CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Produktinformasjonen til MT4-indekser

Våre aksjeindeksmarkeder er udaterte transaksjoner som tar sikte på å gjenskape cash-prisen til den underliggende indeksen, og justeres derfor for rente og utbytte [4]. Merknader i [klammer] finner du nederst på siden.

Indeks [1] MT4-symbol Verdi av én kontrakt Åpningstider (CE(S)T) [2] Spread [3] Marginkrav per kontrakt Marginkrav for profesjonelle kunder [7]

Australia 200
24 timer

AUS200

25 AUS

09.50–10.00 (Sydney)
10.00–16.00 (Sydney)
16.00–16.30 (Sydney)
17.10–08.00 (Sydney) [2a]
Alle andre tidspunkt

2

1

2

3
4

5 %

0,45 %

EU Stocks 50

24 timer

EUSTX50

10 €

08.00–22.00
22.00–08.00

01.15-08.00

1,5
3,8

2

5 %

0,45 %

France 40
24 timer

FRA40

10 €

09.00–17.30
17.30–22.00

22.00-01.15
01.15–08.00
08.00–09.00

1
2
4

3
2

5 %

0,45 %

FTSE 100
24 timer

FTSE100

10 £

08.00–09.00
09.00–17.30
17.30–22.00

22.00-02.00

02.00-08.00

2

1
2
2
3

5 %

0,45 %

Germany 30
24 timer

GER30

25 €

09.00–17.30
17.30–22.00
22.00–01.15

01.15-08.00
08.00–09.00

1,2
2
5

4
2

5 %

0,45 %

Netherlands 25
24 timer

NET25

200 €

09.00–17.30
17.30–22.00
22.00–08.00
08.00–09.00

0,1
0,3
0,5
0,3

10 %

0,90 %

Hong Kong HS50
24 timer

HK50

50 HKD

02.15–05.00
06.00–09.15
10.00–17.59
Alle andre tidspunkt

5
5
5*
30

10 %

1,35 %

Japan 225

24 timer

JPN225

5 $

23.00–01.00
01.00–07.30
07.30–23.00
Alle andre tidspunkt

15
7
15
30

5 %

0,45 %

Spain 35

SPA35

10 €

08.00–09.00
09.00–17.30
17.30–20.00
20.00–08.00

5*
5
5*
12

1 %

0,9 %

Sweden 30

SWE30

100 SEK

09.00–17.25
17.25–09.00

0,5
1,5

10 %

0,68 %

Switzerland Blue Chip

SUI30

10 CHF

08.00–22.00
22.00–08.00

2*
6

10 %

0,68 %

US Tech 100

NAS100

100 $

15.30–22.00
22.15–22.30
23.00–00.00
Alle andre tidspunkt

1
5
5
2

5 %

0,45 %

US 500

SPX500

250 $

15.30-22.00
22.15-22.30
23.00-00.00
Alle andre tidspunkt

0,4
1,5
1,5
0,6

5 %

0,45 %

Wall Street

US30

10 $

09.00-15.30
15.30-22.00
22.15-22.30
23.00-00.00

Alle andre tidspunkt

3,6
2,4
9,8
9,8
3,8

5 %

0,45 %

Taiwan Index

TAIWAN

200 NT$

01.45-05.
23.00-00.00
Alle andre tidspunkt

7
7
24

10 %

1,8 %

Emerging Markets Index

EMGMKT

50 $

15.30-22.00

00.00-02.00

Alle andre tidspunkt

0,5

2

1

10 %

1,8 %

Merknader for tabell

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Våre aksjeindeks-CFDer er kontrakter som gir en kunde eksponering for endringer i verdien til en aksjeindeks, men kan ikke føre til leveringen av noen aksje eller noe instrument fra eller til kunden. Minimum transaksjonsstørrelser er oppført ovenfor, og starter vanligvis fra 0,2 kontrakter for CFDer. Se denne siden for å finne minimum transaksjonsstørrelse for hvert marked. Vi tar ikke betalt for ytterligere kurtasje uten et skriftlig varsel.

1. Der det er indikert åpner 24-timers trading kl. 00.02 (CE(S)T) på søndager, med unntak av Wall Street, US 500, US Tech og Japan 225 som åpner ved midnatt (CE(S)T) på søndager. Den døgnåpne tradingen stenger kl. 23.00 (CE(S)T) på fredager.

Andre indekser tilbys kun når det underliggende markedet er åpent. Vennligst kontakt våre meglere for informasjon om feriedager.

a) Merk at kontrakter i Japan 225 denomineres i USD.

2. Alle åpningstider er oppgitt i CE(S)T, med mindre noe annet er angitt. Merk at de faktiske handelstidene styres av den lokale tiden i landet der indeksen utspringer fra. Vennligst merk at sommertid i Norge eller andre land kan gjøre at tidene som vises er upresise.

a) I løpet av den amerikanske sommertiden varer denne perioden fra kl. 17.10-07.00 (Sydney tid).

3. a) CFDer på indekser er kvotert med referanse til frontmånedskontrakten i det underliggende futuresmarkedet. Kursene til cash-CFDene justeres etter den virkelige verdien (fair value) mellom kursene på cash-indeksen og den relevante future-kontrakten.

b) Spreader er underlagt variasjoner, spesielt i volatile markedsforhold. På døgnåpne indeksmarkeder vil spreadene avhenge av om det underliggende futuresmarkedet er åpent (innenfor åpningstidene) eller stengt (utenfor åpningstidene). Andre indeksmarkeder oppgis kun når det underliggende futuresmarkedet er åpent. Spreadene våre kan endres for å reflektere den tilgjengelige likviditeten på forskjellige tider av døgnet. Spreader på amerikanske indekser som kan trades utenfor åpningstider kan variere under den amerikanske resultatsesongen. Våre normale spreader for hver tradingperiode vises i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som et fast eller variabelt beløp. Dersom variasjonsmargin er blitt brukt vil spreaden som automatisk vises i tabellen være summen av IGs spread som er lagt til den underliggende markedsspreaden for futures. Alle variable spreader er markert med stjerne (*).

d) På alle indeksmarkeder, når det underliggende futuresmarkedet er åpent, vil vi ikke bruke vekting eller partiskhet på våre kurskilder (med unntak av justeringer på den virkelige verdien).

e) Ved trading utenfor åpningstidene på 24-timers indeksmarkeder vil våre priser reflektere vår egen oppfatning av utsiktene for et marked. Dette kan inkludere å henvise til kursbevegelsene i andre relevante markeder som er åpne. Videre kan trades gjort av andre kunder påvirke prisene våre. Det kan hende at det ikke er noen markeder å måle kursene våre mot under disse tidene.

f) Våre priskvoteringer på IGs helgeindeksmarked vil reflektere vårt syn på fremtidsutsiktene til hvert marked. Dette kan inkludere analyse av spesifikke markeder eller nyhetsstrømmer for et spesifikt geografisk område som kan påvirke aksjeindeksmarkedet vi kvoterer. Videre kan trades gjort av andre kunder påvirke prisene våre. Det kan hende at det ikke er noen markeder å måle kursene våre mot under disse tidene.

4. CFDer på cash-indekser er udaterte transaksjoner som ikke utløper (om ikke annet er angitt, se merknad 6). For hver dag posisjonen er åpen, blir det gjort justeringer for å reflektere effekten av renter (i), og, om nødvendig, utbytte (ii).

i) En daglig rentejustering beregnes for posisjoner som åpnes før kl. 23.00 (CE(S)T) og som ennå er åpen etter kl. 23.00 (CE(S)T). For indekskontrakter denominert i australske dollar beregnes en daglig rentejustering for posisjoner som er åpnet før kl. 16.50 (Sydney tid) og som ennå er åpen etter kl. 16.50 (Sydney tid). Disse justeringene posteres kundens konto daglig. Vær oppmerksom på at åpne posisjoner på fredager vil bli justert for tre dagers finansiering for å dekke helgen.

Rentejusteringer blir utregnet slik:

D = n x L x C x i / 365

Hvor:

D = daglig rentejustering

n = antall kontrakter

L = kontraktstørrelse

C = underliggende indekskurs kl. 23.00 (CE(S)T)

i = gjeldende årlig rente

Merknad: Formelen bruker en 365-dagers divisor for FTSE® 100 og andre GBP, SGD og ZAR betegnede markeder, og en 360-dagers divisor for alle andre. Posisjoner på India 50 cash-kontrakter vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats på INR (indiske rupi), posisjoner på Brazil 60 vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats på BRL (brasiliansk real), posisjoner på China A50 cash-kontrakten vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats på CNH (offshore kinesiske yuan), posisjoner på South Africa 40 vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats på ZAR (sørafrikansk rand) og posisjoner på Malaysia 30 vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats på MYR (malaysiske ringgit), uavhengig av valutaen på handelen din.

Renter for long-posisjoner vil debiteres kundens konto, og enten debiteres eller krediteres kundens konto for short-posisjoner.

ii) Det tilkommer en utbyttejustering når en av aksjene som utgjør indeksen passerer sin eks. utbyttedato i det underliggende markedet. Dette er antall punkter indekskursen må justeres nedover for å få med i beregningen aksjene i indeksen som gir eks. utbytte ved lukkingen av kontantmarkedet. Vi kommer til å bruke eks. utbytte estimert av Bloomberg (E&OE), rundet til tick-størrelser vi bruker for den indeksen, for å bestemme hvilke justeringer som skal gjelde. Ved long-posisjoner, krediteres utbyttejusteringen kundens konto. Ved short-posisjoner debiteres utbyttejusteringen kundens konto.

5. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil marginkrav og gevinst eller tap bli realisert i denne valutaen. Som standard praksis vil vi deretter umiddelbart konvertere dette tilbake til basisvaluta, inkludert en avgift på ikke mer enn 0,5 % av den gjeldende spot-renten. Marginkrav tar ikke hensyn til giring for indekser.

6. Kunder kan be om at åpne indeksposisjoner utløper den dagen forespørselen gis.

Det er usannsynlig at vi vil godta en slik forespørsel om enten:

a) størrelsen på posisjonen eller posisjoner som er større enn 10 kontrakter

b) forespørselen gjøres mindre enn to timer før stengning av det relaterte utløpsmarkedet

Når vi godtar en forespørsel om utløp vil den aktuelle transaksjonen eller transaksjonene bli en «Utløpstransaksjon», og vil utløpe automatisk til den offisielle oppgjørskursen for det relaterte utløpsmarkedet, som beskrevet under fanen for «Relaterte markeder» på toppen av siden.

7. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.