CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva skjer med aksjeposisjonene mine dersom selskapet tilbyr en fortrinnsrettsemisjon?

Dersom du har en åpen posisjon på et selskap som kunngjør en fortrinnsrettsemisjon, oppretter vi en ny posisjon på kontoen din som gir deg adgang til å benytte deg av tilbudet.  Posisjonen vil bli hetende «[company name] – fortrinnsrettsemisjon», og åpnes på eks-utbyttedatoen som en separat posisjon med åpningsnivå null.  Posisjonens størrelse vil gjenspeile emisjonens vilkår. 

Eneste unntak til dette scenarioet er om det foreligger en emisjon som er børsnotert i Europa. I så fall vil vi fortsatt åpne en ny posisjon, men rettighetene står bokført på kontoen din som «én rettighet pr. aksje»-basis.  Når så rettighetene er omgjort til ordinære aksjer, korrigerer vi størrelsen på din nye posisjon i henhold til blandingsforholdet som kreves i emisjonens vilkår. 

Dersom utgangsposisjonen din var long, har du tre alternativer:

  1. Du kan trade ut av rettighetene ved å ringe meglerbordet vårt i løpet av åpningstidene for trading. 
  2. Aksepter rettighetene ved å sende en e-post, eller ringe vår kundeservice eller teamet for bedriftshandlinger innen fristen.
  3. Ikke foreta deg noe og la rettighetene bortfalle (dette er standardvalget i de fleste tilfellene).

Dersom utgangsposisjonen din var short, kan du enten foreta et tilbakekjøp av rettighetene, eller la den nye posisjonen utløpe.  Dersom du likevel lar posisjonen være, risikerer du å få «uvilje mot deg» – som betyr at rettighetene automatisk blir opptatt, og du må selge aksjer short til abonnementspris.

Eksempel på fortrinnsrettsemisjon

Et selskap du har en long posisjon på, tilbyr en fortrinnsrettsemisjon som gir deg anledning til å kjøpe fem aksjer til 20 p for hver aksje du allerede eier.  På eks-utbyttedato tilsvarer posisjonen din et eierskap på ti aksjer.

Vi åpner en ny posisjon verdt 50 aksjer, og lar den opprinnelige posisjonen din stå uberørt.  Dersom du bestemmer deg for å akseptere tilbudet, får du 50 nye aksjer til et nivå av 20 p per aksje.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.