CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn barriers?

Barriers of 'barrieropties' zijn gekochte opties die automatisch sluiten, of worden 'geknock-out', wanneer de onderliggende prijs het knock-outniveau bereikt. Uw maximale risico is gelijk aan de waarde van de prijs van de optie, vermenigvuldigd met de omvang.

We nemen het maximum van deze risicowaarde van u wanneer u de positie opent, in plaats van deze in reserve te houden als marge. Uw winst of verlies wordt dan bepaald door de waarde waarvoor u de optie verkoopt of het moment waarop deze wordt geknock-out.

Typen barriers

Er zijn twee typen barriers: call en put.

 • U koopt een barrier calloptie als u verwacht dat de koers van de onderliggende markt zal stijgen. De beschikbare knock-outniveaus liggen beneden de huidige marktprijs.
 • U koopt een barrier putoptie als u verwacht dat de koers van de onderliggende markt zal dalen. De beschikbare knock-outniveaus liggen boven de huidige marktprijs.

De prijs van een barrier beweegt een-op-een met de onderliggende markt, dus voor elk punt dat de markt beweegt, beweegt de optieprijs mee. Dit is niet het geval wanneer de knock-outpremie verandert. Als die verandert, dan verandert de prijs van de barrieroptie evenveel als de premie.

U kunt verkopen om zo de barrier te sluiten op elk moment voor de afloopdatum, behalve als het knock-outniveau is bereikt. In dat geval wordt uw positie automatisch gesloten.

Op welke markten kan ik barriers traden?

U kunt in barriers handelen op de markten voor indices, forex, aandelen en grondstoffen.

Hoe kan ik barriers traden?

Om te handelen in barrieropties bij IG moet u eerst een optierekening openen.

Om dit te doen, logt u in op My IG en klikt u 'rekening toevoegen' en selecteert u vervolgens 'optierekening’. Voor u een rekening opent, stellen wij u een paar vragen over uw ervaring met handelen.

Hieronder vindt u alles wat u moet weten over het traden van barriers op het IG-platform, waaronder:

Op welke platformen kan ik barriers traden?

U kunt barriers traden op ons webplatform en op onze mobiele apps. U kunt toegang verkrijgen tot optiemarkten via het menu aan de linkerzijde.

Hoe gebruik ik barriertickets?

Laten we daarvoor kijken naar het orderticket. Dit voorbeeld is van ons webplatform, de set-up is echter vergelijkbaar met onze mobiele apps.

Call/put: dit bepaalt of u long (call) of short (put) wilt gaan op de onderliggende IG-prijs.

Knock-outniveau: dit geeft u de mogelijkheid een prijs te selecteren waarop uw positie automatisch gesloten zal worden.

Optieprijs: dit is het verschil tussen de onderliggende IG-prijs en het knock-outniveau. Het zal de knock-outpremie bevatten (in dit geval 0,8) die u terugkrijgt indien u verkoopt om te sluiten zonder geknock-out te worden.

Sluitingsprijs: de prijs waarop u deze positie kunt sluiten, voordat u wordt geknock-out. Houd er rekening mee dat u niet kunt verkopen om te openen, u moet daarentegen een put kopen.

Omvang: het bedrag in euro’s (of het equivalent in uw basisvaluta) dat u wilt inzetten per punt van beweging.

Stop (optioneel): indien u dat wenst, kunt u een stop toevoegen om uw positie te sluiten voor deze het knock-outniveau bereikt. U kunt deze stop op ieder moment wijzigen, anders dan bij het knock-outniveau. Onthoud dat deze stop gratis is en daarom niet gegarandeerd kan worden en wellicht onderhevig is aan slippage.

Limiet (optioneel): indien u dat wenst, kunt u een limiet toevoegen waarop u uw winsten kunt vastleggen en uw posities kunt sluiten wanneer de markt in een voor u gunstige positie beweegt.

Premie: dit wordt berekend als ((onderliggende IG-aanbodprijs - knock-outniveau) + knock-outpremie) x omvang voor calls en ((knock-outniveau - onderliggende IG-biedprijs) + knock-outpremie) x omvang voor puts.

Commissie: wij brengen een kleine commissie in rekening voor het openen en sluiten van een transactie. Meestal is dit 0,1 eenheid van de contractvaluta per deel.

Hoe wordt de prijs van barriers berekend?

De optieprijs is het verschil tussen de onderliggende prijs van IG en het knock-outniveau, plus de knock-outpremie.

De knock-outpremie moet betaald worden om beschermd te zijn tegen slippage. U ontvangt het bedrag terug zodra u de transactie sluit zonder te zijn geknock-out. Knock-outpremies variëren naargelang de volatiliteit van de onderliggende markt, daarom kunnen ze stijgen als de volatiliteit toeneemt en dalen als de volatiliteit afneemt.

In het kort is de prijs van de positie als volgt:

 • Call: (onderliggende IG biedprijs - knock-outniveau) + knock-outpremie
 • Put: (knock-outniveau - onderliggende IG biedprijs) + knock-outpremie

Uw totale risico is de optieprijs vermenigvuldigd met de handelsgrootte. Bij het openen van de positie wordt de volledige waarde van uw rekeningsaldo ingehouden.

Hoe wordt mijn winst of verlies berekend?

Stel dat de DAX op het moment wordt verhandeld voor een biedprijs van 10920. U besluit long te gaan, door het openen van 1 contract (gelijk aan een beweging van €1 per punt) van de barrier calloptie met een knock-outniveau op 10320 ligt. Indien de huidige knock-outpremie 0,8 is, is het bedrag dat u moet betalen als volgt:

10920 - 10320 + 0,8 = €600,80

De optieprijs zal een-op-een met de onderliggende IG markt meebewegen. Voor ieder punt dat de onderliggende marktprijs beweegt, beweegt de optieprijs met exact dezelfde hoeveelheid.*

 • Indien de DAX stijgt en de huidige laatprijs wordt 11020, wordt uw lopende winst +100.
 • Indien de DAX daalt en de huidige laatprijs wordt 10820, wordt uw lopende winst -100.
 • Indien de DAX daalt tot uw knock-outlevel, wordt het definitieve verlies €600,80. Dat is inclusief de knock-outpremie van 0,8.

Alle barrieropties worden gesloten op basis van een vooraf bepaalde afloopregel. Voor meer informatie kunt u de afzonderlijke markten bekijken op het platform.

U kunt verkopen om de positie te sluiten wanneer u maar wilt vóór de afloopdatum - zolang het knock-outniveau niet wordt bereikt. In dat geval wordt uw positie automatisch gesloten.

Alle open posities worden getoond onder 'Posities', links op het platform. Om een transactie te sluiten, klikt u op 'Sluit' naast de gewenste positie. Vervolgens dient u dit te bevestigen door opnieuw te klikken op 'Sluit'.

U kunt ook een limiet aan uw positie toevoegen. De positie zal alleen gesloten worden, indien de limietprijs - of beter dan dat - is bereikt.

Wat zijn de kosten van het traden van barriers?

 1. Spread: het verschil tussen de bied- en laatprijs.
 2. Commissie: 10 cent per contract, afhankelijk van de basisvaluta van het instrument.
 3. Overnight kosten: worden berekend aan de hand van de virtuele waarde van de onderliggende IG-prijs en niet de barrieroptie. Dus in het voorgaande voorbeeld zou de virtuele waarde de huidige onderliggende IG-prijs van 7400 zijn, vermenigvuldigd met de omvang.
 4. Knock-outpremie: beschermt u tegen slippage op het knock-outniveau. Omdat de knock-outpremie in de spread is opgenomen, ontvangt u de premie terug bij het verkopen om te sluiten. Dat betekent dat u alleen de premie betaalt indien het knock-outniveau is bereikt.

Wat is mijn risico?

Uw maximale risico is gelijk aan de waarde van de prijs van de optie, vermenigvuldigd met de omvang.

We nemen het maximum van deze waarde van u wanneer u de positie opent, in plaats van deze in reserve te houden als marge. Uw winst of verlies wordt dan bepaald door de waarde waarvoor u de optie verkoopt of het punt waarop deze wordt geknock-out.

Kan een knock-outniveau worden aangepast?

Nee, het knock-outniveau kan niet meer worden aangepast wanneer uw transactie is geplaatst. Indien u uw exposure wilt aanpassen, dient u uw huidige positie te sluiten en een nieuwe te openen.

* Dit is niet het geval wanneer de knock-outpremie verandert. Indien de knock-outpremie wijzigt, dan verandert de prijs van de barrieroptie net zoveel als de premie.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.