Produktinformasjon til CFD-opsjoner

For å trade opsjoner må du møte kravene for en PRO-konto hos IG.

Alle våre daglige opsjoner er spesielle former for CFDer som gir deg eksponering mot endringer i opsjonskurser. En daglig opsjon gjøres opp i kontanter og kan ikke utøves av eller mot deg eller føre til levering av underliggende verdipapir.

  • Daglige opsjoner
  • Ukentlige opsjoner
  • Futuresopsjoner
  • Aksjeindeksopsjoner
  • Aksjeopsjoner

Marked

Kontraktstørrelse

Daily FTSE 100® 10 £ per punkt
Daily Wall Street 10 $ per punkt
Daily US 500 100 $ per punkt
Daily Germany 30 5 € per punkt
Daily France 40 10 € per punkt
Daily Italy 40 5 € per punkt
Daily Spain 35 10 € per punkt
Daily Sweden 30 100 SEK per punkt
Daily Australia 200 10 AUD per punkt
Daily Hong Kong HS50 10 HDK per punkt
Daily Japan 225 500 JYP per punkt
Daily EUR/USD, GBP/USD 10 $ per punkt
Daily USD/JPY 1000 ¥ per punkt
Daily USD/CHF 10 SF per punkt
Daily EUR/GBP 10 £ per punkt
Daily AUD/USD 10 $ per punkt
Daily USD/CAD 10 CAD per punkt
Daily GBP/JPY 1000 ¥ per punkt
Daily EUR/JPY 1000 ¥ per punkt
Oil - Daily US Crude 10 $
Daily Spot Gold 100 $
Daily Spot Silver 50 $

Merknader

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. Ta en titt på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen for å lese mer.

2. Posisjoner som ikke stenges av kunden utløper automatisk på følgende måte:

Daily options på FTSE 100® og Wall Street gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået på cash-indeksene FTSE og Wall Street. Daily options på US 500 gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået på cash-indeksen SPX 500.

Daily options på Germany 30, France 40, Italy 40, Spain 35, Netherlands 25 og Sweden 30 gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået ved cash-indeksene DAX 30, CAC 40, MIB 40, IBEX 35, AEX og cash OMXS30.

Daily FX options gjøres opp på basis av første handel registrert av Bloomberg (E&OE) kl. 20:00 (London tid) for det relevante valutakrysset.

Daily US Light Crude Oil options gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på likvide US Light Crude Oil futures kontrakter på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 19:30 (London tid).

Daily Gold options gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på relevante futures kontrakter I den nærmeste likvide måneden på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 18:30 (London tid).

Daily Silver options gjøres opp mot den offisielle sluttkurs på relevante futures kontrakter I den nærmeste likvide måneden på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 18:25 (London tid).

Call options gjøres opp mot oppgjørskursen minus innløsningskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put options gjøres opp mot innløsningskursen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

3. Vår spread på Daily options avhenger av en rekke faktorer, som nivået på kurskvoteringen og resterende tid til utløp. For Daily FTSE 100®, Wall Street og Germany 30 vil spreaden variere fra to til åtte punkter. For Daily US 500 vil spreaden variere fra 0,3 til 1 punkt. For Daily France 40 vil spreaden variere fra 3 til 4 punkter. For Daily Italy 40 og Spain 35 vil spreaden variere fra 5 til 6 punkter. For Daily Netherlands 25 vil spreaden variere fra 0,2 til 0,4. For Daily FX options vil spreaden variere fra 4 til 10 punkter. For EUR/GBP vil spreaden variere fra 2 til 9 punkter, og fra 1 til 12 punkter for AUD/USD.

4. 24-timers handel på daily options starter kl. 07:30 (London tid) på mandag, og avsluttes kl. 21:15 (London tid) påfølgende fredag. Daily options kan normalt omsettes fra en time etter forrige oppgjør til ett minutt før handelsslutt i hvert marked. Daily US Light Crude Oil kan handles fra kl. 21:00 til 19:27 (London tid).

5. Marginkravet for å kjøpe en daily option er det maksimale av:

a) åpningskursen (eller opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende markedet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

b) Marginkravet for en tilsvarende CFD-kontrakt i det underliggende markedet, der det tas hensyn til giringsbegrensningene.

6. Marginkravet for å selge en daily option er lik marginkravet for en CFD av tilsvarende størrelse i det underliggende instrumentet, og aldri mer enn marginkravet til en tilsvarende CFD i det underliggende instrumentet.

7. Når du handler I en annen valuta enn din basevaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere alle positive og negative saldo du har i en annen valuta tilbake til basevaluta på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår handelsplatform.

8. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Vi kvoterer «Weekly FX» opsjoner som gjøres opp hver fredag basert på spotkursen kl. 16 (norsk tid).

Marked

Kontraktstørrelse

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD 10 $ per punkt
USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY 1000 ¥ per punkt
USD/CHF 10 SF per punk
EUR/GBP 10 £ per punkt
USD/CAD 10 CAD per punkt
Oil - US Crude 10 $
Gold 100 $

Merknader

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. Ta en titt på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen for å lese mer.

2. Posisjoner som ikke allerede er stengt av kunden utløper med basis i første handel registrert av Bloomberg (E&OE) på den relevante spotkursen kl. 10:00 New York tid (normalt kl. 15:00 London tid) på den spesifiserte fredagen (eller foregående virkedag i tilfelle av en helligdag i USA).

Call opsjoner gjøres opp mot oppgjørskursen minus strike kursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put opsjoner gjøres opp mot strike kursen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Vår spread på Weekly Options avhenger av en rekke faktorer, som nivået på kurskvoteringen og tid til utløp. Vanligvis vil spreaden ligge mellom tre og ti punkter.

3. 24-timers handel starter kl. 07:30 (London tid) på mandag, og avsluttes kl. 21:15 (London tid) påfølgende fredag. Weekly options kan handles fra én time etter foregående oppgjør opp til ett minutt før hvert instrument stenger. Gold weekly opsjoner er priset fra 13.30-18.30 (London-tid) og oil weekly opsjoner tilbys 13.30-19.39 (London-tid). 

4. Marginkravet for å kjøpe en Weekly Option er åpningskursen (opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende instrumentet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

5. Marginkravet for å kjøpe en ukentlig opsjon er det maksimale av:

a) åpningskursen (eller opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende markedet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

b) Marginkravet for en tilsvarende CFD-kontrakt i det underliggende markedet, der det tas hensyn til giringsbegrensningene.

6. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere all gevinst og tap du har i en annen valuta tilbake til basisvalutaen på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss, eller via vår handelsplattform.

Råvarer

Opsjonsinstrument og åpningstider (norsk tid)

Ett punkt betyr

Tradestørrelsen tilsvarer en kontrakt

Spread

Gold
11.00-19.30

$/1 troy ounce

100 $

0,4-1

Silver
11.00-19.25

1 cents/troy ounce

50 $

0,4-1,6

Oil - US Crude
11.00-20.30

1 cents/barrel

10 $

5-6

Copper, High-Grade

14.30-20.00

0,01 cent/pound

2,50 $

20-160

Sugar No.11 World

0,01 cents/pound

11,20 $

4-10

Wheat (US)

1 cent/bushel

50 $

1-4

Corn
16.30-20.15

1 cent/bushel

50 $

1-4

Coffee Arabica (New York)
14.00-19.30

0,01 cents/pound

3,75 $

40-200

Cocoa (New York)
14.30-19.30

$/1 troy ounce

100 $

1-3

Soyabeans

1 cent/bushel

50 $

2-5

Merknader

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. Ta en titt på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen for å lese mer.

2. Råvareopsjoners oppgjørs pris og forfallsdato, fastsettes basert på den offesielle sluttkursen og fraviker derfor fra det underliggende markedets regler. Forfallsreglene kan derfor av og til endres.

3. Opsjoner på følgende råvarer er tilgjengelig på forespørsel: High grade copper, Sugar no.11 world, Wheat (US), Corn, Coffee Arabica (New York), Soyabeans. Ring oss for detaljer, men merk at kun høyere grenser for handelsstørrelser vil gjelde.

Disse kontraktene er tilgjengelige i tillegg til våre daglige opsjoner og globale indekser.

Marked

Åpningstider

Verdi per kontrakt (per punkt)

Spread

Kontraktmåneder

Siste tradingdag

FTSE® 100 24 timer (12) 10 £ 4-8 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Tredje fredagen i kontraktsmåneden (5)
Wall Street 24 timer (12) 10 $ 8-20 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Torsdag før tredje fredagen i kontraktsmåneden (3)
US 500 24 timer (12) 100 $ 0,8-2 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Torsdag før tredje fredagen i kontraktsmåneden (4)
US Tech 100 futures* 24 timer (12) 100 $ 2-4 Nåværende og neste måned Torsdag før tredje fredagen i kontraktsmåneden
Australia 200 10.10-16.00 AEST 10 A$ 4-12 Kun første kvartalsmåned Tredje torsdag i kontraktsmåned (2)
EU Stocks 50 08.00-16.30 10 € 0,6-1,6 Kun første måned Tredje fredag eller forrige virkedag i kontraktsmåned (9)
Germany 30 24 timer (12) 5 € 4-6 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Tredje fredag i kontraktsmåned (6)
France 40 08.00-16.30 10 € 2-3 Kun første måned Tredje fredagen i utløpsmåned
Hong Kong HS50 24 timer (12) 10 HK 6-16 Nåværende og neste måned Virkedag umiddelbart etter siste virkedagen i måneden
Japan 225 24 timer (12) 500 JYP 6-16 Nåværende og neste måned Dagen før den andre fredagen i kontraktsmåneden
Weekly
FTSE® 100 24 timer (5) 10 £ 4-5 Ukentlig Hver fredag
Germany 30 08.00-16.30 (6) 5 € 4-6 Ukentlig Hver fredag unntatt når monthly Germany 30 utløper
US 500 24 timer (4) 100 $ 0,6-1,2 Ukentlig Hver fredag unntatt tredje uke i hver måned
Wall Street 14.30-21.00 (3) 10 $ 6-8 Ukentlig Hver fredag unntatt når monthly Wall Street utløper

Merknader

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. Ta en titt på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen for å lese mer.

2. Posisjoner som ikke allerede stengt av kunden utløper automatisk på den angitte datoen.

Call opsjoner gjøres opp mot oppgjørskursen minus innløsningskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put opsjoner gjøres opp mot innløsningskursen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Daily valuta opsjoner gjøres opp med basis i den første handelen registrert i Bloomberg (E&OE) kl. 20:00 (London tid) for det relevante valutakrysset.

3. Australia 200 opsjoner gjøres opp mot 'Special Opening Quotation' på S&P/ASX 200 indeksen på den siste handelsdagen, avregnet til ett desimalpunkt. Special Opening Quotation beregnes med basis i den første omsatte kursen på hver enkelt komponentaksje i S&P/ASX 200 på siste handelsdag, uavhengig av når disse aksjene først omsettes i løpet av handelsdagen. Dette betyr at den første omsatte prisen på hver enkelt komponentaksje kan registreres når som helst mellom åpningen og stengingen av ASX (inkludert 'Closing Single Price Auction') på siste handelsdag. Dersom en komponentaksje ikke blir omsatt før stenging av ASX på siste handelsdag, vil den siste omsatte kursen bli brukt til å beregne 'Special Opening Quotation'.

4. Wall Street opsjoner kan handles til kl. 15:00 (Chicago tid) på siste handelsdag, og gjøres opp mot 'Special Opening Quotation' (SOQ) på DJIA (avregnet til to desimalpunkter) på den tredje fredagen av kontraktsmåneden, som rapportert av CBOE. Vær oppmerksom på at dette er dagen etter siste handelsdag. SOQ beregnes fra sekvensen av åpningskurser for de 30 DJIA aksjene på NYSE. Weekly Wall Street opsjoner gjøres opp på basis av den offisielle sluttkursen på DJIA fredag kveld, og tilbys ikke i den samme uken i en måned der en Monthly Wall Street opsjon utløper.

5. Monthly US 500 opsjoner gjøres ved utløp opp mot 'Special Opening Quotation' på S&P 500 den tredje fredagen av kontraktsmåneden, som rapportert av CBOE. Vær oppmerksom på at dette er dagen etter siste IG handelsdag. Denne kontrakten kan omsettes til kl. 21:15 (London tid) på siste handelsdag. Weekly US 500 opsjoner vil bli gjort opp mot sluttkurs på S&P 500 som rapportert av CME kl. 15:00 (Chicago tid). Weekly US 500 opsjoner er tilgjengelige 24 timer i døgnet fra kl.14:30 på mandag til kl. 21:00 på fredag (ordinære åpningstider). Weekly US 500 opsjoner tilbys ikke i den tredje uken hver måned der en Monthly US 500 utløper.

6. FTSE® opsjoner gjøres opp mot 'Exchange Delivery Settlement Price' (EDSP) som rapportert av LIFFE på siste handelsdag. 'Exchange Delivery Settlement Price' er basert på en intradag markedsauksjon på FTSE® 100 indeksen, som starter kl. 10:10 (London Tid) på siste handelsdag. ‘Uncrossing’ av komponentaksjene er normalt ferdig kl.10:30 (London tid). Weekly FTSE® 100 opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på FTSE® 100 indeksen fredag ettermiddag.

7. Germany 30 opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på DAX, som rapportert av Eurex på siste handelsdag. Sluttkursen er basert på kursen på de forskjellige komponentaksjene på DAX, som bestemmes ut ifra en intradag auksjon som starter kl. 13:00 CET i det elektroniske handelssystemet Xetra. Weekly Germany 30 opsjoner som gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på DAX Cash indeksen på fredag ettermiddag tilbys ikke i den uken i hver måned der en Monthly Germany 30 opsjon utløper.

8. France 40 opsjoner gjøres opp mot Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) som rapportert av Eurex. Dette beregnes ved å ta gjennomsnittet av alle indeksverdier, og beregnes og formidles mellom kl. 14:40 og kl. 15:00 (London tid).

9. Netherlands 25 opsjoner gjøres opp mot de gjennomsnittlige verdiene av AEX indeksen på den tredje fredagen i hver måned. Disse verdiene beregnes med ett minutts mellomrom, mellom kl. 14:30 og kl. 15:00 (London tid).

10. EU Stocks 50 opsjoner gjøres opp mot den endelige sluttkursen på EuroStoxx 50 indeksen, som rapportert av Eurex på siste handelsdag. Denne sluttkursen er basert på gjennomsnittet av de respektive indeksene, beregnet mellom kl. 11:50 og kl. 12:00 (CET).

11. Marginkravet for å kjøpe en Stock Index opsjon er åpningskursen (opsjonspremien), multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende instrumentet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

Marginkravet for å selge en Stock Index opsjon er lik marginkravet for en tilsvarende CFD i det underliggende instrumentet, og aldri mer enn marginkravet for en tilsvarende CFD i det underliggende instrumentet.

12. 24-timers handel starter kl. 08:00 (London tid) på mandag, og avsluttes kl. 21:15 (London tid) påfølgende fredag. Spør meglere for mer informasjon angående helligdager.

13. Når du handler I en annen valuta enn din basevaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere alle positive og negative saldo du har i en annen valuta tilbake til basevaluta på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår handelsplattform.

Vi belaster en standard kurtasje på USD, EUR, CHF, GBP, CAD og AUD aksjeopsjoner.

Våre aksjeopsjoner er en spesiell form for CFD, som gir kunden eksponering mot endringer i opsjonskurser, men kan ikke utøves av eller mot kunden, og kan derfor ikke resultere i levering av faktiske aksjer.

Beskrivelse

Standardkurtasje (per kontrakt, per side)

USD aksjeopsjoner 5 $
EUR aksjeopsjoner 3 €
CHF aksjeopsjoner 3 CHF
GBP aksjeopsjoner 10 £
CAD aksjeopsjoner 6 CAD
AUD aksjeopsjoner 5 AUD

 

Opsjoner på enkeltaksjer kan kun handles over telefon, disse kontraktene er ikke tilgjengelige på nett.

Merknader

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. Ta en titt på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen for å lese mer.

2. Så lenge det er en omsettelig opsjon på det underliggende instrumentet, omsetter vi alle opsjoner på aksjer listet på FTSE®, DOW 30, S&P 500, Nasdaq 100, noen large cap Kanadiske og Australske aksjer, samt et stort utvalg av Europeiske opsjoner som omsettes på Eurex eller Euronext.

3. Vi tar standardkurtasje per kontrakt, per side på USD, EUR, CHF, GBP, CAD og AUD aksjer. Det er ingen kostnad ved utløp av en opsjon på en aksje, men du vil bli trukket for standardkurtasje ved åpning eller stenging av posisjoner. Kostnaden vil automatisk bli trukket fra din konto.

4. Standardkurtasje er fastsatt i tabellen ovenfor.

5. Marginkravet for å kjøpe en daily option er det maksimale av: a) åpningskursen (eller opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende markedet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen. b) Marginkravet for en tilsvarende CFD-kontrakt i det underliggende markedet, der det tas hensyn til giringsbegrensningene.

6. Handelstider er som følger:

  • Britiske aksjeopsjoner: 08.00–16.30 (London tid)
  • Amerikanske aksjeopsjoner: 14.30–21.00 (London tid) †
  • Europeiske aksjer: Åpningstid for den relevante børsen. Vennligst kontakt oss for gjeldende detaljer.
  • Australske aksjeopsjoner: 10:00-15:55 (Sydney tid) †
  • †IDet kan til tider være mulig å oppgi kursen til en bestemt aksjeopsjon dersom det ikke er noen publiserte kurser i det underliggende instrumentet.

7. Siste handelsdag for aksjeopsjoner er den tredje fredagen i kontraktsmåneden.

Posisjoner I aksjeopsjoner som ikke allerede er stengt av kunden stenges på siste handelsdag for de aksjeopsjonene, gjøres opp på følgende basis:

Call opsjoner til sluttkursen av den underliggende aksjen, som rapportert av den primære børsen ved eller etter markedet stenger på siste handelsdag minus sluttkurs, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst. Kursen som anvendes er sluttkursen, som rapportert av den primære børsen.

Put opsjoner ved innløsningskursen minus sluttkursen på den underliggende aksjen, som rapportert av den primære børsen ved eller etter markedet stenger på siste handelsdag, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst. Kursen som anvendes er sluttkursen, som rapportert av den primære børsen.

8. Dersom det skulle være et tiltak gjort av bedriften, for eksempel en fortrinnsrettsemisjon, som påvirker den underliggende aksjen, vil vi avgjøre hvilke justeringer, om noen, vil bli gjort til den relevante aksjeopsjonen. Disse justeringene vil ta hensyn til utvannende eller konsentrerende effekter slik at økonomiske rettigheter og plikter er opprettholdt under den relevante marginhandelen umiddelbart før hendelsen. Børser gir detaljer angående slike bedriftstiltak på nett.

9. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere alle positive og negative saldo du har i en annen valuta tilbake til basisvaluta på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår handelsplattform.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.