Hva er produktinformasjonen for MT4-indekser?

Våre aksjeindeksmarkeder er udaterte transaksjoner som tar sikte på å gjenskape cash-prisen til den underliggende indeksen, og justeres derfor for rente og utbytte [4]. Merknader i [klammer] finner du nederst på siden.

Indeks [1] MT4-symbol Verdi av en kontrakt Åpningstider [2] Spread [3] Marginkrav per kontrakt Marginkrav for profesjonelle kunder [7]
Australia 200
24 timer
AUS200 25 AUS 09.50–10.00 (Sydney)
10.00–16.00 (Sydney)
16.00–16.30 (Sydney)
17.10–08.00 (Sydney) [3a]
Alle andre tidspunkt

2

1

2

3
4

5 % 0,45 %

China 300

24 timer

CSI300 300 CNH

02.30-04.30

06.00-08.00

Alle andre tidspunkt

3

3

8

10 % 1,80 %

EU Stocks 50

24 timer

EUSTX50 10 € 08.00–22.00
22.00–08.00
1,5
3
5 % 0,68 %
France 40
24 timer
FRA40 10 € 09.00–17.30
17.30–22.00
22.00–08.00
08.00–09.00
1
2
4
2
5 % 0,45 %
FTSE 100
24 timer
FTSE100 10 £ 08.00–09.00
09.00–17.30
17.30–22.00
Alle andre tidspunkt
1
2
2
4

5 % 0,45 %
Germany 30
24 timer
GER30 25 € 09.00–17.30
17.30–22.00
22.00–08.00
08.00–09.00
1
2
5
2
5 % 0,45 %
Netherlands 25
24 timer
NET25 200 € 09.00–17.30
17.30–22.00
22.00–08.00
08.00–09.00

0,1
0,3
0,5
0,3
10 % 0,90 %
Hong Kong HS50
24 timer
HK50 50 HKD 01.15–04.00
05.00–08.15
09.15–18.59
Alle andre tidspunkt
5
5
5*
20
10 % 1,35 %

Japan 225 [1a]

24 timer

JPN225 5 $ 23.00–00.30
00.30–21.15
21.15–22.00
Alle andre tidspunkt

15
7
15
30

5 % 0,68 %
Spain 35 SPA35 10 € 08.00–09.00
09.00–17.30
17.30–20.00
20.00–08.00

5*
5
5*
12

1 % 0,9 %
Sweden 30 SWE30 100 SEK 09.00–17.25
17.25–09.00
0,5
1,5
10 % 0,68 %
Switzerland Blue Chip SUI30 10 CHF 08.00–22.00
22.00–08.00

2*
6
10 % 0,68 %
US Tech 100 NAS100 100 $ 15.30–22.00
22.15–22.30
23.00–00.00
Alle andre tidspunkt
1
3
5
2
5 % 0,45 %
US 500 SPX500 250 $ 15.30-22.00
22.15-22.30
23.00-00.00
Alle andre tidspunkt
0,4
0,9
1,5
0,6
5 % 0,45 %
Wall Street US30 10 $ 09.00-15.30
15.30-22.00
22.15-22.30
23.00-00.00

Alle andre tidspunkt

2,4
1,6
5,8
9,8
3,8

5 % 0,45 %
Taiwan Index TAIWAN 200 NT$ 01.45-05.
23.00-00.00
Alle andre tidspunkt
7
7
24
10,0 % 1,8 %

Merknader for tabell

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Våre aksjeindeks-CFDer er kontrakter som gir en kunde eksponering for endringer i verdien til en aksjeindeks, men kan ikke føre til leveringen av noen aksje eller noe instrument fra eller til kunden. Minimum transaksjonsstørrelser er oppført ovenfor, og starter vanligvis fra 0,2 kontrakter for CFDer. Se denne siden for å finne minimum transaksjonsstørrelse for hvert marked. Vi vil ikke belaste noen ytterligere kurtasje med mindre vi gir skriftlig beskjed om det.

1. Der det er indikert åpner 24-timers handel kl. 00.02 (norsk tid) på søndager, med unntak av Wall Street, US 500, US Tech 100 og Japan 225, som åpner ved midnatt (norsk tid) på søndager. 24-timers handel stenges kl. 23 (norsk tid) på fredager.

Andre indekser tilbys bare når det underliggende markedet er åpent. Vennligst spør forhandlere om informasjon om offentlige helligdager.

a). Vennligst merk at Japan 225 er prissatt som en denominert kontrakt med USD.

2. Alle åpningstidene er oppført i norsk tid, med mindre noe annet er oppgitt. Merk at faktiske tradingtider styres av lokal tid i indeksens opprinnelsesland. Som et resultat av dette, kan sesongmessige justeringer (som sommertid og vintertid) enten i Storbritannia eller opprinnelseslandet føre til at tidspunktene som vises er upresise.

a). Når det er sommertid i USA, kjører denne økten fra kl. 17.10 til kl. 7 (Sydney-tid).

3. a). CFDer på indekser er oppgitt med referanse til forrige månedskontrakt i det underliggende futuresmarkedet. Priser på cash-CFD og -DFB justeres for den virkelige verdien mellom prisene på cash-indeksen og den relevante futureskontrakten.

b). Spreader er underlagt variasjoner, spesielt i volatile markedsforhold. På døgnåpne indeksmarkeder vil spreadene avhenge av om det underliggende futuresmarkedet er åpent (innenfor åpningstidene) eller stengt (utenfor åpningstidene). Andre indeksmarkeder oppgis kun når der underliggende futuresmarkedet er åpent. Spreadene våre kan endres for å reflektere den tilgjengelige likviditeten på forskjellige tider av dagen. Spreader på amerikanske indekser som kan trades utenfor åpningstider kan variere under den amerikanske resultatsesongen. Våre normale spreader for hver tradingperoide vises i tabellen.

c). Handel med spreader kan tilbys som et fast eller variabelt beløp. Hvis variable spreader benyttes, er spreaden som vises i denne tabellen det beløpet av IG-spread som legges til markedsspread for de underliggende futures. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d). På alle indeksmarkeder, når det underliggende futuresmarkedet er åpent, vil vi ikke legge til noen vekting eller skjevheter på våre priskilder (med unntak av justeringer av virkelig verdi).

e). Under stengetidsøkter (out-of-hours) på 24-timers indeksmarkeder, reflekterer våre priser vår egen oppfatning av utsiktene for et marked. Dette kan inkludere å vise til prisbevegelser i andre relevante markeder som er åpne. Videre kan handler gjort av andre kunder i seg selv påvirke våre priser. Det kan være det ikke er noe å måle prisene våre mot på disse tidspunktene.

f). Våre priskvoteringer på IGs helgeindeksmarked vil reflektere vårt syn på fremtidsutsiktene til hvert marked. Dette kan inkludere analyse av spesifikke markeder eller nyhetsstrømmer for et spesifikt geografisk område som kan påvirke aksjeindeksmarkedet vi kvoterer. Videre, handel som utføres av andre kunder kan også påvirke priskvoteringene våre. Det vil nødvendigvis ikke være noe å måle våre kvoteringer mot på disse tidspunktene.

4. CFDer på cash-aksjeindekser er udaterte transaksjoner som ikke utløper og DFB-er har et vilkårlig utløp langt inn i fremtiden (med mindre det er forespurt, vennligst se merknad 6). For hver dag en posisjon er åpen, beregnes justeringer for å reflektere effekten av rente (i) og, hvis nødvendig, utbytte (ii).

i) En daglig rentejustering beregnes for enhver posisjon som ble åpnet før kl. 23 (norsk tid), og som fortsatt er åpen etter kl. 23 (norsk tid). For aksjeindekskontrakter denominert i australske dollar beregnes en daglig rentejustering for enhver posisjon som ble åpnet før kl. 16.50 (Sydney-tid), og som fortsatt er åpen etter kl. 16.50 (Sydney-tid). Disse justeringene postes daglig på kundens konto. Merk at på fredager vil åpne posisjoner bli justert for tre dagers finansiering, for å dekke helgen.

Rentejusteringene beregnes på følgende måte:

D = n x L x C x i / 365

Hvor:

D = daglige rentejusteringer

n = antall loter

L = lotstørrelse

C = underliggende indekspris kl. 23 (norsk tid)

i = gjeldende årlig rentesats

Merk: Formelen bruker en 365-dagers divisor for FTSE® 100 og andre GBP, SGD og ZAR betegnede markeder, og en 360-dagers divisor for alle andre. Posisjoner på India 50 cash-kontrakten vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats for INR (indiske rupi), posisjoner på Brazil 60 vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats for BRL (brasiliansk real), posisjoner på China A50 eller China 300 cash-kontrakten vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats for CNH (offshore kinesiske yuan), posisjoner på South Africa 40 vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats for ZAR (sørafrikansk rand) og posisjoner på Malaysia 30 vil få midler fordelt på grunnlag av rådende rentesats for MYR (malaysiske ringgit), uavhengig av valutaen i din handel.

Rente med hensyn til long posisjoner, belastes kundens konto, og rente med hensyn til short posisjoner blir enten kreditert eller belastet kundens konto.

ii) En utbyttejustering utføres for å ta med ex utbyttejustering til indeksen. Dette er antall punkter som indeksprisen må justeres nedover etter, for å ta hensyn til de aksjene i indeksen som er ex utbytte ved stengingen av cash-markedet. Vi vil bruke ex utbyttetall estimert av Bloomberg (E&OE), avrundet til tick-størrelsen vi bruker for den indeksen, for å bestemme hvilken justering som skal brukes. I tilfelle long posisjoner, krediteres utbyttejusteringen til kundens konto. I tilfelle short posisjoner, debiteres utbyttejusteringen fra kundens konto.

5. Når du trader i en valuta som er en annen enn din basisvaluta, vil marginkrav og eventuelle gevinster eller tap bokføres til kontoen din i den valutaen. Som standard vil vi automatisk konvertere enhver gevinst eller tap som du utfører ved stenging av en posisjon til din basisvaluta, inkludert et gebyr på maksimum 0,3 % av den aktuelle spot-satsen. Med indekser, tar marginkrav ikke hensyn til giring.

6. Kunder kan be om at en åpen aksjeindeksposisjon skal utløpe på dagen de gjør forespørselen.

Det er lite sannsynlig at vi vil godta en slik forespørsel hvis:

a). størrelsen på posisjonen eller posisjonene er større enn 10 kontrakter

b). forespørselen gjøres mindre enn to timer før stenging av det gjeldende utløpsmarkedet

Når vi går med på en utløpsforespørsel, vil den relevante transaksjonen eller de relevante transaksjonene bli en «utløpstransaksjon» og vil automatisk utløpe til den offisielle sluttkursen for det tilknyttede utløpsmarkedet, som oppført i kolonnen «Utløpsmarkeder».

7. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.