CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Produktinformasjon til CFD-opsjoner

For å trade opsjoner må du møte kravene for en PRO-konto hos IG.

Alle våre daglige opsjoner er spesielle former for CFDer som gir deg eksponering mot endringer i opsjonskurser. En daglig opsjon gjøres opp i kontanter og kan ikke utøves av eller mot deg eller føre til levering av underliggende verdipapir.

  • Daglige opsjoner
  • Ukentlige opsjoner
  • Futuresopsjoner
  • Aksjeindeksopsjoner
  • Aksjeopsjoner

Marked

Kontraktstørrelse

Daily FTSE 100® 10 £ per punkt
Daily Wall Street 10 $ per punkt
Daily US 500 100 $ per punkt
Daily Germany 40 5 € per punkt
Daily France 40 10 € per punkt
Daily Italy 40 5 € per punkt
Daily Spain 35 10 € per punkt
Daily Sweden 30 100 SEK per punkt
Daily Australia 200 10 AUD per punkt
Daily Hong Kong HS50 10 HDK per punkt
Daily Japan 225 500 JYP per punkt
Daily Taiwan Index 50 TWD per punkt
Daily EUR/USD, GBP/USD 10 $ per punkt
Daily USD/JPY 1000 ¥ per punkt
Daily USD/CHF 10 SF per punkt
Daily EUR/GBP 10 £ per punkt
Daily AUD/USD 10 $ per punkt
Daily USD/CAD 10 CAD per punkt
Daily GBP/JPY 1000 ¥ per punkt
Daily EUR/JPY 1000 ¥ per punkt
Oil - Daily US Crude 10 $
Daily Spot Gold 100 $
Daily Spot Silver 50 $

Merknader

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. I plattformen kan du lese mer om hvert markeds individuelle informasjon.

2. Posisjoner som ikke stenges av kunden utløper automatisk på følgende måte:

Daglige opsjoner på FTSE 100® og Wall Street gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået på cash-indeksene FTSE og Wall Street. Daglige opsjoner på US 500 gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået på cash-indeksen SPX 500.

Daglige opsjoner på Germany 40, France 40, Italy 40, Spain 35 og Sweden 30 gjøres opp mot det offisielle oppgjørsnivået ved cash-indeksene DAX 30, CAC 40, MIB 40, IBEX 35, AEX og cash OMXS30.

Daglige opsjoner på Hong Kong HS50 gjøres opp basert på første stegningskurs som tilbys av børsen etter kl. 09.00 (CE(S)T).

Daglige opsjoner på Taiwan Index gjøres opp basert på den offisielle stegningskursen på Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (TWSE også kjent som TAIEX). Om tyfonvarsel har blitt gitt vil dette markedet gjøres opp basert på dagens siste kurs som rapportert av Bloomberg. Hvis det underliggende markedet ikke trades den dagen vil handelen være ugyldig.

Daglige valutaopsjoner gjøres opp på basis av første handel registrert av Bloomberg (E&OE) kl. 21.00 (CE(S)T) for det relevante valutakrysset.

Daily US Light Crude Oil opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på likvide US Light Crude Oil futures kontrakter på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 20.30 (CE(S)T).

Daily Gold opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på relevante futures kontrakter I den nærmeste likvide måneden på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 19.30 (CE(S)T).

Daily Silver opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkurs på relevante futures kontrakter I den nærmeste likvide måneden på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 19.25 (CE(S)T).

Call-opsjoner gjøres opp mot oppgjørskursen minus strike-prisen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put-opsjoner gjøres opp mot strike-prisen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

3. Vår spread på daglige opsjoner avhenger av en rekke faktorer, som nivået på kurskvoteringen og resterende tid til utløp. For Daily FTSE 100®, Wall Street og Germany 40 vil spreaden variere fra to til åtte punkter. For Daily US 500 vil spreaden variere fra 0,3 til 1 punkt. For Daily France 40 vil spreaden variere fra 3 til 4 punkter. For Daily Italy 40 og Spain 35 vil spreaden variere fra 5 til 6 punkter. For Daily FX options vil spreaden variere fra 4 til 10 punkter. For EUR/GBP vil spreaden variere fra 2 til 9 punkter, og fra 1 til 12 punkter for AUD/USD.

4. 24-timers handel på daglige opsjoner starter kl. 08.30 (CE(S)T) på mandag, og avsluttes kl. 22.15 (CE(S)T) påfølgende fredag. Daglige opsjoner kan normalt omsettes fra en time etter forrige oppgjør til ett minutt før handelsslutt i hvert marked. Daily US Light Crude Oil kan trades fra kl. 22.00 til kl. 20.27 (CE(S)T).

5. Marginkravet for å kjøpe en daglig opsjon er åpningskursen (eller opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende markedet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

6. Marginkravet for å selge en daglig opsjon er lik marginkravet for en CFD av tilsvarende størrelse i det underliggende markedet, og aldri mer enn marginkravet til en tilsvarende CFD i det underliggende markedet.

7. Når du handler i en annen valuta enn din basevaluta vil gevinsten eller tapet ditt bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi daglig konvertere både positiv og negativ saldo du har i en annen valuta tilbake til basevalutaen. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår tradingplattform.

8. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Vi kvoterer «Weekly FX» opsjoner som gjøres opp hver fredag basert på spotkursen kl. 16 (CE(S)T).

Marked

Kontraktstørrelse

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD 10 $ per punkt
USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY 1000 ¥ per punkt
USD/CHF 10 SF per punk
EUR/GBP 10 £ per punkt
USD/CAD 10 CAD per punkt
Oil - US Crude 10 $
Gold 100 $

Merknader

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. I plattformen kan du lese mer om hvert markeds individuelle informasjon.

2. Posisjoner som ikke allerede er stengt av kunden utløper med basis i første handel registrert av Bloomberg (E&OE) på den relevante spotkursen kl. 10.00 New York tid (normalt kl. 16.00 CE(S)T) på den spesifiserte fredagen (eller foregående virkedag i tilfelle av en helligdag i USA).

Call-opsjoner gjøres opp mot oppgjørskursen minus strike-prisen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put-opsjoner gjøres opp mot strike-prisen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Vår spread på ukentlige opsjoner avhenger av en rekke faktorer, som nivået på kurskvoteringen og tiden fram til utløp. Vanligvis vil spreaden ligge mellom tre og ti punkter.

3. 24-timers handel starter kl. 08.30 (CE(S)T) på mandag, og avsluttes kl. 22.15 (CE(S)T) påfølgende fredag. Ukentlige opsjoner kan handles fra én time etter foregående oppgjør opp til ett minutt før hvert instrument stenger. Ukentlige opsjoner på gull kvoteres fra kl. 14.30-19.30 (CE(S)T) og ukentlige oljeopsjoner tilbys fra kl. 14.30-20.39 (CE(S)T).

4. Marginkravet for å kjøpe en ukentlig opsjon er åpningskursen (opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende instrumentet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

5. Marginkravet for å selge en ukentlig opsjon er lik marginkravet for en CFD av tilsvarende størrelse i det underliggende markedet.

6. Når du handler i en annen valuta enn din basevaluta vil gevinsten eller tapet ditt bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi daglig konvertere både positiv og negativ saldo du har i en annen valuta tilbake til basevalutaen. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår tradingplattform.

Råvarer

Opsjonsinstrument og åpningstider (CE(S)T)

Ett punkt betyr

Tradestørrelsen tilsvarer en kontrakt

Spread

Gold
Døgnet rundt med avbrudd

$/1 troy ounce

100 $

0,4-1

Silver
Døgnet rundt med avbrudd

1 cents/troy ounce

50 $

0,4-1,6

Oil - US Crude
Døgnet rundt med avbrudd

1 cents/barrel

10 $

5-6

Copper, High-Grade

14.30-20.00

0,01 cent/pound

2,50 $

20-160

Sugar No.11 World

0,01 cents/pound

11,20 $

4-10

Wheat (US)

1 cent/bushel

50 $

1-4

Corn
16.30-20.15

1 cent/bushel

50 $

1-4

Coffee Arabica (New York)
14.00-19.30

0,01 cents/pound

3,75 $

40-200

Cocoa (New York)
14.30-19.30

$/1 troy ounce

100 $

1-3

Soyabeans

1 cent/bushel

50 $

2-5

Merknader

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. I plattformen kan du lese mer om hvert markeds individuelle informasjon.

2. Råvareopsjoners oppgjørspris og forfallsdato fastsettes basert på den offisielle sluttkursen og fraviker derfor fra det underliggende markedets regler. Forfallsreglene kan derfor av og til endres.

3. Opsjoner på følgende råvarer er tilgjengelig på forespørsel: High grade copper, Sugar no.11 world, Wheat (US), Corn, Coffee Arabica (New York), Soyabeans. Ring oss for detaljer, men merk at kun høyere grenser for handelsstørrelser vil gjelde.

Disse kontraktene er tilgjengelige i tillegg til våre daglige opsjoner og globale indekser.

Marked

Åpningstider

Verdi per kontrakt (per punkt)

Spread

Kontraktmåneder

Siste tradingdag

FTSE® 100 24 timer (12) 10 £ 4-8 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Tredje fredagen i kontraktsmåneden (5)
Wall Street 24 timer (12) 10 $ 8-20 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Torsdag før tredje fredagen i kontraktsmåneden (3)
US 500 24 timer (12) 100 $ 0,8-2 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Torsdag før tredje fredagen i kontraktsmåneden (4)
US Tech 100 futures9 24 timer (12) 100 $ 2-4 Nåværende og neste måned Torsdag før tredje fredagen i kontraktsmåneden
Australia 200 24 timer (12) 10 A$ 6-12 Kun første kvartalsmåned Tredje torsdag i kontraktsmåned (2)
EU Stocks 50 08.00-16.30 10 € 0,6-1,6 Kun første måned Tredje fredag eller forrige virkedag i kontraktsmåned (9)
Germany 30 24 timer (12) 5 € 4-6 Nåværende og neste måned, to nærmeste kvartalsmåneder Tredje fredag i kontraktsmåned (6)
France 40 08.00-16.30 10 € 2-3 Kun første måned Tredje fredagen i utløpsmåned
Hong Kong HS50 24 timer (12) 10 HK 6-16 Nåværende og neste måned Virkedag umiddelbart etter siste virkedagen i måneden
Japan 225 24 timer (12) 500 JYP 6-16 Nåværende og neste måned Dagen før den andre fredagen i kontraktsmåneden
Ukentlig
FTSE® 100 24 timer (5) 10 £ 4-5 Ukentlig Hver fredag
Germany 30 08.00-16.30 (6) 5 € 4-6 Ukentlig Hver fredag unntatt når monthly Germany 30 utløper
US 500 24 timer (4) 100 $ 0,6-1,2 Ukentlig Hver fredag unntatt tredje uke i hver måned
Wall Street 14.30-21.00 (3) 10 $ 6-8 Ukentlig Hver fredag unntatt når monthly Wall Street utløper
US Tech 100 09.15-22.00 100 $ 4-8 Ukentlig Hver fredag
Hong Kong 50 24 timer 10 HK 6-16 Ukentlig Hver fredag
Australia 200 24 timer A$10 4-12 Ukentlig Hver Torsdag

Merknader

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. I plattformen kan du lese mer om hvert markeds individuelle informasjon.

2. Posisjoner som ikke allerede er stengt av kunden utløper automatisk på den angitte datoen.

Call-opsjoner gjøres opp mot oppgjørskursen minus strike-prisen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Put-opsjoner gjøres opp mot strike-prisen minus oppgjørskursen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst.

Daglige valutaopsjoner gjøres opp på basis av første handel registrert av Bloomberg (E&OE) kl. 21.00 (CE(S)T) for det relevante valutakrysset.

3. Australia 200-opsjoner avgjøres basert på det spesielle åpningspristilbudet til S&P/ASX 200-indeksen på den siste handelsdagen beregnet til én desimal. Det spesielle åpningspristilbudet er beregnet med den første handelsprisen for hver deltagende aksje i S&P/ASX 200 på den siste handelsdagen, uansett når disse aksjene ble tradet for første gang i ASX-handelsdagen. Dette betyr at den første handelsprisen til hver deltagende aksje kan forekomme når som helst mellom ASX-markedets åpningstid og stengetid (inkludert avsluttende enkeltprisauksjon), på den siste handelsdagen. Skulle en deltagende aksje ikke være tradet på ASX-markedet innen markedet stenger siste handelsdag, vil den siste trading-prisen til den aksjen bli brukt til å beregne det spesielle åpningspristilbudet. Ukentlige ASX-opsjoner er noterte fra åpning på fredag og oppgjort mot torsdagens stengetid.

4. Wall Street opsjoner kan handles til kl. 15.00 (Chicago tid) på siste handelsdag, og gjøres opp mot «Special Opening Quotation» (SOQ) på DJIA (avregnet til to desimalpunkter) på den tredje fredagen av kontraktsmåneden, som rapportert av CBOE. Vær oppmerksom på at dette er dagen etter siste handelsdag. SOQ beregnes fra sekvensen av åpningskurser for de 30 DJIA aksjene på NYSE. Weekly Wall Street opsjoner gjøres opp på basis av den offisielle sluttkursen på DJIA fredag kveld, og tilbys ikke i den samme uken i en måned der en Monthly Wall Street opsjon utløper.

5. Monthly US 500 opsjoner gjøres ved utløp opp mot «Special Opening Quotation» (SOQ) på S&P 500 den tredje fredagen av kontraktsmåneden, som rapportert av CBOE. Vær oppmerksom på at dette er dagen etter IGs siste handelsdag. Denne kontrakten kan omsettes til kl. 22.15 (CE(S)T) på siste handelsdag. Weekly US 500 opsjoner vil bli gjort opp mot sluttkurs på S&P 500 som rapportert av CME kl. 15.00 (Chicago tid). Weekly US 500 opsjoner er tilgjengelige 24 timer i døgnet fra kl. 09.15 på mandag til kl. 22.00 på fredag (ordinære åpningstider).

6. FTSE® opsjoner gjøres opp mot «Exchange Delivery Settlement Price» (EDSP) som rapportert av LIFFE på siste handelsdag. EDSP er basert på en intradag markedsauksjon på FTSE® 100 indeksen, som starter kl. 11.10 (CE(S)T) på siste handelsdag. Fordelingen (uncrossing) av komponentaksjene er normalt ferdig kl. 11.30 (CE(S)T). Weekly FTSE® 100 opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på FTSE® 100 indeksen fredag ettermiddag.

7. Germany 30 opsjoner gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på DAX, som rapportert av Eurex på siste handelsdag. Sluttkursen er basert på kursen på de forskjellige komponentaksjene på DAX, som bestemmes ut ifra en intradag auksjon som starter kl. 13.00 (CE(S)T) i det elektroniske handelssystemet Xetra. Weekly Germany 30 opsjoner som gjøres opp mot den offisielle sluttkursen på DAX Cash indeksen på fredag ettermiddag tilbys ikke i den uken i hver måned der en Monthly Germany 30 opsjon utløper.

8. France 40 opsjoner gjøres opp mot «Exchange Delivery Settlement Price» (EDSP) som rapportert av Eurex. Dette beregnes ved å ta gjennomsnittet av alle indeksverdier, og beregnes og formidles mellom kl. 14.40 og kl. 15.00 (CE(S)T).

9. US Tech 100 opsjoner gjøres opp basert på «Special Opening Quotation» (SOQ) på Nasdaq 100 på den tredje fredagen i kontraktsmåneden. Vær oppmerksom på at dette er dagen etter IGs siste handelsdag. Denne kontrakten kan handles frem til kl. 22.15 (CE(S)T) på siste handelsdag.

Hong Kong HS50 opsjoner gjøres opp basert på den offisielle sluttkursen beregnet ut fra gjennomsnittlig kvoteringer på Hang Seng Index som tas ved 5 minutters intervaller fra fem minutter etter starten av og opptil fem minutter før slutten av den kontinuerlige tradingøkten på SEHK og ved slutten av tradingen på SEHK på forfallsdatoen.

10. EU Stocks 50 opsjoner gjøres opp mot den endelige oppgjørsverdien på EuroStoxx 50 indeksen, som rapportert av Eurex på siste handelsdag. Denne sluttkursen er basert på gjennomsnittet av de respektive indeksene, beregnet mellom kl. 11.50 og kl. 12.00 (CE(S)T).

11. Marginkravet for å kjøpe en aksjeindeksopsjon er åpningskursen (opsjonspremien), multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende instrumentet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen.

Marginkravet for å selge en aksjeindeksopsjon er lik marginkravet for en tilsvarende CFD i det underliggende markedet, og aldri mer enn marginkravet for en tilsvarende CFD i det underliggende markedet.

12. 24-timers handel starter kl. 09.00 (CE(S)T) på mandag, og avsluttes kl. 22.15 (CE(S)T) påfølgende fredag. Spør meglerne våre for mer informasjon angående helligdager.

13. Når du handler i en annen valuta enn din basevaluta vil gevinsten eller tapet ditt bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi daglig konvertere både positiv og negativ saldo du har i en annen valuta tilbake til basevalutaen. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår tradingplattform.

Vi belaster en standard spread på USD, EUR, CHF, GBP og AUD aksjeopsjoner.

Våre aksjeopsjoner er en spesiell form for CFD, som gir kunden eksponering mot endringer i opsjonskurser, men kan ikke utøves av eller mot kunden, og kan derfor ikke resultere i levering av faktiske aksjer.

Beskrivelse

Standard spread (per kontrakt, per side)

USD aksjeopsjoner 5
EUR aksjeopsjoner 3
CHF aksjeopsjoner 3
GBP aksjeopsjoner 1
AUD aksjeopsjoner 5

Opsjoner på de fleste enkeltaksjer kan kun handles over telefon. Et fåtall interessante aksjer som Tesla på et lite utvalg av strike-priser kan handles på nett.

Merknader

1. Opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av instruksjoner på kontoen din. Alle opsjoner lukkes på en forhåndsbestemt utløpsdato. I plattformen kan du lese mer om hvert markeds individuelle informasjon.

2. Så lenge det er en omsettelig opsjon på det underliggende, omsetter vi alle opsjoner på aksjer listet på FTSE®, DOW 30, S&P 500, Nasdaq 100, noen Australske large cap-aksjer samt et stort utvalg av Europeiske opsjoner som omsettes på Eurex eller Euronext.

3. Vi tar standard spread per kontrakt, per side på USD, EUR, CHF, GBP og AUD aksjer. Det er ingen avgift ved utløp av en aksjeopsjon, men du vil bli trukket en standard spread ved åpning eller stenging av posisjoner. Avgiften vil automatisk bli trukket fra din konto.

4. Standard spread er fastsatt i tabellen ovenfor.

5. Marginkravet for å kjøpe en daglig opsjon er det maksimale av åpningskursen (eller opsjonspremien) multiplisert med kontraktsverdien (per punkt i det underliggende markedet). Dette er lik det største mulige tapet på posisjonen. For å selge en aksjeopsjon vil marginkravet som kreves være det samme som for å selge det tilsvarende antallet aksjer i den underliggende aksjeopsjonen.

6. Åpningstidene er som følger:

  • Britiske aksjeopsjoner: kl. 09.00–17.30 (CE(S)T)
  • Amerikanske aksjeopsjoner: kl. 15.30–22.00 (CE(S)T) †
  • Europeiske aksjeopsjoner: Åpningstid for den relevante børsen. Vennligst kontakt oss for gjeldende detaljer.
  • Australske aksjeopsjoner: kl. 10:00-15:55 (Sydney tid) †

†Det kan til tider være umulig å oppgi kursen til en bestemt aksjeopsjon dersom det ikke er noen publiserte kurser i det underliggende instrumentet.

7. Siste handelsdag for aksjeopsjoner er den tredje fredagen i kontraktsmåneden.

Aksjeopsjoner som ikke allerede er stengt av kunden stenges på siste handelsdag for de aksjeopsjonene, og gjøres opp på følgende basis:

Call-opsjoner til sluttkursen av den underliggende aksjen, som kvotert av den primære børsen ved eller etter markedet stenger på siste handelsdag, minus strike-prisen, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst. Kursen som anvendes er sluttkursen, som kvoteres av den primære børsen.

Put-opsjoner ved strike-prisen minus sluttkursen på den underliggende aksjen, som kvotert av den primære børsen ved eller etter markedet stenger på siste handelsdag, eller ved null, avhengig av hvilken som er størst. Kursen som anvendes er sluttkursen, som kvotert av den primære børsen.

8. Dersom det skulle være et tiltak gjort av bedriften, for eksempel en fortrinnsrettsemisjon, som påvirker den underliggende aksjen, vil vi avgjøre hvilke justeringer, om noen, vil bli gjort til den relevante aksjeopsjonen. Disse justeringene vil ta hensyn til utvannende eller konsentrerende effekter slik at økonomiske rettigheter og plikter er opprettholdt under den relevante marginhandelen umiddelbart før hendelsen. Børser gir detaljer angående slike bedriftstiltak på nett.

9. Når du handler i en annen valuta enn din basevaluta vil gevinsten eller tapet ditt bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi daglig konvertere både positiv og negativ saldo du har i en annen valuta tilbake til basevalutaen. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår tradingplattform.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.