Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Index MT4 - Produktinformation

Börja handla index idag, med spreadar från 1 punkt. Öppna ett konto för att få tillgång till flera dygnet runt öppna index än hos någon annan leverantör och utökade handelstider med spreadar från bara 5 punkter på Tyskland 40 .

Våra aktieindexmarknader är odaterade transaktioner som syftar till att replikera kursen på det underliggande indexet, och är därför justerat för räntor och utdelningar [4]. Noteringar i [hakparenteser] kan finns längst ner på sidan.

Index [1] MT4-symbol Värde av ett kontrakt Handelstider [2] Handelsspread [3] Säkerhetskrav per kontrakt för icke-professionella traders
Australien200
Dygnet runt
AUS200 25 AUS 09.50–10.00 (Sydney)
10.00–16.00 (Sydney)
16.00–16.30 (Sydney)
17.10–08.00 (Sydney) [3a]
Övriga tider

2

1

2

3

4

5 %

EU Stocks50
Dygnet runt

EUSTX50 10 € 08.00–22.00
22.00–08.00
1,5
3
5 %
Frankrike40
Dygnet runt
FRA40 10 € 09.00–17.30
17.30–22.00
22.00–08.00
08.00–09.00
1
2
4
2
5 %
FTSE 100
Dygnet runt
FTSE100 10 £ 08.00–09.00
09.00–17.30
17.30–22.00
Övriga tider
1
2
2
4

5 %
Tyskland 40
Dygnet runt
GER30 25 € 09.00–17.30
17.30–22.00
22.00–01.15
01.15–08.00
08.00–09.00
1,2
2
5
4
2
5 %
Nederländerna25
Dygnet runt
NET25 200 € 09.00–17.30
17.30–22.00
22.00–08.00
08.00–09.00

0,1
0,3
0,5
0,3
10 %
Hongkong HS50
Dygnet runt
HK50 50 HKD 00.45–04.00
04.50–08.30
09.15–18.59
Övriga tider
5
5
8*
20
10 %

Japan225 [1a]

Dygnet runt

JPN225 5 $ 00.00–01.30
01.30–22.15
22.15–22.59
Övriga tider

15
7
15
30

5 %
Spanien35 SPA35 10 € 08.00–09.00
09.00–17.30
17.30–20.00
20.00–08.00

5*
5
5*
12

1 %
Sverige30 SWE30 100 SEK 09.00–17.25
17.25–09.00
0,5
1,5
10 %
Schweiz Blue Chip SUI30 10 CHF 08.00–22.00
22.00–08.00

2*
6
10 %
Taiwan Index SGTAIWAN $40 01.45-06.45
07.15-22.15
Övriga tider
0,4
0,6
1,2
10 %
USA Tech100 NAS100 100 $ 15.30–22.00
23.00–00.00
Övriga tider
1
5
2
5 %
USA500 SPX500 250 $ 15.30-22.00
23.00-00.00
Övriga tider
0,4
1,5
0,6
5 %
Wall Street US30 10 $ 08.00-15.30
15.30-22.00
23.00-00.00
Övriga tider

3,6
2,4
9,8
4,8

5 %

För att se indikativa kostnader (ex-ante) för din indexhandel via MT4, klicka här. Du kommer att kunna se hur dina utlägg påverkar dina potentiella vinster på ett sammanfattat och detaljerat sätt.

Noter

Våra aktieindex är en speciell form av CFD vilka ger kunden exponering mot förändringar i ett aktieindex värde, men inte kan resultera i leverans av någon aktie eller något instrument från eller till kunden. Den minsta transaktionsstorleken startar normalt från 0,01 kontrakt. Klicka på ”Information” bredvid en marknads namn i handelsapplikationen för att se den minimistorlek som gäller för den marknaden.

Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.

1. Då det anges att index finns tillgängliga för handel dygnet runt, så är handel möjlig mellan måndag 00.00 och fredag 23.15 (svensk tid) varje vecka. Övriga index kan handlas först när den underliggande marknaden är öppen. Fråga vårt mäklarbord för mer information om allmänna helgdagar.

Vi erbjuder standardkontrakt på våra MT4-aktieindex. Kontraktsvärdet är det värde per punkt som produktinformationen anger.

a) Observera att kontrakt på Japan225 är prissatta i USD.

2. Alla handelstider är i svensk tid (CET), om inte annat anges. Var god och notera att handelstiderna styrs av tiden i respektive index land. Följaktligen kan säsongsjusteringar (t.ex. sommartid) i antingen Sverige eller respektive index land medföra att tiderna ej är exakta.

3a) Spreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Bredare spreadar tillämpas när aktieindex kvoteras utanför normala handelstider. Våra normala spreadar under respektive tidsperiod presenteras i tabellen.

b) Handelsspreadar kan antingen vara fasta eller rörliga. Där vi erbjuder en rörlig spread är den spread som visas i tabellen beloppet för IGs spread som läggs till spreaden på den underliggande terminsmarknaden. Rörliga handelsspreadar har markerats med en asterisk (*).

c) Utanför normala handelstider baseras priset på vår egen uppfattning av marknaden. Handel som görs av våra kunder kan även påverka priset. Under dessa handelstider kan vår kvotering ske utan att det finns någonting att mäta den emot.

d) Marknadsspred kan läggas till spreaden som visas under Produktinformation. Med undantag för kontrakt på FTSE 100, Wall Street, Tyskland 40 , Frankrike40, Nederländerna25, USA500, USA Tech100, Japan225 och Italien40.

e) Vi kan inte ge dig en garanterad spread under utökade handelstider, utan vi lägger till eventuell marknadsspread i vår handelsspread under dessa tider.

f) De kvoterade priserna på IGs helgindex speglar vår egen bedömning av framtidsutsikterna för varje marknad. Detta kan t.ex. inkludera analys av nyhetersrapportering som rör en specifik marknad eller ett specifikt geografiskt område och som kan komma att påverka aktieindexmarknaden vi prissätter. Utöver detta kan andra kunders öppnande/stängande av positioner påverka vår prissättning. Det kan hända att vi under sådana tillfällen inte har något att mäta vår kvotering mot.

4. Aktieindex-CFDs baserade på avistapriserna är odaterade transaktioner som inte har ett förfallodatum (såvida detta inte begärs, se not 6). För varje dag som en position är öppen, beräknas justeringarna för att spegla effekterna av ränta (i), och om nödvändigt, utdelningar (ii).

i) En daglig räntejustering beräknas för alla positioner som öppnas före kl. 23.00 (svensk tid) och fortfarande är öppna efter kl. 23.00 (svensk tid). För aktieindexkontrakt denominerade i australiska dollar beräknas en daglig räntejustering för alla positioner som öppnas före kl. 16.50 (Sydney-tid) och fortfarande är öppna efter kl. 16.50 (Sydney-tid). Dessa justeringar bokförs klientens konto dagligen. Vänligen notera att på fredagar justeras öppna positioner för 3 dagars finansiering som täcker helgen.

Räntejusteringar beräknas enligt följande:

D = n x L x C x i / 365

Där:

D = daglig räntejustering

n = antal kontrakt

L = kontraktsstorlek

C = underliggande indexnoteringen kl. 23.00 (svensk tid)

i = tillämplig årsränta

Observera: Formeln använder en 365-dagars divisor för FTSE 100 och en 360-dagars divisor för icke-brittiska index.

Ränta avseende långa positioner debiteras kundens konto och ränta avseende korta positioner antingen krediteras eller debiteras kundens konto i enlighet med de räntesatser som har avtalats.

ii) En utdelningsjustering tillämpas när en aktie som är del av indexet passerar sin sista dag för utdelningsbehörighet (inklusive sista dagen för eventuell extra utdelning) på den underliggande aktiemarknaden. Vi använder den siffra (exklusive utdelningen) estimerad av Bloomberg (E&OE) avrundad till den tick-storlek som vi tillämpar för det indexet, för att bestämma vilken utdelningsjustering som ska ske. När det gäller långa positioner krediteras utdelningsjusteringen klientens konto. När det gäller korta positioner debiteras utdelningsjusteringen klientens konto.

5. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer säkerhetskrav och vinst eller förlust att realiseras i den valutan på ditt konto. Som standard kommer vi automatiskt att konvertera eventuella vinster eller förluster du gör genom att stänga en position till svenska kronor, inklusive en avgift på max 0,3 % av det aktuella avistapriset.

6. Kunder kan begära att en öppen aktieindexposition förfaller på den dag begäran görs.

Det är osannolikt att vi kommer att samtycka till en sådan begäran om antingen:

a) positionen eller positionernas storlek är större än 10 kontrakt
b) begäran görs mindre än två timmar innan den underliggande marknadens stängning

Då vi samtycker till en begäran om förfall kommer den/de berörda transaktionen/erna att förvandlas till förfallotransaktion/er och kommer automatiskt att förfalla till den relevanta marknadens officiella stängningspris som listad i den förfallna marknades kolumn.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.