Husk at CFD er et giret produkt. Å handle med CFDer kan føre til tap som overstiger din opprinnelige investering og passer ikke for alle. Vær sikker på at du har forstått hvilken risiko det innebærer.

Hva er produktinformasjonen til ether?


Marked

 

Åpningstid

Verdi per punkt

Minimum spread

Begrenset risikopremium

Marginkrav

Ether USD 24 timer* $ 8 4 35%

* Ethereummarkeder stenger kl. 23 fredags kveld (norsk tid) og åpner igjen lørdag kl. 9 (norsk tid).

Vennligst vær oppmerksom på at i tider med høy volatilitet kan minimumspreadene våre øke betraktelig.

Daglig finansieringskostnad

Vår rente på årlige daglige finansieringskostnad er for øyeblikket 0,068 % for alle kryptovalutamarkeder (25 % per år). Kunder med long posisjoner må per i dag betale denne daglige finansieringskostnaden, mens kunder med en short posisjon vil motta på den daglige finansieringskostnaden. I tillegg til dette vil også en årlig administrasjonsavgift fra IG på 7,5 % gjelde.

Hva vil dette si for dine posisjoner?

  • Dersom du går long må du betale en årlig daglig finansieringskostnad på 0,089 % per dag (35,5 % per år) for enhver posisjon som er åpen etter kl. 23 (norsk tid).
  • Dersom du går short mottar du en årlig daglig finansieringskostnad på 0,048 % per dag (17,5 % per år) for enhver posisjon som er åpen etter kl. 23 (norsk tid).

Vi går gjennom satsene våre regelmessig og oppdaterer nettstedet og produktdetaljene våre med de seneste satsene for daglig finansiering.

Obs! For alle posisjoner som åpnes på en onsdag før kl. 23 (norsk tid) og som forblir åpne etter kl. 23 (norsk tid) samme onsdag, kommer den daglige rentekrediteringen/-debiteringen å beregnes for tre dager i stedet for en dag. Denne tredagersjusteringen dekker avslutningen av transaksjoner over helgen. Justeringer kommer også til å gjøres i forkant av jul- og nyttårshelgene.

Daglig finansieringskostnad for en long posisjon

Daglig finansieringskostnad for en short posisjon

 

10 long-kontrakter på ether USD (1 $), som akkurat nå trades til en pris på 750.

(10 x 750 ) x 0,089 % = 6,68 $.

Kunden vil bli belastet med 6,68 $ i finansieringskostnader per dag.

 

10 short-kontrakter på ether USD (1 $), som akkurat nå trades til en pris på 750.

(10 x 750 ) x 0,048 % = 3,60 $.

Kunden vil bli motta 3,60 $ i finansieringskostnader per dag.

Hvorfor kan jeg noen ganger ikke trade ether?

Gitt den høye etterspørselen og prisøkningen kan vi begrense nye ordre for å kjøpe eller selge kryptovalutaer, både online og over telefon.

Siden vi hedger kundeeksponeringen i det underliggende markedet er rentene våre på samme linje som dine. På grunn av ulike risikoer og kompleksiteter involvert i trading av underliggende kryptovaluta er det en grense for den totale fysiske kryptovalutaen vi kan holde som et selskap. Vi må derfor speile dette ved å begrense eksponeringen hver kunde er tillatt å opprettholde gjennom CFDer. Denne grensen er for øyeblikket 250 000 £ pålydende (eller tilsvarende) per kunde på tvers av alle kryptovaluta-holdings. Alle kunder med en pålydende størrelse over denne grensen er utsatt for å få posisjonene sine på kryptovaluta redusert.

Noen ganger vil ikke plattformen vår tillate deg å åpne en long posisjon på ether. Dette skjer når vi når maksimum eksponering på markedet. Du vil kunne åpne en posisjon når tradingvolumet vårt endres.

Merk at du fortsatt kan lukke alle eksisterende åpne posisjoner, såfremt det ikke øker eller fører til en nettolang eksponering.

Du kan sjekke om ethermarkedene er utilgjengelige å åpne long-posisjoner på i plattformen. I IG Trading-appen klikker du på ikonet for "informasjon" i ordrevinduet og velger "annet". I plattformen kan du trykke på markedets nedtrekksmeny og velge "info". For de nyeste oppdateringene anbefaler vi at du oppdaterer siden.

IGs retningslinjer for blokkjedesplittelser

Vi baserer prisen på våre kryptovalutaprodukter på det underliggende markedet gjort tilgjengelig for oss av børsene og market-makers som vi trader med.

For øyeblikket finnes det én akseptert, desentralisert transaksjonslogg, eller blokkjede, der alle bitcoin-transaksjoner registreres – såvel som en tilsvarende for ether. Når programvaren til forskjellige miners (utvinnere) blir feiljustert kan en splittelse, eller "fork", i blokkjeden oppstå,  noe som resulterer i eksistensen av to forskjellige blokkjeder. 

Generelt sett ble brukere av kryptovaluta raskt enige om hvilken versjon som godtas og fortsettes å brukes, noe som skaper minimal forstyrrelse. Den gamle versjonen av blokkjeden blir dermed avviklet.

Skulle det skje at den gamle versjonen ikke avvikles – kjent som en splittelse ("hard fork") – følger vi som regel den blokkjeden som har majoriteten av konsensusen av kryptovalutabrukere. Denne blir derfor brukt som basis for prisene våre. Vi forbeholder oss retten til å bestemme hvilken blokkjede og kryptovaluta som har majoriteten av konsensusen bak seg.

Dersom splittelsen fører til en ny levedyktig kryptovaluta, vil vi etter egen bedømmelse, skape en tilsvarende posisjon på kundekontoer for å reflektere dette. Dette gjør vi etter eget skjønn og vi har ingen plikt til å gjøre dette. Hvis, og når, den andre kryptovalutaen kan trades på en større børs vil vi forsøke å representere denne verdien,  enten ved å gjøre produktet tilgjengelig til å lukkes basert på hva det verdsettes til eller ved å booke en kontantjustering på kundekontoer.  Dersom det med tiden viser seg at den nye kryptovalutaen ikke er levedyktig (at den ikke utvinnes) eller ikke kan trades på større børser, kan vi slette posisjoner som har blitt åpnet til ingen verdi på kundekontoer. Vi vil gjøre deg oppmerksom på dette når det har blitt gjort.

Når en splittelse oppstår kan det være betydelig volatilitet rundt hendelsen, og vi kan komme til å suspendere trading gjennom hendelsesforløpet skulle vi ikke ha pålitelige priser fra det underliggende markedet.

Vi vil fortsette å varsle deg om blokkjedesplittelser selv om det er ditt ansvar å sørge for at du er oppmerksom på at splittelser kan forekomme.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.