CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er produktinformasjonen til MT4-råvarer?

Oppdag et unikt utvalg råvarer å trade med, uten bestemte utløp. Du vil kunne dra nytte av rask og pålitelig execution på vår kraftfulle MT4-plattform.

  • Metaller
  • Oljer

Disse posisjonene kontantoppgjøres og kan ikke føre til leveringen av noe metall. Vi gir deg vår egen kurs på kjøps-/salgskursspread, basert på det underliggende markedet.

Spotmetaller har ingen utløpsdato. Posisjonen holdes åpen til du velger å lukke den. Adskilte, daglige kapitaljusteringer utføres for spotmetaller.

Kontrakt

MT4-symbol

Én kontrakt betyr

Verdi av ett helt punkt (CFDer)

Normal kontraktspread [1]

Minimum marginkrav (per kontrakt) [7]

Gull XAUUSD 100 troy ounces 100 $ 0,3 5 %
Sølv XAGUSD 5 000 troy ounces 5 000 $ 2 10 %

For å se indikative (ex-ante) kostnader relatert til tradingen din av råvarer via MT4, klikk her. Du får tilgang til en oversikt over hvordan utlegget ditt vil påvirke potensielle gevinster, som vises på en aggregert og detaljert måte.

Merknader for tabell

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Metallmarkedene våre gir deg eksponering for endringer i prisen på metaller. De kontantoppgjøres og kan ikke føre til leveringen av det underliggende metallet.

1. a). Kursen på CFDer på spotmetaller er basert på kursene i det underliggende markedet som er tilgjengelig for oss fra banker og likviditetsleverandører som vi trader med. Vi vil ikke legge til noen vekting eller skjevheter på våre priskilder.

b). Spreader er utsatt for variasjoner, spesielt i volatile markedsforhold. Våre handelsspreader kan endres for å reflektere den tilgjengelige likviditeten på forskjellige tider av dagen. Vår normale spread vises i tabellen.

c). Handel med spreader kan tilbys som et fast eller variabelt beløp. Hvis variable spreader benyttes, er spreaden som vises i denne tabellen det beløpet av IG-spread som legges til markedsspread for de underliggende futures. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d). Vi vil ikke belaste noen ytterligere kurtasje med mindre vi gir skriftlig beskjed om det.

2. Minimum transaksjonsstørrelser er oppført ovenfor, og starter vanligvis fra 0,1 kontrakt for CFDer. Underlagt denne minimumsstørrelsen, kan CFD-transaksjoner være i fraksjoner av en kontrakt.

3. Vi setter kursen på spotmetaller 24 timer i døgnet (unntatt kl. 22–23), vanligvis fra kl. 23 (britisk tid) på søndag til kl. 22 (britisk tid) på fredag.

4. Ved spotmetalltransaksjoner, blir finansieringsjusteringer utregnet og sendt til kundens konto daglig. Finansieringsjusteringer beregnes basert på den relevante dag-til-dag («tom-next») spreaden, inkludert et administrasjonsgebyr på 0,3 % p.a. for CFDer. En justering beregnes for enhver posisjon som ble åpnet før kl. 22, og som fortsatt er åpen etter kl. 22 (britisk tid).

5. Med de fleste posisjoner kan kunden når som helst før posisjonen har blitt automatisk lukket, be om at posisjonen videreføres til en senere dato. Videreføring av en posisjon innebærer å lukke den gamle posisjonen og åpne en ny. Vanligvis prøver vi å kontakte en kunde kort tid før en posisjon skal utløpe og tilby muligheten for å videreføre posisjonen. Derimot kan vi ikke påta oss å gjøre dette i hvert tilfelle og det er fortsatt kundens ansvar å gi instruksjoner, dersom han ønsker det, om å videreføre posisjonen før den utløper.

6. Når du trader i en valuta som er en annen enn din basisvaluta, vil gevinsten eller tapet ditt være i den valutaen og bokføres til kontoen din i den valutaen. Som standard vil vi automatisk, og på en daglig basis, konvertere enhver positiv eller negativ saldo på kontoen din som er i en annen valuta enn basisvalutaen din til basisvalutaen din.

7. Marginkrav representerer en prosentdel av den totale posisjonsverdien.

Alle kontrakter er uten en fast utløpsdato.

Kontrakt

MT4-symbol

Én kontrakt betyr

Verdi av ett helt punkt (CFDer)

Normal kontraktspread [1]

Minimum marginkrav (per kontrakt) [4]

Minimumsmarginkrav for profesjonelle kunder

Olje – Brent crude UKOIL 1 000 tønner 10 $ 2,8 10 % 0,90 %
Olje – USA råolje USOIL 1 000 tønner 10 $ 2,8 10 % 0,90 %

For å se indikative (ex-ante) kostnader relatert til tradingen din av råvarer via MT4, klikk her. Du får tilgang til en oversikt over hvordan utlegget ditt vil påvirke potensielle gevinster, som vises på en aggregert og detaljert måte.

Der du ser et tall eller en bokstav i parentes i tabellene, kan du finne den korresponderende merknaden under.

1. Spreader er utsatt for variasjoner, spesielt i volatile markedsforhold. Hvis den underliggende markedsspreaden øker betydelig, kan vår spread øke.

2. Merk at lagdelte marginer benyttes. Det betyr at høyere innskudd kan være nødvendige for store posisjoner. Se vår marginside for mer informasjon. Du kan finne de lagdelte marginkravene for hvert marked i Få informasjon-delen på handelsplattformen vår.

3. Råvarefinansiering baseres på markedets cost of carry (bærekostnad) inkludert et administrasjonsgebyr på 2,5 % per år.

4. Marginkrav representerer en prosentdel av den totale posisjonsverdien. Marginkravets størrelse avhenger av mengden av giring som er angitt på kontoen.

5. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.