CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

De IBOR-transitie: alles wat u moet weten

IBOR-tarieven begrijpen

Interbank offered rates (IBOR's) zijn rentebenchmarks die worden gebruikt voor een breed scala van financiële producten en contracten.

De meeste IBOR-tarieven zullen eind 2021 ophouden te bestaan. Dit betekent dat alle benchmarks onder de IBOR-paraplu, waaronder de prominente London Interbank Offered Rate (LIBOR), binnenkort zullen worden afgeschaft en worden vervangen door alternatieve tarieven.

Wat is LIBOR?

Sinds de jaren 80 werd LIBOR beoordeeld als de benchmark voor interbancaire kredietrente die wordt gebruikt om het tarief te berekenen waartegen banken aan elkaar kortetermijnleningen bieden. Tot de financiële crisis van 2008 werd LIBOR als de goudstandaard gezien om de gezondheid van het hele wereldwijde financiële systeem te meten.

Waarom deze verandering?

Regelgevers spraken hun zorgen uit over de betrouwbaarheid en duurzaamheid van IBOR's. Strenge liquiditeitsregels als gevolg van de financiële crisis van 2008, gekoppeld aan het verlies van geloofwaardigheid van LIBOR door schandalen en de rol van LIBOR in de crisis, zorgden ervoor dat IBOR's minder aantrekkelijk werden voor kortlopende, ongedekte interbancaire kredietverleningen.

Dit leidde in de afgelopen tien jaar tot een aanzienlijke daling van de interbancaire markten voor ongedekte financiering, en tot een gebrek aan liquiditeit. Dit leidde vervolgens tot een markt die niet voldoende representatief is, wat de regelgevers ertoe aanzette hun voorkeur te verleggen naar alternatieve referentietarieven (ARR's).

Waar stappen ze op over?

IBOR-gebruikers zullen overstappen op alternatieve referentietarieven (ARR's). ARR's zijn gebaseerd op de reële overnight-rentetarieven op liquide wholesale cash- en derivatenmarkten. Daardoor zijn ze robuuster en minder volatiel dan IBOR's.

Aangezien ARR's risicovrije tarieven zijn, houden zij geen rekening met het kredietrisico dat inherent is aan de berekening van IBOR's, die gebaseerd zijn op interbancaire leningen over langere perioden.

Elke valuta heeft als volgt zijn eigen alternatieve referentietarief:

CCY Huidige
benchmark
ARR
GBP GBP LIBOR SONIA
USD USD LIBOR SOFR
EUR EUR LIBOR ESTR
CHF CHF LIBOR SARON
JPY JPY LIBOR TONA
SGD SIBOR SORA

Hoe passen we ons aan deze verandering aan?

Om het ontbrekende kredietrisico te compenseren, zullen wij de ARR's aanpassen met de spreadaanpassing voor één maand, zoals voorgesteld door de International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

LIBOR Tenor Spreadaanpassing (%)
GBP 1 maand 0,0326
USD 1 maand 0,11448
EUR 1 maand 0,0456
CHF 1 maand -0,0571
JPY 1 maand -0,02923

Hoe zal de omschakeling uw trading beïnvloeden?

We hebben IBOR's gebruikt voor de berekening van overnight financieringskosten op index- en aandelenposities. Deze zullen nu worden vervangen door een ARR en een spreadaanpassing, wat betekent dat u vergoedingen zult betalen volgens de aangepaste ARR-benchmark +/- een IG-administratievergoeding.