Buying and selling in trading explained

When you place a trade, you are either ‘buying’ or ‘selling’ a financial instrument. There are buyers and sellers in every market. Here we discuss how their relationship works, and how it influences the markets.

What do ‘buy’ and ‘sell’ mean in trading?

When you open a ‘buy’ position, you are essentially buying an asset from the market. And when you close your position, you ‘sell’ it back to the market. Buyers – also known as bulls – believe an asset’s value is likely to rise. Sellers – or bears – generally think its value is set to fall.

When you open a position with a broker or trading provider, you’ll be presented with two prices. If you want to trade at the buy price, which is slightly above the market price, you open a ‘long’ position. If you want to trade at the sell price – slightly below the market price – you open a ‘short’ position. The difference between the buy and sell price is known as the ‘spread’, which the provider takes to facilitate the position.

What is a long position?

A long position in traditional trading is when you buy an asset in the expectation its price will rise, so you can sell it later for a profit. This is also referred to as going long or buying.

Making a long trade doesn’t necessarily mean buying a physical asset. Derivatives like CFDs and futures contracts give you the opportunity to take a long position on a market without owning underlying asset. You are simply speculating that the price of the asset will rise.

For example, if you are interested in trading cryptocurrency, you might decide to open a long CFD position on bitcoin against the US dollar (bitcoin/USD).

What is a short position?

A short position in trading is a strategy used to take advantage of markets that are falling in price. When you make a short trade, you are selling a borrowed asset in the hope that its price will go down, and you can buy it back later for a profit. It is also known as short-selling, shorting or going short.

Short-selling works by borrowing the underlying asset from a trading broker, and then immediately selling it at the current market price. Shorting is the opposite of going long – where you will make a profit if the price goes up.

Again, let’s say you want to trade bitcoin against the US dollar (bitcoin/USD). The current market price is 3919, and you decide to take a short position and sell 5 contracts (each equivalent to 1 BTC) to open a position at this price.

If you were right, and the value of bitcoin fell against the US dollar, your trade would profit. Let’s say that the new market price is 3874, you could close your position and take your profit by buying 5 contracts to close your position at the buy price of 3879, which is slightly higher than the market price due to the spread. Because the market has moved 40 points in your favour, the profit on your trade would be calculated as follows: 5 x 40 = $200. If the market moved against you by 40 points, you would have made a loss, calculated as 5 x -40 = -$200.

How to go long and short on markets

If you want to take a long or short position on a market, you can open a CFD trading account. CFD trading is the buying (going long) and selling (going short) of contracts for the difference in price of an asset, between the opening and closing of your position.

CFDs are derivative products, because they enable you to speculate on financial markets such as shares, forex, indices and commodities without having to take ownership of the underlying assets. This method uses leverage, which means you only have to put up a small margin (deposit) to gain exposure to the full value of the trade. This can magnify your potential profit, but also your potential loss.

How buyers and sellers affect the market

Buyers and sellers affect supply and demand – and therefore the price – of an asset. At any given time, one group tends to outweigh the other, and that’s the primary reason the price of a market fluctuates. When the buyers outweigh the sellers, demand for the market rises. As a result, the price of the asset rises. When it’s the other way around, supply increases and demand for the asset starts to drop – and the price falls. The way supply and demand affect markets is often referred to as volatility.

A buyer’s market is when buyers have the advantage over sellers. They can negotiate a better buying price for an asset because supply is far more than demand. A seller’s market is when there is limited supply of an asset and an overflow of buyers. In this case, the seller has the advantage.

Buying and selling in summary

We’ve summarised a few key points to remember on buying and selling below.

  • When you place a trade, you are either ‘buying’ or ‘selling’ a financial instrument
  • A long position in trading is when you buy an asset in the expectation its price will rise
  • A short position in trading is when you sell an asset in the expectation its price will fall
  • You can go long or short on a market by opening a CFD account
  • When buyers outweigh sellers, demand increases, and price rises
  • When sellers outweigh buyers, supply increases, and demand and price drop

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Verken de markten met onze gratis cursussen

Ontdek de verscheidenheid aan markten waarop u kunt handelen en leer hoe deze werken met de online cursussen van IG Academy.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.