CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva skjer med aksjeposisjonene mine dersom selskapet er involvert i et oppkjøp?

Innvirkningen et oppkjøp har på en gjeldende posisjon vil variere, avhengig av om oppkjøpet er fullført ved bruk av kontanter, aksjer eller en kombinasjon av disse.

Kontantoppkjøp

IG vil forsøke å godta tilbudet når det er erklært helt ubetinget i alle henseender.  Posisjonen din avsluttes når kontantene er mottatt til salgskurs og korrigert for rente, avhengig av posisjonens kontrakt.

Aksjeoppkjøp

IG vil forsøke å godta tilbudet når det er erklært helt ubetinget i alle henseender. Utgangsposisjonen stenges, og en ny posisjon som gjenspeiler oppkjøpets vilkår åpnes, basert på siste natts sluttkurs.  Ethvert stopp eller enhver limitordre vil korrigeres i henhold til dette.

Kontant- og aksjeoppkjøp

IG vil forsøke å godta tilbudet når det er erklært helt ubetinget i alle henseender. Utgangsposisjonen stenges, og en ny posisjon som gjenspeiler oppkjøpets vilkår åpnes, basert på siste natts sluttkurs og kontanttilbudet.  Ethvert tilknyttet stopp eller enhver tilknyttet limitordre korrigeres.

Vennligst merk: Disse opplysningene er tiltenkt som et generelt eksempel, og kan på ethvert tidspunkt endres.  Dette gjelder ikke nødvendigvis alle scenarier.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.