CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Hoe worden Italiaanse CFD's, opties en turbocertificaten belast?

Italiaanse derivaten zijn onderworpen aan de Italian Financial Transaction Tax (IFTT), die sinds 3 september 2013 van kracht is. Dit wordt soms ook de tobintaks genoemd.

Deze belasting is van toepassing ongeacht uw woonplaats of de plaats waar uw transacties zijn uitgevoerd.

In naleving van de Italiaanse wet passen we de belasting toe op alle CFD-, optie- en Turbo24-transacties waarvan de onderliggende waarde een Italiaanse index of een Italiaans aandeel is dat in aanmerking komt.

Bekijk de volledige lijst van aandelen die onderworpen zijn aan de Italian Financial Transaction Tax (IFTT)

Hoe wordt de belasting over CFD's geheven?

De tabellen hieronder tonen hoeveel belasting u moet betalen wanneer u in deze CFD-producten handelt. Alle verschuldigde belasting wordt bij u in rekening gebracht, maar alleen op het moment dat u uw positie opent.

Houd er rekening mee dat deze bedragen uitsluitend indicatief zijn en onderhevig aan wijzigingen kunnen zijn. Voor de meest recente informatie over de belastingen die wij in rekening brengen, kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Indices

Indien u in CFD's op de Italië 40 handelt, moet u de tobintaks betalen volgens de onderstaande tabel. Bovendien verhogen we onze spread op deze markt als gevolg van de hogere kosten die wij maken bij het aanbieden van CFD's op de Italië 40.

In de tabel hieronder ziet u wat de kosten per contract zijn als onze prijs voor de index lager ligt dan 20.000 punten.

Markt Belasting per contract
Italië 40 cash €10
Italië 40 future OTC €0,75
Italië 40 cash mini €5
Italië 40 future OTC mini €0,38

Als onze prijs voor de onderliggende Italiaanse index boven 20.000 ligt, wordt de tobintaks in rekening gebracht volgens de tabel hieronder:

Markt

Belasting per contract

Italië 40 cash €50
Italië 40 future €3,75
Italië 40 cash mini €5
Italië 40 future OTC mini €0,38

Aandelen

Uitsluitend CFD’s op Italiaanse aandelen met een beurswaarde boven €500 miljoen (zoals uiteengezet door het ministerie van financiën van Italië in december 2012) vallen momenteel onder deze belastingheffing. Dit is onderhevig aan wijzigingen door de Italiaanse regering. De in rekening gebrachte belasting wordt gebaseerd op de virtuele waarde van de transactie.

Virtuele waarde Belasting
€0 - €2499,99 €0,25
€2500 - €4999,99 €0,50
€5000 - €9999,99 €1
€10.000 - €49.999,99 €5
€50.000 - €99.999,99 €10
€100.000 - €499.999,99 €50
€500.000 - €999.999,99 €100
€1.000.000 of meer €200

Digitale 100's en CFD-opties

Calls, puts en digitale 100 CFD-opties op de Italië 40 worden belast voor €0,02 per contract, wanneer de optiepremie lager is dan €500 (wat bijna altijd het geval is voor digitale 100's). Wanneer de premie hoger is dan €500, kunnen de kosten ook hoger zijn. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande producten alleen beschikbaar zijn voor professionele cliënten.

Hoe worden barriers en vanilla opties belast?

Voor barriers en vanilla opties waarvan de onderliggende waarde de Italië 40 of een Italiaans bedrijf met een beurswaarde van meer dan €500 miljoen is, berekenen we de belasting op basis van de virtuele waarde van het contract x het aantal contracten. Deze belasting is gebaseerd op een glijdende schaal, zoals getoond in de onderstaande tabel. De virtuele waarde van een contract wordt berekend als de betaalde premie x contractgrootte.

Virtuele waarde Belasting (Italië 40 als
onderliggende waarde)
Belasting (Italiaans aandeel als
onderliggende waarde)
€0 - €2499,99 €0,01875 €0,125
€2500 - €4999,99 €0,0375 €0,25
€5000 - €9999,99 €0,075 €0,50
€10.000 - €49.999,99 €0,375 €2,5
€50.000 - €99.999,99 €0,75 €5
€100.000 - €499.999,99 €3,75 €25
€500.000 - €999.999,99 €7,50 €50
€1000.000 of meer €15 €100

Opties

Voor call-, put- en digitale 100-opties* waarvan de Italië 40 de onderliggende waarde is, berekenen we de verschuldigde belasting op basis van de premie van de optie.

Voor alle digitale 100's bedragen de kosten €0,02 per contract. Voor alle overige opties bedragen de kosten €0,02 per contract, op voorwaarde dat de premie kleiner is dan €500. Indien de premie groter is dan €500, kunnen de kosten hoger zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

* Digitale 100's zijn alleen beschikbaar voor professionele cliënten

Hoe wordt de belasting over Turbo24 geheven?

De IFTT wordt in rekening gebracht wanneer u Turbo24 verhandelt op de Italië 40 of op Italiaanse aandelen die van toepassing zijn.

De belasting wordt gebaseerd op de virtuele waarde van uw positie. De formule is als volgt:

Aantal gekochte turbo's x prijs

In de tabel hieronder ziet u welk bedrag u moet betalen.

Virtuele waarde Belasting
€0 - €2499,99 €0,01
€2500 - €4999,99 €0,01
€5000 - €9999,99 €0,02
€10.000 - €49.999,99 €0,08
€50.000 - €99.999,99 €0,15
€100.000 - €499.999,99 €0,75
€500.000 - €999.999,99 €1,50
€1.000.000 of meer €3,00

De belasting is van toepassing op iedere transactie die u plaatst, dus het bedrag wordt van uw rekening afgeboekt wanneer u een Italië 40-Turbo24 koopt of verkoopt. U kunt het te betalen bedrag zien op het order-previewscherm voordat u een transactie plaatst.

Later ziet u het in de kolom 'kosten' in uw transactiegeschiedenis. Het bedrag verschijnt tevens op uw overzicht.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere trader dankzij IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.