Productvoorwaarden grondstoffen

Start nu met handelen

Een rekening openen is gratis en zo gebeurd - u bent niet verplicht om te handelen of geld te storten. U kunt ook een demo openen om ons platform te ontdekken. 

Spreads vanaf 0,5 punt op populaire grondstoffen-futures markten zonder transactiekosten 

Energieën

Onze energiecontracten bieden u de kans om in te spelen op de veranderingen in olie- en gasprijzen. 

Alle contracten lopen af op specifieke momenten in de toekomst en worden 'cash' afgewikkeld; wij maken onze bied- en laatprijs aan de hand van de onderliggende olie- of gasprijs.  

Let op: wij bieden ook mini's aan op alle energiecontracten tegen 50% van de contractgrootte en de margin (25% voor aardgas).

Contract- en handelsuren (Nederlandse tijd) Waarde van één contract 
(per volle punt)
Contract spread  Gegarandeerde stop-loss premium Margin Vereiste
(per contract) [9]
Contractmaanden en laatste handelsdag [7]
Olie- VS Crude
24 uur
(behalve 23:00-00:00)
$10 2,8 3 1.5% Vierde werkdag van de huidige en volgende maand vòòr de 25ste van de voorgaande vorige maand 
Daily US Light Crude
24 uur per dag (behalve 23:15-00:00)
$10 4 3 1% Dagelijkse rolling contract
Olie - Brent Crude
02:00-00:00
$10 2,8 2 1.5% Huidige en volgende maand 2de handelsdag tot de 15de voor elke eerste van de maand. 
Stookolie
24 uur (behalve 23:00-00:00)
$4,20 20 20 3% Huidige en volgende maand voorafgaand van de werkdag van de vorige maand. 
No Lead Gasoline
24 uur (behalve 23:15-00:00)
$4,20 20 20 2,5% Huidige en volgende maand voorafgaand van de werkdag van de vorige maand. 
Aardgas
24 uur (behalve 23:00-00:00)
$10 3 20 3.5% Huidige en volgende maand, 4 dagen voor de eerste kalenderdag van de contractmaand. 
Gasolie
23:00-00:00
$100 0,8 0,6 3.5% Huidige en volgende maand derde werkdag voor de 14de dag van de contractmaand. 

Koolstofemissie

08:00-18:00

 

€10 6* N/V 10% Maart, juni, sept., dec., handelsdag voorafgaand aan derde vrijdag van de contractmaand. 

 

Opmerkingen bij energieën

Alle instrumenten beschreven op deze site zijn CFD's. Onze energiecontracten geven u de mogelijkheid om naar de markt gaan en in te spelen op de energiewaarde, maar worden in 'cash' afgewikkeld en kunnen nooit tot de fysieke levering leiden. 

1. Onze energiecontracten zijn overeenkomsten die het mogelijk maken deel te nemen in de prijsverandering van een futures contract zonder de fysieke levering van een onderliggend instrument ten gevolge te hebben.

2. a) CFD's op energie futures zijn gequoot in referentie tot het equivalente afloopcontract op de onderliggende futures markt. 

b) Spreads kunnen veranderen, zeker in volatiele marktomstandigheden. Onze handelsspreads kunnen veranderen door de verschillende liquiditeit op verschillende momenten op de dag. Onze normale spread wordt getoond in de tabel. 

c) Spreads kunnen worden aangeboden als vaste of variabele spreads. Wanneer variabele cash spreads worden gebruikt, dan is dit de IG-spread die wij groter hebben gemaakt ten opzichte van de onderliggende futures waarde. Variabele spreads worden aangegeven met een asterisk (*).

d) We brengen geen extra kosten in rekening totdat wij u daar schriftelijk van op de hoogte brengen. 

Wij noteren een 'all-in' spread die de handels- en marktspread samenvoegt. De spreadgrootte vindt u terug in de informatietabel. Handelsspreads kunnen variëren in volatiele marktomstandigheden. Wij brengen geen extra kosten in rekening, tenzij dit schriftelijk wordt meegedeeld.

3. Voor posities met een beperkt risico wordt een premie voor beperkt risico in rekening gebracht als de gegarandeerde stop wordt geactiveerd. De potentiële premie wordt bovenaan het orderticket weergegeven en maakt deel uit van uw margin wanneer u de stop plaatst.

4. Posities die nog niet gesloten zijn door de cliënt lopen automatisch af of op het moment dat het contract eindigt of tijdens de afwikkeling van de laatste handelsdag, welke ook eerder is.

5. De laatste handelsdag getoond in de tabellen valt niet altijd samen met de laatste handelsdag op de relevante beurs. 

6. Voor de meeste open posities kan de cliënt vragen de positie door te laten rollen, alvorens deze automatisch sluit. Het doorrollen van een positie houdt het sluiten van een optiepositie in waarbij tegelijkertijd een nieuwe optiepositie met een langere looptijd wordt ingenomen. Wij kunnen de cliënt contacteren betreffende het doorrollen van open posities. Nochtans, kunnen wij ons er niet toe verbinden om dit altijd in naam van de klant te doen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om door te geven of een positie moet worden doorgerold of niet.

7. Posities die niet worden gesloten door de cliënt vervallen automatisch met een spread op basis van:

Light Crude Oil, Heating Oil, Natural Gas en No Lead Gasoline: gebaseerd op de afwikkelprijs van het relevante futures contract op NYMEX op onze laatste handelsdag.

Brent Crude en Gas Oil: gebaseerd op de afwikkelprijs van het relevante futurescontract op ICE op de laatste handelsdag. 

8. Normale aflooptijd voor Daily US Light Crude is 20:30 uur (Nederlandse tijd). Dagelijkse 'rolling trades' lopen af zonder spread, wanneer de dagelijkse autoroll niet is ingesteld. Dagelijkse CFD's zijn gequoot in het eerste maandcontract in de onderliggende futures markt. Het huidige gebruikte contract wordt getoond onder de marktnaam. Vlak voor de afloop van het futures contract rollen wij cliënten over naar een dagelijkse CFD. 

9. Wanneer dagelijkse US Light Crude wordt doorgerold, wordt de positie om 20:30 uur (Nederlandse tijd) gesloten gebaseerd op onze middenprijs en opnieuw geopend met een kostenpost van 1 punt voor transacties zonder gegarandeerde stop-loss en 2 punten voor transacties met gegarandeerde stop-loss.

10. Wanneer u in een andere valuta handelt dan de valutareferentie van uw rekening, worden winsten of verliezen in deze eerste munteenheid op uw rekening geboekt. Wij rekenen dagelijks, automatisch, iedere positieve of negatieve balans in een andere munt om naar de muntreferentie van uw rekening. U kunt deze instelling veranderen op ons handelsplatform of door contact met ons op te nemen.

11. Op bepaalde markten zijn verschillende margins nodig. Wij noemen dat progressief dekkingstarief. U ziet de marge voor elke markt op het infoticket voor ieder product dat u wilt handelen. Meer over deze regeling vindt u op onze Progressief dekkingstarief-pagina. 

Metalen

Met onze metaalcontracten kunt u deelnemen in de prijsveranderingen van kostbare metalen.
 
Al onze contracten worden cash afgerekend en kunnen niet in de fysieke levering van de onderliggende instrumenten overgaan; wij noteren een spread op basis van de onderliggende metaalprijs.
 

Metalen futures contracten

Onze futures contracten vervallen op specifieke data. Er zijn geen afzonderlijke financieringsaanpassingen.

Let op: wij bieden mini-contracten aan op alle metaal forward contracten tegen 20% van de standaard contractgrootte (33% voor goud).

 

Contract en handelsuren (Nederlandse tijd) Eén contract betekent Waarde van één contract (per volle punt) Contract spread [1] Gegarandeerde stop-loss premium Margin vereiste (per contract) Laatste handelsdag
[7]
Goud 
24 uur behalve tussen 23:00 - 00:00
100 troy oz $100 0,6 0,3 0,7% Vierde werkdag voor 1ste dag van contractmaand (9))
Zilver
24 uur behalve tussen 23:00 -00:00
5000 troy oz $50 3 2 2% Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Koper
24 uur behalve tussen 23:00-00:00
25.000 lbs $2,50 40 30 1.5% Vierde vrijdag van de voorafgaande maand
Palladium 
24 uur behalve tussen 23:00-00:00
100 troy oz $100 2 2 3.5% Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Platinum 
24 uur behalve tussen 23:00-00:00
50 troy oz $50 2 1,5 2% Vierde vrijdag van de voorafgaande maand

 

Contracten basismetalen

Contracten van basismetalen hebben geen afloopdatum; de positie blijft open totdat u deze sluit. Onze quotes voor deze markt zijn gebaseerd op de driemaands forwards prijzen van de onderliggende waarde. Voor basismetalen gelden aparte manieren van overnight-rente. 

Contract- en handelsuren (Nederlandse tijd)
 
Eén contract betekent Waarde van één contract (per volle punt) Waarde van één mini contract (per volle punt) Contract spread Gegarandeerde stop-loss premium Margin vereiste (per contract)
Aluminium 
02:00-19:00
 
25 metrische ton
 
$25

 
$5

 
6
 
8
 
5%
Koper
02:00-19:00
 
25 metrische ton
 
$50

 
$5

 
10
 
10
 
5,5%
Lood
02:00-19:00
 
25 metrische ton
 
$2,50

 
$5

 
6
 
8
 
5%
Nikkel
02:00-19:00
 
6 metrische ton
 
$100

 
$1

 
30
 
40
 
8%
Zink
02:00-19:00
 
25 metrische ton
 
$25

 
$5

 
6
 
8
 
4%

Opmerkingen bij metalen

Onze metaalcontracten zijn overeenkomsten die de mogelijkheid bieden om in te spelen op metaalprijsveranderingen zonder dat zij de fysieke levering van deze metalen ten gevolge hebben.

1. a) De spread op metalen-futures worden gequote in referentie tot het equivalente afloopcontract van de onderliggende future-markt. CFD op spot metalen worden gebaseerd op de quote in de onderliggende markt die voor ons beschikbaar worden gesteld van banken en liquiditeitsverschaffers met wie wij zaken doen. 

b) onze spreads kunnen veranderen, zeker in volatiele marktomstandigheden. Onze dealingspreads kunnen veranderen vanwege de liquiditeit die kan optreden op een dag. Onze normale spreads worden getoond in de tabel. 

c) handelsspreads kunnen vast of variabel zijn. Wanneer variabele spreads worden gebruikt, dan is de spread hier de IG-spread. Variabele handelspreads zijn aangegeven met een asterisk (*). 

d) wij brengen geen extra commissie in rekening totdat wij u daar schriftelijk van op de hoogte brengen

De spread kan variëren door de marktomstandigheden. U betaalt geen bijkomende kosten tenzij wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 

2. Voor posities meteen beperkt risico wordt een premie voor beperkt risico in rekening gebracht als de gegarandeerde stop wordt geactiveerd. De potentiële premie wordt boven aan het orderticket weergegeven en maakt wanneer u de stop plaatst deel uit van uw margin.

3. Minimum contractgrootte start vanaf één contract. Ga naar 'Informatie' bij het uitklapmenu naast de markt voor de juiste informatie over de desbetreffende markt.

4. Wij quoten spot metalen 24 uur per dag (behalve 23:15-00:00), normaliter van zondag 00:00 uur (Nederlandse tijd) tot vrijdag 23.00 uur (Nederlandse tijd).

5. Het normale marginpercentage voor zilver bedraagt 5% van de contractwaarde. Het normale marginpercentage voor goud bedraagt 3%. Onder zeer volatiele marktomstandigheden wordt ons het recht voorbehouden de tarieven zo nodig marktconform aan te passen.

6. Voor transacties op spot metaal worden de financieringsaanpassingen dagelijks berekend en op de klant geboekt. De financieringsaanpassingen worden als volgt berekend:

A = V x R / 360

Waar:
V = de waarde van de positie op het moment van de berekening. Dit is gelijk aan: Aantal contracten x contractgrootte x spot metaalprijs
R = toe te passen jaarlijkse intresttarief
A = het dagelijkse rentekrediet of debetkrediet

Voor Spot metaalcontracten wordt een dagelijkse intrestaanpassing berekend op iedere positie die vòòr 23:00 uur werd geopend en die na 23:00 uur (Nederlandse tijd) nog steeds open is.

7. Orders in goud, zilver, koper hoge graad, Palladium en Platina Forwards vervallen automatisch aan de sluitkoers van het futures contract van de relevante metalen op de New York Mercantile Exchange op onze laatste handelsdag. Orders in Aluminium, Koper, Lood, Nikkel, Tin en Zink Forwards vervallen automatisch aan de sluitkoers van het futures contract van de relevante metalen op de London Metal Exchange op onze laatste handelsdag. Het Futures contract waartegen een Metaal Forward werd vereffend, wordt vermeld in de naam van het Forwards Metaalcontract (e.g. DEC07).

Het futures contract waartegen een Metaal Forward werd vereffend, wordt vermeld in de naam van het Forwards Metaalcontract (e.g. DEC07).

8. Voor een groot aantal open posities kunnen wij de klant vragen om de positie te laten doorrollen, alvorens deze automatisch sluit. Het doorrollen van een positie houdt het sluiten van een optiepositie in waarbij tegelijkertijd een nieuwe optiepositie met een langere looptijd wordt ingenomen. Wij kunnen de klant contacteren betreffende het doorrollen van open posities. Nochtans, kunnen wij ons er niet toe verbinden om dit altijd in naam van de klant te doen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om door te geven of een positie moet doorgerold worden of niet.

9. Indien de vereffeningsdatum van Goud (Forwards) op een vrijdag valt, of op de dag vóór een Amerikaanse feestdag, zal de vereffening van het contract op de vorige arbeidsdag plaatsvinden.

10. Wanneer u in een andere valuta handelt dan de valutareferentie van uw rekening, worden winsten of verliezen in deze eerste munteenheid op uw rekening geboekt. Wij rekenen dagelijks, automatisch, iedere positieve of negatieve balans in een andere munt om naar de muntreferentie van uw rekening. U kunt deze instelling veranderen op ons handelsplatform of u kunt ons contacteren.

Zachte grondstoffen

Onze zachte grondstoffencontracten zijn een vorm van CFD's en gaan over de waardeveranderingen in zachte grondstoffen.

Al onze contracten vervallen op een specifieke afloopdatum en worden cash afgewikkeld.

NB: wij bieden ook minicontracten aan op grondstof Forward contracten tegen 20% of 50% van de ordergrootte en de marge. Zie Opmerkingen voor meer informatie: punt 7 gaat over minicontractgroottes.

Contract- en handelsuren (Nederlandse tijd) Waarde van één contract (per volledig punt) Contract spread Gegarandeerde stop-loss premium Margin vereiste(per contract) Contractmaanden en laatste handelsdag 
Cattle (Feeder)
Chicago
15:30-20:05
$5 20 30 1.5% Jan., maart, april, mei, aug., sept., okt., nov.

Laatste werkdag van vorige maand 
Cattle (Live)
Chicago
15:30-20:05
$4 20 30 1% Feb., april, juni, aug., okt., dec.

Laatste werkdag van vorige maand
Cocoa (Londen)
Londen
10:30-17:50
£10 4* 4 4% Maart, mei, juli, sept., dec.

Vijfde werkdag van de contractmaand 
Cocoa (VS)
New York
09:30-19:00
$10 8* 5 3% Maart, mei, juli, sept., dec.

Tweede vrijdag van de vorige werkdag van de vorige maand 
[commodities:Koffie Arabica]
New York
10:15-19:30
$3,75 40* 20 3% Maart, mei, juli, sept., dec.

Tweede vrijdag van de vorige werkdag van de vorige maand
Koffie Robusta
Londen
10:00-18:30
$10 4* 6 3% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.

Laatste werkdag van vorige maand 
Mais
Chicago
02:00-14:45 
15:30-20:15
$50 1 1,5 3%

Maart, mei, juli, sept., dec.

 

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand

 

Katoen
New York
03:00-20:20
$5 25* 15 4% Maart, mei, okt., juli, dec.

Derde vrijdag van vorige maand
Magere varkens 
Chicago 
15:30-20:05
$4 15 30 2,5% Feb., april, juni, juli, aug., okt., dec.

Laatste werkdag van vorige maand 

Zaaghout
Chicago
15:00-22:00

23:00-03:00

$1,10 100 80 3.5% Jan, mar, mei, jul, sep, nov

Laatste werkdag van vorige maand 
Milling Wheat 
Parijs
10:45-18:30
€50 1* 1 6% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.

Vorige werkdag voor laatste maand 
Haver
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$50 1 1,5 5% Maart, mei, juli, sept., dec.

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Sinasappelsap
New York
14:00-20:00
$1,5 40* 20 4% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.

Laatste werkdag van vorige maand 
Koolzaad
Parijs
10:45-18:30
€50 1* 2 3% Mei, aug., nov.

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Rough Rice
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$2 40 30 3% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Sojabonen
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$50 2 2 2.5% Jan., maart, mei, juli, aug., sept., nov.

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Sojabonen Meal
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$1 80 50 3.5% Jan., maart, mei, juli, aug., sept., nov.

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Sojabonen Olie
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$6 10 8 4% Jan., maart, mei, juli, aug., sept., nov.

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Suiker Nr. 5
Londen
09:45-18:55
$50 0,8* 0,8 4% Maart, mei, aug., okt., dec.

Eerste vrijdag van de vorige contractmaand. 
Suiker Nr.11 Wereld
New York
09:30-19:00
$11,20 5* 4 3% Maart, mei, juli, okt.

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Tarwe (Chicago)
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$50 1 1,5 2.5% Maart, mei, juli, sept., dec.

Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Tarwe (London)
Londen
10:30-18:28
£100 0,5* 0,3 4% Mei, nov.

Vierde vrijdag van voorgaande maand

 

Opmerkingen bij zachte grondstoffen

1.a) De spread op zachte grondstoffen futures worden gequoot in referentie tot het equivalente afloopcontract van de onderliggende future-markt. 

b) onze spreads kunnen veranderen, zeker in volatiele marktomstandigheden. Onze handelsspreads kunnen veranderen vanwege de liquiditeit die kan optreden op een dag. Onze normale spreads worden getoond in de tabel. 

c) handelsspreads kunnen vast of variabel zijn. Wanneer variabele spreads worden gebruikt, dan is de spread hier de IG-spread. Variabele handelspreads zijn aangegeven met een asterisk (*). 

d) wij brengen geen extra kosten in rekening totdat wij u daar schriftelijk van op de hoogte brengen.

2. Wij noteren een 'all-in' spread die handels- en marktspread samenvoegt. De grootte van de spreads vindt u terug in de informatietabel. Handelsspreads kunnen variëren in volatiele marktomstandigheden. Wij brengen geen extra kosten in rekening, tenzij dit schriftelijk wordt meegedeeld.

3. Posities die niet worden gesloten door de klant vervallen automatisch met een spread op basis van

  • Koffie Arabica, VS Cacao, VS Suiker N°11, VS Katoen, Sinaasappelsap en VS Dollar Basket: gebaseerd op de afwikkelprijs van de relevante futuresmarkt op NYBOT op onze laatste handelsdag
  • Chicago Tarwe, Maïs, Haver, Ruwe Rijst, Sojabonen, Sojabonen Olie en Sojabonen Meal: gebaseerd op de afwikkelprijs van het relevante futurescontract op CBOT op onze laatste handelsdag
  • Live Cattle, Feeder Cattle, Lean Hogs, Pork Bellies en Zaaghout: gebaseerd op de afwikkelprijs van het relevante futurescontract op CME op de laatste handelsdag. Live Cattle, Feeder Cattle, Lean Hogs openen om 16.05 (Nederlandse tijd) op maandag tijdens een normale handelsweek, en sluit op vrijdag om 20.55 (Nederlandse tijd)
  • Milling Wheat and Rapeseed: gebaseerd op de afwikkelingsprijs van het relevante futurescontract op Euronext op de laatste handelsdag. 

4. De laatste handelsdag (zie tabel) valt niet altijd samen met de laatste handelsdag van de relevante Beurs.

5. Contracten op Live Cattle, Feeder Cattle en Lean Hogs zijn beschikbaar voor handelen om 16.05 (Nederlandse tijd) op de maandag van een normale werkweek tot de sluit van op vrijdag die week, normaliter om 20.55. Elke dag is er een uur wanneer er niet gehandeld wordt. Dit is tussen 23.00 en 00.00 (Nederlandse tijd). 

6. U kunt altijd vragen om een open order/positie te laten doorrollen vooraleer het order automatisch sluit. Het doorrollen van een positie houdt het sluiten van een positie in waarbij tegelijkertijd een nieuwe positie met een langere looptijd wordt ingenomen. Wij kunnen de cliënt contacteren in verband met het doorrollen van open posities maar kunnen ons hiertoe niet verbinden om dit in naam van de cliënt te doen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om ons te contacteren in verband met het doorrollen van een positie.

7. Enkel de liquide maanden zijn 24 uur per dag beschikbaar

8. Mini-contracten:  wij bieden u mini contracten aan op alle grondstoffen (met een kleinere margin)  Dit zijn de verschillende marginpercentages:

  • 20% van de standaard contractgrootte: London Cacao, London Koffie, London Suiker, London Tarwe, Milling Tarwe, Koolzaad
  • 50% van standaard contractgrootte: US Cacao, US Koffie, US Suiker, Sinaasappelsap, Maïs, Haver, US Tarwe, Soyabonen, Soyabonen Meal, Soyaboon Olie, Ruwe Rijst, Feeder Cattle, Live Cattle, Lean Hogs, Pork Bellies, Katoen, Zaaghout

9. Wanneer u in een andere valuta handelt dan de valutareferentie van uw rekening, worden winsten of verliezen in deze eerste munteenheid op uw rekening geboekt. Wij rekenen dagelijks, automatisch, iedere positieve of negatieve balans in een andere munt om naar de muntreferentie van uw rekening. U kunt deze instelling veranderen op ons handelsplatform of u kunt ons contacteren.

10. Denk er aan dat ons Progressief Dekkingstarief hier geldt. Dit betekent dat hoe groter uw posities worden, hoe meer marge wij vragen. Bekijk ons marges - pagina voor meer gegegens. Wij hebben het recht om de marge aan te passen op elk moment.

11. Contracten op timmerhout zijn beschikbaar voor handelen vanaf 16.00 (Nederlandse tijd) op de maandag van een normale handelsweek tot 04.00 (Nederlandse tijd). De markt sluit vroeg op vrijdag om 20.55 (Nederlandse tijd). Er is hier elke dag een pauze van 17.00 tot 18.00 (Nederlandse tijd). 

Spreads vanaf 0.3 punt op populaire grondstoffenmarkten 

Energieën

Deze contracten hebben geen afloopdatum.

Energieën informatie

Contract

Waarde van één punt (per volle punt)

Contract spread [1]

Gegarandeerde stop-loss premium

Margin vereiste (per contract) [4]

Olie - Brent Crude $10 2.8 3 1.5%
Olie - VS Crude $10 2.8 3 1.5%
Stookolie $4,20 20 20 3%
Natural Gas $10 3 20 3.5%
No Lead Gasoline $4,20 30 20 3%

 

Metalen

Informatietabel metalen

Contract

Eén contract betekent

Waarde van één contract (per volle punt)

Contract spread[1]

Gegarandeerde stop-loss premium 

Margin vereiste (per contract)[4]

Spot Goud 100 troy oz $100 0,3 0,3 0,7%
Spot Zilver 5000 troy oz $50 2 2 2%
Spot Palladium 100 troy oz $100 1,2 2 3.5%
Spot Platinum 50 troy oz $50 1,8 1,5 2%
Koper - hoge graad 25,000 lbs $2,50 20 30 1.5%
IJzererts 100 metrische ton CNH100 4,5 3 5%

 

Basismetalen

Deze basismetalen hebben geen expiratiedatum. De positie blijft open totdat u besluit om deze te sluiten. Onze prijzen zijn gebaseerd op de driemaands forward prijzen van het onderliggende instrument. U betaalt hier overnight-rente. 

Contract en handelsuren (Londen tijd)

Eén contract betekent

Waarde van één contract (per volle punt) 

Waarde van één mini contract (per volle punt) 

Contract spread[1]

Gegarandeerde stop-loss premium

Margin vereiste (per contract)[4]

Aluminium 
01.00-18.00
25 metrische ton $25 $5 6 8 5%
Koper
01.00-18.00
25 metric tonnes $50 $5 10 10 5,5%
Lood
01.00-18.00
25 metrische ton $2.50 $5 6 8 5%
Nikkel
01.00-18.00
6 metrische ton  $100 $1 30 40 8%
Zink
01.00-18.00
25 metrische ton $25 $5 6 8 4%

Zachte grondstoffen

Deze contracten kennen geen expiratiedatum. 

Informatietabel zachte grondstoffen

Contract

Eén contract betekent

Contract spread[1]

Gegarandeerde stop-loss premium

Margin vereiste (per contract)[4]

Londen Cacao £10 3 4 4%
New York Cacao $10 6 4 3%
Coffee Robusta (London) $10 3 6 3%
Coffee Arabica (New York) $3,75 20 20 3%
OJ (New York) $1,5 24 20 4%
Voeder Vee $5 14 30 2,5%
Slachtrijpe runderen $4 12 30 2%
Magere varkens $4 10 30 2,5%
Cotton (New York) $5 15 15 4%
COM €50 0,7 2 4%
Zaaghout $1,10 60 80 3,5%
Londen Suiker Nr. 5 $50 0,6 0,8 4%
New York Sugar No. 11 $11,20 3 4 3%
London tarwe £100 0,4 0,3 4%
Paris Milling tarwe €50 0,6 1 6%
Chicago tarwe $50 0,6 1,5 2,5%
Mais $50 0,6 1,5 3%
Haver $50 0,6 1,5 5%
Ruwe Rijst $2 20 30 3%
Sojabonen $50 1,2 2 2,5%
Sojaboon Meal $1 40 50 3,5%
Sojaboon Olie $6 6 8 4%

 

Opmerkingen bij tabellen

Wanneer u een nummer of letter tussen haakjes ziet staan, kunt u hieronder daar meer informatie over vinden.

1. Spreads kunnen veranderen, vooral in volatiele marktomstandigheden. Wanneer de spread van de onderliggende markt veel stijgt, dan kan dat ook met onze spread gebeuren. 

2. Overnight-rente is gebaseerd op de marktkosten inclusief 2,5% per jaar. 

3. Voor Spot Goud en Spot Zilver is de overnight-rente gebaseerd op Tom-next plus 0.8% per jaar. 

4. Denk er aan dat hier het progressief dekkingstarief geld. Dit betekent dat grotere stortingen zijn vereist voor grotere posities. Ga naar onze pagina over margins voor meer info.

5. Live Cattle, Feeder Cattle en Lean Hogs openen om 15.05 (Londen-tijd) op maandag in een normale handelsweek en deze gaat weer dicht op 19.55 (Londen-tijd) op vrijdag.

6. Timmerhout opent om 16.00 (Londen-tijd) op maandag op een normale handelsweek tot 03:00 (Londen-tijd). Deze markt sluit op vrijdag om 19.55 (Londen-tijd). Denk er aan dat er elke dag een pauze is van 22.00 tot 23.00 (Londen-tijd).

Typen CFD's

Typen CFD's

Spot

Al onze gorondstoffen - CFD's zijn futures, hoewel wij wel spotcontracten als goud en zilver. Spotcontracten hebben geen afwikkeldatum en hebben een overnight - rente. 

Mini

Mini-contracten werken zoals normale contracten op de contractgrootte na: die is een stuk kleiner. Voor een aantal markten wordt de spread iets groter bij mini's. Bij mini's loopt u minder kans veel te verdienen, maar u mist kansen veel te verdienen. 

Futures

Futures contracten lopen af op een bepaald moment in de toekomst. U kunt de positie bij future contracten wel eerder afsluiten. De spread op futures is vaak wat groter dan ij cash contracten omdat de rente er al in is verwerkt. 

Gegarandeerde stop-loss premium

Gegarandeerde stop-loss premium

Posities met een Gegarandeerde stop-loss zorgen er voor dat de stop die u heeft ingelegd gegarandeerd wordt uitgestopt, zonder dat u last heeft van slippage. Hiervoor brengen wij een klein bedrag in rekening.

Margin vereiste

Margin vereiste

De Margin vereiste is het bedrag dat u nodig heeft om de positie te openen.

Contract spread

Contract spread

De Contract spread is de spread zoals deze het grootste deel van de tijd is. Onze forexspreads worden kleiner wanneer de spread van de onderliggende markt kleiner wordt en deze worden groter wanneer de spread in de markt groter wordt (vooral tijdens perioden van hoge volatiliteit). Hier zit een grens aan.

In de meeste marktcondities zal de normale spread gelden. Veranderingen in de onderliggende markt nemen wij pip voor pip over, maar alleen tot de maximale spread. Hierdoor kunt u altijd gerust handelen in volatiele marktcondities. 

Mini contract spread

Mini contract spread

Dit is onze all-in spread, inclusief de marktspread, onze eigen spread en de kosten van overnight-funding. Omdat de marktspread verandert met de volatiliteit, betekent dit dat de spread variabel is. Deze spread is van toepassing op onze mini-contracten, die normaliter groter zijn dan onze normale contractgroottes.

Contractmaanden

Contractmaanden

Contractmaanden definiëren de lengte van een contract dat deze open blijft voordat deze afloopt. U kunt de positie sluiten wanneer u wilt. 

 

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com