Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Hur beskattas italienska CFDs, optioner och turbowarranter?

Italienska derivatinstrument omfattas av Italian Financial Transaction Tax (IFTT) – ibland kallad tobinskatten – som infördes den 3 september 2013.

Skatten tas ut oavsett var du är bosatt eller var du har genomfört dina transaktioner.


För att uppfylla den italienska lagen beskattar vi alla CFD-, optioner-, och Turbo24-transaktioner som har ett italienskt aktieindex eller en relevant italiensk aktie som underliggande marknad.

Hur tillämpas skatten på CFDs?

Tabellerna nedan visar hur mycket skatt du får betala när du handlar med olika CFD-produkter. Skatten dras från ditt konto en gång, vid tillfället då du öppnar en position.


Observera att beloppen endast är vägledande och eventuellt kan ändras. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen om skatter.

Index

Du debiteras tobinskatt enligt följande tabell om du handlar CFDs på Italien40. Till följd av den ökade kostnaden för oss att erbjuda CFDs på Italien40, kommer vi även att öka vår spread på den här marknaden.

Tabellen här under visar avgiften per kontrakt om indexet kvoteras under nivån 20 000 punkter.

Marknad Skatt per kontrakt
Italien40 cash 10 €
Italien40 future OTC 0,75 €
Italien40 cash MINI 5 €
Italien40 future OTC MINI 0,38 €

Om det underliggande italienska indexet kvoteras över 20 000 punkter kommer beloppet motsvarande tobinskatten att ändras i enlighet med tabellen nedan:

Marknad

Skatt per kontrakt

Italien40 cash 50 €
Italien40 future 3,75 €
Italy 40 cash MINI 5 €
Italy 40 future OTC MINI 0,38 €

Aktier

Endast CFDs som baseras på italienska aktier med ett marknadsvärde på över 500 miljoner euro (som fastställt av italienska finansdepartementet i december 2012) omfattas för närvarande av skatten. Detta kan komma att ändras av den italienska staten. Skatten kommer att baseras på transaktionens nominella värde. För en utförlig lista över italienska aktier som berörs, klicka här.

Nominellt värde på transaktionen (€) Skatt
0 - 2 500 0,25 €
2 500 - 5 000 0,50 €
5 000 - 10 000 1 €
10 000 - 50 000 5 €
50 000 - 100 000 10 €
100 000 - 500 000 50 €
500 000 - 1 000 000 100 €
>1 000 000 200 €

Digital 100 och CFD-optioner

För alla köp-, -sälj-, och digital 100 CFD-optioner på Italien40 påförs skatt på 0,02 € per kontrakt om optionspremien är mindre än 500 €, vilken nästan alltid är fallet för digital 100. Om premien är större än 500 € kan avgiften bli högre. Kontakta kundtjänst för mer information.

Vänligen notera att dessa produkter endast är tillgängliga för professionella kunder.

Hur tillämpas skatten på barriers och vanilla-optioner?

När det gäller barriers och vanilla-optioner som handlas med Italien40 eller italienska företag värda över 500 miljoner euro som underliggande marknad, beräknas skatten på kontraktets nominella värde multiplicerat med antal kontrakt. Skatten baseras på en glidande skala som visas i tabellen nedan. Det nominella värdet på kontraktet är betald premie multiplicerat med kontraktsstorlek.

Nominellt värde på transaktionen Skatt (Italien40 som underliggande) Skatt (italienska aktier som underliggande)
0 € - 2 499,99 0,01875 € 0,125
2 500 - 4 999,99 0,0375 0,25 €
5 000 - 9 999,99 0,075 0,5 €
10 000 - 49 999,99 0,0375 2,5 €
50 000 - 99 999,99 0,75 5 €
100 000 - 499 999,99 3,75 25 €
500 000 - 999 999,99 7,50 50 €
1 000 000+ 15,00 100 €

Hur beskattas börshandlade produkter?

Du debiteras IFTT om du handlar börshandlade produkter (Turbo24, Bull & Bear-certifikat eller warranter) på Italien 40 eller på aktier listade i italien.

Skatten baseras på det nominella värdet på din position, beräknat som:

Antalet börshandlade produkter (Turbo24, Bull & Bear-certifikat eller warranter) x priset

Beloppet att betala anges i följande i tabell:

Nominellt värde Skatt
0 - 2499,99 € 0,01 €
2 500 - 4 999,99 0,01
5 000 - 9 999,99 0,02
10 000 - 49 999,99 0,08
50 000 - 99 999,99 0,15 €
100 000 - 499 999,99 0,75
500 000 - 999 999,99 1,50
1 000 000+ 3,00

Skatten gäller för varje relevant transaktion som du gör, så den dras alltså från ditt konto både när du köper och när du säljer börshandlade produkter på Italien40. Du kommer att se beloppet till betalning i förhandsgranskningen för din order innan du genomför transaktionen.

Hur beskattas turbo24?

Efteråt visas det i kolumnen ”avgifter” i din tradinghistorik samt på ditt kontoutdrag.

Relaterade frågor

Fördjupa dina kunskaper

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.