CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Vad är en dynamisk stopp och hur fungerar den?

En dynamisk stopp är en typ av stopp som automatiskt anpassar sig efter marknadsrörelser. Den kommer att flytta sig med din position när marknaden rör sig till din fördel och låsa din stopp och stänga din position om marknaden rör sig emot dig.

Du sätter en dynamisk stopp i orderfönstret precis som vid en vanlig stopp. Och du väljer ett avstånd och ett stegvärde. Stegvärdet är antalet punkter som marknaden kan röra sig till din fördel innan stoppet aktiveras.

Lägg till en dynamisk stopp i orderfönstret

1. Klicka på pilen till rullmenyn under "stopp"

2. Välj "Dynamisk"

3. Lägg in din stopp och välj hur många punkger bort du vill ha din dynamiska stopp

Obs: Om du lägger en order om att öppna en position kommer du inte att se alternativet att sätta en dynamisk stopp i orderfönstret.

.

Exempel på dynamisk stopp

Låt säga att du öppnar en position för att köpa Tyskland30 vid 10 450. Du sätter din stopp 15 punkter bort från aktuellt marknadspris, alltså vid 10 435, och en dynamisk stopp på ett avstånd fem punkter bort.

Tyskland30 rör sig till din fördel med fem punkter till 10 455. Denna rörelse på fem punkter triggar nu din dynamiska stopp och justerar din stoppnivå till 10 440, dvs. fortsatt 15 punkter bort från din nya position. Stoppavståndet fortsätter att justeras varje gång Tyskland30 flyttar sig ytterligare fem punkter.

Om Tyskland30 når kursen 10 493 och sedan vänder med 70 punkter stannar din dynamiska stopp vid 10 475 och din position stängs och du gör en vinst.

Med en vanlig stopp skulle din position ha stängts vid 10 435 och du skulle ha gjort en förlust.

Observera att en dynamisk stopp inte utgör en garanti och att din position fortfarande kan utsättas för slippage. Detta innebär att den kanske inte exekverar din trade på den nivån som du har angivit.