Risico's beheren

Soorten risico's

Wat is risico?

In de financiële sector is het risico de mogelijkheid dat de door u gekozen investering niet de voor u verwachte winst oplevert. Dit kan leiden tot een lagere winst dan verwacht, maar het kan ook betekenen dat uw verliezen uw initiële inleg overstijgen.

Marktrisico

Marktrisico (ook bekend als volatiliteit) is het voortdurende risico dat uw portefeuille verliezen lijdt als gevolg van risicofactoren van de markt. Deze factoren zijn vaak volatiel en kunnen de prijzen aanzienlijk beïnvloeden. De meest voorkomende marktrisicofactoren zijn:

  • Aandelenprijzen
  • Rentetarieven
  • Buitenlandse valutaparen
  • Grondstoffenprijzen

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico's zijn het gevolg van de mogelijkheid dat u geen waarde kunt verhandelen. Dit komt vaak voor in opkomende markten of markten met een lage capaciteit. Er bestaan twee typen liquiditeitsrisico's:

Liquiditeit van een aandeel

Dit is de kans dat een aandeel wordt verhandeld - als er bijvoorbeeld niemand is die wilt kopen, is de aandeelhouder niet in staat zijn aandeel te verkopen of moet deze tegen een minder gunstige prijs verkopen.

Als er veel actieve beleggers zijn, zorgt dit normaal gesproken voor een goede liquiditeit omdat er zowel verkopers als kopers zijn die willen handelen. Des te meer liquide een markt is, des te gemakkelijker het zal zijn het aandeel te kopen of te verkopen.

Liquiditeit van aandelen is een belangrijk onderdeel van het marktrisico.

Liquiditeit van financiering

Dit is de capaciteit om te voldoen aan uw financiële verplichtingen wanneer dat vereist is. Hierbij is het risico van liquiditeit van financiering dat een partij (bijvoorbeeld de bank) gedurende een bepaalde periode niet over de vereiste fondsen beschikt om direct aan zijn verplichtingen te voldoen.

Liquiditeit van financiering komt het meeste voor op markten waar aandelen in grote volumeblokken worden verhandeld of waar de aandelen veel waard zijn (zoals de onroerend goed- of huizenmarkt).