Beste uitvoering

Ontdek hoe we continu het best mogelijke resultaat bereiken wanneer we u orders afhandelen en uw transacties uitvoeren.

Wat is beste uitvoering?

Beste uitvoering verwijst naar onze verantwoordelijkheid om alle benodigde stappen te nemen om het best mogelijke resultaat te bereiken voor het uitvoeren van orders namens onze cliënten voor CFD's of aandelentransacties op een consequente basis.

Als onderdeel van ons beleid om de beste uitvoering te bereiken, overwegen wij verschillende factoren.

 • Een eerlijke prijs
 • Snelheid en kans op uitvoering
 • De omvang en het type order

Onze intelligente uitvoeringstechnologie is ontwikkeld op basis van ons orderuitvoeringsbeleid en houdt rekening met deze en andere relevante factoren, zoals het type markt waarop het onderliggende bezit wordt verhandeld en alle specifieke instructies die u ons heeft gegeven, zodat we steeds de naar ons inzicht beste resultaten kunnen leveren.

Het is belangrijk voor diegene die met ons wil traden om te begrijpen hoe we diens orders behandelen en voor hem uitvoeren. U vindt belangrijke informatie in onze klantenovereenkomst, de samenvatting van IG's beleid inzake orderuitvoering en de informatie over de kwaliteit van onze uitvoering op deze pagina.

Hoe verschilt dit voor professionele cliënten?

Het verkrijgen van de beste prijs voor onze non-professionele cliënten en het minimaliseren van de totale kosten van de transactie verlenen wij voorrang op alle andere factoren. Voor professionele cliënten geven we onder bepaalde omstandigheden prioriteit aan andere factoren, zoals de snelheid en de kans op uitvoering, indien we besluiten dat deze even belangrijk zijn als of belangrijker zijn dan de totale prijs.

Prijs

Voor onze non-professionele cliënten is prijs de belangrijkste factor wanneer wij de beste uitvoering bepalen. Wij zoeken onze prijzen op verschillende locaties. Deze locaties worden continu geanalyseerd en we proberen altijd liquiditeitslocaties toe te voegen die de integriteit van onze prijs verbeteren en transactiekosten voor onze cliënten verminderen.

Markten kunnen binnen milliseconden bewegen. Dat betekent dat de prijs waarop u klikte om te handelen is veranderd tegen de tijd dat uw order ons bereikte. Ons ordermanagementsysteem zal uw order nooit op een slechter niveau uitvoeren dan het niveau dat u had aangevraagd; toch kan uw order wel worden geweigerd.

Een symmetrisch tolerantieniveau wordt ingesteld op een bepaalde afstand aan weerszijden van uw gevraagde prijs. Wanneer de markt binnen dit gebied blijft op het moment dat we uw order ontvangen, wordt uw order uitgevoerd op het niveau dat had aangevraagd.

Wanneer de markt boven of onder dit gebiedt beweegt, voeren we een van de volgende twee zaken uit:

 • Als de markt naar een voor u beter niveau beweegt, verzekert onze prijsverbeteringstechnologie dat uw order wordt uitgevoerd.
 • Indien de prijs buiten het door ons geaccepteerde bereik beweegt, in de tegenovergestelde richting, weigeren we de order en vragen we u een nieuwe order in te dienen voor het huidige niveau.

Wij voeren deze controles uit om u ervan te verzekeren dat de prijs waarvoor uw order is uitgevoerd, consistent is met de huidige prijs die beschikbaar is voor onze cliënten.

Als u een marktorder indient, wordt deze uitgevoerd in de omvang en prijs die beschikbaar is wanneer we deze ontvangen.

Spreads

Omdat de beste prijs voor onze cliënten het eerste is waar we rekening mee houden bij de beste uitvoering, is het terugdringen van spreads en transactiekosten een prioriteit voor ons.

Wij zijn duidelijk en transparant over onze spreads en commissies voor alle activaklassen. U kunt op elk moment de volledige productvoorwaarden zien - inclusief de minimale, tijdgewogen gemiddelde spreads en indien van toepassing de spreads buiten de handelsuren. Voor meer informatie klikt u op de links hieronder:

In de laatste jaren hebben wij onze cliënten steeds minder laten betalen om bij ons te handelen. Wij hebben bijvoorbeeld onze minimale EUR/USD-spread gereduceerd tot 0,6 en onze oliespread tot 2,8. Wij hebben ook een meer kostenefficiënte manier geïntroduceerd om gegarandeerde stops toe te voegen aan posities, zo betaalt u alleen een premie wanneer uw stop wordt geactiveerd.

Afwijzingen

Bij IG houden we continu de afwijzingsstatistieken van cliënten bij om u ervan te verzekeren dat uw order zo goed als zeker wordt uitgevoerd. Hieronder vindt u onze statistieken voor orderafwijzingen voor alle CFD-transacties, in alle activacategorieën, per kwartaal over de laatste twee jaar.

Waarom worden orders van cliënten afgewezen?

De belangrijkste redenen waarom orders van cliënten worden geweigerd zijn prijsveranderingen en problemen met liquiditeit. Wij hebben twee ordertypen die u de mogelijkheid geven om meer controle te nemen over het aantal afwijzingen en u te helpen de kans op het accepteren van uw orders te verhogen.

Ontdek hoe u deze tools kunt gebruiken en hoe ze u helpen om het aantal afwijzingen te verminderen en ervoor te zorgen dat de kans groter wordt dat uw order wordt uitgevoerd binnen de prijsparameters die u heeft ingesteld.

Slippage

Slippage staat voor het verschijnsel dat de prijs waarvoor uw order wordt uitgevoerd niet overeenkomt met de prijs die was aangevraagd.

 • Slippage bij stops is van negatieve waarde voor de cliënt
 • Slippage bij limieten is van positieve waarde voor de cliënt

Daarom is het vergelijken van slippage bij stops en limieten tussen verschillende brokers een belangrijk onderdeel van het bepalen van de beste uitvoering; cliënten zouden uit moeten zijn op minder slippage bij stops en meer slippage bij limieten. IG heeft een asymmetrische uitvoeringslogica om dit te realiseren.

Hieronder vindt u IG's slippagecijfers van het laatste kwartaal:

Samenvatting

Markten Stops - nul slippage1 Negatieve slippage Limieten - positieve slippage
Valuta's 89% 11% 38%
Indices 68% 32% 71%

De populairste valuta's

Markten Stops - nul slippage1 Stops - negatieve slippage Limieten - positieve slippage Gemiddelde negatieve slippage (in pips) Gemiddelde positieve slippage (in pips)
AUD/USD 96% 4% 22% 0,061 0,078
EUR/USD 91% 9% 25% 0,136 0,119
GBP/USD 83% 17% 44% 0,490 0,474
USD/CAD 88% 12% 19% 0,315 0,301
USD/JPY 95% 5% 14% 0,081 0,072

De populairste indices

Markten Stops - nul slippage1 Stops - negatieve slippage Limieten - positieve slippage Gemiddelde negatieve slippage (in pips) Gemiddelde positieve slippage (in pips)
Australië 200 78% 22% 47% 0,167 0,181
FTSE 100 93% 7% 55% 0,088 0,195
Duitsland 30 78% 22% 58% 0,240 0,351
US 500 74% 26% 92% 0,108 0,166
Wall Street 55% 45% 92% 0,674 0,871

1 Dit is gebaseerd op mondiale data voor de IG Group op enkel niet-gegarandeerde stops.

Maximale automatische omvang

Een ander criterium dat we in overweging nemen is de zogenoemde maximale automatische omvang. Dit geeft u zekerheid dat uw order automatisch wordt uitgevoerd zonder te worden afgewezen vanwege een te grote omvang. Wanneer de order wordt afgewezen, is de daaropvolgende vertraagde uitvoering een vorm van slippage.

Hieronder vindt u IG's maximale automatische omvangen:

De populairste valuta's

Markten Maximale automatische omvang (virtueel GBP)1
AUD/USD 5.744.000
EUR/USD 5.750.000
GBP/USD 6.390.000
USD/CAD 5.288.000
USD/JPY 5.420.000

De populairste indices

Markten Maximale automatische omvang (virtueel GBP)1
Australië 200 2.784.000
FTSE 100 3.460.000
Duitsland 30 5.460.000
US 500 13.000.000
Wall Street 7.194.000

1 Dit is de minimale liquiditeit die een cliënt normaliter per transactie moet kunnen ontvangen gedurende normale markturen. Een cliënt kan meer ontvangen, afhankelijk van de exposure van de broker. Automatische groottes zijn in GBP ingesteld, dat betekent dat de virtuele waarde in EUR kan veranderen, afhankelijk van de ontwikkeling van de wisselkoers.

Handmatig uitgevoerde actieve orders

De afwezigheid van handmatige orders vergroot de snelheid van uitvoering die u ontvangt en verhoogt de kans dat wij in staat zijn om uw order uit te voeren voor de gespecificeerde prijs.

In gevallen waar een langere tijdsperiode is verstreken sinds de aangevraagde order is uitgevoerd, is de kans groter dat de prijs afwijkt van de gevraagde prijs.

Margebeleid

Wanneer u niet genoeg saldo op uw rekening heeft om uw transacties open te houden, wordt u op margin call gezet.

Dit verwijst naar het moment waarop het totale kapitaal dat u heeft gestort - plus of min alle winst of verlies - daalt onder uw margevereiste.

Op dit punt lopen uw posities het risico automatisch gesloten te worden.

Orderuitvoeringsbeleid

Wanneer wij orders uitvoeren namens u, doen wij dat op een eerlijke en consistente manier, in overeenstemming met ons orderuitvoeringsbeleid.

Dit beleid schetst de factoren die we overwegen en de stappen die we maken wanneer we uw orders afhandelen en uitvoeren. U vindt een samenvatting van dit beleid hieronder, samen met een lijst van plaatsen van uitvoering, beurzen, liquiditeitsproviders of brokers waarop we vertrouwen om uw orders uit te voeren of de prijs te bepalen.

PDF's draaien op Adobe Reader, die u gratis kunt downloaden op de website van Adobe.

Voor- en nabeursmarkten

Wij bieden bied- en laatprijzen op een grote hoeveelheid markten buiten de traditionele handelsuren. Dit geeft ons de mogelijkheid om doorlopende, eerlijke handelskansen te bieden, zelfs wanneer de markten gesloten zijn. In deze omstandigheden kunnen de huidige marktprijzen echter niet dienen als referentie. Wij creëren daarom onze eigen prijzen, gebaseerd op onze kijk op de vooruitzichten op de markt.

We kunnen voor het bepalen van de prijs van een index bijvoorbeeld rekening houden met de prestaties van andere indices in de wereld die wel open zijn. We kunnen daarbij ook rekening houden met de algehele handelsactiviteit van onze cliënten op de voor- en nabeursmarkt en volgen nieuwsberichten die buiten de handelssessies om invloed kunnen uitoefenen op de koers. Omdat onze voor- en nabeursprijzen op de markt tot stand komen en de prijzen automatisch worden afgestemd op bewegingen in gerelateerde markten, zult u merken dat onze spreads over het algemeen groter zijn dan tijdens de reguliere handelsuren. Dit doen wij enkel ten gunste van onze cliënten.

Onthoud dat voor- en nabeursprijzen dusdanig kunnen verschillen van de beschikbare prijzen op het moment dat de markt weer opent, dat traden kan leiden tot een winst of verlies dat niet zou hebben plaatsgevonden wanneer u had gewacht.

Digitale 100's

Om te handelen in digitale 100’s, dient u in aanmerking te komen voor een professionele IG-rekening.

Digitale 100’s geven u de mogelijkheid om te speculeren op statements over de manier waarop de markt zich ontwikkelt waar zijn of niet. Bijvoorbeeld: 'EUR/USD moet hoger zijn dan 11446,1 om 16:00 uur' of 'Zilver moet lager zijn dan $14,00 per ounce aan het einde van de handelsdag.'

Iedere digitale 100 wordt geprijsd tussen 0 en 100. Hoe dichter de prijs bij de 100 staat, hoe groter de kans dat het statement waar is. Hoe dichter de prijs bij 0 is, hoe groter de kans dat het fout is.

Onze prijzen voor de digitale 100’s worden gebaseerd op het gedrag van de onderliggende markt, maar worden bepaald door onze dealing desk op basis van de volgende vier factoren:

 • Periode tot de afloopdatum
 • De huidige waarde van de onderliggende markt
 • Onze verwachting van toekomstige volatiliteit
 • Cliëntenzaken

Indien de stelling waarop u handelt inderdaad waar blijkt te zijn, wordt de digitale 100 gesloten en afgewikkeld op een prijs van 100. Als aan de andere kant de stelling verkeerd blijkt te zijn, wordt de prijs van de digitale 100 op 0 afgewikkeld. Als de koers op exact dezelfde waarde eindigt op de afloopdatum, wordt de digitale 100 als opwaarts beschouwd en de prijs op 100 afgewikkeld. Uw winsten of verliezen zijn afhankelijk van het bedrag dat u per punt heeft ingelegd en het verschil tussen uw openingsniveau en het sluitingsniveau van de digitale 100.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste uitvoering?

In de kern verwijst beste uitvoering naar onze verplichting om alle belangrijke stappen te nemen om consistent het best mogelijke resultaat te verkrijgen, wanneer we orders namens onze cliënten uitvoeren.

De beste uitvoering is een vereiste van de EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFiD) en de Financial Conduct Authority (FCA), en is van toepassing op alle bedrijven die in Europa gereguleerd worden en die orders uitvoeren voor rekening van particuliere en professionele cliënten.

Welke factoren overweegt IG wanneer orders worden uitgevoerd?

Wanneer wij uw orders uitvoeren, neemt onze intelligente uitvoeringstechnologie automatisch uw individuele verzoeken in overweging evenals de eigenschappen van de onderliggende markt, waaronder een eerlijke prijs en de kans op de uitvoering.

Wij bieden meer dan 16.000 markten aan meer dan 178.000 cliënten (mei 2019) over de hele wereld. Met 45 jaar ervaring met werken op en leren van de markten, doen wij er alles aan om de beste aanpak te bepalen wanneer we orders uitvoeren voor iedere product dat we aanbieden.

Wat is een OEP?

Een OEP, of een orderuitvoeringsbeleid (order execution policy) is een document dat wordt geproduceerd door ieder in de EU gereguleerd bedrijf in de financiële dienstverlening. Het beschrijft alle uitvoeringsparameters die een bedrijf belangrijk acht om het best mogelijke resultaat te behalen voor zijn cliënten.

Daaronder vallen de stappen die moeten worden gemaakt om de beste uitvoering te bereiken, rekening houdend met de aard van de order van de cliënt, de prioriteiten die de cliënt geeft bij het uitvoeren van een order en de markt in kwestie.

Op welke manier heeft de beste uitvoering invloed op mij?

Alle bedrijven in de financiële dienstverlening in de EU die orders uitvoeren namens non-professionele of particuliere cliënten, zijn verplicht om de beste uitvoering te bieden. Het is echter aan de individuele bedrijven zelf om systemen en procedures in te voeren die de beste uitvoering leveren, beoordelen en controleren. Beste uitvoering kan daarom verschillen van bedrijf tot bedrijf en een order die is uitgevoerd door het ene bedrijf kan een ander resultaat opleveren dan bij het andere bedrijf.

Wij proberen transparant te zijn in onze benadering en voorzien u van informatie waarmee u zowel onze manier van uitvoering en de resultaten ervan kunt beoordelen. U kunt deze informatie vinden in onze klantenovereenkomst en de samenvatting van IG's beleid inzake orderuitvoering. U heeft ook de mogelijkheid om alle gegevens in te zien van onze kwaliteit van uitvoering door de tijd heen en te begrijpen hoe onze methoden in uw voordeel gebruikt kunnen worden.

Indien u de volledige details van al onze producten wilt inzien, ga dan naar een van de pagina’s met productvoorwaarden op onze website.

Is beste uitvoering altijd al belangrijk geweest?

De beste uitvoering is altijd al belangrijk geweest en we beoordelen onze uitvoeringsstatistieken maandelijks om er zeker van te zijn dat we alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om het beste resultaat voor u te bereiken. Door deze cijfers te publiceren, zijn we volledig transparant over onze resultaten.

Hoe beoordeelt IG de beste uitvoering?

Wij beoordelen verschillende metingen van uitvoeringsresultaten in ons maandelijkse rapport. In ons rapport leggen we de focus op het beoordelen van de uitvoeringsfactoren die worden gezien als het belangrijkst voor het behalen van het beste resultaat voor onze cliënten. U vindt deze uitvoeringsfactoren in onze samenvatting van IG’s beleid inzake orderuitvoering. Op jaarlijkse basis bieden we u ook informatie over onze kwaliteit van uitvoering (RTS 28).

Voor meer informatie over beste uitvoering, verwijzen we u graag naar de regelgevende openbaarmakingen, die regelmatig worden geüpdatet vanwege de verplichting tot berichtgeving onder MiFID II.

1 Een 'actieve order' die u plaatst via een van onze platformen, is een order waarbij u ons de opdracht geeft deze direct uit te voeren. Dit staat tegenover de 'passieve order', waarbij u ons de instructie geeft om de order op een later tijdstip uit te voeren, afhankelijk of de prijs naar een specifiek niveau beweegt.

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 68% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.