CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva skjer med aksjeposisjonene mine dersom selskapet iverksetter en aksjesplitt eller sammenslåing?

Dersom du har en posisjon på et selskap som iverksetter en aksjesplitt eller sammenslåing, stenger vi den opprinnelige posisjonen på dens åpningsnivå og åpner en ny posisjon på dine vegne.  Den nye posisjonen gjenspeiler forholdet av splitten/sammenslåingen, og sikrer at du verken tjener- eller taper penger i prosessen.

Ethvert tilknyttet stopp eller enhver tilknyttet limitordre korrigeres i samsvar med splittens/sammenslåingens vilkår, for å ivareta at din monetære risiko forblir uendret.

Eksempel på aksjesplitt

Apple kunngjør en aksjesplitt med forhold 10:1.  På eks-utbyttedatoen har du 100 aksjer som trades til 5 $ per aksje.

Vi lukker den opprinnelige posisjonen din og åpner en ny. Du har nå 1 000 aksjer som trades til 0,50 $ per aksje – slik at den totale posisjonstørrelsen din forblir uendret.

Vennligst merk: Disse opplysningene er tiltenkt som et generelt eksempel, og kan på ethvert tidspunkt endres. Dette gjelder ikke nødvendigvis alle scenarier.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.