Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is bitcoin en hoe werkt het?

Wilt u meer leren over de basisbeginselen van bitcoin? Lees onder meer hoe bitcoin werkt en hoe deze wordt geprijsd en gebruikt.

Video poster image

Wat is bitcoin?

Bitcoin is een cryptografisch beveiligde digitale valuta die buiten het mandaat van een centrale autoriteit opereert. Deze markt is in 2009 in het leven geroepen door een persoon of groep personen bekend onder de naam Satoshi Nakamoto, en oorspronkelijk ontwikkeld als een betalingsmethode die niet onderhevig zou zijn aan overheidstoezicht, transactiekosten of transactievertragingen – anders dan traditionele ‘fiat’ valuta.

In 2010 waren bitcoins nog maar 0,003 cent per stuk waard. Sinds oktober 2017 is deze waarde gestegen naar $4200 – alhoewel deze waarde aan volatiliteit onderhevig was, met veelvoorkomende intraday schommelingen. Destijds zijn er honderden cryptocurrencies gecreëerd, alle met unieke kenmerken en toepassingen. Bitcoin is één van de grootste markten, gevolgd door ether, bitcoin cash, litecoin en dash.

Grondstof of valuta?

Bitcoin werd aanvankelijk bedacht als een betalingsmethode en in enkele gevallen functioneert deze precies zo. Echter, niet iedereen handelt in bitcoin en de markt kent een te hoge volatiliteit om een werkelijk alternatief ten opzichte van fiat valuta te kunnen bieden: verkopers dienen voortdurend prijzen te herzien als reactie op koersschommelingen.

Dit betekent dat bitcoin vooral wordt gezien als een investering, aangezien deze meer gelijkenissen toont met goud en andere kostbare metalen dan met traditionele valuta. Zoals grondstoffen valt deze buiten de directe invloed van een economie en wijzigingen in monetair beleid.

Alhoewel bitcoin niet sterk wordt beïnvloed door de factoren die traditionele valuta wel beïnvloeden, zijn er een aantal unieke factoren die wel een rol spelen.

Hoe werkt bitcoin?

Bitcoin heeft twee onderliggende mechanismen nodig om te functioneren: de blockchain en het mijnproces.

De blockchain is een gedeeld digitaal handelsboek dat bestaat uit alle bitcoin-transacties die tot een bepaald moment hebben plaatsgevonden. Deze transacties zijn gegroepeerd in ‘blocks’, die cryptografisch beveiligd zijn gedurende het mijnen en aan elkaar gekoppeld zijn.

De blockchain is op ieder moment voor iedereen toegankelijk en kan alleen worden gewijzigd met de instemming en computerkracht van de meerderheid van het netwerk. Dit betekent dat het bijna onmogelijk is om deze met terugwerkende kracht te wijzigen, niet zal lijden onder menselijke fouten en geen zwaktepunt kent.

De mijner consolideert recente transacties in cryptomarkten in een ‘block’.

De block wordt cryptografisch beveiligd en gekoppeld aan de bestaande blockchain.

De mijner ontvangt een block reward, die weer in de markt geïnjecteerd kan worden.

Mijnen is het proces dat vereist is om ieder block te beveiligen en, zodoende, nieuwe eenheden van de cryptovaluta vrijgeeft. Deze eenheden worden ‘block rewards’ genoemd. In het geval van bitcoin is de block reward momenteel 12,5 bitcoins, alhoewel dit ongeveer iedere vier jaar gehalveerd wordt.

De mijnersrol is het uitvoeren van dit proces door complexe algoritmen op te lossen – een continu proces dat moeilijker of makkelijker kan worden gemaakt. Door het afwisselen van de complexiteit van de algoritmen kunnen mijners zich ervan verzekeren dat de verwerkingstijd van blocks ongeveer constant blijft. Vanwege hun cruciale rol in het netwerk, oefenen mijners aanzienlijke controle uit ten opzicht van de bitcoin, in het bijzonder aangezien mijnen nu zeer populair is.

Wanneer deze tokens in omloop zijn, kunnen deze vrij worden verhandeld via een beurs en worden bewaard in een digitale wallet. Wanneer u bij IG in bitcoin handelt, wordt u nooit daadwerkelijk de eigenaar van de onderliggende markt, waardoor u geen wallet nodig heeft.

Wat is een bitcoin fork?

Een splitsing vindt plaats wanneer één blockchain zich afsplitst, waardoor er twee onafhankelijke databases ontstaan. Het bitcoin-netwerk komt overeen welke van de twee zal blijven en welke zal komen te vervallen.

Splitsingen zijn het resultaat van een foutieve uitlijning van de mijnprogramma’s van de gemeenschap en geven de blockchain de mogelijkheid om essentiële software updates te ondergaan. De twee belangrijkste zijn soft forks en hard forks.

Soft forks: de bijgewerke blockchain is nu verantwoordelijk voor het valideren van alle transacties (blocks), maar de bestaande blockchain zal deze transacties nog steeds herkennen en registreren. Houd er rekening mee dat dit alleen in één richting werkt: de bijgewerkte blockchain zal geen blocks herkennen die gemijnd zijn via programma’s van de bestaande blockchain.

Hard forks: de bijgewerkte blockchain is nu verantwoordelijk voor het valideren van alle transacties, maar de bestaande blockchain herkent deze blocks niet langer als geldig en registeert deze ook niet meer. Dit betekent dat alle gebruikers van verouderde programma’s moeten bijwerken om toegang te hebben tot de bijgewerkte blockchain.

In het algemeen vindt een splitsing plaats met weinig tot geen storing. Echter, verschillende meningen over hoe een cryptomarkt geschaald moet worden of moet functioneren is in het verleden onoverkomelijk gebleken. Het beste voorbeeld hiervan is bitcoin cash, deze werd gecreëerd na de harde splitsing van bitcoin en verdeelde zodoende de bitcoin mijners. Dit resulteerde in twee verschillende cryptomarkten, bitcoin en bitcoin cash, alhoewel deze dezelfde transactiegeschiedenis kennen tot juli 2017.

Hoe wordt bitcoin gebruikt?

Als betalingsvorm

Een aantal bedrijven accepteren bitcoin reeds als betalingsvorm, deze zijn:

  • WordPress
  • Subway
  • Microsoft
  • Virgin Galactic
  • Wikipedia

Vanzelfsprekend bieden deze bedrijven de juiste infrastructuur om in te spelen op deze cryptomarkt. Gezien de vraagtekens met betrekking tot de regelgeving en de marktvolatiliteit, is het logisch dat bitcoin nog niet volledig geïntegreerd is.

Als technologische basis

Vele bedrijven tonen meer interesse voor het gedecentraliseerde grootboek.

De blockchain technologie heeft geleid tot de opkomst van een reeks nieuwe bedrijfsmodellen, zoals een wereldwijde betalingsmethode, web development en databeveiliging. Bovendien zijn er een aantal fondsen die in blockchain-gebaseerde projecten proberen te investeren, waardoor cryptomarkten centraal komen te staan in internationale financiële hubs.

Veelgestelde vragen

Wordt bitcoin gereguleerd?

Nee, bitcoin wordt momenteel over het algemeen niet gereguleerd door overheden en centrale banken. Men is grotendeels bezorgd over de toekomst van bitcoin met betrekking tot veranderingen van het regelgevende landschap gedurende de komende jaren en hoe dit de investeringswaarde zal beïnvloeden.

Amerikaanse toezichthouders hebben het voortouw genomen met betrekking tot het reguleren van bitcoin en bitcoinbeurzen, alhoewel er nog vele meningsverschillen zijn. De Amerikaanse Treasury bijvoorbeeld classificeert bitcoin als een digitale valuta, de CFTC classificeert bitcoin als een grondstof en de IRS beschouwt bitcoin als bezit voor belastingdoeleinden.

Is bitcoin overal legaal?

Nee, bitcoin is in vier landen illegaal: Kirgizië, Bolivia, Ecuador en Bangladesh. Er zijn ook stappen ondernomen in andere landen - zoals China, waar bitcoinbeurzen en ICO’s zijn verboden – om de belangstelling en het gebruik van de cryptomarkt te beperken.

Wordt er belasting geheven op bitcoin?

Dit is afhankelijk van uw locatie. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is iedere winst die wordt gemaakt wanneer bitcoin van de ene partij naar de andere wordt verstuurd, onderhevig aan vermogensbelasting.

Is bitcoin risicovol?

Handelen in iedere willekeurige markt is risicovol, maar bitcoin heeft enkele belangrijke valkuilen waarmee rekening moet worden gehouden:

  • Volatiliteit: scherpe en plotselinge koersbewegingen kunnen binnen een zeer korte tijd leiden tot waardeverminderingen van honderden, zo niet duizenden dollars
  • Alternatieve markt: alhoewel bitcoin’s populariteit sterk is genomen, hebben de meeste bedrijven en consumenten nog een lange weg te gaan vóórdat zij deze serieus aannemen
  • Transacties verlopen niet foutloos: er is geen perfecte manier om menselijke fouten of technische storingen te voorkomen – en er bestaat geen systeem dat uw verliezen kan vergoeden
  • Onzekere toekomst: cryptocurrencies zullen de komende jaren door overheden en centrale banken nauw in de gaten worden gehouden. Daarnaast kunnen nieuwe regelgevingen de crypto-eigen voordelen teniet doen

Hoeveel bitcoins zijn verloren gegaan?

Dit kan niet met zekerheid worden gezegd, alhoewel naar schatting een kwart van de tot nu toe 16 miljoen gemijnde bitcoins voorgoed zijn verloren. Er bestaat namelijk geen manier om de verloren bitcoins – door onder andere slordigheid, sterfte en problemen met hardware – terug te krijgen.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in...

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

Klantenservice Openingstijden voor Nederlands: maandag t/m vrijdag 08:00-17:00