Valuta MT4 – produktinformation

Handla valuta med världens största CFD-leverantör* och få tillgång till spreadar på EUR/USD och AUD/USD från bara 0,6 punkter.

*Störst i världen inom CFD-handel baserat på omsättning (exklusive valutahandel). Källa: Offentliga räkenskaper. Juni 2019.

Våra valutaspreadar är rörliga och kan förändras utifrån marknadens underliggande volatilitet. Följande spreadar gäller:        

  • Genomsnittsspread - den genomsnittliga spreaden för samtliga affärer under en bestämd tidsperiod. 
  • Minimispread - vår minsta möjliga spread
  • Större
  • Mindre
  • Asien och Australien
  • Exotiska
  • Skandinaviska
  • Noter
Valutapar [1] Värde per pip [2] Minimispread Genomsnittsspread*[3] Säkerhetskrav [4] Säkerhetskrav för professionella traders
EUR/CHF 10 CHF 2 2,17 3,33 % 1,35 %
EUR/GBP 10 £ 0,9 1,33 3,33 % 0,45 %
EUR/JPY 1000 Y 1,5 1,61 3,33 % 0,45 %
EUR/USD 10 $ 0,6 0,75 3,33 % 0,45 %
GBP/JPY 1000 Y 2,5 2,70 3,33 % 0,45 %
GBP/USD 10 $ 0,9 1,52 3,33 % 0,45 %
USD/CAD 10 C$ 1,3 1,52 3,33 % 0,45 %
USD/CHF 10 CHF 1,5 1,67 3,33 % 1,35 %
USD/JPY 1000 Y 0,7 0,79 3,33 % 0,45 %
CAD/CHF 10 CHF 2,5 2,86 3,33 % 1,35 %
CAD/JPY 1000 Y 2 2,68 3,33 % 0,45 %
CHF/JPY 1000 Y 2 2,32 3,33 % 1,35 %
EUR/CAD 10 C$ 2,5 3,63 3,33 % 0,45 %
GBP/CAD 10 C$ 3 4,79 3,33 % 0,45 %
GBP/CHF 10 CHF 3 3,87 3,33 % 1,35 %

Mindre

Valutapar [1] Värde per pip [2] Minimispread Genomsnittsspread*[3] Säkerhetskrav [4] Säkerhetskrav för professionella traders
AUD/USD 10 $ 0,6 0,76 5% 0,45 %
EUR/SGD 10 SGD 4 4,83 5% 0,68 %
EUR/ZAR 10 ZAR 150 185,60 5% 4,5 %
GBP/SGD 10 SGD 5 7,73 5% 0,68 %
GBP/ZAR 10 ZAR 200 242,11 5% 4,5 %
SGD/JPY 1000 Y 4 4,36 5% 0,9 %
USD/SGD 10 SGD 3 3,23 5% 0,68 %
USD/ZAR 10 ZAR 90 109,23 5% 4,5 %

Australasiska

Valutapar [1] Värde per pip [2] Minimispread Genomsnittsspread*[3] Säkerhetskrav [4] Säkerhetskrav för professionella traders
AUD/CAD 10 C$ 1,5 2,09 5 % 0,45 %
AUD/CHF 10 CHF 2 2,49 5 % 1,35 %
AUD/JPY 1000 Y 1,3 1,39 5 % 0,45 %
AUD/NZD 10 NZD 2,5 2,97 5 % 0,68 %
AUD/SGD 10 SGD 3 4,49 5 % 0,9 %
EUR/AUD 10 AUD 1,8 2,20 5 % 0,45 %
EUR/NZD 10 NZD 3 3,65 5 % 0,68 %
GBP/AUD 10 AUD 1,9 2,67 5 % 0,45 %
GBP/NZD 10 NZD 5 6,04 5 % 0,68 %
NZD/AUD 10 AUD 3,5 4,58 5 % 0,68 %
NZD/CHF 10 CHF 4 4,44 5 % 1,35 %
NZD/JPY 1000 Y 2 2,48 5 % 0,68 %
NZD/USD 10 $ 1,8 2,05 5 % 0,68 %

Exotiska

Valutapar [1] Värde per pip [2] Minimispread Genomsnittsspread*[3] Säkerhetskrav [4] Säkerhetskrav för professionella traders
CHF/HUF 1000 HUF 25 33,99 5 % 1,80 %
EUR/HUF 1000 HUF 20 34,03 5 % 1,80 %
EUR/MXN 10 MXN 100 179,69 5 % 2,25 %
EUR/PLN 10 PLN 25 37,15 5 % 1,35 %
GBP/HUF 1000 HUF 25 35,72 5 % 1,80 %
GBP/MXN 10 MXN 130 195,19 5 % 2,25 %
GBP/PLN 10 PLN 30 44,18 5 % 1,35 %
USD/HUF 1000 HUF 20 32,53 5 % 1,80 %
USD/MXN 10 MXN 50 67,68 5 % 2,25 %
USD/PLN 10 PLN 25 29,84 5 % 1,35 %

Skandinaviska

Valutapar [1] Värde per pip [2] Minimispread Genomsnittsspread*[3] Säkerhetskrav [4] Säkerhetskrav för professionella traders Säkerhets-krav för traders utanför ESMA [5]
CAD/NOK 10 NOK 25 39,99 5 % 0,90 % 1,00 %
CHF/NOK 10 NOK 40 49,99 5 % 1,35 % 1,50 %
EUR/NOK 10 NOK 25 34,00 5 % 0,68 % 0,75 %
EUR/SEK 10 SEK 30 38,92 5 % 0,68 % 0,75 %
GBP/NOK 10 NOK 50 66,24 5 % 0,68 % 0,75 %
GBP/SEK 10 SEK 40 66,72 5 % 0,68 % 0,75 %
NOK/SEK 10 SEK 6 9,265 5 % 0,90 % 1,00 %
USD/DKK 10 DKK 15 19,36 5 % 4,50 % 5,00 %
USD/NOK 10 NOK 25 31,93 5 % 0,68 % 0,75 %
USD/SEK 10 SEK 25 33,24 5 % 0,68 % 0,75 %

Våra valutatransaktioner är en speciell form av CFD vilka ger dig exponering mot förändringar i valutakurser, men de regleras kontant och kan inte resultera i leverans av de underliggande valutorna.

Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.

1. Normal handelstid är från 22.00 (svensk tid) söndag till 22.59 (svensk tid) fredag med undantag för tillväxtmarknaders valutapar. Alla handelstider anges i svensk tid.

2. Den minsta transaktionsstorleken är ett kontrakt. Så länge denna minimistorlek uppehålls kan transaktioner vara i bråkdelar av kontrakt.

3. Genomsnittlig spread (måndag 00:00 - fredag 22:00 GMT) under de 12 veckorna innan 31 maj 2019.

Spreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Våra kvoteringar deriveras från priser på den underliggande marknaden som vi får från banker och likviditetsgaranter som vi handlar med. Vi övervakar den tillgängliga likviditeten på underliggande marknad, och erbjuder vår minimispread när marknadsspreaden är särskilt smal. Under de flesta andra förhållanden, används vår standardspread. Om spreadarna blir bredare på den underliggande marknaden, kan vi komma att matcha detta. Vi använder ingen viktning eller partiskhet på våra priskällor.

4. För affärer med garanterade stopp debiteras en premie för garanterad stopp om ditt garanterade stopp utlöses. Den potentiella premien för en garanterad stopp visas innan du lägger en order och kan utgöra en del av ditt säkerhetskrav när du använder stoppet. Observera att premier kan komma att ändras, särskilt på helger och under volatila marknadsförhållanden.

5. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter och courtage som sker under den tid då positionen är öppen. Vår standardavgift för konvertering vid stängning är 0,5 %.

6. För valutatransaktioner görs justeringar för att beräkna kostnaden för att finansiera en position. Dessa bokförs dagligen på kundens konto. Räntejusteringar beräknas enligt följande:

A = V x R

Där:

A = finansieringskostnaden

V = antal kontrakt x kontraktsstorlek

R = den rådande kursen för Tom-Next, inklusive en administrationsavgift som inte överstiger 0,3 % (0,8 % för minikontrakt) per år. Denna maximala avgift gäller för både standard- och minikontrakt.

Om kursen för Tom-Next är mindre än noll kommer ditt konto att debiteras för korta positioner och krediteras för långa. Om kursen för Tom-Next är större än noll kommer ditt konto att krediteras för korta positioner och debiteras för långa.

Finansieringskostnaden beräknas för alla positioner som öppnats före kl. 23:00 och som allt jämt är öppna efter kl. 23.00 (svensk tid).

Observera: För alla positioner som öppnats före kl. 23.00 onsdag och som allt jämt är öppna efter kl. 23.00 onsdag kommer den dagliga räntekrediteringen eller räntedebiteringen att göras för tre dagar istället för en. Den här tredagsjusteringen täcker avslutande av affärer under helgperioden. Detta gäller inte för valutapar på tillväxtsmarknader. Valutapar på tillväxtsmarknader prissätts med användning av månadsprissättning så finansieringsavgifter för dessa par är beroende av den tredagsjustering som görs på den underliggande marknaden.

7. Vi kommer inte att debitera något annat courtage såvida vi inte meddelar dig skriftligen.

8. Professionella kunder är befriade från regleringsbegränsningar som gäller för icke-professionella kunder och handlar därmed med lägre marginaler. För att läsa mer och kontrollera om du uppfyller kraven, besök vår sida om Professionell trading.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 68 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.