Direct naar de inhoud

Planning en risicomanagement

Les 3 van 8

Wat is risicomanagement?

Prijzen kunnen zowel stijgen als dalen. Een van de belangrijkste onderdelen van een succesvol handelsplan is om uzelf ervan te verzekeren dat u uw risico goed beheert omdat, en dat kan iedere belegger die lang genoeg in het vak zit u vertellen, u het niet altijd bij het juiste eind heeft...

In de financiële wereld wordt risico gedefinieerd als de mogelijkheid dat de feitelijke opbrengst van een belegging lager is dan de verwachte opbrengst.

Dit houdt onder andere de mogelijkheid tot verliezen in en - als u handelt met een hefboom - de mogelijkheid zelfs meer te verliezen dan u heeft ingelegd.

Risicobeheer bestaat uit een aantal regels en maatregelen die u kunt toepassen om uzelf ervan te verzekeren dat u de gevolgen van een verkeerde beslissingen kunt dragen.

In feite kunnen beleggers met bijzonder effectieve risicomanagement strategieën nog steeds geld verdienen, zelfs als ze meer transacties verliezen dan winnen. Dat komt omdat deze gewonnen transacties gemiddeld winstgevender zijn dan de verliesgevende transacties.

We zullen later bekijken hoe dit werkt, maar laten we eerst de drie belangrijkste soorten risico die u bij het handelen kunt tegenkomen, behandelen.

Marktrisico

Marktrisico is veruit het meest voorkomende type risico. Dit is de mogelijkheid dat u verliezen lijdt wegens bewegingen in marktprijzen.

De vier factoren die de grootste invloed op marktprijzen hebben zijn:

  • Rentetarieven
  • Aandelenprijzen
  • Wisselkoersen
  • Grondstofprijzen

Het is goed om te weten dat deze factoren de prijs van de markt waarop u handelt, niet rechtstreeks hoeven te veranderen om een effect te hebben.

Als u bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk woont, maar in een Amerikaans aandeel handelt, kan uw winst of verlies in belangrijke mate worden beïnvloed door de wisselkoers GBP/USD – zelfs als de actuele prijs van het aandeel gelijk blijft.

Op dezelfde wijze kunnen marktprijzen worden beïnvloed door vele verschillende elementen die met elkaar samenwerken of die elkaar tegenwerken.

Als u handelt in een belangrijk mijnbouwaandeel zoals Antofagasta, hebben grondstofprijzen een groot effect op de aandeelprijs ervan - vooral koper aangezien dat de belangrijkste grondstof is die het bedrijf produceert.

Aangezien de meeste grondstofprijzen in Amerikaanse dollars worden genoteerd, heeft de sterkte van de dollar een grote invloed op grondstofprijzen en op het aandeel zelf. Het wijzigen van het monetaire beleid in China kan de bouwexpansie in het land een boost geven of bedaren, waardoor de wereldwijde vraag naar grondstoffen zoals bouwmaterialen toe- of afneemt. Dit kan weer van invloed zijn op de aandeelprijs van het mijnbouwbedrijf.

Het is dus belangrijk om te weten dat marktrisico van een aantal bronnen afkomstig kan zijn, waarvan sommige niet direct voor de hand liggen wanneer u voor het eerst naar potentiële handelskansen kijkt.

Liquiditeitsrisico

Een minder bekend, maar nog steeds zeer belangrijk risico is liquiditeitsrisico. Dit is het risico dat u loopt wanneer u een onderliggende waarde niet snel genoeg kunt kopen of verkopen om verlies te voorkomen. Er zijn twee hoofdsoorten:

  • Liquiditeitsrisico voor onderliggende waarde verwijst naar de mogelijkheid om de onderliggende waarde in de markt te verhandelen. Als u bijvoorbeeld een vrij onbekend aandeel heeft en niemand het wil kopen, kunt u uzelf gedwongen zien het voor een minder gunstige prijs te verkopen. Dit type risico vormt doorgaans slechts een probleem in opkomende markten of markten met een klein volume.
  • Liquiditeitsrisico voor financiering is het potentiële verlies als een van de partijen in een transactie niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen wanneer nodig. De resulterende tijdsvertraging kan een effect hebben op marktprijzen of kan ervoor zorgen dat de handelstransactie in zijn geheel mislukt.

Systemisch risico

Ten slotte bestaat er systemisch risico - het risico dat het hele financiële systeem beïnvloedt zal worden door een bepaalde gebeurtenis of reeks gebeurtenissen.

Dit gebeurde tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008 waar problemen met suboptimale schulden en de daaropvolgende instorting van belangrijke financiële instituties zoals Lehman Brothers, ervoor zorgden dat aandelenmarkten wereldwijd zakten.

Aangezien de gevolgen van systemisch risico wereldwijd zijn, is het vaak erg moeilijk om uzelf ertegen te beschermen - hoewel beleggers met een vrij gevarieerde portefeuille waarschijnlijk minder ernstig beïnvloed zullen worden als beleggers die slechts in één sector of type onderliggende waarde investeren.

Andere voorbeelden van systemisch risico zijn natuurrampen, oorlog en grote politieke veranderingen of wetswijzigingen.

Samenvatting

  • Risicomanagement bestaat uit een verzameling regels die u kunt gebruiken om ervoor dat u een verkeerde beslissing kunt dragen.
  • Marktrisico is de mogelijkheid verlies te lijden als gevolg van bewegingen in marktprijzen.
  • Liquiditeitsrisico is de mogelijkheid om verlies te lijden omdat u een onderliggende waarde niet snel genoeg kunt kopen of verkopen.
  • Systemisch risico is de mogelijkheid dat het hele financiële systeem aangetast wordt door een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen.
Les voltooid