan sektionen för 'info'.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.