CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn IG's MT4 productvoorwaarden voor cryptocurrencies?


* Gebaseerd op inkomsten exclusief FX (bron: gepubliceerde financiële overzichten, juni 2021).

Contract

MT4-symbool

Eén contract betekent

Waarde van één heel punt

Non-professionele min. margevereiste (per contract) [1]

Bitcoin USD BTCUSD 1 BTC $1 50%
Bitcoin Cash (USD) BCHUSD 1 BCH $1 50%
Ether USD ETHUSD 1 ETH $1 50%
Litecoin (USD) LTCUSD 1 LTC $1 50%

Opmerkingen bij de tabel

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. Margevereisten zijn een percentage van de gehele positiewaarde.

2. Professionele cliënten zijn vrijgesteld van wettelijke hefboomlimieten, waardoor zij kunnen handelen tegen lagere marges. Deze restricties gelden wel voor non-professionele cliënten. Ga naar onze pagina ‘Professioneel handelen’ voor meer informatie en om te controleren of u in aanmerking komt.

3. Houd er rekening mee dat gedurende perioden van hoge volatiliteit onze minimale spread aanzienlijk verhoogd kan worden.

Overnight kosten
  • Indien u een long positie heeft, betaalt u overnight kosten van 0,0694% per dag (25% per jaar) voor Ether/bitcoin, en bitcoin cash/bitcoin, en Crypto 10 betaalt u 0,0625% (22,5% per jaar) voor overige cryptoposities betaalt u 0,0764% (27,5% per jaar)
  • Indien u een short positie heeft op bitcoin, ontvangt u een overnight renteaanpassing van 0,0139% per dag (5% per jaar). Voor Ether/bitcoin en bitcoin cash betaalt u 0,0208% (7,5% per jaar). Foor Crypto 10 ontvangt u 0,0208% (7,5% per jaar) en voor voor overige cryptoposities die om 23:00 uur (CET) open zijn, ontvangt u 0,0347% (12,5% per jaar).
  • Houd er rekening mee dat we voor iedere positie die na 23:00 uur (CET) nog open is, een dagelijkse renteaanpassing (bij of af) doen van maandag tot zondag. Aanpassingen aan het aantal dagen dat in rekening wordt gebracht zullen vóór de Kerst- en Nieuwjaarsperiode worden gedaan, om de afwikkeling van transacties gedurende deze feestdagen te dekken.

Wij zullen onze overnight kosten van tijd tot tijd herzien en onze website en productvoorwaarden bijwerken aan de hand van de laatste tarieven.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe de overnight kosten voor bitcoin worden berekend.

Overnight kosten voor een long positie in bitcoin

Overnight kosten voor een short positie in bitcoin

1 long contract in bitcoin, waarvan de prijs momenteel 30.000 is.

( 1 x 30.000 ) x 0,0694% = $20,82
De cliënt betaalt $ 20,82 per dag.

1 short contract in bitcoin, waarvan de prijs momenteel 30.000 is.

( 1 x 30.000 ) x 0,0139% = $ 4,17

De cliënt ontvangt $ 4,17 per dag.

Waarom kan ik van tijd tot tijd niet handelen in cryptomarkten?

Gezien de grote stijgingen in vraag en prijs kunnen wij koop- en verkooporders voor cryptomunten limiteren, zowel online als telefonisch.

Aangezien wij de exposure van de cliënt in de onderliggende markt hedgen, komen onze belangen overeen met die van de cliënt. Vanwege de verschillende risico’s en de complexiteit van het handelen in onderliggende cryptocurrencies is het totale aantal fysieke cryptomunten dat wij als bedrijf kunnen bewaren, gelimiteerd. Dientengevolge moeten wij de toegestane exposure van iedere cliënt die handelt in CFD’s beperken. De maximale exposure is momenteel £100.000 (of equivalent) per cliënt voor alle cryptoposities. Cliënten met posities in cryptocurrencies waarvan de virtuele waarde deze limiet overstijgt, lopen het risico dat dergelijke posities worden gereduceerd.

Soms kunt u via het platform geen nieuwe long cryptopositie openen. Dit gebeurt wanneer wij onze maximale marktexposure hebben bereikt. U kunt een nieuwe positie openen wanneer ons handelsvolume verandert.

Houd er rekening mee dat u nog wel de mogelijkheid heeft om bestaande open posities te sluiten, mits u daarmee geen netto long exposure creëert of vergroot.

U kunt op het platform controleren of u long kunt gaan op onze cryptocurrencies. Op het nieuwe platform klikt u op het 'informatie'-icoontje op het orderticket en vervolgens kiest u 'overige’. Op het oude platform klikt u op het keuzemenu van de desbetreffende markt en klikt u op 'meer info'. Ververs uw browser voor de nieuwste updates

IG's beleid omtrent blockchain forks

Wij baseren de prijs voor onze cryptoproducten op de onderliggende waarde die door de beurzen en market makers waar wij mee samenwerken, beschikbaar wordt gesteld.

Er is op dit moment één geaccepteerd gedecentraliseerd grootboek dat alle cryptotransacties registreert – naast een grootboek voor ether – en de blockchain wordt genoemd. Wanneer de software van verschillende miners niet meer gelijk loopt, kan er een afsplitsing ofwel een fork in de blockchain ontstaan. Hierdoor ontstaan er twee verschillende blockchains.

Over het algemeen komen cryptocurrency-gebruikers snel overeen welke versie te gebruiken, om zo eventuele verstoringen tot een minimum te beperken. De oude versie van de blockchain wordt vervolgens niet meer gebruikt.

Mocht het gebeuren dat een versie niet is komen te vervallen – dit wordt een hard fork genoemd – zullen wij normaliter de blockchain blijven gebruiken waarmee de meerderheid van de cryptocurrency-gebruikers instemt en zal deze de basis vormen voor onze prijzen. Wij behouden ons het recht voor om te bepalen welke blockchain en cryptocurrency-eenheid een meerderheid hebben.

Als de hard fork resulteert in een haalbare tweede cryptocurrency, kunnen wij een gelijkwaardige positie creëren op rekeningen van cliënten overeenkomend met de nieuwe cryptocurrency. Echter, dit gebeurt geheel naar ons goeddunken en wij zijn hier niet toe verplicht. Indien en wanneer de tweede cryptocurrency verhandelbaar is op een grote beurs, zullen wij pogen die waarde te weerspiegelen. Wij doen dit door ofwel de mogelijkheid te geven het product te sluiten, op basis van de valuatie van die beurs, ofwel door het boeken van een cashaanpassing op rekeningen van cliënten. Indien de tweede cryptocurrency binnen een redelijk tijdsbestek niet verhandelbaar wordt op grote beurzen of deze niet levensvatbaar wordt geacht als cryptovaluta (als deze bijvoorbeeld niet wordt gemined), kunnen wij iedere positie verwijderen die eerder is gecreëerd tegen een waarde van nul op rekeningen van cliënten. Wij zullen stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen wanneer wij deze handeling hebben verricht.

Wanneer een hard fork optreedt, kan er aanzienlijke prijsvolatiliteit optreden en kunnen wij handelsactiviteiten opschorten gedurende deze gebeurtenis indien wij geen betrouwbare prijzen van de onderliggende waarde kunnen geven.

Wij zullen proberen u op de hoogte te brengen van potentiële blockchain forks. Echter, het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van potentiële toekomstige forks.

Om de indicatieve (ex-ante) kosten te bekijken voor het traden van cryptovaluta via MT4, klik hier. U kunt zien hoe uw kosten de mogelijke winst kunnen beïnvloeden, dit wordt op een gedetailleerde manier weergegeven.


Hoe download ik MetaTrader 4?

Nieuw bij IG?

Om te handelen via MetaTrader 4, dient u eerst een IG-rekening te openen. Nadat deze is geactiveerd, kunt u via My IG een MT4-rekening openen.

Bent u al cliënt bij IG?

Log in op My IG en ga naar de tab ‘Live rekeningen’. U kunt hier zowel een CFD- als MT4-rekening openen door te klikken opRekening toevoegen’.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.