CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.

Wat zijn vanilla opties?

Vanilla opties zijn contracten die u het recht geven, maar niet de verplichting, om een financieel instrument te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs op of voor een bepaalde datum.

Op welke markten kan ik vanilla opties traden?

Wij bieden vanilla opties aan voor forex, grondstoffen en indices.

Soorten vanilla opties

Er zijn twee soorten vanilla opties: calls and puts. Beide zijn beschikbaar om te kopen of te verkopen.

  • Een call heeft u het recht maar niet de verplichting om een product te kopen voor een vastgestelde prijs op of voor een vastgestelde datum.
  • Een put geeft u het recht maar niet de verplichting om een product te verkopen voor een vastgestelde prijs op of voor een vastgestelde datum.

Calls en puts hebben beiden een afloopdatum. Dat betekent dat de onderliggende markt een gelimiteerde tijdsspanne heeft waarin deze kan bewegen.

Hoe kan ik vanilla opties traden?

Om te handelen in vanilla opties bij IG moet u eerst een optierekening openen.

Om dit te doen, logt u in op My IG en klikt u 'rekening toevoegen' en selecteert u vervolgens 'optierekening’. Voordat u een rekening opent, stellen wij u een paar vragen over uw ervaring met handelen.

Hieronder vindt u alles wat u moet weten over het traden van vanilla opties op het IG-platform, waaronder:

Op welke platformen kan ik vanilla opties traden?

U kunt vanilla opties traden op ons webplatform en op onze mobiele apps.

U kunt toegang verkrijgen tot optiemarkten via het menu aan de linkerzijde op het platform. Scroll naar beneden op de lijst van waarden en looptijden om de markt naar uw keuze te vinden, of gebruik de filters aan de linkerzijde om uw zoekopdracht te filteren.

Gebruik de optielijst

Zodra u een keuze heeft gemaakt voor een instrument in het fly-outmenu aan de linkerzijde, krijgt u de optielijst te zien. Dit is een lijst van strikes en prijzen voor zowel calls als puts, samen met de daarbij behorende impliciete volatiliteit (IV). U kunt de optielijst gebruiken voor een specifieke waarde in uw werkruimte door op 'Aan werkruimte toevoegen’ te klikken op de knop rechtsboven.

Gebruik de pijlen aan de bovenkant van de optielijst om te scrollen tussen verschillende looptijden. Daarnaast kunt u de looptijd selecteren vanuit het drop-downmenu tussen de pijlen.

De prijs die onder de looptijdenselectie staat is de prijs voor de weergegeven looptijd. Dit zal anders zijn voor de prijs die wordt getoond in het linker fly-outmenu. Dit is de spotprijs voor de onderliggende markt.

U kunt een bepaalde strikeprijs centreren door uw niveau in te voeren in het veld ‘midden’.

Om een dealticket naar voren te brengen, kiest u 'kopen' of 'verkopen’ vanuit de optie naar uw keuze. Het dealticket zal aan de rechterkant verschijnen.

Hoe gebruik ik het vanilla optieticket?

Laten we daarvoor kijken naar het dealticket. Dit voorbeeld komt van ons web platform, de set-up is echter vergelijkbaar met onze mobiele apps.

FTSE 6400 PUT: dit beschrijft de markt waarop u handelt (FTSE), de strikeprijs (6400) en of u het recht wordt verschaft om het onderliggende te kopen of te verkopen (PUT = het recht om te verkopen).

Afloopdatum: toont u de afloopdatum van de optie.

Onderliggende prijs: dit is de prijs van IG voor de onderliggende markt, d.w.z. de FTSE 100 staat in dit voorbeeld op 7063,3.

Koopprijs: De prijs waarvoor u de optie kunt kopen.

Verkoopprijs: de prijs waarvoor u de optie kunt verkopen.

Spread: het verschil tussen de twee prijzen.

Grootte: het aantal contracten waarin u wilt handelen. Ieder contract is €10 (of het equivalent in uw basisvaluta).

Betaalde premie: de optieprijs, vermenigvuldigd met uw handelsgrootte.

Commissie: een bedrag dat per contract wordt berekend.

Resulterende positie: dit is de totale omvang van de transactie op uw rekening, indien u ervoor kiest deze te plaatsen. Als u bijvoorbeeld 4 contracten open had en er 1 sluit, dan komt hier +3 te staan.

Een vanilla optiegrafiek bekijken

Om een grafiek voor een bepaalde optiemarkt te bekijken, dient u eerst een optielijst aan uw werkruimte toe te voegen. U kunt uw optieprijs en de richting kiezen vanaf de lijst. Selecteer daarnaast het grafiekicoon rechtsboven vanuit het dealticket dat verschijnt. Let op: het grafiekicoon zal alleen verschijnen als de optielijst aan de werkruimte is toegevoegd.

Noot: het grafiekicoon verschijnt alleen als de optielijst is toegevoegd aan 'mijn werkruimte'

Hoe wordt de prijs van vanilla opties berekend?

Vanilla optiepremies kunnen worden afgeleid van de Black-Scholesformule. Dit is een bekend model dat prijzen berekent, gebaseerd op een aantal variabelen, waaronder:

  • De huidige prijs van de onderliggende markt
  • De afloopdatum van de optie. Opties met verre afloopdata hebben een hogere premie dan opties met afloopdata in de nabije toekomst
  • De strikeprijs van de optie

Indien u een optie koopt, nemen wij de volledige premie op het moment dat u een transactie opent, in plaats van het in reserve te houden als marge. Wanneer u een optie verkoopt, geven wij de premie aan u, aan de hand van een fysieke storting op uw rekening. Deze opties worden allemaal cash verrekend bij het verlopen.

Hoe wordt mijn winst of verlies berekend?

Stel dat de DAX momenteel wordt verhandeld voor 10890. U besluit een 'december 10890 calloptie’ te kopen voor de prijs van 21.5. De prijs van deze optie is de premie en bedraagt €21.5. Ieder optiecontract is gelijk aan €1, het kopen van één optie kost u dus €21.5.

Indien de DAX boven de 10790 komt, wil dat zeggen dat uw optie 'in the money’ is. Indien de optieprijs boven de betaalde prijs uitkomt, dan zal u winst maken - en dat kan al gebeuren voordat de DAX de strikeprijs van 10890 bereikt.

Indien u een calloptie koopt, is de limiet van uw verlies het bedrag dat u betaalde voor de optie. Uw winstpotentieel is oneindig en is afhankelijk van hoe ver de onderliggende markt boven de strikeprijs uitkomt.

U kunt ook opties verkopen. Dit staat bekend als het schrijven van opties. In het hierboven genoemde voorbeeld zou u €17.5 van ons ontvangen voor het schrijven van de optie (per contract). Indien de prijs van de DAX onder de 10890 blijft, houdt u deze hele premie. Indien de DAX boven de 10890 uitkomt, heeft u de verplichting de DAX aan ons te verkopen (de optiekoper) voor 10890 op de afloopdatum. Indien de index stijgt tot 10990 op de afloopdatum, betekent dit een verlies van €17.5 per €1 contract (10990-10890) - 82,5.

Bij het verkopen van een calloptie is uw maximale winst het bedrag dat u ontving voor de optie. Het verliespotentieel is ongelimiteerd. Het is daarom belangrijk de markt te begrijpen alvorens u besluit een optie te verkopen.

Wat zijn de kosten van het traden van vanilla opties?

De kosten die u betaalt zijn:

  1. Spread: het verschil tussen de bied- en laatprijs (in de premie opgenomen)
  2. Commissie: een bedrag per contract

Bij het kopen van een optie is de totale vooruitbetaling gelijk aan de betaalde premie (berekend als grootte x prijs) plus commissie voor een bedrag per contract.

Wanneer u een optie verkoopt, wordt de premie (omvang x prijs) vooraf bijgeschreven op uw cash saldo en betaalt u commissie voor een bedrag per contract.

Er kan om een variatiemarge worden gevraagd indien de onderliggende markt zich tegen u keert voor de afloopdatum.

Wat is mijn maximale risico?

Indien u een optie koopt is het maximale risico gelijk aan de betaalde premie. Dit wordt berekend door de handelsgrootte te vermenigvuldigen met de prijs. Het kopen van opties is limited risk, met een onbeperkte maximale winst.

Bij verkoop van een optie is het maximale risico onbekend. De maximale winst is gelijk aan de ontvangen premie.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.