CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Amerikaanse inhouding belasting op derivaten - 871 (m)

De Amerikaanse Internal Revenue Service ('IRS') heeft regelgevingen uitgegeven onder Sectie 871(m) van de Amerikaanse tax code om te verzekeren dat niet-Amerikaanse houders van Amerikaanse aandelen-derivaten - waaronder CFD's - op dezelfde manier belast worden op dividendaanpassingen als niet-Amerikaanse houders van fysieke Amerikaanse aandelen.

Waarom voor IG kiezen wanneer u Amerikaanse aandelen wilt handelen?

 • Online formulier
  Ons elektronisch W-8BEN geeft de meeste cliënten de mogelijkheid om binnen enkele minuten online een aanvraag in te dienen via een vooraf ingevuld formulier

 • Wij zijn een  gekwalificeerde derivaten broker*
  Wij kunnen dividend equivalente betalingen uitvoeren minus het relevante bedrag van ingehouden belasting

 • Voor- en nabeurs handelen in Amerikaanse aandelen
  Handel buiten handelsuren in 70 belangrijke Amerikaanse aandelen, waaronder alle 30 aandelen uit de Wall Street index 

Wat moet ik doen?

Indien u wenst te beleggen in Amerikaanse aandelen via een van uw IG-rekeningen, gelieve één van de onderstaande formulieren in te vullen en zo snel mogelijk naar ons op te sturen.

Individuele cliënten

Indien u geen zakelijke cliënt bent, gezamenlijke rekeninghouder, Amerikaans burger of ingezetene van de V.S. bent, dient u ons korte en handige elektronische W-8BEN formulier zo snel mogelijk in te vullen:

 1. Log in op uw IG-rekening
 2. Ga naar 'Instellingen' in My IG
 3. Selecteer ‘Beleggen in Amerikaanse aandelen’
 4. Beantwoord enkele vragen over uw belastingstatus en onderteken elektronisch

Het gehele proces zou maar enkele minuten in beslag moeten nemen. Uw gegevens zullen bij IG worden opgeslagen en alleen op aanvraag met de IRS worden gedeeld.

Gezamenlijke rekeninghouders, Amerikaanse burgers of ingezetenen van de V.S. en zakelijke cliënten

Gelieve het passende formulier, te vinden op onze Amerikaanse aandelen pagina, in te vullen en deze te sturen naar newaccounts@ig.com, of naar ons postadres: IG, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA.

Gezamenlijke rekeninghouders die geen Amerikaanse burgers of ingezetenen van de V.S. zijn moeten ieder een W-8BEN formulier invullen en deze gezamenlijk opsturen.

Individuele Amerikaanse burgers of ingezetenen van de V.S. moeten een W-9 formulieren invullen en opsturen.

Zakelijke cliënten moeten EEN van de volgende formuliren invullen en opsturen:

 • W-8BEN-E — Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities);
 • W-8ECI — Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States;
 • W-8EXP — Certificate of Foreign Government or Other Foreign Organization for United States Tax Withholding and Reporting;
 • W-8IMY — Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting; or
 • W-9 — Request for Taxpayer Identification Number and Certification

W-8BEN-E formulier: zakelijke cliënten die (i) ingezetene zijn van een land waarmee de V.S. en dubbel belastingverdrag heeft ondertekent (ii) beweren dat zij onder dat verdrag vallen, moeten rekening houden met de Limitation on Benefits bepalingen en voorwaarden binnen die bepalingen. Voor meer informatie gaat u naar de IRS website.

Op welke producten is dit van toepassing?

Deze opschorting geldt voor aandelen-CFD's in Amerikaanse opgenomen bedrijven, ETF's en niet gekwalificeerde indices die Amerikaanse aandelen inhouden.  

Er zal echter een uitzondering gelden voor CFD's op gekwalificeerde indices, zoals:

 • Dow Jones Industrial Average
 • S&P 500
 • NASDAQ 100
 • Russell 2000

De regels zijn van toepassing op CFD-contracten met een delta van 0,8 of hoger, met betrekking tot een Amerikaanse onderliggende. Echter, de richtlijn van de IRS geeft de mogelijkheid tot een gefaseerde benadering, zodat enkel 'delta one' producten worden beoogd voor 2017. 

Op welke posities is dit van invloed?

De regels zijn van toepassing op beoogde posities die op of na 1 januari 2017 zijn geopend.

Wat is Sectie 871(m)?

De IRS heeft regelgevingen onder Sectie 871(m) uitgegeven om erop toe te zien dat niet-Amerikaanse aanhouders van Amerikaanse aandelenderivaten - waaronder CFD's - belast zijn op dividend inkomen overeenkomstig met niet-Amerikaanse aanhouders van de onderliggende aandelen. De nieuwe regelgeving zal dit bereiken door ‘dividend equivalente betalingen’ voortvloeiend uit derivaten over Amerikaanse aandelen als dividend inkomen uit Amerikaanse bron te beschouwen. 

In het algemeen is een individu onderhevig aan 30% bronbelasting onder Amerikaanse wetgeving. Echter, enkele bestaande belastingverdragen tussen de V.S. en andere landen kunnen u het recht geven op, waar in aanmerking komend, een verlaagd bronbelastingtarief. Bijvoorbeeld, een in aanmerking komend ingezetene van het V.K. is onderhevig aan 15% en niet 30% bronbelasting. Dit betekent dat een Britse belastingplichtige een nettobetaling kan ontvangen die gelijk staat aan 85% van de dividend equivalente betaling, in tegenstelling tot 70%.

Wat doet IG met mijn gegevens?

Wij zullen deze formulieren in een bestand bewaren en zullen deze niet aan de IRS verstrekken, tenzij zij hiertoe verplicht zijn als onderdeel van een IRS controle. 

 

* IG heeft zijn huidige Qualified Intermediary (QI) status uitgebreid om een Qualified Derivatives Dealer (QDD) status op te nemen. Dit betekent dat wij voor beoogde contracten dividend equivalente betalingen kunnen ontvangen zonder belastingaftrekking en te verzekeren dat het correcte bedrag van bronbelasting wordt afgetrokken van dividend equivalente betalingen die aan cliënten worden gedaan.

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.