Ethereum – produktinformasjon

Ether CFD

For hvert par tilbyr vi en standardkontrakt som tilsvarer 100 ethere, og en minikontrakt som tilsvarer 10 ethere.

Marked

Åpningstid

Verdi per punkt

Minimum spread 

Begrenset risikopremium

Marginkrav

Standard Mini
Ether USD 24 timer** 100 $ 10 $ 5 2 20 %


Vennligst vær oppmerksom på at i tider med høy volatilitet kan minimumspreadene våre øke betraktelig.

Gitt den høye etterspørselen og prisøkningen kan vi begrense nye ordre for å kjøpe eller selge kryptovalutaer, både online og over telefon.

Siden vi hedger kundeeksponeringen i det underliggende markedet er rentene våre på samme linje som dine. På grunn av ulike risikoer og kompleksiteter involvert i trading av underliggende kryptovaluta er det en grense for den totale fysiske kryptovalutaen vi kan holde som et selskap. Vi må derfor speile dette ved å begrense eksponeringen hver kunde er tillatt å opprettholde gjennom CFDer. Alle kunder med en pålydende størrelse over denne grensen er utsatt for å få posisjonene sine på kryptovaluta redusert.

Ether-finansiering er 0,0556 % daglig i både short - og longposisjoner.

** Handelsperiode for Ether (USD): fra søndag kl. 9 til fredag kl. 23.

Obs! For alle posisjoner som åpnes på en onsdag før kl. 23 (norsk tid) og som forblir åpne etter kl. 23 (norsk tid) samme onsdag, kommer den daglige rentekrediteringen/-debiteringen å beregnes for tre dager i stedet for en dag. Denne tredagersjusteringen dekker avslutningen av transaksjoner over helgen. Justeringer kommer også til å gjøres i forkant av jul- og nyttårshelgene. 

IGs retningslinjer for blokkjedesplittelser

Vi baserer prisen på våre kryptovalutaprodukter på det underliggende markedet gjort tilgjengelig for oss av børsene og market-makers som vi trader med.

For øyeblikket finnes det én akseptert, desentralisert transaksjonslogg, eller blokkjede, der alle bitcoin-transaksjoner registreres – såvel som en tilsvarende for ether. Når programvaren til forskjellige miners (utvinnere) blir feiljustert kan en splittelse, eller "fork", i blokkjeden oppstå,  noe som resulterer i eksistensen av to forskjellige blokkjeder. 

Generelt sett ble brukere av kryptovaluta raskt enige om hvilken versjon som godtas og fortsettes å brukes, noe som skaper minimal forstyrrelse. Den gamle versjonen av blokkjeden blir dermed avviklet.

Skulle det skje at den gamle versjonen ikke avvikles – kjent som en splittelse ("hard fork") – følger vi som regel den blokkjeden som har majoriteten av konsensusen av kryptovalutabrukere. Denne blir derfor brukt som basis for prisene våre. Vi forbeholder oss retten til å bestemme hvilken blokkjede og kryptovaluta som har majoriteten av konsensusen bak seg.

Dersom splittelsen fører til en ny levedyktig kryptovaluta, vil vi etter egen bedømmelse, skape en tilsvarende posisjon på kundekontoer for å reflektere dette. Dette gjør vi etter eget skjønn og vi har ingen plikt til å gjøre dette. Hvis, og når, den andre kryptovalutaen kan trades på en større børs vil vi forsøke å representere denne verdien,  enten ved å gjøre produktet tilgjengelig til å lukkes basert på hva det verdsettes til eller ved å booke en kontantjustering på kundekontoer.  Dersom det med tiden viser seg at den nye kryptovalutaen ikke er levedyktig (at den ikke utvinnes) eller ikke kan trades på større børser, kan vi slette posisjoner som har blitt åpnet til ingen verdi på kundekontoer. Vi vil gjøre deg oppmerksom på dette når det har blitt gjort.

Når en splittelse oppstår kan det være betydelig volatilitet rundt hendelsen, og vi kan komme til å suspendere trading gjennom hendelsesforløpet skulle vi ikke ha pålitelige priser fra det underliggende markedet.

Vi vil fortsette å varsle deg om blokkjedesplittelser selv om det er ditt ansvar å sørge for at du er oppmerksom på at splittelser kan forekomme.

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com